Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

2013

Propozície
Výsledky
2013

Rómska paleta 2013

Propozície XXII . ročníka medziokresnej súťaže výtvarných prác  rómskych žiakov zo základných a špeciálnych škôl okresov Kežmarok , Levoča a Poprad a IV. ročníka celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ a ŠZŠ v SR, PL

 

 

Cieľ  projektu:

         Podtatranské osvetové stredisko v Poprade za aktívnej spolupráce s mestskými a miestnymi oddeleniami školstva mládeže a telesnej kultúry v Poprade, Kežmarku a v Levoči a tiež so základnými a špeciálnymi školami v spomínaných okresov od roku 1992 pravidelne organizuje medziokresnú súťažnú výstavu rómskych žiakov pod názvom Rómska paleta. Po výborných skúsenostiach z posledných ročníkoch sa organizátori rozhodli rozšíriť túto súťaž na celoslovenskú úroveň. Prostredníctvom osvetových stredísk sa obraciame na ZŠ a ŠZŠ na Slovensku.

 

Cieľ  súťaže:

Podnietiť a rozvíjať výtvarnú tvorivosť rómskych deti.

Vyvíjať predstavivosť, nové možnosti, vlastné schopnosti rómskych deti. Ponúknuť rómskym deťom iné možnosti trávenia voľného času, tvorivo, v kolektíve, v kreativite.  Dať rómskym deťom priestor pre ich seba-vyjadrenie pomocou papiera, farieb štetca, pastelu, hliny, .... vyjadriť to, čo je najhlbšie v jasných detských očiach a v čistej detskej duši.

         Zapojiť do súťaže sa môžu rómski žiaci s výtvarnými prácami vo všetkých  výtvarných žánroch.

.......................................................................................................................................................

Výtvarná súťaž je rozdelená do dvoch kategórií:

  • Kategória do 10 rokov
  • Kategória od 11 rokov
  •  

Téma súťaže 2013 : CIRKUS

 

Práce prosíme označiť:

meno priezvisko žiaka:

vek, kategória:

adresa školy, učiteľ, / evetn. t.č. školy /:

 

Práce zasielajte na adresu:  

Podtatranské osvetové stredisko, Sobotské námestie 1729/4

058 01 Poprad  

 

do  31. 6. 2013  

......................................................................................................................................................

Vernisáž výstavy bude 27. 09. 2013  v priestoroch POS Poprad, Sobotské námestie 1729/4 Poprad.  Výstava potrvá do 31. 10. 2013 , bude aj  inštalovaná vo výstavných priestoroch kultúrneho zariadenia vo Svidníku.

 

Zuzana Nováková , prac. POS v Poprade

t.č. 052/ 77 22 466                      

 

 

P o d t a t r a n s k é     o s v e t o v é      s t r e d i s k o    v  P o p r a d e

 

 

XXII. Rómska paleta 2013

celoslovenská  súťaž  výtvarných  prác  rómskych  žiakov  ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ

 

 

Vyhlasovateľ: Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, Sobotské námestie 1729/4,058 01 Poprad

 

Porota: Ak.maliarka Anna Fedáková Poprad

            odb.prac.POS v Poprade Zuzana Nováková, Danka Rožárová

 

Téma súťaže: CIRKUS

 

Vyhodnotenie uskutočnené 20.09.2013 v priestoroch POS v Poprade

 

Zúčastnilo sa 93 škôl v 1. kategórii a 114 škôl v 2. kategórii  z celého Slovenska

Účastníci súťaže boli  žiaci ZŠ, ŠZŠ. Zaregistrované boli aj práce z dvoch ZUŠ

Celkovo porota hodnotila 338  prác v 1.kategórii a 669 prác v 2.kategórii. 12 prác bolo zo súťaže vyradených pre neoznačenie mena autora, veku, školy.

 

Už po 22.krát sa stretla porota , tento rok v zložení Akademická maliarka Anna Fedáková Poprad, odborní pracovníci POS v Poprade Zuzana Nováková a Danka Rožárová pri vyše tisícke detských výtvarných prác. Porota ocenila výnimočnú účasť, ktorá bola na celoslovenskej súťaži – Rómska paleta 2013. Cez 1000 prác, ktoré sa niesli témou CIRKUS, boli potešením pre oko poroty a veríme, budú  aj pre návštevníkov následne zrealizovanej výstavy.

Porota prihliadala na  detskú zručnosť v zvládnutí rôznych výtvarných techník, od jednoduchých kresliacich – pastelky, pastel / mastný, suchý/, tuš, cez výtvarné, vodové, temperové, anilínové. Štýly  sa striedali od jednoduchých kresieb, cez kombinované koláže. Do súťaže sa prihlásili aj priestorové kreácie témy, 3D výjavy. Z materiálov porota zaregistrovala :  hlina, sádra, sklo, textil, kov, krepový papier, klasický papier.

Porota chce srdečne poďakovať všetkým pedagógom a zúčastneným súťažiacim, práca s deťmi je vždy výnimočná a krásna. A celoslovenská výstava prác rómskych žiakov „ Rómska paleta 2013 „ je toho hmotným dôkazom.

 

I.kategória žiaci do 10 rokov – 338 prác

diplom – 22 prác

II.kategória žiaci nad 11 rokov – 669 prác

diplom – 26  prác

 

Výstava ocenených prác sprístupnená od 27.9.2013  do 25.10.2013 vo výstavných priestoroch POS v Poprade.

Vybrané práce budú vystavené na Dni PSK 17.10.2013 v budove PSK v Prešove, celá výstava sa po ukončení prezentácie v Poprade presúva na výstavu do výstavných priestorov osvetového  strediska vo Svidníku.

 

 

Ocenenie: Rómska paleta 2013       I.kategoria / diplom /

 

Marián Landori, , ZŠ Zlatá 2, Rožňava

Fabián Pokuta, Daniela Kotlárová, Marek Pokuta,  ZŠ MŠ Bijacovce

Adam Oračko, ZŠ MŠ Lomnička

Bohuš Bartoš, ŠZŠ Novozámocká, Banská Štiavnica

Sofia Čonková, ZŠ Francisciho Levoča

Martin Mochnacký, ZŠ Matice slovesnkej, Prešov

Mária Rigóová, ŠZŠ Hurbanovo – Zelený Háj

Nikolas Oláh, ŠZŠ Veľký Krtíš

Sebastian Goga, ZŠ MŠ Lomnička

Alexandra Mirgová, ZUŠ Rakúsy

Tamara Joniová, ZŠ Budovateľská Sniva

Lacko Mikuš, ZŠ Vydrník

Lukáš Husár, ZŠ Jarovnice

Miroslav Šarkozi, ŠZŠ Novozámocká Banská Štiavnica

Miroslav Kováč, ŠZŠ Hurbanovo Zelený Háj

Patrik Grundza, ZŠ MŠ  Klenová

Kristián Kováč, ŠZŠ Novozámocká, Banská Štiavnica

Nikola Balogová, ZŠ Hodejov

Dominik Giňa, ZŠ Jarovnice

Jozef Ferenc, ZŠ Giraltovce

 

Ocenenie: Rómska paleta 2012 II.kategória / diplom /

 

Alena Klačanská, spojená škola ŠZŠ internátna pre žiakov s NKS pod Kalváriou, Topoľčany

Andrea Pechová, ZŠ MŠ Tajovského Poprad

Daniela Gáborová, ŠZŠ Spišský Štiavnik

Petra Žigová, ŠZŠ Spišský Štiavnik

Dávid Ščuka, ŠZŠ Spišský Štiavnik

Klaudia Badžová, Mária Bačová, ZŠ MŠ Stráne pod Tatrami

Marek Juda, ZŠ Matice slovenskej, Prešov

Nikola Balogová, ZŠ Matice slovenskej, Prešov

Anežka Holubová, Jozef Gábor, ZŠ MŠ  Tajovského Poprad

Tomáš Parobek, špeciálna trieda, ZŠ ul. Mieru Jesenské

Marek Kalaš, ZŠ 17.novembra  Sabinov

Jaroslav Kalaš, ZŠ 17.novembra Sabinov

Filip Kalaš, ZŠ 17.novembra Sabinov

Peter Horváth, ZŠ Hranovnica

Dávid  Červeňák, ZŠ MŠ Šarišské Jastrabie

Kristián Červeňák, ZŠ MŠ Šarišské Jastrabie

Kornel Lakatoš, ŠZŠ Žehrianska, Bratislava

Roman Kováč, RC Čerenčany, S.Kollára, Rimavská Sobota

Michal Rezmuves, spoj.škola internátna Zeleného stromu, Rožňava

Nadežda Dunková, ZŠ Palešovo námestie, Spišské Podhradie

Roman Bilý, ZŠ MŠ Šarišské Jastrabie

Svetlana Horváthová, ZŠ 17. Novembra Sabinov

Kamil Ovšák, ZUŠ Jastrabie

Mariana Harvanová, ZŠ Hranovnica

                                                                                    

 

                                                                                         v Poprade 20.09.2013   vypracovala Zuzana Nováková

                                                                                                                                        odb.prac. POS v Poprade   


 

Vyhodnotenie
22.ročník Rómska paleta 2013

 

 

 

P o d t a t r a n s k é     o s v e t o v é      s t r e d i s k o    v  P o p r a d e


XXII. Rómska paleta 2013
celoslovenská  súťaž  výtvarných  prác  rómskych  žiakov  ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ


Vyhlasovateľ: Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, Sobotské námestie 1729/4,058 01 Poprad

Porota: Ak.maliarka Anna Fedáková Poprad
            odb.prac.POS v Poprade Zuzana Nováková, Danka Rožárová

Téma súťaže: CIRKUS

Vyhodnotenie uskutočnené 20.09.2013 v priestoroch POS v Poprade

Zúčastnilo sa 93 škôl v 1. kategórii a 114 škôl v 2. kategórii  z celého Slovenska
Účastníci súťaže boli  žiaci ZŠ, ŠZŠ. Zaregistrované boli aj práce z dvoch ZUŠ
Celkovo porota hodnotila 338  prác v 1.kategórii a 669 prác v 2.kategórii. 12 prác bolo zo súťaže vyradených pre neoznačenie mena autora, veku, školy.

Už po 22.krát sa stretla porota , tento rok v zložení Akademická maliarka Anna Fedáková Poprad, odborní pracovníci POS v Poprade Zuzana Nováková a Danka Rožárová pri vyše tisícke detských výtvarných prác. Porota ocenila výnimočnú účasť, ktorá bola na celoslovenskej súťaži – Rómska paleta 2013. Cez 1000 prác, ktoré sa niesli témou CIRKUS, boli potešením pre oko poroty a veríme, budú  aj pre návštevníkov následne zrealizovanej výstavy.
Porota prihliadala na  detskú zručnosť v zvládnutí rôznych výtvarných techník, od jednoduchých kresliacich – pastelky, pastel / mastný, suchý/, tuš, cez výtvarné, vodové, temperové, anilínové. Štýly  sa striedali od jednoduchých kresieb, cez kombinované koláže. Do súťaže sa prihlásili aj priestorové kreácie témy, 3D výjavy. Z materiálov porota zaregistrovala :  hlina, sádra, sklo, textil, kov, krepový papier, klasický papier.
Porota chce srdečne poďakovať všetkým pedagógom a zúčastneným súťažiacim, práca s deťmi je vždy výnimočná a krásna. A celoslovenská výstava prác rómskych žiakov „ Rómska paleta 2013 „ je toho hmotným dôkazom.

I.kategória žiaci do 10 rokov – 338 prác
diplom – 22 prác
II.kategória žiaci nad 11 rokov – 669 prác
diplom – 26  prác

Výstava ocenených prác sprístupnená od 27.9.2013  do 25.10.2013 vo výstavných priestoroch POS v Poprade.
Vybrané práce budú vystavené na Dni PSK 17.10.2013 v budove PSK v Prešove, celá výstava sa po ukončení prezentácie v Poprade presúva na výstavu do výstavných priestorov osvetového  strediska vo Svidníku.


Ocenenie: Rómska paleta 2013       I.kategoria / diplom /

Marián Landori, , ZŠ Zlatá 2, Rožňava
Fabián Pokuta, Daniela Kotlárová, Marek Pokuta,  ZŠ MŠ Bijacovce
Adam Oračko, ZŠ MŠ Lomnička
Bohuš Bartoš, ŠZŠ Novozámocká, Banská Štiavnica
Sofia Čonková, ZŠ Francisciho Levoča
Martin Mochnacký, ZŠ Matice slovesnkej, Prešov
Mária Rigóová, ŠZŠ Hurbanovo – Zelený Háj
Nikolas Oláh, ŠZŠ Veľký Krtíš
Sebastian Goga, ZŠ MŠ Lomnička
Alexandra Mirgová, ZUŠ Rakúsy
Tamara Joniová, ZŠ Budovateľská Sniva
Lacko Mikuš, ZŠ Vydrník
Lukáš Husár, ZŠ Jarovnice
Miroslav Šarkozi, ŠZŠ Novozámocká Banská Štiavnica
Miroslav Kováč, ŠZŠ Hurbanovo Zelený Háj
Patrik Grundza, ZŠ MŠ  Klenová
Kristián Kováč, ŠZŠ Novozámocká, Banská Štiavnica
Nikola Balogová, ZŠ Hodejov
Dominik Giňa, ZŠ Jarovnice
Jozef Ferenc, ZŠ Giraltovce

Ocenenie: Rómska paleta 2012 II.kategória / diplom /

Slavomír Šarkozy , spojená škola ŠZŠ internátna pre žiakov s NKS pod Kalváriou, Topoľčany
Andrea Pechová, ZŠ MŠ Tajovského Poprad
Daniela Gáborová, ŠZŠ Spišský Štiavnik
Petra Žigová, ŠZŠ Spišský Štiavnik
Dávid Ščuka, ŠZŠ Spišský Štiavnik
Klaudia Badžová, Mária Bačová, ZŠ MŠ Stráne pod Tatrami
Marek Juda, ZŠ Matice slovenskej, Prešov
Nikola Balogová, ZŠ Matice slovenskej, Prešov
Anežka Holubová, Jozef Gábor, ZŠ MŠ  Tajovského Poprad
Tomáš Parobek, špeciálna trieda, ZŠ ul. Mieru Jesenské
Marek Kalaš, ZŠ 17.novembra  Sabinov
Jaroslav Kalaš, ZŠ 17.novembra Sabinov
Filip Kalaš, ZŠ 17.novembra Sabinov
Peter Horváth, ZŠ Hranovnica
Dávid  Červeňák, ZŠ MŠ Šarišské Jastrabie
Kristián Červeňák, ZŠ MŠ Šarišské Jastrabie
Kornel Lakatoš, ŠZŠ Žehrianska, Bratislava
Roman Kováč, RC Čerenčany, S.Kollára, Rimavská Sobota
Michal Rezmuves, spoj.škola internátna Zeleného stromu, Rožňava
Nadežda Dunková, ZŠ Palešovo námestie, Spišské Podhradie
Roman Bilý, ZŠ MŠ Šarišské Jastrabie
Svetlana Horváthová, ZŠ 17. Novembra Sabinov
Kamil Ovšák, ZUŠ Jastrabie
Mariana Harvanová, ZŠ Hranovnica

 

 

práce boli následne vystavené :

http://www.osveta.sk/clanok/romska-paleta-3
                                                                                    

                                


 


7285846

Úvodná stránka