Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

2014

 

 

 

.................................................................................................................................

 

 

 

Výsledky Krajskej scénickej žatvy Levoča 2014

 

 

vyhlásenie výsledkov: 16.04.2014

 

porota nominová NOC Bratislava:

Mgr. Art. Miro Zwiefelhofer – predseda / divadelný kritik /

Mgr. Art. Zuzana Galková – člen / režisér /

Bc. Martina Mašlárová - člen / divadelný kritik /

 

102 súťažiacich

10 DS

13 prestavení

 

/ Poprad, Svit, Spišská Belá, Veľký Šariš, Prešov, Stropkov /

 

kategória: divadlo mladých / postup : celoslovenská prehliadka FEDIM Tlmače /

 

1.miesto s postupom:

DS Trma Vrma SZUŠ Letná Poprad: Poprad mám rád, réžia: A.Váradyová

 

2.miesto s návrhom na postup:

DS Trma Vrma SZUŠ Letná Poprad: Popcorn, réžia: A. Váradyová

 

3.miesto s návrhom na postup:

DS Oné man pri DS Santiago KIC Veľký Šariš: Oné man, réžia: K.Pirohová

 

3.miesto s návrhom na postup:

DS A predsa...! Spišská Belá: Darček, prekvapenie vo vnútri, réžia: T.Kurucová, M.Fečunda

 

 

kategória: divadlo dospelých / postup: celoslovenská prehliadka EXIT Levoča /

 

2.miesto s návrhom na postup:

DS Commedia Poprad: O škodlivosti tabaku, réžia: V.Benko

 

3.miesto:

DS Santiago KIC Veľký Šariš: Adam a Eva v manželskej poradni, réžia: K.Pirohová

 

 

individuálne ceny:

 

cena za réžiu :

Alena Váradyová, DS Trma Vrma SZUŠ Letná Poprad: Poprad mám rád

 

 

V Poprade 16.04.2014

Zuzana Nováková

 

 

 

 

Časový harmonogram KSŽ 2014

 

Pondelok 14.4.2014

9.00 - 9.35:   Poprad  mám rád
DS Trma Vrma  ZUŠ pri Spoj. škole Letná Poprad, réžia: A.Váradyová

 

10.00 - 10.20:  Dib a Dob
Tri etudy dvoch mníchov, DS Šťastlivec  ZUŠ Poprad, réžia: A.Lyga, M.Frank

 

10.30 - 10.40:  Popcorn
DS Trma Vrma  Poprad ZUŠ pri Spoj. škole Letná Poprad, réžia: A.Váradyová

 

11.00 - 11.35: Stretnutia
DS Šťastlivec  ZUŠ Poprad, réžia: D. Kubáň, M.Novák

 

12.00 - 12.19:  O škodlivosti tabaku
DS Commedia Poprad, réžia: V.Benko


12.30-14.00 : obed pre porotu

14.00-  seminár pre účastníkov festivalu / odohrané DS /

 

18.00 - 19.15: Skrotenie zlej ženy
DS Commedia Poprad, réžia: V.Benko


19.30 -  seminár pre účastníkov festivalu / odohraný DS /

 

 

Utorok 15.4.2014

 

9.00 - 9.10:  Darček, prekvapenie vo vnútri,  DS A predsa...!   Sp. Belá, réžia: T.Kurucová, M.Fečunda


9.15 - 9.30:  Domino, DS Šťastlivec  ZUŠ Poprad, réžia: Z.Krupková

 

9.45 - 10.15:  Adam a Eva v manželskej poradni,  DS Santiago  KIC Veľký Šariš, réžia: K. Pirohová

 

10.45 - 11.15:  Oné man, DS Oné man  Veľký Šariš pri DS Santiago KIC Veľký Šariš, réžia:

K.Pirohová
11.35 - 12.40:  Ringova škola života a sexu,  DS Tak teda tak   Únia žien Svit, réžia: členovia súboru

 

13.00-13.25: Ovládač, DS pri ZUŠ J. Poschla Prešov, réžia: Irena Kasalová


13.30 -  14.30 obed pre porotu
14.30  - seminár pre účastníkov festivalu / odohrané DS /

 

 

 

Streda 16.4.2014

 


10.00 - 11.30:  Jožko Púčik a jeho kariéra, DS Ondavan   Stropkov, réžia: D.Soóš

 

12.00 -  12.15 – vyhodnotenie festivalu
12.15 -  12.45 - seminár pre účastníkov festivalu / odohrané DS /

 

 

..............................................................................

 

Propozície Krajskej scénickej žatvy 2014
súťažná  postupová  prehliadka  amatérskej divadelnej tvorby

Vyhlasovateľ:  NOC Bratislava, Prešovský samosprávny kraj
Organizátor:    POS Poprad
Spoluorganizátor: MsKS Levoča, Mesto Levoča

Dátum konania prehliadky :  14. - 16. apríl 2014 

Miesto konania: Mestské divadlo Levoča
Súťažné kategórie: činoherné divadlo
                               divadlo dospelých hrané
                               divadlo mladých
                               iné

Účasť na prehliadke:
1  zástupca danej kategórie za prezentovaný okres Prešovského kraja, ktorého deleguje príslušné ROS. Podmienkou je doporučenie odbornej poroty z okresnej – regionálnej súťaže

Uzávierka prihlášok:
do 24. marec 2014

ku prihláške je nutné priložiť kópiu scenára hry  /je možné priniesť so sebou, neposielať mailom/

Organizátor a spoluorganizátor zabezpečí:
odbornú porotu a ubytovanie pre ňu, priestory pre DS, divadelnú techniku, propagáciu podujatia, diplomy a ceny pre víťazov, občerstvenie pre súťažných účastníkov DS festivalu

Účastník DS  /jeho zriaďovateľ/ zabezpečí:
prepravu DS / úhradu  cestovného/,  účastnícky poplatok 13 €  za DS 


Adresa zaslania prihlášok: Podtatranské osvetové stredisko Poprad
                                           Sobotské námestie 1729/4
                                           058 01 Poprad


E-mail: zuzanabarilova1@gmail.com
Telefón: 052/ 77 22 466
Vybavuje: Zuzana Nováková

                                                               

                                                                                                        PaedDr. Peter Šuca
                                                                                                        riaditeľ POS Poprad

 

prihlášky na KSŽ 2014 vid. dokumenty na stiahnutie


 


7285783

Úvodná stránka