Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

2015

Propozície
Výsledky
2015

Rómska paleta 2015

 

Propozície VI. ročníka celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ

Propozície XXIV . ročníka medziokresnej súťaže výtvarných prác  rómskych žiakov zo ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ okresov Kežmarok , Levoča a Poprad

 

Cieľ  projektu:

         Podtatranské osvetové stredisko v Poprade za aktívnej spolupráce s mestskými a miestnymi oddeleniami školstva mládeže a telesnej kultúry v Poprade, Kežmarku a v Levoči a tiež so základnými a špeciálnymi školami v spomínaných okresov od roku 1992 pravidelne organizuje medziokresnú súťažnú výstavu rómskych žiakov pod názvom Rómska paleta. Po výborných skúsenostiach z posledných ročníkoch sa organizátori rozhodli rozšíriť túto súťaž na celoslovenskú úroveň. Prostredníctvom osvetových stredísk a školských úradov sa obraciame na ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ  na Slovensku.

Cieľ  súťaže:

Podnietiť a rozvíjať výtvarnú tvorivosť rómskych deti.

Vyvíjať predstavivosť, nové možnosti, vlastné schopnosti rómskych deti. Ponúknuť rómskym deťom iné možnosti trávenia voľného času, tvorivo, v kolektíve, v kreativite.  Dať rómskym deťom priestor pre ich seba-vyjadrenie pomocou papiera, farieb štetca, pastelu, hliny, .... vyjadriť to, čo je najhlbšie v jasných detských očiach a v čistej detskej duši.

         Zapojiť do súťaže sa môžu rómski žiaci s výtvarnými prácami vo všetkých  výtvarných žánroch.

.......................................................................................................................................................

Výtvarná súťaž je rozdelená do dvoch kategórií:

  • Kategória do 10 rokov
  • Kategória od 11 rokov
  •  

Téma súťaže 2015 :     Ilustrácie k rozprávkam

 

Práce čitateľne označiť:

meno priezvisko žiaka:

vek, kategória:

škola:

ulica:

obec / mesto:

PSČ:                            

/nesprávne označené práce budú vyradené zo súťaže /

 

Práce zasielajte na adresu:  

Podtatranské osvetové stredisko, Sobotské námestie 1729/4       058 01 Poprad  

do  30. 6. 2015  

......................................................................................................................................................

Vernisáž výstavy bude 1. 10. 2015  v priestoroch POS Poprad, Sobotské námestie 1729/4 Poprad.  Výstava potrvá do 1. 11. 2015 , bude aj  inštalovaná vo výstavných priestoroch kultúrneho zariadenia vo Svidníku.         

 

 

 

VYHODNOTENIE

Rómska paleta 2015

1.kategória

 

 

13.7.2015

Porota:

Mgr. Art. Anna Fedáková

Zástupca riaditeľa POS PP: Danka Rožárová

Pracovník pre rómsku menšinu POS PP: Zuzana Nováková

Počet prác: 320

Počet škôl, zúčastnených v 1.kategórii: 52

Techniky:

Pastelky,fixy, pastel, ceruza, vosk, tuš, aquarel, kombinované koláže

Hodnotenie:

Porota sa zhodla, že aj tento rok prišli do súťaže výnimočné práce, z ktorých bolo zložité vybrať tie naj. Pretože každá a jedna si zaslúži uznanie nielen pre pedagógov, ktorí sa deťom venujú, ale aj deťom a ich fantázii, trpezlivosti a hlavne talentu. Niektoré práce, ktoré neboli označené podľa propozícií musela porota vyradiť. Aj tento rok sa do súťaže prihlásili práce s pestrým technickým spracovaním, od ceruza, tuš, fixy, mastný pastel, aquarel, cez koláže, hlinené výrobky, aj práce na dreve.

Tento rok sa porota rozhodla udeliť aj miesta s cenou – rozprávkovou knihou, diplomy a čestné uznania.

Do prvej kategórie sa prihlásilo 320  študentov a prác.

Tento rok sa porota rozhodla udeliť aj prvé miesta s cenou – rozprávkovou knihou, diplomy a čestné uznania.

V prvej kategórii porota udelila :

2 diplom a vecnú cenu

39 diplomov

43 Čestných uznaní

 

Všetkým súťažiacim gratulujeme.

 

 

 

Výsledky:

1.kategória:

Diplom a cena:

 Gabriel Rémzuvéš, 10 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Diplom a cena:

Emilko Lakatoš, 10 rokov, ŠZŠ Hradná 7, 945 01 Komárno

Diplom:

Alexander Botoš, 7 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Adrián Horváth, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Patrik Kudri, 9 rokov, Spoj.škola Valová 40, 921 01 Piešťany

Karinka Karolová, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor, 63, 059 06 Červený Kláštor

Sabína Kokyová, 10 rokov, ZŠ MŠ Lučivná, Školská 75/7, 059 31 Lučivná

Andrea Bohóvá, 10 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Peter Máté, 6 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Selina Botošová, 8 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Elemér Botoš, 10 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Júlia Mihályová, 8 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Jozef Boho, 10 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Daniel Botoš, 9 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Akoš Berky, 8 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Vivien Mihályová, 9 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Erika Botošová, 10 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Michal Koky, 10 rokov, ZŠ MŠ Vagonárska 1600/4, 058 01 Poprad Sp. Sobota

Martin Peregrin, 10 rokov, ZŠ MŠ Ondreja Cabana, Komjatice 941 06

Dominika Sabová, 10 rokov,  Spoj.škola internátna, Továrnická 1632, 955 01 Topoľčany

Zoltán Paradi, 10 rokov, ŠZŠ Lipová 6, 943 01 Štúrovo

Viktória Horváthová, 9 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Juliana Mišalková, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Boris Badžo, 5 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Viktória Horváthová, 9 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Anna Mišalková, 7 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Karolína Polhošová, 9 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Anastázia Polhošová, 9 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Samuel Horváth, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Slavko Keleš, 7 rokov, ZŠ Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

Milan Baran, 7 rokov, ZŠ MŠ Školská 8, Spišské Bystré 059 18

Lenka Horváthová, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Kamil Torác, 10 rokov, Spoj.škola Valova 40, Piešťany 921 01

Monika Hangurbadžová, 8 rokov, ZŠ MŠ Lomnička 29 065 03

Natália Lakatošová, 10 rokov, ZŠ SNP 5, Šurany 942 01

Nikola Mirgová, 7 rokov, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

Tomáš Oračko, 7 rokov, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

Nikolas Mirga 8 rokov, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

Rastislav Oračko, 6 rokov, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

Roland Rafael, 10 rokov, ZS Hlavná 60, Dolný Pial 935 37

Simona Balogová, 10 rokov, Spoj.škola, ŠZŠ internt. Pre žiakov s NKS Pod Kalváriou 941, 955 01 Topoľčany

Čestné uznanie:

Tomáš Berky, 9 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Erika Botošová, 10 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Vivien Kokényová, 9 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd /nad o bodky /

Virgínia Botošová, 8 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Timea Botošová, 7 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Sebastian Ladič, 7 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Peter Máté, 6 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Chiara Botošová, 8 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Attila Botoš, 8 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Arpád Botoš, 10 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Stanka Polhošová, 9 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06

Anna Mišalková, 7 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06

Skarleta Lakatošová, 9 rokov, ZŠ Ščasného 22, Nitra Dražovce 949 01

Erik Lakatoš, 8 rokov, ZŠ Ščasného 22, Nitra Dražovce 949 01

Kamil Toráč, 10 rokov, Spoj.škola Valova 40, 921 01 Piešťany

Paťa Holubová, 10 rokov, ZŠ Školská 29, Veľký Šariš 082 21

Lenka Horváthová, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06

Samuel Horváth, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06

Mário Demeter, 8 rokov, ZŠ Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

Tamara Jóniová, 9 rokov, ZŠ Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

Anetka Kelešová, 7 rokov, ZŠ Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

Lukáš Ferko, 8 rokov, SZUŠ Hubošovce 56, 082 66 Hubošovce

Martina Žigová, 10 rokov, ZŠ MŠ Hlavná 121, Vydrník 059 14

Igor Cicko, 9 rokov, ZUŠ Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy

Natália Mirgová, 9 rokov, ZUŠ Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy

Jakub Gážik, 9 rokov, ZŠ MŠ Koperníkova 1707/21, 059 51 Poprad Matejovce

Róbert Žiga, 10 rokov, ZŠ MŠ Koperníkova 1707/21, 059 51 Poprad Matejovce

Zalán Németh, 10 rokov, Spoj.škola Okoč, Gorkého 4/90, 930 28 Okoč

Christopher Petróczi, 10 rokov, Spoj.škola Okoč, Gorkého 4/90, 930 28 Okoč

Michal Mišalko, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06

Tatiana Kotlárová, 8 rokov, Spoj.škola ŠZŠ internt.pre žiakov s NKS Pod Kalváriou 941, 955 01 Topoľčany

Skarlet Paradiová, 9 rokov, ŠZŠ Lipová 6, 943 01 Štúrovo

Rebeka Izraelová, 9 rokov, ŠZŠ Alapiskola, Lipova 6, 943 01 Štúrovo

Miroslava Kokyová 9 rokov, ZŠ Komenského 2, 059 21 Svit

Andrea Bandová, 9 rokov, ŠZŠ Hurbanovo, Zelený Háj , elok.triedy Dulovce, Podbrežná 2,  946 56 Dulovce

Dominika Sabová, 9 rokov, Spoj.škola Internt. Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany

Vaneska Peceková, 9 rokov, ŠZŠ Hradná 7, 945 01 Komárno

Viktorka Berkyová, 7 rokov, ŠZŠ Hradná 7, 945 01 Komárno

Sebastián Rafael, 9 rokov, Spoj.škola internat, Z. Nejedlého 41, Levice

Denis Lakatos, 10 rokov, ŠZŠ s VJM Košická 8, 945 01 Komárno

Sonja Mirgová, 7 rokov, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03

Richard Koky, 8 rokov, ZŠ Jánovce 212, 059 13 Jánovce

Jenifer Bandová, 9 rokov, ŠZŠ Šafárikova 38, 924 01 Galanta

 

 

 

VYHODNOTENIE

Rómska paleta 2015

                                         2.kategória

 

 

20.7.2015

Porota:

Mgr. Art. Anna Fedáková

Zástupca riaditeľa POS PP: Danka Rožárová

Pracovník pre rómsku menšinu POS PP: Zuzana Nováková

 

Porota sa zhodla, že aj tento rok prišli do súťaže výnimočné práce, z ktorých bolo zložité vybrať tie naj. Pretože každá a jedna si zaslúži uznanie nielen pre pedagógov, ktorí sa deťom venujú, ale aj deťom a ich fantázii, trpezlivosti a hlavne talentu. Niektoré práce, ktoré neboli označené podľa propozícií, musela porota vyradiť. Aj tento rok sa do súťaže prihlásili práce s pestrým technickým spracovaním, od: ceruza, tuš, fixa, mastný pastel, aquarel, cez koláže, hlinené výrobky, aj práce na dreve.

Do druhej kategórie sa prihlásilo 268 študentov a prác.

Tento rok sa porota rozhodla udeliť aj prvé miesta s cenou – rozprávkovou knihou, diplomy a čestné uznania.

V druhej kategórii porota udelila :

1 diplom a vecnú cenu

19 diplomov

16 Čestných uznaní

 

Všetkým súťažiacim gratulujeme.

 

DIPLOM A CENA:

Martin Červeňák, 11 rokov, ZŠ MŠ Jakubany 151, 065 12 Stará Ľubovňa

DIPLOM:

Vanesa Mirgová, 12 rokov, ZUŠ Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy

Laura Brautová, 11 rokov, ŠZŠ Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice

Sebastián Bartoš, 14 rokov, ŠZŠ Lesná 9, 946 03 Kolárovo

Karol Rafael, 14 rokov, ZŠ Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial

Margita Domeová, 11 rokov, ZŠ Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial /nad o bodky/

Ján Bodas, 13 rokov, ZŠ Komenského 3, 053 11 Smižany

Róbert Stojka, 17 rokov, Spoj.škola ŠZŠ internt.pre žiakov NKS Pod Kalváriou 941, 955 01 Topoľčany

Paulína Kokyová, 13 rokov, ZŠ MŠ Vagonárska 166/14, 058 01 Poprad Spišská Sobota

Dominik Karvay, 14 rokov, ŠZŠ Nám. A.Cabana 1, 94106 Komjatice

Ronald Banda, 15 rokov, ŠZŠ Hurbanovo, Zelený Háj, elok.triedy Dulovce, Podbrežná 2, 946 56 Dulovce

Esmeralda Rigóová, 15 rokov, ŠZŠ Hurbanovo, Zelený Háj, elok.triedy Dulovce, Podbrežná 2, 946 56 Dulovce

Ivan Bučko, 14 rokov, ZŠ MŠ pri zdrav.zariadení Špitálska 6, 949 01 Nitra

Alexandra Mirgová, 11 rokov, ZUŠ Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy

Dominika Hangurbadžová, 11 rokov, ZUŠ Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy

Sára Polhošová, 11 rokov, ZŠ MŠ Matejovce, Kopernikova 1707/21, 059 51 Poprad Matejovce

Mária Rafaelová, 11 rokov, Spoj.škola J. Kráľa 39, Zlaté Moravce 953 01

Lukáš Eštok, 14 rokov, ZŠ MŠ Bukovce 80, 09022 Bukovce

Milan Eštok, 14 rokov, ZŠ MŠ Bukovce 80, 09022 Bukovce

Štefan Fedák, 13 rokov, ZŠ MŠ Bukovce 80, 09022 Bukovce

Čestné uznanie:

Natália Brantová, 14 rokov, ŠZŠ Šurany, Jesenského 13, 942 01 Šurany

Dominik Szántó, 9 ročník, ŠZŠ Alapiskola Lipová 6, 943 01 Štúrovo

Anna Oláhová, 15 rokov, Spoj.škola intern. Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany

Ivan Bučko, 14 rokov, ZŠ MŠ pri zdrav.zariadení Špitálska 6, 949 01 Nitra

Alexandra Mirgová, 11 rokov, ZUŠ Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy

Esmeralda Kotlárová 11 rokov, Spoj.škola J.Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce

Peter Marovič, 11 rokov, Spoj.škola J.Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce

Kristián Fedák, 13 rokov, ZŠ MŠ Bukovce 80, 090 22 Bukovce

Erik Richtr, 13 rokov, ŠZŠ Sokolská 111, 960 01 Zvolen

Vladimír Čonka 12 rokov, ZŠ Gašpara Haina 37, Levoča

Monika Lakatosová, 11 rokov, ZŠ Komenského 21, 946 51 Nesvady

Angelika Molnárová, 15 rokov, ŠZŠ Lesná 9, 946 03 Kolárovo

Richard Rafael, 11 rokov, ŠZŠ s VJM Košická 8, Komárno

Nikolas Kováč, 15 rokov, Spoj.škola Krátka 11, 927 01 Šaľa

Mária Kokyová, 13 rokov, ZŠ Komenského 3, 053 11 Smižany

Svetlana Horváthová, 13 rokov, ZŠ ul. 17.novembra 083 01 Sabinov

 


 

Rómska paleta 2015

Vyhodnotenie VI. ročníka celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ a XXIV . ročníka medziokresnej súťaže výtvarných prác  rómskych žiakov zo ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ okresov Kežmarok , Levoča a Poprad

/ z technických dôvodov sa otvorenie výstavy presúva na 05.10.2015 /

1.kategória

13.7.2015

Porota:

Mgr. Art. Anna Fedáková

Zástupca riaditeľa POS PP: Danka Rožárová

Pracovník pre rómsku menšinu POS PP: Zuzana Nováková

Počet prác: 320

Počet škôl, zúčastnených v 1.kategórii: 52

Techniky:

Pastelky,fixy, pastel, ceruza, vosk, tuš, aquarel, kombinované koláže

Hodnotenie:

Porota sa zhodla, že aj tento rok prišli do súťaže výnimočné práce, z ktorých bolo zložité vybrať tie naj. Pretože každá a jedna si zaslúži uznanie nielen pre pedagógov, ktorí sa deťom venujú, ale aj deťom a ich fantázii, trpezlivosti a hlavne talentu. Niektoré práce, ktoré neboli označené podľa propozícií musela porota vyradiť. Aj tento rok sa do súťaže prihlásili práce s pestrým technickým spracovaním, od ceruza, tuš, fixy, mastný pastel, vosk, aquarel, cez koláže, hlinené výrobky, aj práce na dreve.

Tento rok sa porota rozhodla udeliť aj prvé miesta s cenou – rozprávkovou knihou, diplomy a čestné uznania.

V prvej kategórii porota udelila :

2 diplom a vecnú cenu

39 diplomov

43 Čestných uznaní

 

Všetkým súťažiacim gratulujeme.

 

Výsledky:

1.kategória:

Diplom a cena:

Gabriel Rémzuvéš, 10 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Diplom a cena:

Emilko Lakatoš, 10 rokov, ŠZŠ Hradná 7, 945 01 Komárno

Diplom:

Alexander Botoš, 7 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Adrián Horváth, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Patrik Kudri, 9 rokov, Spoj.škola Valová 40, 921 01 Piešťany

Karinka Karolová, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor, 63, 059 06 Červený Kláštor

Sabína Kokyová, 10 rokov, ZŠ MŠ Lučivná, Školská 75/7, 059 31 Lučivná

Andrea Bohóvá, 10 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Peter Máté, 6 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Selina Botošová, 8 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Elemér Botoš, 10 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Júlia Mihályová, 8 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Jozef Boho, 10 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Daniel Botoš, 9 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Akoš Berky, 8 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Vivien Mihályová, 9 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Erika Botošová, 10 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Michal Koky, 10 rokov, ZŠ MŠ Vagonárska 1600/4, 058 01 Poprad Sp. Sobota

Martin Peregrin, 10 rokov, ZŠ MŠ Ondreja Cabana, Komjatice 941 06

Dominika Sabová, 10 rokov,  Spoj.škola internátna, Továrnická 1632, 955 01 Topoľčany

Zoltán Paradi, 10 rokov, ŠZŠ Lipová 6, 943 01 Štúrovo

Viktória Horváthová, 9 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Juliana Mišalková, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Boris Badžo, 5 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Viktória Horváthová, 9 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Anna Mišalková, 7 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Karolína Polhošová, 9 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Anastázia Polhošová, 9 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Samuel Horváth, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Slavko Keleš, 7 rokov, ZŠ Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

Milan Baran, 7 rokov, ZŠ MŠ Školská 8, Spišské Bystré 059 18

Lenka Horváthová, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Kamil Torác, 10 rokov, Spoj.škola Valova 40, Piešťany 921 01

Monika Hangurbadžová, 8 rokov, ZŠ MŠ Lomnička 29 065 03

Natália Lakatošová, 10 rokov, ZŠ SNP 5, Šurany 942 01

Nikola Mirgová, 7 rokov, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

Tomáš Oračko, 7 rokov, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

Nikolas Mirga 8 rokov, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

Rastislav Oračko, 6 rokov, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

Roland Rafael, 10 rokov, ZS Hlavná 60, Dolný Pial 935 37

Simona Balogová, 10 rokov, Spoj.škola, ŠZŠ internt. Pre žiakov s NKS Pod Kalváriou 941, 955 01 Topoľčany

Čestné uznanie:

Tomáš Berky, 9 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Erika Botošová, 10 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Vivien Kokényová, 9 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Virgínia Botošová, 8 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Timea Botošová, 7 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Sebastian Ladič, 7 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Peter Máté, 6 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Chiara Botošová, 8 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Attila Botoš, 8 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Arpád Botoš, 10 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Stanka Polhošová, 9 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06

Anna Mišalková, 7 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06

Skarleta Lakatošová, 9 rokov, ZŠ Ščasného 22, Nitra Dražovce 949 01

Erik Lakatoš, 8 rokov, ZŠ Ščasného 22, Nitra Dražovce 949 01

Kamil Toráč, 10 rokov, Spoj.škola Valova 40, 921 01 Piešťany

Paťa Holubová, 10 rokov, ZŠ Školská 29, Veľký Šariš 082 21

Lenka Horváthová, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06

Samuel Horváth, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06

Mário Demeter, 8 rokov, ZŠ Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

Tamara Jóniová, 9 rokov, ZŠ Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

Anetka Kelešová, 7 rokov, ZŠ Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

Lukáš Ferko, 8 rokov, SZUŠ Hubošovce 56, 082 66 Hubošovce

Martina Žigová, 10 rokov, ZŠ MŠ Hlavná 121, Vydrník 059 14

Igor Cicko, 9 rokov, ZUŠ Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy

Natália Mirgová, 9 rokov, ZUŠ Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy

Jakub Gážik, 9 rokov, ZŠ MŠ Koperníkova 1707/21, 059 51 Poprad Matejovce

Róbert Žiga, 10 rokov, ZŠ MŠ Koperníkova 1707/21, 059 51 Poprad Matejovce

Zalán Németh, 10 rokov, Spoj.škola Okoč, Gorkého 4/90, 930 28 Okoč

Christopher Petróczi, 10 rokov, Spoj.škola Okoč, Gorkého 4/90, 930 28 Okoč

Michal Mišalko, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06

Tatiana Kotlárová, 8 rokov, Spoj.škola ŠZŠ internt.pre žiakov s NKS Pod Kalváriou 941, 955 01 Topoľčany

Skarlet Paradiová, 9 rokov, ŠZŠ Lipová 6, 943 01 Štúrovo

Rebeka Izraelová, 9 rokov, ŠZŠ Alapiskola, Lipova 6, 943 01 Štúrovo

Miroslava Kokyová 9 rokov, ZŠ Komenského 2, 059 21 Svit

Andrea Bandová, 9 rokov, ŠZŠ Hurbanovo, Zelený Háj , elok.triedy Dulovce, Podbrežná 2,  946 56 Dulovce

Dominika Sabová, 9 rokov, Spoj.škola Internt. Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany

Vaneska Peceková, 9 rokov, ŠZŠ Hradná 7, 945 01 Komárno

Viktorka Berkyová, 7 rokov, ŠZŠ Hradná 7, 945 01 Komárno

Sebastián Rafael, 9 rokov, Spoj.škola internat, Z. Nejedlého 41, Levice

Denis Lakatos, 10 rokov, ŠZŠ s VJM Košická 8, 945 01 Komárno

Sonja Mirgová, 7 rokov, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03

Richard Koky, 8 rokov, ZŠ Jánovce 212, 059 13 Jánovce

Jenifer Bandová, 9 rokov, ŠZŠ Šafárikova 38, 924 01 Galanta

 

 

                                                                               Výsledky

                                               2.kategória

 

 

20.7.2015

Porota:

Mgr. Art. Anna Fedáková

Zástupca riaditeľa POS PP: Danka Rožárová

Pracovník pre rómsku menšinu POS PP: Zuzana Nováková

 

Porota sa zhodla, že aj tento rok prišli do súťaže výnimočné práce, z ktorých bolo zložité vybrať tie naj. Pretože každá a jedna si zaslúži uznanie nielen pre pedagógov, ktorí sa deťom venujú, ale aj deťom a ich fantázii, trpezlivosti a hlavne talentu. Niektoré práce, ktoré neboli označené podľa propozícií, musela porota vyradiť. Aj tento rok sa do súťaže prihlásili práce s pestrým technickým spracovaním, od: ceruza, tuš, fixa, mastný pastel, vosk, aquarel, cez koláže, hlinené výrobky, aj práce na dreve.

Do druhej kategórie sa prihlásilo 268 študentov a prác.

Tento rok sa porota rozhodla udeliť aj prvé miesta s cenou – rozprávkovou knihou, diplomy a čestné uznania.

V druhej kategórii porota udelila :

1 diplom a vecnú cenu

19 diplomov

16 Čestných uznaní

 

Všetkým súťažiacim gratulujeme.

 

DIPLOM A CENA:

Martin Červeňák, 11 rokov, ZŠ MŠ Jakubany 151, 065 12 Stará Ľubovňa

DIPLOM:

Vanesa Mirgová, 12 rokov, ZUŠ Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy

Laura Brautová, 11 rokov, ŠZŠ Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice

Sebastián Bartoš, 14 rokov, ŠZŠ Lesná 9, 946 03 Kolárovo

Karol Rafael, 14 rokov, ZŠ Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial

Margita Domeová, 11 rokov, ZŠ Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial /nad o bodky/

Ján Bodas, 13 rokov, ZŠ Komenského 3, 053 11 Smižany

Róbert Stojka, 17 rokov, Spoj.škola ŠZŠ internt.pre žiakov NKS Pod Kalváriou 941, 955 01 Topoľčany

Paulína Kokyová, 13 rokov, ZŠ MŠ Vagonárska 166/14, 058 01 Poprad Spišská Sobota

Dominik Karvay, 14 rokov, ŠZŠ Nám. A.Cabana 1, 94106 Komjatice

Ronald Banda, 15 rokov, ŠZŠ Hurbanovo, Zelený Háj, elok.triedy Dulovce, Podbrežná 2, 946 56 Dulovce

Esmeralda Rigóová, 15 rokov, ŠZŠ Hurbanovo, Zelený Háj, elok.triedy Dulovce, Podbrežná 2, 946 56 Dulovce

Ivan Bučko, 14 rokov, ZŠ MŠ pri zdrav.zariadení Špitálska 6, 949 01 Nitra

Alexandra Mirgová, 11 rokov, ZUŠ Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy

Dominika Hangurbadžová, 11 rokov, ZUŠ Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy

Sára Polhošová, 11 rokov, ZŠ MŠ Matejovce, Kopernikova 1707/21, 059 51 Poprad Matejovce

Mária Rafaelová, 11 rokov, Spoj.škola J. Kráľa 39, Zlaté Moravce 953 01

Lukáš Eštok, 14 rokov, ZŠ MŠ Bukovce 80, 09022 Bukovce

Milan Eštok, 14 rokov, ZŠ MŠ Bukovce 80, 09022 Bukovce

Štefan Fedák, 13 rokov, ZŠ MŠ Bukovce 80, 09022 Bukovce

Čestné uznanie:

Natália Brantová, 14 rokov, ŠZŠ Šurany, Jesenského 13, 942 01 Šurany

Dominik Szántó, 9 ročník, ŠZŠ Alapiskola Lipová 6, 943 01 Štúrovo

Anna Oláhová, 15 rokov, Spoj.škola intern. Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany

Ivan Bučko, 14 rokov, ZŠ MŠ pri zdrav.zariadení Špitálska 6, 949 01 Nitra

Alexandra Mirgová, 11 rokov, ZUŠ Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy

Esmeralda Kotlárová 11 rokov, Spoj.škola J.Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce

Peter Marovič, 11 rokov, Spoj.škola J.Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce

Kristián Fedák, 13 rokov, ZŠ MŠ Bukovce 80, 090 22 Bukovce

Erik Richtr, 13 rokov, ŠZŠ Sokolská 111, 960 01 Zvolen

Vladimír Čonka 12 rokov, ZŠ Gašpara Haina 37, Levoča

Monika Lakatosová, 11 rokov, ZŠ Komenského 21, 946 51 Nesvady

Angelika Molnárová, 15 rokov, ŠZŠ Lesná 9, 946 03 Kolárovo

Richard Rafael, 11 rokov, ŠZŠ s VJM Košická 8, Komárno

Nikolas Kováč, 15 rokov, Spoj.škola Krátka 11, 927 01 Šaľa

Mária Kokyová, 13 rokov, ZŠ Komenského 3, 053 11 Smižany

Svetlana Horváthová, 13 rokov, ZŠ ul. 17.novembra 083 01 Sabinov

 

V Poprade 5.10.2015

 

 .........................................................................................................................................................................................

 

Propozície VI. ročníka celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ

Propozície XXIV . ročníka medziokresnej súťaže výtvarných prác  rómskych žiakov zo ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ okresov Kežmarok , Levoča a Poprad

 

Cieľ  projektu:

         Podtatranské osvetové stredisko v Poprade za aktívnej spolupráce s mestskými a miestnymi oddeleniami školstva mládeže a telesnej kultúry v Poprade, Kežmarku a v Levoči a tiež so základnými a špeciálnymi školami v spomínaných okresov od roku 1992 pravidelne organizuje medziokresnú súťažnú výstavu rómskych žiakov pod názvom Rómska paleta. Po výborných skúsenostiach z posledných ročníkoch sa organizátori rozhodli rozšíriť túto súťaž na celoslovenskú úroveň. Prostredníctvom osvetových stredísk a školských úradov sa obraciame na ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ  na Slovensku.

Cieľ  súťaže:

Podnietiť a rozvíjať výtvarnú tvorivosť rómskych deti.

Vyvíjať predstavivosť, nové možnosti, vlastné schopnosti rómskych deti. Ponúknuť rómskym deťom iné možnosti trávenia voľného času, tvorivo, v kolektíve, v kreativite.  Dať rómskym deťom priestor pre ich seba-vyjadrenie pomocou papiera, farieb štetca, pastelu, hliny, .... vyjadriť to, čo je najhlbšie v jasných detských očiach a v čistej detskej duši.

         Zapojiť do súťaže sa môžu rómski žiaci s výtvarnými prácami vo všetkých  výtvarných žánroch.

.......................................................................................................................................................

Výtvarná súťaž je rozdelená do dvoch kategórií:

Kategória do 10 rokov
Kategória od 11 rokov

 

Téma súťaže 2015 :     Ilustrácie k rozprávkam

 

Práce čitateľne označiť:

meno priezvisko žiaka:

vek, kategória:

škola:

ulica:

obec / mesto:

PSČ:                            

/nesprávne označené práce budú vyradené zo súťaže /

 

Práce zasielajte na adresu:  

Podtatranské osvetové stredisko, Sobotské námestie 1729/4       058 01 Poprad  

do  30. 6. 2015  

......................................................................................................................................................

Vernisáž výstavy bude 1. 10. 2015  v priestoroch POS Poprad, Sobotské námestie 1729/4 Poprad.  Výstava potrvá do 1. 11. 2015 , bude aj  inštalovaná vo výstavných priestoroch kultúrneho zariadenia vo Svidníku.         

 

 


 


7093107

Úvodná stránka