Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

2016

XXIV. Divadelná Šuňava 2016

www.youtube.com/watch?v=lImOP7gb__8

 

Výsledky

24. Divadelná Šuňava 2016

 

postupová súťažná prehliadka amatérskeho divadla pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča

 

 

 

Miesto: kultúrny dom Šuňava

Termín: 11.-13. marec 2016

Vyhlasovateľ: NOC Bratislava

Organizátor: POS v Poprade

Spoluorganizátor: obec Šuňava

Porota: PhDr. Ľubomír Šárik

               Mgr. Marián Lacko

               Mgr. Dana Turanská

               Dušan Krnáč

 

Počet DS: 9

Počet účinkujúcich: 200

Počet predstavení: 21

 

 

Výsledky:

Kategória: DIVADLO MLADÝCH – postup KSŽ Levoča

 

Pozor tieň! DS TOTE TAM  Kežmarok, r: E. Šavelová

okres Kežmarok, 1.miesto

 

Niekto ako ja? DS Trma-vrma Poprad, r. A. Váradyová

okres Poprad, 1.miesto

 

Slováci sme od rodu! DS Trma-vrma Poprad, DS TOTE TAM Kežmarok, r. A. Váradyová, E. Šavelová

okres Poprad, okres Kežmarok, 1.miesto

 

kategória: DETSKÉ DIVADLO – postup Rozprávkový Stropkov

 

Zaspatá rozprávka   DS  Kubachichi, r: S.Dubovská

okres Poprad, 1.miesto

 

Tato, ja sa bojím  DS Trma-vrma Poprad, r: A. Váradyová

okres Poprad, 2.miesto

 

Skellig DS Šťastlivec Poprad, r: D.Kubáň, M.Novák

okres Poprad, 3. miesto

 

Ľavá / o 12 mesiačikoch trochu inak /  DS Gašparko Lendak, r: M.Budzáková

okres Kežmarok, 1. miesto

 

Náš zákazník, náš pán? DS TOTE TAM  Kežmarok, r: E. Šavelová

okres Kežmarok, 2.miesto

 

 Puto DS „L“ ZUŠ Levoča, r. M. Muránska

 okres Levoča 1.miesto

 

kategória: DETSKÝ RECITAČNÝ KOLEKTÍV – postup  Hviezdoslavov  Kubín  Prešov

 

PSSST DS TOTE TAM Kežmarok, r. E. Šavelová

okres Kežmarok, 1.miesto

 

kategória: DIVADLO DOSPELÝCH HRAJÚCICH PRE DETI – postup KSŽ Levoča

 

Stačilo, už som veľká! DS Trma-vrma Poprad, r. A. Váradyová

 okres Poprad, 1.miesto

 

Liliputánia DS Šťastlivec Poprad, r: D. Kubáň, M.Novák

okres Poprad, 1.miesto

 

Kategória: DIVADLO DOSPELÝCH – postup KSŽ Levoča

 

Trikrát svadba DS Špišská Teplica, r: B. Jalowiczorová

okres poprad, 2.miesto

 

Potopa DS MO MS Matičiar Liptovská Teplička, r: Bc. R. Mezovská

okres poprad, 3.miesto

 

Antigona v New Yorku DS RAMAGU Spišská Stará Ves, r: D.Kubáň, M.Novák

okres Kežmarok, 1.miesto

 

Cena starostu obce Šuňava:

DS ÚSMEV Spišská Teplica  hra : „Trikrát svadba“ 

 

 

 

 

V Poprade 14.3.2016

Vypracovala : Zuzana Nováková

 

 

.............................................................................................................................................................................

 

 

PROGRAM DIVADELNÁ ŠUŇAVA 2016

 

Piatok 11.3.

10.00-10.10    POZOR  TIEŇ !   

DS TOTE TAM  ZUŠ A. Cígera Kežmarok   r: E. Šavelová

 

10.20-10.45    TATO, JA SA BOJÍM  

DS Trma-vrma ZUŠ pri Spoj.škole Letná Poprad     r: A. Váradyová

 

10.50-11.00    NÁŠ  ZÁKAZNÍK, NÁŠ  PÁN?         

DS TOTE TAM A. Cígera  Kežmarok       r: E. Šavelová

 

11.10-11.35    ĽAVÁ   /O DVANÁSTICH MESIAČIKOCH TROCHU INAK/  

DS Gašparko ZŠ Lendak  r: M.Budzáková

 

11.40-12.00    PSSST                                                

DS TOTE TAM A. Cígera Kežmarok,       r. E. Šavelová  

 

12.00-12.45    TO JA,  KEĎ SOM  BOLA  V  TVOJOM  VEKU...ALEBO  NAD  NIKÝM  NELÁMEME  PALICU             DS TOTE TAM     ZUŠ A. Cíger Kežmarok       r: E.Šavelová

 

13.10-13.30    ZASPATÁ  ROZPRÁVKA      

DS  Kubachichi ZŠ MŠ Sp.Bystré   r: S.Dubovská

 

14.30-14.35     PUTO

DS L" ZUŠ Levoča r. M. Muránska

 

14.15-16.00    Tvorivé dielne /SEMINÁR/:   

DS TOTE TAM, DS Trma Vrma, DS Gašparko, DS Kubachichi, DS L

 

16.00-16.10    NIEKTO  AKO  JA?                

DS Trma-vrma ZUŠ pri Spoj.škole Letná Poprad      r. A. Váradyová

 

 16.15-16.25    STAČILO,  UŽ  SOM  VEĽKÁ! 

DS Trma-vrma ZUŠ pri Spoj.škole Letná Poprad       r. A. Váradyová    

                    

16.40-17.30    SLOVÁCI  SME  OD  RODU!    

DS Trma-vrma ZUŠ pri Spoj.škole Letná Poprad,       DS TOTE TAM ZUŠ   A.Cígera Kežmarok  

r. A. Váradyová, E. Šavelová

 

17.40-19.00    Tvorivé dielne /SEMINÁR/:    DS Trma-vrma, DS TOTE TAM

 

 

 

Sobota.12.3.

10.00-10.20    ROZPRÁVKA  O VLKOVI  A SIEDMICH  KOZLIATKACH    

DS Šťastlivec ZUŠ Štefánikova Poprad   r: Z. Krupková 

                                                                                                                                                                                                           

10.23-10.30    ON A ONA PRI STOLE        

DS Šťastlivec  ZUŠ Štefánikova Poprad     r: Z. Krupková   

                        

10.35-10.42    AGENTKY                                

DS Šťastlivec  ZUŠ Štefánikova Poprad     r: Z. Krupková

 

10.50-11.10    PIRÁTI – NÁDEJ  ZOMIERA  POSLEDNÁ   

DS Šťastlivec ZUŠ Štefánikova Poprad       r: Z. Krupková

 

12.45-14.30    Tvorivé dielne /SEMINÁR/:    DS Šťastlivec

 

14.30-15.00    LILIPUTÁNIA                      

DS Šťastlivec  ZUŠ Štefánikova Poprad        r: D. Kubáň, M.Novák   

 

15.15-15.45    SKELLIG                                 

DS Šťastlivec ZUŠ Štefánikova Poprad         r: D.Kubáň, M.Novák

 

15.45-16.30    Tvorivé dielne /SEMINÁR/:    DS Šťastlivec

16.30-17.00    konzulátie  porota + organizátor

 

17.00-19.00    TRIKRÁT  SVADBA              

DS Špišská Teplica      r: B. Jalowiczorová

 

19.00-19.15    VYHODNOTENIE  KATEGÓRIÍ:

detské divadlo, divadlo mladých, divadlo dospelých  pre deti

19.15-19.45    Tvorivé dielne /SEMINÁR/:    DS Špišská Teplica

 

 

Nedeľa 13.3.

13.00-14.10    POTOPA                                

DS MO MS Matičiar Liptovská Teplička          r: Bc. R. Mezovská

 

14.30-15.00    Tvorivé dielne /SEMINÁR/:    DS MO MS Matičiar

 

15.00-16.10    ANTIGONA  V  NEW YORKU   

DS RAMAGU Spišská Stará Ves        r: D.Kubáň, M.Novák

 

16.20-16.30    VYHODNOTENIE kategórie:

divadlo dospelých

16.30-17.00    Tvorivé dielne /SEMINÁR/:    DS RAMAGU

 

 

 

 

..............................................................................................................................................

 

P R O P O Z Í C I E        Š u ň a v a    2016

 

Medziokresná  SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA neprofesionálneho  divadla pre okresy: Poprad, Kežmarok, Levoča

prehliadka s postupom na Krajskú scénickú žatvu Levoča  2016 / 14.-16. apríl 2016/

 

Vyhlasovateľ:           POS Poprad

Odborný garant:      Národné osvetové centrum – ústav amatérskej umeleckej tvorby

 

Termín:                                           11.-13. marec 2016

/ podľa počtu prihlásených DS je možné termín skrátiť na dva dni, zmeny budú oznámené včas /

 

Poslanie prehliadky 

Medziokresná  prehliadka neprofesionálneho  divadla je koncipovaná ako postupová súťažná prehliadka divadelných súborov a jednotlivcov vo všetkých  divadelných druhoch, žánroch a poetikách (napr. divadlo dospelých pre deti, detské divadlo, činohra, alternatívne divadlo, hudobné divadlo, pantomína,...).

 

Účasť v súťaži

Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť súbory a jednotlivci, ktorí cielene uplatňujú princípy amatérskeho  divadla. Ich inscenácie a vystúpenia sú vyvrcholením tvorivých aktivít prezentujúcich umeleckú výpoveď, progresivitu, aktuálnosť, inšpiratívnosť, osobitú kreativitu v tradičných aj netradičných divadelných postupoch a interpretáciách mladého amatérskeho divadla.

 

Program

časť súťažná:  prezentácia inscenácií súborov nominovaných výlučne po zaslaní vyplnenej prihlášky
časť vzdelávacia: rozborový seminár, diskusný klub     

 

Hodnotenie

Súťažné inscenácie bude hodnotiť odborná porota. Hlavným kritériom bude umelecká kvalita inscenačného tvaru a prínos pre ďalšie pozitívne smerovanie amatérskeho divadla.

Na regionálnej prehliadke je porota minimálne trojčlenná, na krajskej prehliadke minimálne trojčlenná, na celoštátnej prehliadke päťčlenná. V každej kategórii bude udelená jedna hlavná cena + ďalšie ceny a diplomy. Najúspešnejšie inscenácie v každej kategórii získajú postup na Krajskú scénickú žatvu na odporučenie odbornou porotou.

 

Programová rada prehliadky

zostavuje program prehliadky

je zložená predovšetkým z porotcov a usporiadateľov prehliadky

nominuje inscenácie súborov navrhovaných organizátormi na malú krajskú žatvu

 

Organizátor regionálnej divadelnej prehliadky

-pozýva a kontaktuje členov poroty

-zabezpečí pre všetkých členov poroty honoráre, ubytovanie a vyplatenie cestovných nákladov

-môže doplniť k nominovanej trojčlennej porote ďalších členov lektorského zboru

-má právo neakceptovať návrh poroty, ale v tom prípade nemá právo navrhovať víťazov malej krajskej žatvy programovej rade prehliadky.

 

Termín realizácie súťažnej prehliadky:

11.-13. marec 2016

KD Šuňava                                                               

 

Možnosť účasti na festivale:

Všetky divadelné súbory pôsobiace na území hore uvedených okresov vo vypísaných divadelných kategóriách / činoherné, alternatívne, divadlo dospelých pre deti, detské divadlo, pantomíma, hudobné divadlo, a iné/ ktoré:

 

A/ zašlú vyplnenú prihlášku najneskôr do    1. február 2016     na adresu:

POS Poprad,

Sobotské námestie 1729/4,  058 01 Poprad

na obálku napísať: Divadelná Šuňava 2016

B/ ku prihláške je priložený scenár       / pri dielach, ktoré to vyžadujú /

C/ alebo budú nominovaní POS Poprad medzi účastníkov festivalu plus bod B

 

Úhrada nákladov:

Organizátori hradia – stravné, ubytovanie, honorár porotcom – lektorom, diplomy, ceny

                               propagáciu, technické zabezpečenie, priestory, občerstvenie účinkujúcim

 

Účastníci hradia –     štartovné  10€  za divadelný súbor

 

Vybavuje: Zuzana Nováková / Barilová /

t.č. 052 / 77 22 466

fax: 052 / 77 32 140 

mobil: 0907 144 637

mail: osvetapp@stonline.sk                                                        

www.osvetapoprad.sk

............................................................................................................................................................................................

 

Z á v ä z n á    p r i h l á š k a

 

Divadelná Šuňava 2016

 KD Šuňava

 

Prihláška zaslaná najneskôr do     1.februára  2016     na adresu vid. druhá strana– vrátane

neskôr zaslané prihlášky nebudú akceptované

Ku prihláške je potrebné priložiť scenár!

 

Obec / mesto / miesto pôsobenia divadelného súboru:

Názov divadelného súboru:

Zriaďovateľ divadelného súboru:

Vedúci súboru: - meno a priezvisko:

                         - adresa bydliska:

                         - adresa do zamestnania:

kontakt: tel.domov
tel. práca
mobil:
mailová adresa:

 

 

Názov inscenácie: ...................................................................................................................

Dĺžka trvania predstavenia: ...............min.

 

Kategória: A/ činoherné divadlo

                  B/ divadlo dospelých pre deti                            / zakrúžkujte svoju kategóriu /

                  C/ alternatívne divadlo

                  D/ detské divadlo

                  E/ iné......................................................................................................./ uviesť /

                       / porota má právo  preradiť  predstavenie po vzhliadnutí do inej kategórie – ak to bude potrebné /

 

Autor predlohy:...........................                              Úprava: ......................................................

 

Hudba:..........................................................             Scénografia:................................................

 

Zvuk a svetlá:...............................................             Hrací priestor:.............................................

 

Réžia: Alena Váradyová                                           Choreografia:..............................................

 

Dátum, hodina, miesto premiéry:..................................................................................................

 

Nevyhnutný čas potrebný na prípravu scény:...................min / nie priestorové skúšky /

/ uviesť reálne časy /

 

Nevyhnutný čas na likvidáciu scény:................................min

/ uviesť reálne časy /

 

 

Technické požiadavky, potrebné k uvedeniu inscenácie:                                                     ............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

OSOBY A OBSADENIE

 

 

................................................................                       ................................................................

 

................................................................                       ................................................................

 

................................................................                       ................................................................

 

................................................................                       ................................................................

 

................................................................                       ................................................................

 

................................................................                       ................................................................

 

................................................................                       ................................................................

 

Stručná charakteristika súboru a samotnej hry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................................................................................................................

 

 

 

................................................................                                            ................................................................

       pečiatka, podpis zriaďovateľa                                                                 podpis vedúceho súboru

 

 

V ...........................................................                                              dňa.........................................................

 

 

vybavuje:

POS v Poprade vybavuje: Zuzana Nováková  / Barilová /

t.č. 052/ 77 22 466,  052/ 77 32 140,  mobil: 0907 144 637,  mail: zuzanabarilova1@gmail.com

 

 

 


 


7291828

Úvodná stránka