Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

2016

Propozície
Výsledky
2016

Rómska paleta 2016

 

Propozície VII. ročníka celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ

Propozície XXV . ročníka medziokresnej súťaže výtvarných prác  rómskych žiakov zo ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ okresov Kežmarok , Levoča a Poprad

 

Cieľ  projektu:

         Podtatranské osvetové stredisko v Poprade za aktívnej spolupráce s mestskými a miestnymi oddeleniami školstva mládeže a telesnej kultúry v Poprade, Kežmarku a v Levoči a tiež so základnými a špeciálnymi školami v spomínaných okresov od roku 1992 pravidelne organizuje medziokresnú súťažnú výstavu rómskych žiakov pod názvom Rómska paleta. Po výborných skúsenostiach z posledných ročníkoch sa organizátori rozhodli rozšíriť túto súťaž na celoslovenskú úroveň. Prostredníctvom osvetových stredísk a školských úradov sa obraciame na ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ  na Slovensku.

Cieľ  súťaže:

Podnietiť a rozvíjať výtvarnú tvorivosť rómskych deti.

Vyvíjať predstavivosť, nové možnosti, vlastné schopnosti rómskych deti. Ponúknuť rómskym deťom iné možnosti trávenia voľného času, tvorivo, v kolektíve, v kreativite.  Dať rómskym deťom priestor pre ich seba-vyjadrenie pomocou papiera, farieb štetca, pastelu, hliny, .... vyjadriť to, čo je najhlbšie v jasných detských očiach a v čistej detskej duši.

         Zapojiť do súťaže sa môžu rómski žiaci s výtvarnými prácami vo všetkých  výtvarných žánroch.

.......................................................................................................................................................

Výtvarná súťaž je rozdelená do dvoch kategórií:

 • Kategória do 10 rokov
 • Kategória od 11 rokov

 

Téma súťaže 2016 :     ROČNÉ OBDOBIA

 

Práce čitateľne označiť:

meno priezvisko žiaka:

vek, kategória:

škola:

ulica:

obec / mesto:

PSČ:                            

/nesprávne označené práce budú vyradené zo súťaže /

 

Práce zasielajte na adresu:  

Podtatranské osvetové stredisko, Sobotské námestie 1729/4       058 01 Poprad  

do  30. 6. 2016  

......................................................................................................................................................

Vernisáž výstavy bude 3. 10. 2016  v priestoroch POS Poprad, Sobotské námestie 1729/4 Poprad.  Výstava potrvá do 31. 10. 2016 , bude aj  inštalovaná vo výstavných priestoroch kultúrneho zariadenia vo Svidníku.   

Práce z uplynulých ročníkov zdobia oddelenia NsP Poprad.     

 

 

VYHODNOTENIE I. KATEGÓRIA 2016

 

 

5.9.2016

Porota:

Mgr. Art. Anna Fedáková

Zástupca riaditeľa POS PP: Danka Rožárová

Pracovník pre rómsku menšinu POS PP: Zuzana Nováková

Počet prác: 499

Počet škôl, zúčastnených v 1.kategórii: 83

Techniky:

Pastelky,fixy, pastel, ceruza, vosk, tuš, aquarel, kombinované koláže, kartón, vata, maľovanie na textil, práca s prírodnými  materiálmi

 

Hodnotenie:

Porota sa zhodla, že v roku 2016 prišlo do súťaže rekordné množstvo prác, z ktorých bolo zložité vybrať tie najpôsobivejšie, objavili sa nadrozmerné práce, na ktorých pracoval iba jeden či viac súťažiacich, kolektívy tried.  Každá práca si zaslúži uznanie  pre pedagógov, ktorí sa deťom venujú,  aj rómskym deťom a ich fantázii, trpezlivosti a  talentu. Práce, ktoré neboli označené podľa požiadaviek propozícií RP,  porota vyradila. Tento rok sa do súťaže prihlásili práce s rôznorodým technickým spracovaním, od ceruza, tuš, fixy, mastný pastel, aquarel, cez koláže, hlinené výrobky, aj práce na dreve, na textile, hlina... Tento rok sa porota rozhodla udeliť diplomy a čestné uznania.

Do prvej kategórie sa prihlásilo 499 prác.

V prvej kategórii porota udelila :

33 diplomov

48 Čestných uznaní

 

Všetkým súťažiacim porota gratuluje a teší sa na Vaše práce aj v roku 2017.

.

DIPLOM I.kat.

1.kat: Kolektívna práca, prípravný ročník, Spojená škola – ŠZŠI pre žiakov s NKS, Pod Kalváriou 941, 955 01 Topoľčany

 

DIPLOM I.kat.

7r. Diana Čarná, ZŠ Batizovce, ul. Komenského 333, 059 35 Batizovce

 

DIPLOM I.kat.

9r. Jaroslav Farkaš, ZŠ MŠ Bušince, Krtíšska 26, 991 22 Bušince

 

DIPLOM I.kat.

10 r. Dominika Fatrdlová, Spoj.škola, o.z. ZŠ ul. M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky

 

 

DIPLOM I.kat.

9 r. Monika Bíró, ŠZŠ s VJM Alapiskola, Košická 8,945,01 Komárno

 

DIPLOM I.kat.

 10r. Gabriela Kokyová, ZŠ Vrbov 266, 059 72 Vrbov

 

DIPLOM I.kat.

10 r. Laura Pačajová, ZŠ MŠ Vikartovce, Školská 138, 059 19 Vikartovce

 

DIPLOM I.kat.

7 r. Emo Ščuka, ZŠ MŠ Vikartovce, Školská 138, 059 19 Vikartovce

 

DIPLOM I.kat.

7 r. Máté Frederik, ZŠ Alpiskola Hodejov, Hlavná, 980 31 Hodejov

 

DIPLOM I.kat.

10r. Andrea Horváthová, ZŠ Sirk, Sídlisko 165, 049 64 Sirk

 

DIPLOM I.kat.

8r. Vanesa Gašparová, ZŠ Mučín, Lipová 229, 985 31 Mučín

 

DIPLOM  I.kat.

10 r.Matúš Oračko, ZŠ MŠ Holumnica 121, 059 94 Holumnica

 

DIPLOM I.kat.

8 r. Martin Grundza, ZŠ Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

 

DIPLOM I.kat.

8 r. Rastislav Oračko, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

 

DIPLOM I.kat.

7r. Sabína Mirgová, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

 

DIPLOM I.kat.

7 r. Blanka Oračková, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

 

DIPLOM I.kat.

7r. Nikola Mirgová, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

 

DIPLOM I.kat.

9 r. Simona Harkabusová, SZŠ Galaktická 9, 040 12 Košice

 

DIPLOM I.kat.

10 r. Anita Žigová, SZŠ Galaktická 9, 040 12 Košice

 

DIPLOM I.kat.

9 r. Alex Vaňo, SZŠ Galaktická 9, 040 12 Košice

 

 

DIPLOM I.kat.

10r. Klaudia Berková, SZŠ Galaktická 9, 040 12 Košice

 

DIPLOM I.kat.

nultý ročník, Nikola Turtálová, SZUŠ Galaktická 9, 040 12 Košice

 

DIPLOM I.kat.

10r. Tamara Joniová, ZŠ Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

 

DIPLOM I.kat.

7 r. Tomáš Miko, ZŠ Malcov, 086 06 Malcov

 

DIPLOM I.kat.

8 r. Anabela Čonková, ZŠ Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov

 

DIPLOM I.kat.

10r. Martina Mirgová, ZUŠ Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy

 

DIPLOM I.kat.

Danyi Csaba, ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská lúka 64/B, 986 01 Fiľakovo

 

DIPLOM I.kat.

8 r. Mirga Ladislav, SZŠ Galaktická 9, Košice

 

DIPLOM I.kat.

10 r. Štefan Kováč, SZUŠ Heuréka, Hlbiny 2, 960 01 Zvolen

 

DIPLOM I.kat.

10r. Michaela Kokyová, školský klub Spoj.škola Partizánska, 058 01 Poprad

 

DIPLOM I.kat.

8r. Vanesa Madová, Tatiana Kotlárová, SŠZŠ, Pod Kalváriou 941, 955 01 Topoľčany

 

DIPLOM I.kat.

10r. Aďka Pompová, ZŠ Toporec, Školská 7/6, 059 95 Toporec

 

DIPLOM I.kat.

10 r. Elena Karászová, Andrea Horváthová, Viktória Senderyová, Bibiana Rusňáková,

Andrea Rusnáková, ZŠ Sirk, Sídlisko 165, 049 64 Sirk

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Ladislav Rácz, ŠZŠ s VJM Alapiskola, 980 42 Rimavská Seč

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Kristián Banda, ŠZŠ v VJM ALapiskola, 945 01 Komárno

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Oľga Balogová, ŠZŠ s VJM Alapiskola, 980 42 Rimavská Seč

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Eva Horváthová, ŠZŠ s VJM Alapiskola, 980 42 Rimavská Seč

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Skarleta Kokyová, ZŠ Vrbov 266, 059 72 Vrbov

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Laura Pačajová, ZŠ MŠ Vikartovce, Školská 139, 059 19 Vikartovce

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Sandra Žigová, ZŠ MŠ Školská 138, 059 19 Vikartovce

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Dávid Žiga, ZŠ MŠ Vikartovce, Školská 138, 059 19 Vikartovce

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Michaela Gáborová, ZŠ MŠ Vikartovce, Školská 138, 059 19 Vikartovce

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Katarína Sedmárová, ŠZŠ, Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Pappová Silvia, ZŠ Alapiskola, Hlavná, 980 31 Hodejov

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Lucia Červeňáková, ŠZŠ Jarovnice 96, 082 63 Jarovnice

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Jaroslav Kaleja, ŠZŠ Jarovnice 96, 082 63 Jarovnice

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Klára Červeňáková, ŠZŠ Jarovnice 96, 082 63 Jarovnice

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Kristína Husárová, ŠZŠ Jarovnice 96, 082 63 Jarovnice

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

 Edita Ráczová, ZŠ Hodejov 980 31 Hodejov

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Lívia Ščuková, Spoj.škola Partizánska 2, 058 01 Poprad

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Anabela Pechová, Spoj.škola Partizánska 2, 058 01 Poprad

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Vivien Agóčová, ZŠ Mučín, Lipová 229, 985 31 Mučín

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Sebastián Hangurbadžo, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Sonja Mirgová, ZŠ ZŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Jozef Oračko, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Sabrína Mirgová, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r.  Nikolas Dunček, ŠZŠ Hutníkov 302, 965 01 Žiar nad Hronom

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Mário Demeter, ZŠ Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Jana Čonková, ZŠ Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Alexandra Kováčová, ŠZŠ ul. Gen. Svobodu 1273/73, 958 01 Partizánske

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Marián Mucha, ZŠ Kamenná Poruba 110, 093 08 Vranov n.Topľou

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Adrián Kaleja, ŠZŠ Krompachy, ul. SNP 49, 053 42 Krompachy

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Daniela Hlaváčová, ZŠ MŠ , Michalská 359, Spišské Bystré

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Lakatoš Leonardo, ZŠ MŠ  f. Kazinczyho v Tornali, Mierová 45, 982 01 Tornaľa

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

6r. Martin Puška, Spoj.škola J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Patrik Zupko, Spoj.škola Internt, elokované triedy, Osloboditeľov 26, 044 14 Čaňa

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Ingrida Dudová, ZŠ Ul. 17.novembra, Sabinov

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r.  1.C, ZŠ MŠ Jakubany, 065 12 Jakubovany

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Patrik Kováč Pešta, ZŠ Fričovce, 082 37 Fričovce 21

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. David Baláž, ŠZŠ Palárikova 2758, 022 01 Čadca

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Patrik Baláž, ŠZŠ Palárikova 2758, 022 01 Čadca

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Roland Mirga, ŠZŠ Galaktická 9, 040 12 Košice

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Gabriela Rigová, ZŠ  v Kurime, Družstevná 222, 086 12 Kurima

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Miroslav Oračko, ZŠ MŠ Lomnička 29

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r.Tomáš Gábor, ZŠ Batizovce, ul. Komenského 333, 059 35 Batizovce

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Richard Molnár, ŠZŠ s VJM Alapiskola, Košická 8, 945 01 Komárno

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Károly Rovácz, ŠZŠ s VJM Alapiskola, Košická 8, 945 01 Komárno

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Ivana Trnková, 7r.Samuel Badžo, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Viktória Polhošová, 6r, Braňo Mišalko, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Karin Karolová, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10.r. Stánka Polhošová, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63

 

 

 

VYHODNOTENIE 

II. Kategória

 

5.9.2016

Porota:

Mgr. Art. Anna Fedáková

Zástupca riaditeľa POS PP: Danka Rožárová

Pracovník pre rómsku menšinu POS PP: Zuzana Nováková

Počet prác: 645

Počet škôl, zúčastnených v 2.kategórii: 106

Techniky:

Pastelky,fixy, pastel, ceruza, vosk, tuš, aquarel, kombinované koláže, kartón, vata, maľovanie na textil, práca s prírodnými materiálmi

 

Hodnotenie:

Porota sa zhodla, že v roku 2016 prišlo do súťaže rekordné množstvo prác, z ktorých bolo zložité vybrať tie najpôsobivejši, objavili sa nadrozmerné práce, na ktorých pracoval iba jeden či viac súťažiacich, kolektívy tried.  Každá práca si zaslúži uznanie  pre pedagógov, ktorí sa deťom venujú,  aj rómskym deťom a ich fantázii, trpezlivosti a  talentu. Práce, ktoré neboli označené podľa požiadaviek propozícií RP,  musela porota vyradiť. Tento rok sa do súťaže prihlásili práce s rôznorodým technickým spracovaním, od ceruza, tuš, fixy, mastný pastel, aquarel, cez koláže, hlinené výrobky, aj práce na dreve, na textile, hlina...

Tento rok sa porota rozhodla udeliť diplomy a čestné uznania.

 

 

Počet škôl, zúčastnených v 2.kategórii: 106

Do druhej kategórie sa prihlásilo 645 prác.

V druhej kategórii porota udelila :

34 diplomov

76 Čestných uznaní

 

Diplomy a čestné uznania bude organizátor podujatia posielať poštou na  adresy škôl uvedené na ocenených výtvarných prácach.

 

Všetkým súťažiacim porota gratuluje. A teší sa na Vaše práce aj v roku 2017.

 

DIPLOM II.kat.:

16r. Martin Pompa, ZŠ MŠ Jakubovany

 

DIPLOM II.kat.:

15r. Andrea Červeňáková, Mária Červenobradová, ZŠ MŠ Jakubovany

 

DIPLOM II.kat.:

13r. Ondrej Puška, ŠZŠ,Mládežnícka 3, Brezno

 

DIPLOM II.kat.:

13r. Samuel Časnoha, ZŠ MŠ Holumnica

 

DIPLOM II.kat.:

12r. Mária Žigová, ŠZŠ Slnečná 421, Spišský Štiavnik

 

DIPLOM II.kat.:

13r. Víktória Gurková, ZŠ MŠ Holumnica

 

DIPLOM II.kat.:

14r. Dominik Rezanka, ZŠ Kukučínova ul. Vranov n.Topľou

 

DIPLOM II.kat.:

13r. Valéria Miková, 13r, Tomáš Kaleja, 14r.Peter Kaleja, 15r Filoména Červeňáková ŠZŠ

Jarovnice

 

DIPLOM II.kat.:

14r. Mária Kokyová, ZŠ Komenského Smižany

 

DIPLOM II.kat.:

13r. Vladimír Franko, ZŠ Komenského Smižany

 

DIPLOM II.kat.:

15r. Jozefína Mirgová, ZŠ MŠ Kolačkov

 

DIPLOM II.kat.:

12r. Antónia Mirgová, ZŠ MŠ Kolačkov

 

DIPLOM II.kat.:

12r. Viktória Siváková, CZŠ s MŠ sv. Faustíny, Bardejov – Dlhá lúka

 

DIPLOM II.kat.:

12r. Emilko Lakatoš, Spoj.škola – ŠZŠ Hradná, Komárno

 

DIPLOM II.kat.:

14r. Marcelka Lakatošová, Spoj.škola – ŠZŠ Hradná, Komárno

 

DIPLOM II.kat.:

13r. Etela Kováčová, ŠZŠ Za parkom, Veľký Krtíš

 

DIPLOM II.kat.:

11r. Marcela Balážová, Spoj.škola Športovcov, Púchov

 

DIPLOM II.kat.:

11r. Tomáš Didi, Spoj.škola Športovcov, Púchov

 

DIPLOM II.kat.:

15r. Katarína Romanová, ZŠ Toporec

 

DIPLOM II.kat.:

11r. Zdenko Červeňák, Spoj.škola internt., elok.triedy Čaňa

 

DIPLOM II.kat.:

13r. Amanda Dudová, ZŠ ul.17.novembra Sabinov

 

DIPLOM II.kat.:

15r. Pavol Gabčo, ZŠ MŠ Pečovská Nová Ves

 

DIPLOM II.kat.:

II.kat. Paula Ráczová, ŠZŠ SVJM Rimavská Sobota

 

DIPLOM II.kat.:

13r. Jaroslav Rác, ŠZŠ s MŠ internt., Bytča

 

DIPLOM II.kat.:

14r. Patrik Grundza, ZŠ MŠ Koškovce

 

DIPLOM II.kat.:

16r. Andrea Lončáková, SŠI ŠZŠI Ždaňa

 

DIPLOM II.kat.:

15r. Štefánia Bartošová, ZŠ MŠ Pohorelá

 

DIPLOM II.kat.:

16r. Emília Makulová, ZŠ Giraltovce

 

DIPLOM II.kat.:

12r. Margita Mižikárová, ZŠ Veľký Šariš

 

DIPLOM II.kat.:

15r. Nikola Siváková, ZŠ Veľký Šariš

 

DIPLOM II.kat.:

14r. Gabriela Gorčiová, ZŠ MŠ Bušince

 

DIPLOM II.kat.:

II.kat. Tatiana Berkyová, ZŠ Hodejov

 

DIPLOM II.kat.:

14r. Albína Lakatošová, ŠZŠ s VJM Alapiskola Komárno

 

DIPLOM II.kat.:

II.kat. Drahomíra Bartošová, Mária Bartošová, Janka Harvanová, Barbora Pokošová, Klára Pušková, ŠZŠ Brezno

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Veronika Dunková, Patrícia Mirgová, Magda Pompová, Veronika Červenobradová, ZŠ MŠ Jakubovany

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Šimon Mirga, ZŠ MŠ Kolačkov

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Patrik Mirga, ZŠ MŠ Kolačkov

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Vanesa Horváthová, ZŠ Ľubica

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Kristína Pompová, ZŠ Toporec

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Lenka Mirgová, Spoj.škola Chminianske Jakubovany

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

II.kat.Zdenka Velochová, ŠZŠ s VJM Rimavská Sobota

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Elin Balážová, ŠZŠ s MŠ Internt, Bytča

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Martina Himičová, ZŠ Veľký Šariš

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r .Mariana Billa, ZŠ Veľký Šariš

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Adelka Lacková, Spoj.škola o.z. ZŠ Vrútky

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Zuzana Pušková, ŠZŠ Brezno

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. skupinová práca VIII.B, ŠZŠ Spišská Belá

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

II.kat. Marianna Muránska, ŠZŠ Brezno

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

II.kat.Barbora Pokošová, ŠZŠ Brezno

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Tomáš Rezanka, ZŠ Vranov n.Topľou

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

II.kat.Milan Šarišský, Jana Čonková, Jozef Žiga, ŠZŠ Spišský Štiavnik /plus strom /

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Jakub Eremiáš, 15r .Dominik Čonka, ZŠ MŠ Závadka n.Hronom

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Ján Žiga, ŠZŠ Spišský Štiavnik

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Sára Zupková, ZŠ Toporec

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Viktória Gurková, ZŠ MŠ Holumnica

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Marianka Senderyová, ZŠ Sirk

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Adam Koňa, ŠZŠ Spišský Štiavnik

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r.Michaela Horváthová, ŠZŠ Toporec

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Štefánia Bartošová, ZŠ MŠ Pohorelá

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Ingrida Dudová, ZŠ ul.17.novembra Sabinov

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Ján Žiga, ŠZŠ Spišský Štiavnik

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Peter Mišalko, SZUŠ Rosnička, Č.Kláštor

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Marek Kožička, ZŠ Mlynská, Stropkov

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Patrik Horváth, ŠZŠ s VJM Alapiskola Rimavská Seč

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Nikola Pačajová, ŠZŠ Spišský Štiavnik

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Nikolas Mirga, ŠZŠ Spišský Štiavnik

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Dominika Balážová, Diagn.centrum Lietavská Lúčka

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Ľubica Holubová, Spoj.škola, ŠZŠ pre žiakov s tel.postihnutím Dolný Kubín

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Kevin Pačaj, ŠZŠ Spišský Štiavnik

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Miroslav Štajer, ŠZŠ Spišský Štiavnik

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Patrik Grlačka, ZŠ Telgárt

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r.Annamária Lakatosová, ŠZŠ v VJM Alapiskola Komárno

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Erika Mirgová, ZŠ Vrbov

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Hilda Stojková, Spoj.škola – ŠZŠI pre žiakov s NKS Topoľčany

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Angelo Robert Rafael, ŠZŠ v VJM Alapiskola, Komárno

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Veronika Dunková, ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera, Podolínec

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Július Baláž, ZŠ MŠ Bušince

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Dominika Balogová, ZŠ Veľký Šariš

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Nikola Siváková, ZŠ Veľký Šariš

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Emília Makulová, ZŠ Giraltovce

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Michal Pompa, ŠZŠ Toporec

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Silvia Mišalková, ŠZŠ Toporec

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Samuel Dani, ŠZŠ Galaktická, Košice

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Marta Horváthová, Galaktická, Košice

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Mária Pechová, ZŠ MŠ  Švábovce

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Roman Bartoš, ZŠ MŠ Pohorelá

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Vanesa Šarišská, ZŠ MŠ Pohorelá

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r.Rastislav Harvan, ZŠ MŠ Pohorelá

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Leo Pajer, ZŠ MŠ Pohorelá

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Dalibor Šariššký, ZŠ MŠ Pohorelá

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Patrik Rác, Spoj.škola internt. sv. Jozefa, Turzovka

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Alexandra Mirgová, ZUŠ Rakúsy

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Natália Mirgová, ZUŠ Rakúsy

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Branislav Mirga, ZUŠ Rakúsy

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Dominika Mirgová, ZUŠ Rakúsy

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Ingrida Dudová, ZŠ ul.17.novembra Sabinov

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Blanka Kalejová, ZŠ ul. 17.novembra Sabinov

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Klára Bariová, ZŠ MŠ Chminianska Nová Ves

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Jurko Lakatoš, ZŠ Komárno

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Viktorka Berktová, Spoj.škola ŠZŠ Komárno

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r .Roland Rafael, ZŠ Dolny Pial

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Dávid Koky, ZŠ MŠ Poprad – Sp.Sobota

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Daniela Mirgová, ZŠ MŠ Kolačkov

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Antónia Mirgová, ZŠ MŠ Kolačkov

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Lucia Mirgová, ZŠ MŠ Kolačkov

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r.Dagmara Štefanová, ZŠ Malcov

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Denisa Mirgová, ŠZŠ Liptovský Hrádok

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Adriana Fíziková, Spoj.škola internt. Kremnica

 

ČESTNÉ UZNANIE: II.kat.

14r. Ján Koky, ZŠ Smižany

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Denisa Pechová, 11r. Martina Pechová, 13r. František Pecha, 11r. Patrícia Holubová,

11r .Sára Paločajová, Spoj.škola Partizánska Poprad


 
 • romska paleta 2017 - pozvánka.jpg

  pozvánka 2017

 • P1190893.JPG

  rómska paleta

 • P1190856.JPG

  rómska paleta

 • romska paleta 2011 - tvorivé dielne 021.jpg

  rómska paleta

 • romska paleta tvorive dielne 81.JPG

  rómska paleta

 • romska paleta 2011 - tvorivé dielne 020.jpg

  rómska paleta

 • romska paleta 2011 - vyhodnotenie 001.jpg

  rómska paleta

 • romska paleta 2011 - vyhodnotenie 006.jpg

  rómska paleta


 


7291778

Úvodná stránka