Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

2017

Propozície a prihláška, výsledky KSŽ 2017

VÝSLEDKY KSŽ 2017

Dom Kultúry Poprad

5.-.6. apríl 2017

 

Podujatie finančne podporil FOND  NA  PODPORU  UMENIA SR.

 

 

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade v spolupráci s Mestom Poprad zrealizovalo v dňoch 5.-.6. apríla 2017 súťažnú postupovú prehliadku amatérskych divadelných súborov Prešovského kraja:  Krajská scénická žatva 2017.  / KSŽ /

Po rokoch do Popradu prišli tie najlepšie amatérske divadelné súbory z Prešovského kraja.

Do KSŽ 2017 súťaže postúpilo 8 DS, divák sa pobavil na  8 predstaveniach, z toho boli  4 divadlá mladých a 4 divadlá dospelých.

Za okres Poprad sa s konkurenciou divadelnej múzy popasovali:

DS Šťastlivec zo ZUŠ Poprad s  režisérkou Zuzanou Krupkovou a režisérmi Dušanom Kubaňom a Michalom Novákom

DS COMMEDIA Poprad, ktorý má za sebou úspešnú premiéru Dona Quichota a Sancha pod režijným velením Vlada Benka

Divadelný Ochotnícky Súbor Paľa Bielika z Tatranskej Lomnice, ktorý odohral monodrámu – Karamelový smiech – s réžiou dvojice Kubaň, Novák.

Na súťažnej prehliadke KSŽ 2017 si svoje našli aj milovníci klasiky: divák videl Rysavú Jalovicu, v podaní DS ZUŠ J. Poschla Prešov, Revízora s DS Ondavan  Stropkov  a spomínaného Dona Quichota a Sancha s DS COMMEDIA Poprad.

Predstavenia sa pre verejnosť začali v obidva dni o 14.00 hod. , v Dome kultúry Mesta Poprad, vstup bol voľný.

Do poroty KSŽ v Poprade zasadli:

Mgr.art. Silvester Lavrík,

je dramatik, režisér a spisovateľ. Pracoval ako učiteľ, kreatívny riaditeľ v reklamnej agentúre, bol tiež umeleckým šéfom Mestského divadla v Zlíne či riaditeľom Rádia Devín. Napísal viac ako tridsať divadelných hier. Po knihách Allegro barbaro, Zlodeji, Perokresba, Villa Lola, Hry, Zu, je  autor románu Nedeľné šachy s Tisom.  Ďalšími porotcami boli: Mgr.art. Alexandra Polovková,    Mgr.art. Matej Moško.

Porotcov nominovalo na súťaž Národné osvetové centrum Bratislava.

 

Porota sa rozhodla udeliť ceny a postupy nasledovne:

 

V kategórii Divadlo mladých:

2. miesto a návrh na postup:

DS Šťastlivec ZUŠ Poprad : ALICA

réžia: Dušan Kubaň, Michal Novák

 

V kategórii Divadlo dospelých:

1.miesto a postup:

DS KĽUD Kladzany: HANS JAHN – STOJACI, BDIACI....

réžia: J.Jenčo

 

2.miesto:

DS Commedia Poprad: DON QUICHOTE A SANCHO

réžia: Vlado Benko

 

3. miesto

DOS Paľa Bielika Tatranská Lomnica: KARAMELOVÝ SMIECH

réžia: Dušan Kubaň, Michal Novák

 

Víťazi a nominovaní z KSŽ 2017 postupujú na celoslovenské prehliadky: BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ, celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku amatérskeho divadla dospelých 8.-11. Júna 2017 v L.Mikuláši a FEDIM – celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku amatérskeho divadla mladých, ktorá bude v júni 2017 v Tisovci.

POS Poprad dúfa, tak ako pri záverečnom vyhodnotení povedal 1. zástupca primátora mesta Poprad  Igor Wzoš, že Krajská scénická žatva si nájde svojho diváka v Poprade a zapustí v podtatranskom meste rovnako hlboké korene, aké mala v Levoči. POS Poprad ďakuje za ústretovosť Mestu Poprad a oddeleniu kultúry za plynulý a bezproblémový priebeh súťaže.

Dovidenia o rok.

Veľa inšpiratívnych zrealizovaných nápadov a síl všetkým amatérskym divadelným súborom, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú múze divadla, pretože hĺbku a kvalitu  národa možno spoznať aj podľa jeho kultúrnych aktivít a tvorivosti.  

7.4.2017

Zuza Barilová

POS PP

 

 

PROGRAM KSŽ 2017

DOM KULTÚRY

POPRAD

5.-6. apríl 2017

 

 

...vstup voľný...

 

STREDA  5. apríl 2017

9.00.-12.00 - konzultačný seminár s účinkujúcimi festivalu

14.00-14.20    DS „L“ ZUŠ Levoča

ŠÁNDOR PATAKY: ŽIVOT JE HRA             

 r: M. Muránska                                            

Divadlo mladých

 

14.35-14.45    DS ŠŤASTLIVEC ZUŠ Poprad

NIČ NIE JE ČIERNE ALEBO BIELE             

r. Z. Krupková                                               

Divadlo mladých 

 

14.50-15.15  SEMINÁR DS  „L“

 

15.30-15.50    DS ŠŤASTLIVEC ZUŠ Poprad

ALICA                                                                    

r. kolektív                                                  

 Divadlo mladých

 

16.00 – 16.30  SEMINÁR   DS  ŠŤASTLIVEC - NIČ NIE JE...

 

16.30-17.20    DS pri ZUŠ JÁNA POSCHLA Prešov

RYSAVÁ JALOVICA                                         

r. I. Kasalová                                                

Divadlo mladých

 

17.30 – 18.00  SEMINÁR   DS  ŠŤASTLIVEC - ALICA

18.01 -  18.07  SEMINÁR POROTA + ORGANIZÁTOR

 

18.15 – 19.22    DS KLUD KĽADZANY

HANS JAHN- stojaci, bdiaci...

r. J.Jenčo                                   

Divadlo dospelých

 

19.23-19.30  SEMINÁR DS pri ZUŠ Prešov

19.32 -  19.40  VYHODNOTENIE   divadlo mladých

19.50-20.20  SEMINÁR DS KĽADZANY

 

..........vstup voľný..........

 

 

 

ŠTVRTOK   6. apríl 2017

9.00.-12.00 - konzultačný seminár s účinkujúcimi festivalu

14.00-15.15    DS ONDAVAN Stropkov

REVÍZOR                                                               

 r: D.Soóš                                            

Divadlo dospelých

 

15.25-16.15    D.O.S. PAĽA BIELIKA Tatranská Lomnica

KARAMELOVÝ SMIECH                                 

r. D. Kubaň, M. Novák                            

Divadlo dospelých

/bábková scéna DK/

 

16.25-16.55  SEMINÁR D.O.S. PAĽA BIELIKA

16.55-17.25  SEMINÁR DS ONDAVAN

 

18.00-19.05    DS COMMEDIA Poprad

DON QUICHOTE a SANCHO                              

r. V.Benko                                              

Divadlo dospelých

 

19.10-19.13    SEMINÁR POROTA + ORGANIZÁTOR  

19.15-19.22    VYHODNOTENIE  divadlo dospelých

19.25-20.00    SEMINÁR DS COMMEDIA

 

........vstup voľný...........

 

zmena programu vyhradená!

                   

 

 

 

 

 

 

Propozície Krajskej scénickej žatvy 2017

súťažná  postupová  prehliadka  amatérskej divadelnej tvorby

 

 

Vyhlasovateľ:  NOC Bratislava, Prešovský samosprávny kraj
Organizátor:    POS Poprad

Spoluorganizátor: Mesto Poprad, oddelenie kultúry

 

 

Dátum konania prehliadky :  5.-6. apríl 2017

 / termín sa môže skrátiť  - podľa počtu prihlásených DS /

Miesto konania: Kultúrny dom Poprad

 


Súťažné kategórie: činoherné divadlo / nad 25 rokov/

                               divadlo dospelých pre deti / aj miniatúry /

                               divadlo mladých / od 15 – 25 rokov /

                               iné / nad 15 rokov /

 

 

Účasť na prehliadke:
1  zástupca danej kategórie za prezentovaný okres Prešovského kraja, ktorého deleguje príslušné ROS. Podmienkou je doporučenie odbornej poroty z okresnej – regionálnej súťaže

 

Uzávierka prihlášok:

do 17. marec 2017

 

1. ku prihláške je nutné priložiť kópiu scenára hry  /je možné priniesť so sebou, neposielať mailom/

2. priniesť na miesto konania súťaže menný zoznam účinkujúcich / originály 2x /

 

Organizátor a spoluorganizátor zabezpečí:

odbornú porotu a ubytovanie pre ňu, priestory pre DS, divadelnú techniku, propagáciu podujatia, diplomy a ceny pre víťazov, občerstvenie pre súťažných účastníkov DS festivalu


Účastník DS  /jeho zriaďovateľ/ zabezpečí:

prepravu DS / úhradu  cestovného/,  účastnícky poplatok 10 €  za DS 

 

Adresa zaslania prihlášok: Podtatranské osvetové stredisko Poprad
                                                   Sobotské námestie 1729/4
                                                   058 01 Poprad


E-mail: zuzanabarilova1@gmail.com

Telefón: 052/ 77 22 466

 

...........................................................................................................................................................................................

                     

Záväzná prihláška na KSŽ 2017
na „Krajskú scénickú žatvu“ – Prešovský kraj
Poprad  5.-6. apríl 2017

 

Názov divadelného súboru:...........................................................................................................

Obec: / mesto / : miesto pôsobenia súboru:..................................................................................

Zriaďovateľ divadelného súboru:..................................................................................................

Vedúci súboru: .............................................................................................................................
                         
Adresa bydliska:........................................................................................PSČ:..........................
                        
Adresa do zamestania:................................................................................PSČ:..........................
                          .
Kontakt:  tč.domov:.................................                             práca:..............................................
                                        
mail:.........................................................                                mobil:...........................................

 

Kategória: a/ činoherné divadlo                                b/ divadlo dospelých hrané deťom            

                c/ Divadlo mladých                                 e/ iné........................................./ uviesť /

Ku prihláške je potrebné priložiť kópiu scenára, ak to prihlásená hra umožňuje  /môže sa priniesť osobne/

Názov inscenácie:.........................................................................................................................

Autor:.....................................................                   Úprava:.......................................................

Hudba:...................................................                    Scénografia:................................................

Réžia:.....................................................                   Asistent réžie:.............................................

Choreografia:.........................................                    Kostýmy:....................................................

Zvuk:......................................................                    Svetlá:........................................................

Dátum a miesto konania okresnej – regionálnej súťaže: .............................................................

Dĺžka trvania predstavenia / spolu s prestávkami/:................................................................min.

Nevyhnutný čas potrebný na prípravu scény a techniky / priestorové skúšky sa nerealizujú /  ...............................min.

Nevyhnutný čas potrebný na likvidáciu scény a  techniky:...................................................min.

Predstavenie súbor uvedie : a/ v tradičnom divadelnom priestore...............................................
                                             b/ v netradičnom. div. priestore / uviesť / ......................................

Otvorený oheň na scéne: a/ áno

                                         b/ nie

Technické požiadavky –osvetlenie, ozvučenie, ktoré môže organizátor  zabezpečiť v mieste konania festivalu / nie doplnenie kulís a predmetov k danej hre /

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Celkový počet zúčastnených členov súboru:.............osôb, t.j. herci + realizačný tím
Slovo / stručne /  o súbore, niečo z histórie, charakteristika činnosti súboru, dosiahnuté úspechy, účasť na zahraničných festivaloch, domácich a pod.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

O s o b y   a   o b s a d e n i e 

................................................................                   ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                   .....................................................................

 

 

.........................................             .............................................        ........................................
        pečiatka a podpis                            pečiatka a podpis                         podpis vedúho
vysielajúceho ROS                                zriaďovateľa                                  súboru

 

 

V ........................................ dňa....................................


 


7291823

Úvodná stránka