Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

2017

Rómska paleta 2017

Vyhodnotenie

Rómska paleta 2017

 

 

Vyhlasovateľ: Podtatranské osvetové stredisko v Poprade

Termín: 5.-31. október  2017

 

 / otvorenie výstavy presunuté z pôvodného 2.10.2017 na 5.10.2017 pre podujatie:  DEŇ PSK v Prešove, ktorý je 5.10.217, POS v Poprade bola požiadaná ako príspevková organizácia PSK - o presunutie otvorenia podujatia/

 

Téma: ...kedysi dávno...

 

Vyhodnotenie prebehlo: 4.9. 2017 v priestoroch POS v Poprade

 

Porota: akad.maliar Anna Fedáková

Zástupca riaditeľa POS  v Poprade: Danka Rožárová

Pracovník POS v Poprade: Zuzana Barilová

 

Prihlásených bolo:

V I.kat.

18 ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ, ŠZŠI

84 prác

50 DIPLOMOV

 

V II. Kat.

22 ZŠ ,ŠZŠ, ZUŠ, ŠZŠI

115 prác

47 DIPLOMOV

 

 

Porota skonštatovala, že súťaž v roku 2017 bola síce menej úspešná – čo sa týka počtu prihlásených a zaslaných prác a škôl, ale o to kvalitnejšie diela prišli a porota  mala rovnako ťažkú úlohu v hodnotení ako po uplynulé roky. Za každou prácou – malým umeleckým dielom sa skrýva obrovská dávka trpezlivosti pedagógov, tvorivosť žiakov, preto si zaslúžia uznanie všetci prihlásení. POS v Poprade ďakuje pedagógom za čas, ochotu, ktoré rómskym žiakom v príprave na Rómsku paletu venujú.

Práce, ktoré neboli označené podľa požiadaviek propozícií RP,  porota vyradila. Ako každý rok aj tento sa objavili školy, ktoré prihlásili do súťaže 1 prácu a bola natoľko úspešná, že oslovila porotu a získala ocenenie.

 

DIPLOMY BUDÚ ZASLANÉ POŠTOU NA ADRESU UVEDENÚ NA OCENENEJ PRÁCI

 

Tento rok sa do súťaže prihlásili práce s rôznorodým technickým spracovaním, od ceruza, tuš, fixy, mastný pastel, akvarel, uhlík, cez koláže,  aj práce  na textile, keramika... Tento rok sa porota rozhodla udeliť diplomy nasledovne:

 

I.kategória:

Diplomy:

 

ZŠ Sirk, Sídlisko 165. 049 64 Sirk

 

Zdenka Farkašová

 

Daniela Daniová

Spoj.škola inter.Ždaňa, Osloboditeľov 26, 044 14 Čaňa

 

Jozef Mata

 

Dominika Zupková

ZŠ Jánovce 212, 059 13 Jánovce

 

Zdeno Pecha

ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03

 

Alžbeta Mirgová

 

Patrícia Mirgová

 

Margita Oračková

 

Matúš Oračko

 

Michaela Hangurbadžová

 

Adriana Oračková

 

Michaela Hangurbadžová

 

Patrícia Mirgová

 

Alžbeta Mirgová

 

Milada Oračková

 

Branislav Mirga

 

Viktória Oračková

 

Vanesa Hangurbadžová

 

Milada Oračková

 

Branislav Mirga

 

Vanesa Hangurbadžová

 

Adrián Mirga

 

Mária Oračková

 

Matúš Oračko

 

Marko Mirga

 

Dušana Mirgová

ZUŠ Rakúsy 33, 059 76

 

Iveta Gáborová

 

Fabián  Trnovský

 

Mária Mirgová

 

Iveta Mirgová

 

Dominika Mirgová

 

Vanesa Pištová

SZUŠ Rosnička Č.Kláštor 63, 059 06 Č.Kláštor

 

Sońa Mišalková

 

Beáta Mišalková

 

Hedviga Mišalková

 

Milan Nikolovski

 

Veronika Nikolovská

 

Vanesa Mišalková

Spoj.škola špec. ZŠ, Hradná 7, 945 01 Komárno

 

Szabi Kovácz

 

Nándy Rigó

 

Jurko Lakatoš

ZŠ Bystrany 13, 053 62

 

Anežka Horváthová

ZŠ Hrnčiarska 61, 091 01 Stropkov

 

Dominika Šiváková

 

Kevin Olach

 

Jana Čonková

ZŠ Ihľany 127, 059 94

 

Zuzana Oračková

 

Peter Mišariko

ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 V.Šariš

 

Martina Horvátová

 

Slavomír Bilý

ZŠ MŠ Š.Náhalku 10, 059 40 Lipt.Teplička

 

Vanesa Pačajová

 

 

II.kategória:

Diplomy:

 

ZŠ s MŠ Jakubany 151   065 12

Nadežda Pompová

ŠZŠ košická 8, Komárno

Annamária Lakatosová

ZŠ Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial

Roland Rafael

ŠZŠ, Palárikova 2758, 022 01 Čadca

Alan Baláž

ZŠ Sirk, Sídlisko 165, 049 64

Miroslava Kortišová

ZŠ MŠ  Spišské Bystré 059 18, Michalská 8

Viktória Pokošová

Spoj.šk.intern.Ždaňa, elok.tried.Čaňa, Osloboditeľov 26, 044 14 Čaňa

Kevin Turták

ZŠ ul.17 novembra 31, 083 01 Sabinov

Erika Ferková

ZŠ MŠ Pečovská N.Ves, Školská 12, 082 56

Ivan Kaleja

Pavol Gabčo

Anna Gabčová

Kamila Červeňáková

Spoj.škol.intern., ŠZŠI, Abovská 18, 044 11 Ždaňa

Gabriel  Jano

Darina Janová

Daniel Zupko

Dušana Gažiová

Gabriel Maslyar

Adrián Horváth

Spoj.Škola Špec.ZŠ, Hradná 7, 945 01 Komárno

Emil Lakatoš

Nikolas Peter

ZŠ Komenského 3, 053 11 Smižany

Marek Koky

Laura Čonková

Elena Kokyová

Matúš Kráľovič

Sára Petrovičová

Radoslav Tulian

Mária Kokyová

Emília Kočková

Vlado Franko

Ján Koky

Natália Lukáčová

Tamara Oračková

Kristína Kokyová

Veronika Kráľovičová

Erika Kočková

ZŠ MŠ Jakubany 151  065 12

Ernest Dunka

Marián Mirga

Jaroslav Dunka

ZŠ Bystrany 13, 053 62

Patrik Mirga

ZŠ Hrnčiarska 61, 091 01 Stropkov

Jozef Olach

Katarína Čonková

ZŠ Školská 29,  082 21 Veľký Šariš

Dávid Mižikár

Juraj Mižikár

Zdenka Horvátová

Martin Mižikár

Lukáš Kuchár

Erik Oláh

V Poprade 4.9.2017

Zuzana Barilová, POS v Poprade

...............................................................................................

Rómska paleta 2017

 

Propozície 8. ročníka celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ

Propozície 26 . ročníka medziokresnej súťaže výtvarných prác  rómskych žiakov zo ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ okresov Kežmarok , Levoča a Poprad

 

Cieľ  projektu:

         Podtatranské osvetové stredisko v Poprade za aktívnej spolupráce s mestskými a miestnymi oddeleniami školstva mládeže a telesnej kultúry v Poprade, Kežmarku a v Levoči a tiež so základnými a špeciálnymi školami v spomínaných okresov od roku 1992 pravidelne organizuje medziokresnú súťažnú výstavu rómskych žiakov pod názvom Rómska paleta. Po výborných skúsenostiach z posledných ročníkoch sa organizátori rozhodli rozšíriť túto súťaž na celoslovenskú úroveň. Prostredníctvom osvetových stredísk a školských úradov sa obraciame na ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ  na Slovensku.

Cieľ  súťaže:

Podnietiť a rozvíjať výtvarnú tvorivosť rómskych deti.

Vyvíjať predstavivosť, nové možnosti, vlastné schopnosti rómskych deti. Ponúknuť rómskym deťom iné možnosti trávenia voľného času, tvorivo, v kolektíve, v kreativite.  Dať rómskym deťom priestor pre ich seba-vyjadrenie pomocou papiera, farieb štetca, pastelu, hliny, .... vyjadriť to, čo je najhlbšie v jasných detských očiach a v čistej detskej duši.

         Zapojiť do súťaže sa môžu rómski žiaci s výtvarnými prácami vo všetkých  výtvarných žánroch.

 

Výtvarná súťaž je rozdelená do dvoch kategórií:

 • Kategória do 10 rokov
 • Kategória od 11 rokov

 

Téma súťaže 2017 :     Kedysi dávno...

 

Práce čitateľne označiť:

meno priezvisko žiaka:

vek, kategória:

škola:

ulica:

obec / mesto:

PSČ:                            

/nesprávne označené práce budú vyradené zo súťaže /

 

Práce zasielajte na adresu:  

Rómska paleta 2017

Podtatranské osvetové stredisko

Sobotské námestie 1729/4      

058 01 Poprad  

do  30. 6. 2017  

 

Vernisáž výstavy bude 2. 10. 2017  v priestoroch POS Poprad, Sobotské námestie 1729/4 Poprad.  Výstava potrvá do 31. 10. 2017 , bude aj  inštalovaná vo výstavných priestoroch kultúrneho zariadenia vo Svidníku.   

Práce z uplynulých ročníkov zdobia oddelenia NsP Poprad.     

.............................................................................................................................................................................................


 
 • romska paleta 2017 - pozvánka.jpg

  pozvánka 2017

 • P1190893.JPG

  rómska paleta

 • P1190856.JPG

  rómska paleta

 • romska paleta 2011 - tvorivé dielne 021.jpg

  rómska paleta

 • romska paleta tvorive dielne 81.JPG

  rómska paleta

 • romska paleta 2011 - tvorivé dielne 020.jpg

  rómska paleta

 • romska paleta 2011 - vyhodnotenie 001.jpg

  rómska paleta

 • romska paleta 2011 - vyhodnotenie 006.jpg

  rómska paleta


 


7093143

Úvodná stránka