Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

2018

DIVADELNÁ ŠUŇAVA 2018

Výsledky

26. ročník   DIVADELNÁ ŠUŇAVA

16.-17.marec 2018

KD Šuňava

 

Porota:

PhDr. Ľubomír Šárik

Mgr. Marián Lacko

Mgr. Art. Dušan Krnáč

Mgr.Art. Dana Turanská

Termín prehliadky: 16.-17. Marec 2018

Miesto konania: KD Šuňava

 

hlavný organizátor: POS v Poprade

spoluogranizátor: obec Šuňava

 

 

Kategória: divadlo dospelých

/pretože za okres Levoča nebol prihlásený nijaký DS v tejto kategórii, porota sa rozhodla pre postup 2 DS z jedného okresu /

 

1.miesto: / okres Kežmarok /

DIVADLO RAMAGU Spišská Stará Ves:

Lásky hra osudná

 

1.miesto: / okres Poprad /

DS COMMEDIA Poprad:

Stroskotanci na šírom mori

 

2.miesto s návrhom na postup / okres Poprad /:

Ochotnícky súbor Paľa Bielika Vysoké Tatry:

Číňania

 

 

 

Kategória: divadlo mladých

1.miesto / okres Poprad /

DS ŠŤASTLIVEC ZUŠ Poprad:

Screensaver

 

2.miesto / okres Poprad /

DS ŠŤASTLIVEC ZUŠ Poprad:

Zničili ste mi život!

 

1.miesto / okres Kežmarok /

DS TOTE TAM ZUŠ A. Cígera Kežmarok, DS TRMA VRMA Spojená škola Letná Poprad:

Hry

 

1.miesto / okres Levoča /

DS „L“ ZUŠ Levoča:

Iskra

 

2.miesto / okres Levoča /

DS „L“ ZUŠ Leovoča:

Melanchólia

 

Kategória: deti deťom

/pretože za okres Levoča nebol prihlásený nijaký DS v tejto kategórii, porota sa rozhodla pre postup 2 DS z jedného okresu /

1.miesto / okres Poprad/

DS TRMA VRMA Spojená škola Letná Poprad:

Na úteku

 

1.miesto / okres Kežmarok /

DS TOTE TAM ZUŠ A.Cígera Kežmarok: 

LABAKAN

 

1.miesto / okres Kežmarok /

DS GAŠPARKO ZŠ Lendak:

5 dní v týždní

 

Kategória: dospelí hrajúci deťom

1.miesto / okres Kežmarok /

DIVADLO RAMAGU Spišská Stará Ves:

O Jankovi a Marienke

 

Kategória: divadlo poézie

2.miesto / okres Poprad /

DS ART ACADEMY Poprad:

Zázrak

 

cena starostu obce Šuňava:

DS COMMEDIA Poprad

 

Ďakovný list POS PP pre

DS COMMEDIA Poprad pri príležitosti 50. výročia založenia DS

 

 

Kategórie:

Divadlo Mladých, Divadlo Dospelých, Divadlo dospelých hrajúcich deťom postupujú na Krajskú scénickú žatvu v Poprade / apríl 2018 / vid: www.osvetapoprad.sk

Kategória: detské divadlo postupuje na Rozprávkový Stropkov, vid: Rozprávkový Stropkov 2018

 

V Poprade 17.3.2018

Zuzana Barilová

0907 144 637

 

Organizátori a spoluorganizátori Ďakujú všetkým súťažiacim za čas, talent a vôľu venovať sa divadelnému umeniu.  Poďakovanie patrí odbornej porote za jej rady, krititu a čas, ktoré s láskou venovala každému a jednému predstaveniu a hodnoteniu DS a hry na seminároch.

Tešíme sa o rok. Veľa inšpirácie.

 

 

 

 

PROGRAM

26.ročník

DIVADELNÁ ŠUŇAVA

16.-17. marec 2018

KD ŠUŇAVA

 

PIATOK: 16. marec 2018

7.55: OTVORENIE PREHLIADKY

8.00-8.50: DS DIVADLO  RAMAGU Spišská Stará Ves,                       O JANKOVI A MARIENKE

autor: Mgr. Lívia Dermová, réžia: Dušan Kubaň, Michal Novák Divadlo Dospelých Deťom

50 min /45,30/

 

9.15-9.22: DS TRMA VRMA, ZUŠ Spojená škola Letná Poprad              TOTO JE CIRKUS?

autor: Tobias Černaj, Matúš Farkaš, Soňa Janigová, réžia: Alena Váradyová, Deti Deťom

7min. / 10,0/

 

9.40-9.55: DS ŠŤASTLIVEC, ZUŠ Štefánikova Poprad                                 SCREENSAVER

autor: kolektív, réžia: Dušan Kubaň, Michal Novák, Divadlo Mladých

15 min/ 15,0/

 

9.56-10.10: DS ŠŤASTLIVEC, ZUŠ Štefánikova Poprad                    ZNIČILI STE MI ŽIVOT!

autor: kolektív, réžia: Dušan Kubaň, Michal Novák, Divadlo Mladých

15 min./ 0,0/

 

10.30-11.10: DS TOTE TAM, ZUŠ A.C.Kežmarok                                                       LABAKAN

autor: W.Hauff, upravil P.Hudák, réžia: E.Šavelová, Deti Deťom

35 min /30,20/

 

11.15-12.15: SEMINÁR: DS ŠŤASTLIVEC 2X

12.16-13.00: OBED POROTA

 

13.00-13.30: DS TRMA VRMA, ZUŠ Spojená škola Letná Poprad                       NA ÚTEKU

autor: Marek Vadas, režisér: Alena Váradyová, Deti Deťom

30min / 60,15/

 

13.40-15.55: SEMINÁR:  DS TRMA VRMA 2X, RAMAGU 1X

 

16.00-16.30: DS TOTE TAM ZUŠ A. C. Kežmarok, DS TRMA VRMA ZUŠ Spojená škola Letná Poprad                                                                                                                                        HRY

autor: kolektív, réžia: Emília Šavelová, Alena Váradyová, Divadlo Mladých

30min /60,15/

 

16.40-17.40: SEMINÁR: DS TOTE TAM 1X, DS TOTE TAM, DS TRMA VRMA 1X

17.50-18.50: VEČERA POROTA

 

19.00-20.00: DS DIVADLO RAMAGU Spišská Stará Ves                      LÁSKY HRA OSUDNÁ

autor: Karel Čapek, Jozef Čapek, réžia: Vanda Zemanová Alberty Divadlo Dospelých

60 min /45,20/

 

20.15 – 20.45: SEMINÁR : DS Ramagu 1X

 

 

 

 

SOBOTA: 17. marec 2018

8.59 : OTVORENIE PREHLIADKY

 

09.00-09.25: DS GAŠPARKO ZŠ  Lendak                                                          Päť dní v týždni

autor: kolektív, réžia: Mária Budzáková, Deti Deťom

25 min /8-3/

 

09.35-09.41: DS „L“ ZUŠ Levoča                                                                                       ISKRA

autor: Mária Muránska a kolektív, réžia: Mária Muránska, Divadlo Mladých

6min /10,0/

 

09.50-10.40: DS „L“ ZUŠ Levoča                                                                        MELANCHÓLIA

autor: VladoMores, réžia: Mária Muránska, Divadlo Mladých

50 min /10,5/

 

10.50-12.30 SEMINÁR DS "L", DS "L", DS Gašparko

 

12.45 -13.00: VYHODNOTENIE DS v kategóriách: detské divadlo, divadlo mladých, divadlo dospelých hrajúcich pre deti

 

13.02-14.00: OBED POROTA

 

14.01-15.00:DOHODNUTÉ NEFORMÁLNE KONZULTÁCIE S POROTOU, OBDIVOVANIE KRÁS ŠUŇAVY

 

15.10-16.05: DS / OS /  PAĽA BIELIKA Tatranská Lomnica                                        ČÍŇANIA

autor: Michael Frayn, réžia. Dušan Kubaň, Michal Novák, Divadlo Dospelých

55 min /45,15/

 

16.20-17.00: SEMINÁR: DS Paľa Bielika

17.00-18.00: VEČERA POROTA

18.00-18.58: DOHODNUTÉ NEFORMÁLNE KONZULTÁCIE S POROTOU, OBDIVOVANIE KRÁS ŠUŇAVY

 

19.00-19.35: DS Art Academy Poprad                                                                              ZÁZRAK                   autor: Ľudmila Podjavorinská, réžia: Tatiana Husárová, Divadlo poézie

35 min / 15,10/

 

19.45-20.15: SEMINÁR DS Art Academy

    

20.30-21.25:  DS COMMEDIA Poprad                                 STROSKOTANCI NA ŠÍROM MORI

autor: Slawomir Mrožek, réžia: Vlado Benko, Divadlo Dospelých

55 min /60-15/

 

21.27: VYHODNOTENIE SÚŤAŽE DS v kategóriách: divadlo dospelých, divadlo poézie

21.30-22.00 SEMINÁR: DS Commedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.ročník Divadelná Šuňava 2018

16.-17. marec 2018

Kultúrny dom Šuňava

 

            Po roku sa v  kultúrnom dome Šuňava opäť zhromaždí po 26. krát 110  dobrovoľníkov, ktorí svoj voľný čas a talent venujú neprofesionálnemu divadlu  v  troch okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča, aby si na medziokresnej postupovej prehliadke neprofesionálneho divadla DIVADELNÁ ŠUŇAVA vybojovali postup na vyššiu – krajskú divadelnú súťaž. / Krajská scénická žatva 26.-27. apríl 2018 KD Poprad, Rozprávkový Stropkov 19. -20. apríl 2018, Divadelná sála mesta Stropkov/

            Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum, hlavným organizátorom je Podtatranské osvetové stredisko v Poprade -  príspevková organizácia PSK, dlhoročným spoluorganizátorom je obec Šuňava.

            Do 26.ročníka sa prihlásilo 8 DS, diváci si počas 2 dní môžu pozrieť 12 divadelných predstavení. Tematicky sú predpoludnia  určené detskému a mladému divákovi a popoludňajšie a podvečerné predstavenia mládeži a dospelým. Vstup je pre širokú verejnosť voľný.

            Za okres Poprad sa do divadelného zápolenia prihlásili: DS Šťastlivec  ZUŠ Štefánikova Poprad, DS Trma Vrma Spojená škola Letná Poprad, DS Paľa Bielika Tatranská Lomnica, DS Commedia Poprad

            Za okres Kežmarok sa do divadelného zápolenia prihlásili: DS Tote Tam ZUŠ A. Cígera Kežmarok, DS Ramagu Spišská Stará Ves, DS Gašparko ZŠ  Lendak.

            Za okres Levoča sa do divadelného zápolenia prihlásili: DS „L“ ZUŠ Levoča.

Divadelné súbory budú súťažiť v kategóriách: detské divadlo, divadlo dospelých hrajúcich pre deti, divadlo mladých, divadlo dospelých.

           POS Poprad srdečne pozýva všetkých milovníkov divadelnej múzy v dňoch 16.-17. marca do Šuňavy na 26. ročník DIVADELNEJ ŠUŇAVY.

 

Za POS PP: Zuzana Barilová

 

 

 

 

 

 

 

Drahí amatérski divadelníci.

 

    26. ročník  Divadelnej Šuňavy

16.-18. marec 2018

  termín prehliadky sa môže upraviť na 2 súťažné dni

/ podľa počtu prihlásených DS /

miesto: Kultúrny dom obce Šuňava

 

PRIHLÁŠKY A PROPOZÍCIE na DŠ 2018

sekcia: Prihlášky a Propozície


 


7093101

Úvodná stránka