Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

2018

KZŠ 2018

 

Vvýsledky   KSŽ 2018

26.-27.4.2018      DK Poprad

 

Krajská scénická žatva  Prešovského kraja

Postupová súťažná prehliadka prebiehala v dňoch 26. – 27. apríla 2018 v Dome kultúry v Poprade. Zúčastnilo sa jej 8 ochotníckych divadelných súborov súťažiacich v troch profilových kategóriách. Súčasťou prehliadky boli rozbory jednotlivých predstavení, ktorých sa zúčastnili nielen členovia aktuálne hodnoteného súboru, ale aj ich kolegovia.  Dostatočne dlhý čas vymedzený na rozbor umožnil aj širší dialóg poroty s tvorcami a divákmi. V rovine dramaturgického výberu titulov je pozitívnym konštatovaním výrazné zastúpenie autorských textov (Iskra, Screenserver, Hry, Cicho, bo skajpuje z dzifku), ktoré tematicky  reagovali na aktuálne spoločensko-politické problémy, druhovo a inscenačne rôznorodo interpretovaných. Prehliadka prebiehala bez akýchkoľvek technických kolízií a opäť s konštatovaním potreby, resp. možnosti súborov sledovať si vzájomne svoje predstavenia. Hlavne pre súbory začínajúce alebo nedostatočne skúsené.   

V kategórii Divadla dospelých hrajúcich pre deti súťažil iba jeden súbor. Prvé miesto nebolo udelené a súbor RAMAGU s vlastnou dramatizáciou rozprávky O Jankovi a Marienke bol z 2. miesta odporúčaný na celoštátnu súťaž do Rimavskej Soboty.

V zlatom pásme Divadla dospelých bolo udelené v podkategórii A - súčasné prúdy európskeho a svetového divadla  - 1. miesto DS Commedia z Popradu (S. Mrožek: Stroskotanci na šírom mori) a v B -  tradičný prúd divadla - 1. miesto  DS KĽUD z Kladzian (J. Jenčo: Cicho, bo skajpuje s dzifku).  Do strieborného pásma (bez odporúčania) bolo zaradené Divadlo Ramagu zo Spišskej Starej Vsi (br. Čapkovci: Hra lásky osudná. Do bronzového pásma bol zaradený súbor DOS Paľa Bielika Tatranská Lomnica s predstavením jednoaktovky M. Frayna: Číňania.

Do zlatého pásma v Kategórii divadla mladých a na 1. miesto s postupom na celoštátnu prehliadku bola určená spoločná inscenácia súborov Trma vrma, Poprad a Tote tam, Kežmarok s autorským textom: Hry). 2. miesto získal DS „L“ Levoča s pantomímou Iskra s odporúčaním. V striebornom pásme v tejto kategórii sa ocitol DS Šťastlivec ( Screencraper). 

POROTA

 

Kategória: divadlo dospelých hrajúcich pre deti

2. miesto s návrhom na postup

Divadlo RAMAGU Spisšká Stará Ves: O Jankovi a Marienke

 

 

 

Kategória: divadlo mladých / do 25 rokov /

1. miesto s postupom

DS Trma Vrma Spojená škola Letná Poprad: Hry

DS Tote Tam ZUŠ A.Cígera Kežmarok: Hry

 

2. miesto s návrhom na postup

DS "L" ZUŠ Levoča: Iskra

 

3. miesto 

DS Šťastlivec ZUŠ Poprad: Screensaver

 

 

 

Kategória: divadlo dospelých / nad 25 rokov /

1.miesto s postupom 

kat. A - súčasné prúdy európskeho a svetového divadla

DS COMMEDIA Poprad: Stroskotanci na šírom mori

 

1. miesto s postupom

kat.B - tradičný prúd divadla

DS Kľud Kladzany - Cicho, bo skajpuje s dzifku!

 

2. miesto

Divadlo Ramagu Spišská Stará Ves: Lásky hra osudná

 

3. miesto

OS Paľa Bielika Tatranská Lomnica: Číňania

 

 

ĎAKUJEME,

že sa divadelnej múze venujete.

..........................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KSŽ 2018

26.-27. apríl 2018

DK Poprad

 

hlavný organizátor: POS v Poprade

spoluogranizátor: Mesto Poprad

 

/Věříme hluboce a věrne ve fantastickou podstatu divadla a jsme vášnivými vyznavači divadelního kouzelnictví.

Divadlo je umění, které patří do oblasti optických klamu, eskamotérských kousku, světelných fontán, ohňostroju a kejklířství. /                      

V+W

 

 

26. apríl 2018 – Štvrtok

10.00 – 10.50: DIVADLO RAMAGU Spišská Stará Ves:                             O JANKOVI A MARIENKE

/ divadlo dospelých hrajúcich pre deti /

 

11.10 - 11.16: DS „L“ ZUŠ Levoča:                                                                                                   ISKRA

/ divadlo mladých /

 

11.30 – 11.45: DS ŠŤASTLIVEC ZUŠ Poprad:                                                                SCREENSAVER

/ divadlo mladých /

11.50-12.20 SEMINÁR DS "L"

 

13.30-14.00: DS TOTE TAM ZUŠ A.Cígera Kežmarok, DS TRMA VRMA Spoj.šk.Letná Poprad: HRY

 / divadlo mladých /                                                                                                                                                                            14.00-14.30 SEMINÁR DS ŠŤASTLIVEC

 

15.15-16.15: DIVADLO RAMAGU Spišská Stará Ves:                                      LÁSKY HRA OSUDNÁ

/ divadlo dospelých /

16.16-16.45     SEMINÁR DS TOTE TAM, DS TRMA VRMA

16.45-17.45     SEMINÁR DS RAMAGU 2x

17.00-20.00     KONZULTÁCIE ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE S POROTOU

 

27. apríl 2018 – Piatok

10.00 – 13.00: KONZULTÁCIE ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE S POROTOU

13.00-13.55: OCHOTNÍCKY SÚBOR  PAĽA BIELIKA Tatranská Lomnica:                        ČÍŇANIA

/ divadlo dospelých /

14.15-14.45     SEMINÁR DS OS PAĽA BIELIKA

 

15.00-16.10: DS KĽUD Kladzany:                                                     CICHO, BO SKAJPUJE S DZIFKU!

/ divadlo dospelých /

16.40-17.10    SEMINÁR DS KĽUD

 

17.30-18.30: DS COMMEDIA Poprad:                                           STROSKOTANCI NA ŠÍROM MORI

/ divadlo dospelých /

 

18.40-18.50: VYHODNOTENIE  PREHLIADKY

 / odovzdanie cien, pochvál, vecných darov podľa zásluh ...atď. /

19.00-19.30    SEMINÁR DS COMMEDIA Poprad                                                 projekt podporil: FPU

 

 

 

 

................................................................................................................................

 

Drahí amatérski divadelníci.

 

termín:    Krajskej scénickej žatvy 2018

            26.-28. apríl 2018

             DOM KULTÚRY POPRAD

 

/ termín na 2 dni sa upresní po zaslaní prihlášok DS z regionálnych kôl /

 

PRIHLÁŠKY A PROPOZÍCIE na KSŽ 2018

sekcia: Prihlášky a Propozície


 


7093161

Úvodná stránka