Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

2019

Výsledky

27. Divadelná Šuňava 2019

8.-9. marec 2019

 

 

kategória: Detské divadlo

 

1. miesto a postup na krajskú súťaž Rozprávkový Stropkov:

DS TRMA VRMA , ZUŠ Spojená škola Letná Poprad: O PIRÁTOCH? TROLOVI A POKLADE

 

1. miesto a postup na krajskú súťaž Rozprávkový Stropkov:

DS TOTE TAM, ZUŠ A. Cígera Kežmarok: NEBOJSA

 

2. miesto

DS TRMA VRMA, ZUŠ Spojená škola Letná Poprad:  ZÁSAH

 

2. miesto

DS Školáčik, ZŠ MŠ Šuňava: AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKU

 

 

kategória: Divadlo dospelých hrajúcich pre deti

 

1.miesto a postup na Krajskú scénickú žatvu do Levoče

DS ŠŤASTLIVEC, ZUŠ Poprad: HAM-HAM

 

 

kategória: Divadlo mladých

 

1. miesto a postup na Krajskú scénickú žatvu do Levoče

DS L, ZUŠ Levoča: AŽ ZA MREŽE

 

1. miesto a postup na Krajskú scénicku žatvu do Levoče

DS TRMA VRMA, Spojená škola Letná Poprad: RAZ-DVA-TRI-DVA-DVA-TRI

 

 

kategória: detský recitačný kolektív, divadlo poézie

 

1.miesto a postup na krajskú súťaž Hviezdoslavov Kubín

DS TOTE TAM, ZUŠ A.Cígera Kežmarok: PAPUČOVÝ FUTBAL

 

1. miesto a postup na krajskú súťaž Hviezdoslavov Kubín

DS TOTE TAM, DS TRMA VRMA: SOM

 

cena starostu obce Šuňava:

DS TOTE TAM: NEBOJSA

 

..............................................................................................................................................

 

 

PSK,  P o d t a t r a n s k é   o s v e t o v é   s t r e d i s k o   v P o p r a d e, obec  Š u ň a v a, MsKS Šuňava

 

DIVADELNÁ ŠUŇAVA

8.- 9. marec 2019

Kultúrny dom Šuňava

VSTUP VOĽNÝ

 

 

PIATOK: 8. marec  2019

 

09.55-10.00O T V O R E N I E    P R E H L I A D K Y

 

10.00-10.25DS TRMA VRMA, ZUŠ Spojená škola Letná Poprad  

O PIRÁTOCH, TROLOVI A POKLADE

Autor: Julia Donaldson, réžia: Alena Váradyová, Detské divadlo

 

10.45-11.00DS ŠŤASTLIVEC, ZUŠ  Poprad                                    

HAM – HAM

Autor: kolektív, réžia: Michal Novák, Dušan Kubaň, Detské divadlo

 

11.05-11.20DS TOTE TAM, ZUŠ A.Cígera Kežmarok                                                

PAPUČOVÝ FUTBAL

autor: Daniel Hevier,  réžia: Emília Šavelová, Detský recitačný kolektív

 

11.25-11.32   DS TRMA VRMA, ZUŠ Spojená škola Letná Poprad                                                        

ZÁSAH

autor: Matúš Farkaš, Soňa Janigová, réžia: Alena Váradyová, Detské divadlo

 

11.37-11.44   DS „L“ , ZUŠ Levoča                                                    

AŽ ZA MREŽE

autor: kolektív, réžia: Mária Muránska, Divadlo mladých

 

11.54-12.15DS TOTE TAM, ZUŠ A.Cígera Kežmarok                                    NEBOJSA

autor: Štefan Šimko, režisér: Emília Šavelová, Deti Deťom

 

12.20-13.20   OBED POROTA

                                                                                                      

13.30-13.55: DS TRMA VRMA  ZUŠ  Spojená škola Letná Poprad                 RAZ-DVA-TRI, DVA-DVA-TRI

autor: kolektív, réžia: Alena Váradyová, Divadlo Mladých

 

14.20-14.40DS TOTE TAM Kežmarok, DS TRMA VRMA Poprad                                                        

SOM

autor: kolektív, réžia: Emília Šavelová, Alena Váradyová, Divadlo poézie

 

14.50: 19.00  TVORIVÉ DIELNE:  Divadelné divadlenie 2019

 

 

SOBOTA:  9. marec  2019

 

16.00-16.20:  DRAMATICKÝ KRÚŽOK,  ZŠ MŠ Šuňava                                                     

SNEHULIENKA                                                                                       

autor: Ľubomír Feldek, réžia: Veronika Muchová, Detské divadlo

 

16.35-16.55:  DS ŠKOLÁČIK,  ZŠ MŠ Šuňava                                     

AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKU                                                      

autor: ľud, réžia: Katarína Rothová

 

17.00-18.00   TVORIVÉ DIELNE: Divadelné divadlenie 2019

 

18.00-18.55   DOS PAĽA BIELIKA, DZ TATRATÁLIA Tatr. Lomnica     DVA TUCTY  ČERVENÝCH RUŽÍ

autor: Aldo de Benedetti, réžia: Michal Novák, Dušan Kubaň, Divadlo dospelých

 

19.00-19.10     V Y H O D NO T E N I E   P R E H L I A D K Y

19.15-19.45   TVORIVÉ DIELNE: Divadelné divadlenie 2019

 

...................................................................

 

 

 

 

VÁŽENÍ DIVADELNÍCI

 

PREDBEŽNE DOHODNUTÝ TERMÍN MEDZIOKRESNEJ SÚŤAŽE

NEPROFESIONÁLNEHO DIVADLA PRE OKRESY

POPRAD. KEŽMAROK, LEVOČA NA ROK 2019  JE:

08.- 09. 3.2019

KULTÚRNY DOM ŠUŇAVA

 

 

TEŠÍM SA NA VÁS :)

NECH ŽIJE DIVADELNÁ MÚZA


 


7285788

Úvodná stránka