Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

Folklór ďalšia činnosť

FDK Veniec krásy vekmi uvitý 2017

Organizačné pokyny

Festivalu dedinskej kultúry  -  Veniec krásy vekmi uvitý 2016

15. októbra  2017

Margecany

 

Program festivalu:

9.00 hod. sv. omša – účasť  účinkujúcich v krojoch

10.30 – 11.00 hod. – prezentácia v ZŠ Margecany /na prezentácii odovzdať   prezenčné  listiny súborov 

                                      2x s podpismi členov/

12.00. – 14..00 hod.  Program  „Veniec krásy vekmi uvitý“ – hlavné pódium

Po programe cca o 14.00 hod. obed  

16.30 hod. poďakovanie účinkujúcim za program /vedúci súborov  prípadne ich zástupcovia /    

 

Všetky zúčastnené kolektívy pricestujú do Margecian  dňa 15. 10.2017 do 11.00 hod., tak aby sa nerušene mohli  pripraviť na vystúpenie. Pri prezentácii  je nutné odovzdať podpísané prezenčné listiny 2x , ktoré posielame v prílohe a  na základe ktorých vám budú odovzdané stravné lístky na obed.   

 

Doprava

  1. Autobus  -  FSk Borovničak Vojkovce /počet členov  20 /a FSk Kalina Kolinovce /počet členov  25/

Autobus zabezpečuje p. ved.Mgr. Jana Fabryová, Vojkovce č.t. 0907 997 308 e-mail: jana.fabryova55@gmail.com na objednávku VSFZ, ktorúposielame v prílohe adohodnú s vedúcouFSk Kalina, Máriou Šelembovou č.t. 0907 423 203 z Kolinovieco koľkej a kde nastúpikolektív z Kolinoviecdo autobusu.

 

2. Autobus  - FSk Kluknavčanka Kluknava  /počet členov 28/ a FSk Jalinka Miklušovce /počet členov 11/

Autobus zabezpečuje p. Mgr. Gabriela Kyseľová Kluknavač.t. 053/ 447 32 20 na objednávku VSFZ , ktorú posielame v prílohe. Dohodnú sa s vedúcim FSk z Miklušoviec č.t. 0911 266 762 o koľkej a kde nastúpikolektív z Kolinoviecdo autobusu.

 

3. Autobus FS Magurák a Maguráčik Kežmarok /počet členov 30/  a  DFS Jánošíček Svit /počet členov 20/

Autobus zabezpečuje FS Magurák na objednávku VSFZ, ktorú posielame v prílohe. Dohodnú sa s vedúcim DFS Jánošíčekp.Vlastou Horňákovouč.t. 0903 901 323 o koľkej a kde nastúpikolektív zo Svitu do autobusu.

 

4. Autobus - DFS Pávička Sečovce /počet členov 24/

Autobus zabezpečuje ved. DFS Pávička p. Valéria Benedeková na objednávku VSFZ.

 

5. FSk Sašina z Jakloviec / počet členov 12/  dostaví sa po vlastnej osi.

 

Autobusy po príchode do Margecian  vyložia súbory v základnej škole a zaparkujú pri stanici neďaleko Základnej školy, kde sú šatne účinkujúcich súborov.

 

Žiadame vedúcich , aby dodržali bezpodmienečne čas príchodu do Margecian z dôvodu realizácie  programu i dodržania harmonogramu programu festivalu .

Výber programových čísiel  prekonzultuje s vedúcimi súborov autor programu p. Ing. Ladislav Bačinsky,  na základe Vami zaslaných prihlášok a dohodnú podrobnosti  programu. Žiadame vedúcich,  aby dôsledne dodržali časový priestor poskytnutý autorom programu ! Scenár i scénosled obdŕžite pri prezentácii v Margecanoch. 

V prípade nejasnosti volajte Juraja  Švedlára č.t. 0918 433 355, 0905 398 092 a v prípade programu Ing. Ladislava Bačinského č.t. 0903 354 985!

 

Tešíme sa na stretnutie!

 

V Poprade 4.10.2017

Spracoval: Juraj  Švedlár


 

Folklór

ZFS 2016

 


6686331

Úvodná stránka