Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

Hudobný folklór dospelých

Vidiečanova Habovka 2019 - súčasť festivalu Z Tatranského prameňa 2019

Vidiečanova Habovka

 

Súčasťou festivalu Z Tatranského prameňa 2019 bola aj súťaž hudobného folklóru dospelých v kategóriách sólisti speváci a inštrumentalisti, spevácke skupiny a ľudové hudby. Okres Kežmarok mal chudobné zastúpenie v kategóriách sólistov spevákov, speváckych skupín a ľudových hudieb sa prihlásil vždy iba jeden súťažiaci , či kolektív. Napriek tomu boli výkony prihlásených na veľmi dobrej úrovni , čo konštatovala i odborná porota v zložení Ing. Ladislav Bačinsky Košice, Ing. Martin Ťasko Vranov nad Topľou a Danka Rožárová z Popradu.

Sólista spevák Michal Janigloš z Kežmarského folklórneho súboru Magura získal ocenenie v zlatom pásme s postupom na krajskú súťaž a podobne boli hodnotení i ľudová hudba súboru Magura a spevácka skupina Goroli z Lendaku

Michal Janigloš si na súťaž pripravil goralské piesne zo zvukového záznamu Karola Plicku, Spieva Matej "Maček" Pitoňák vyhotovený v 30 tych rokoch. Piesne ktoré interpretované sú zo zvukového záznamu, Karola Plicku ,ktorý chodieval do obce Ždiar od roku 1928 a prespával u svojho kamaráta Mateja "Mačeka" Pitoňáka, kde zhotovil zvukový záznam s ktorého som čerpal námet pre svoje spevácke číslo.

Hudobné číslo Ľudovej hudby Magura tvorili melódie, ktoré boli interpretované ľudovou hudbou pod vedením Gustáva Klempára. Pramenný materiál bol získaný výskumom členov ľudovej hudby Magura. Počas výskumu bolo získaných 20 zvukových stôp, ktoré boli nahraté v druhej polovici 20.stor. Teréziou Klempárovou (dcéra primáša Gustáva Klempára). Terézia K. z vlastnej iniciatívy nahrávala svojho otca pri rôznych príležitostiach. Jej ústnou výpoveďou bolo potvrdené, že nahrávky obsahujú materiál, ktorý tvoril hudobný repertoár ľudovej hudby pod vedením primáša Gustáva Klempára pri rôznych príležitostiach v obci Veľká Lesná a v jej blízkom okolí v druhej polovici 20.stor. Členovia ľudovej hudby boli príslušníci rodiny Klempárovcov a ako stabilná ľudová hudba bývali a pôsobili vo Veľkej Lesnej a okolí do roku 1957. V roku 1957 sa rodina Klempárovcov presťahovala do Kežmarku, kde jej niektorí členovia spolu s primášom Gustávom K. začali aktívne hrávať vo folklórnom súbore Magura. Ľudová hudba však naďalej pôsobila ako samostatná zložka a medzi jej herné príležitosti naďalej ostávalo aj hranie v oblasti Zamaguria.

Mužská spevácka skupina Goroli z Lendaku sa tvorí od začiatku roku 2018. Aktuálne má 11 členov a harmonikára .Zámerom skupiny je potešiť srdce pri speve i prispieť ku zachovaniu kultúrneho dedičstva.  Sú zameraní na piesne z regiónu. Podporujú  tým  goralské nárečie aby zostalo živé, lebo v pestrosti je krása.  Opis bežných aj nevšedných situácií v živote goralov, prepletený ľudovými  melódiami  z regiónu uviedli v piesňach : Hej Poľana Poľana, Gory nase gory, Rano ranko ranušinko a Vysôko gorka. 

Škoda, že sa do súťaže neprihlásilo viac súťažiacich, aby  sme mohli konštatovať okrem kvality aj kvantitu súťažiacich. Príjemným prekvapením bola hojná divácka účasť.  Okolo 200 divákov tlieskalo výborným výkonom všetkých účinkujúcich.

Okres Levoča nemal zastúpenie v tejto súťaži, čo je veľkým prekvapením, pretože v tejto kategórii evidujeme viacero výborných spevákov, či hudobníkov. Škoda, možno na budúce.

Najväčšie zastúpenie súťažiacich mal okres Poprad  v detskej súťaži Eniki beniki, ale i vo Vidiečanovej Habovke. V dome kultúry vo Svite sa predstavilo 5 sólistov spevákov, jeden inštrumentalista, jedna ľudová hudba a tri spevácke skupiny.  

Sólisti speváci predstavili známe i menej známe piesne z Liptovskej Tepličky, Batizoviec i Štrby. Veľmi dobrý dojem zanechal spevák Pavol Janík z Liptovskej Tepličky s baladou Dolu dolinami, v ktorej opisuje tragickú smrť drevorúbača, muža pracujúceho s koňom v lese od autorky Márie Mezovskej, ktorá ju zložila po tragickej nehode muža z obce pred desiatkami rokov. Pieseň zľudovela a po rokoch ju objavil vnuk nebohého muža Pavol Janík a predniesol ju na tejto súťaži.

Za túto baladu si Pavol Janík odniesol  Zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž.  Zlaté pásmo s návrhom na postup si vyspievala Batizovčanka Mgr. Simona Chovanová s piesňami z Batizoviec zo zbierky č.4  Slovenských ľudových piesní.

Strieborné pásmo získala speváčka zo Štrby Michaela Piervolová s piesňami pod názvom „Keby ten vrštek nie“ a Petra Kondulová  Liptovská Teplička zo svadobnými piesňami z Liptovskej Tepličky „Ej , sadaj , sadaj kochani moje a Parta moja parta“.

Bronzové pásmo získal spevák Jaroslav Smolár z Liptovskej Tepličky za baladu „Není hodno pod oblôčkom státi“. 

Pekný umelecký zážitok priniesol inštrumentalista Miroslav Riša z Batizoviec, ktorý zahral „piesne z Podpoľania“ na tradičnom Slovenskom ľudovom nástroje na fujare, ktorá je zapísaná v zozname UNESCO. Za tento výkon získal ocenenie v Zlatom pásme s postupom na kraj.

V kategórii speváckych skupín sa predstavila ženská spevácka skupina z Batizoviec s Batizovskými piesňami, z archívnych záznamov piesňových zbierok, ktoré sa spievali na kúdeľných izbách a na zábavách. Za svoj výkon ich porota ocenila Strieborným pásmom.

Zlaté pásmo s návrhom na postup si vybojovala mužská spevácka skupina Tepličan z Liptovskej Tepličky s piesňami „Keď ide šlogár šlog rombať a Oceľová sekerečka“.

Priamy postup a Zlaté pásmo si odniesla ženská spevácka skupina Štrbän zo Štrby za ženské svadobné piesne zo Štrby pri nosení darov a rúcha „Otvárajce branu, Neraduj sa šuhaj, Dobre tej materi, Hej , majeran“.

Záverečnou bodkou súťažného dňa bolo vystúpenie Heligonkárov z Batizoviec, ktorí sa predstavili zmesou Batizovských ľudových piesní, s ktorým sa mládež zabávala v kúdeľných izbách a na zábavách.

Aj tu je potrebné skonštatovať, že napriek väčšej účasti zaznamenávame úbytok súťažiacich na týchto súťažiach. Slovenské ľudové umenie pritom zaznamenáva určitý progres, ktorý by mohol priniesť viacej  súťažiacich. Náš región pritom disponuje veľmi dobrými a známymi ľudovými telesami, ktoré by mohli prispieť k ďalšiemu vzostupu tohto krásneho umenia, aby sme ho mohli zanechať našim nasledovníkom.

Zapísal: Juraj Švedlár, odborný pracovník POS Poprad


 

Propozície
FESTIVAL ĽUDOVEJ HUDBY

STRETNUTIE S PIESŇOU 2016

Hudobný folklór dospelých:  Stretnutie s piesňou

Kategória sólistov spevákov:

Okres Kemarok

Zlaté pásmo s postupom

Michal Janigloš, FS Magura Kežmarok

 

Okres Levoča

Zlaté pásmo s postupom

Mária Lisoňová, Nižné Repáše

Strieborné pásmo

Katarína Pavlovová, Simona Pavlíková, Nižné Repáše

 

Okres Poprad

Strieborné pásmo

Dominika Lištiaková, FS Jánošík Svit

Bronzové pásmo

Lenka Budzáková, Natália Lištiaková Poprad

 

Kategória ľudových hudieb

Okres Kežmarok

Zlaté pásmo s postupom

ĽH FS Magura Kežmarok

 

Okres Poprad

Zlaté pásmo s postupom

ĽH Bystrianka Svit

 

Kategória speváckych skupín

Okres Kežmarok

Zlaté pásmo s postupom

Spevácka skupina FS Magura Kežmarok

Zlaté pásmo s návrhom na postup

Mužská spevácka skupina  FSS Magurák Kežmarok

 

Okres Levoča

Zlaté pásmo s postupom

Ženská spevácka skupina Nižné Repáše

 

Okres Poprad

Zlaté pásmo s postupom

Ženská spevácka skupina FS Vagonár Poprad

Zlaté pásmo s návrhom na postup

Ženská spevácka skupina Bystrianka Svit

Strieborné pásmo

Ženská spevácka skupina FS Jánošík svit

 

 

Spracoval J.Švedlár, 

10.4.2016

Propozície

FESTIVAL ĽUDOVEJ HUDBY 

 

STRETNUTIE S PIESŇOU 2016

 

Okresná postupová súťaž a prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín,

sólistov spevákov a inštrumentalistov

 

Termín: 9. – 10. 4. 2016

Miesto: MsKS Kežmarok , DK Svit

 

A.všeobecná charakteristika

 

I. Charakteristika súťaže

1. Okresná postupová súťaž a prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je vrcholným podujatím najvyspelejších ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru okresov Kežmarok, Levoča a Poprad .

2. Na tomto podujatí sa môžu zúčastniť všetky kolektívy a sólisti, ktorí vyvíjajú svoju činnosť na území týchto okresov a  čerpajú hudobný folklórny materiál z tohto regióny a okolia.

3. Súťaž sa koná každé tri roky.

4. Hlavným cieľom je podporiť poznanie hudobného folklóru z územia Slovenska, rozvíjať a podnecovať hudobné nadanie a umeleckú kreativitu.

 

II. Poslanie súťaže

1. Podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti.

2. Umožniť prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných.

3. Poskytnúť priestor pre vzájomnú konzultáciu a diskusiu členov a vedúcich kolektívov s členmi odbornej poroty.

4. Aktivizovať členov a vedúcich ľudových hudieb a speváckych skupín k tomu, aby vyhľadávali, spracúvali a interpretovali hudobný materiál s dôrazom na dodržiavanie a rozvíjanie štýlových hudobno-interpretačných znakov tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska.

5. Podporiť existenciu a činnosť hudobných kolektívov a sólistov interpretujúcich ľudovú hudbu.

6. Objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

 

III. Riadenie súťaže

Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Odborným garantom okresnej postupovej súťaže a prehliadky ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov okresov Kežmarok, Levoča  a Poprade je Podtatranské osvetové stredisko v Poprade.

Štruktúra súťaže
 

1. Súťaž je najmenej trojstupňová: regionálna, krajská a celoštátna.

2. Základným stupňom sú regionálne postupové súťaže.

3. Súťaž má postupový charakter. Z regionálnych postupových súťaží postupujú do krajských súťaží víťazi jednotlivých kategórií. Z každej úrovne môže za každú kategóriu postúpiť na vyššiu úroveň jeden súťažný výkon. (Ak regionálne osvetové/kultúrne stredisko usporiada súťaž pre viac okresov, tak v každej kategórii môže postúpiť jeden výkon z každého okresu). Vo výnimočných prípadoch si porota vyhradzuje právo postup neudeliť. Realizátor a organizačný garant postupovej súťaže môže, na základe odporúčania príslušných porôt, pozvať na krajskú alebo celoštátnu súťaž aj ďalších ocenených z krajských kôl.

4. Účinkujúci sa môžu súťažne prezentovať len jedným logicky uceleným javiskovým výstupom, ktorý sa musí realizovať v stanovenom časovom limite.

5. Na súťaži sa môžu zúčastniť kolektívy a jednotlivci, ktorí:

– sú členmi niektorého folklórneho súboru, folklórnej skupiny alebo pôsobia samostatne,

– vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky a z tohto územia aj čerpajú hudobno folklórny materiál.

6. Do základného kola súťaže sa autor prihlasuje podľa miesta svojho bydliska. Ak sa v mieste jeho bydliska neuskutoční základné kolo, môže sa prihlásiť do základného kola v inom okrese, regióne, ak s tým budú súhlasiť usporiadatelia.

 

I. Kolá súťaže

1. okresné/regionálne kolá súťažnou formou (môžu sa udeliť pásma – zlaté s postupom, zlaté, strieborné, bronzové)

2. krajské kolá súťažnou formou (môžu sa udeliť pásma – zlaté s postupom, zlaté, strieborné, bronzové)

3. celoštátne kolo súťažnou formou (môžu sa udeliť pásma – zlaté, strieborné, bronzové)

I

I. Kategorizácia účastníkov

Súťaž sa rozdeľuje na kategórie:

 

1) ľudové hudby Počet členov: 3 – 8

výnimka - "gajdošská dvojka" (gajdy a husle) Trvanie výstupu: 4 – 6 min

V tejto kategórii súťažia ľudové hudby, ktorých nástrojové obsadenie zodpovedá inštrumentáru slovenskej ľudovej ansámblovej hudby.

Nástrojové zloženie musí obsahovať tie hudobné nástroje, ktoré v tradičnej slovenskej ansámblovej hudbe plnia melodickú, resp. harmonicko-rytmickú funkciu, t.j. (husle, kontra, kontrabas). Alternatívou husľovej, alebo violovej kontry môže byť akordeón. Takéto základné nástrojové obsadenie môže byť doplnené o ďalšie sprievodné hudobné nástroje zodpovedajúce hudobnej tradícií regiónu, z ktorého pochádza spracovanie hudobného materiálu.

Upozorňujeme, že zobcová a priečna flauta nepatria do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby Slovenska.

Povolenou výnimkou z hľadiska nástrojového obsadenia sú iné typy regionálnych hudobných zoskúpení ako napr. sláčikové hudby s malou basou, citarové kapely, gajdošské muziky, nástrojové zoskupenia s heligónkou.

Počas súťažného vystúpenia je zakázaná hra z nôt!

 

2) spevácke skupiny Počet členov: 3 – 12 Trvanie výstupu: 4 – 6 min Pre spevácke skupiny je povolený hudobný sprievod jedného inštrumentalistu bez obmedzenia veku alebo ľudovej hudby v predpísanom veku, ktorá však musí súčasne súťažiť v kategórii 1, prípadne ľudová hudba, zabezpečená usporiadateľom prehliadky, ktorému sólista vopred odovzdá notový materiál súťažného programu a pracovnú nahrávku. Termín odovzdania materiálov určí usporiadateľ.

 

3) sólisti speváci, spevácke duá

Počet členov: 1 – 2 Trvanie výstupu: 3 – 5 min.

Pre sólistov spevákov alebo spevácke duá je povolený hudobný sprievod jedného inštrumentalistu bez obmedzenia veku alebo ľudovej hudby v predpísanom veku, ktorá však musí súčasne súťažiť v kategórii 1, prípadne ľudová hudba, zabezpečená usporiadateľom prehliadky, ktorému sólista, alebo spevácke duo vopred odovzdá notový materiál súťažného programu a pracovnú nahrávku. Termín odovzdania materiálov určí usporiadateľ.

 

4) sólisti inštrumentalisti Počet členov: 1 Trvanie výstupu: 3 – 5 min

V tejto kategórii súťažia hráči na hudobné nástroje, ktoré patria do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska. Hráč musí účinkovať sám, bez akéhokoľvek hudobného sprievodu. Sprievodný súbežný spev je možný, avšak pri hodnotení sa prihliada najmä na inštrumentálny prejav. Konkrétne ide o hudobné nástroje, ktoré primárne spĺňajú melodickú funkciu (pastierske píšťaly, gajdy, gajdica, ústna harmonika, heligónka, akordeón atď.). Za súťažné nástroje sa v tejto kategórii nepovažujú nástroje, ktoré sú iba rytmické (rapkáč, ozembuch, chrastidlo a pod.).

 

Vek účastníkov:

V roku konania celoštátneho kola festivalu musia mať všetci účinkujúci viac ako 15 rokov.

Súťaž prebieha:

 na úrovni regiónu súťažnou formou (môžu sa udeliť pásma – zlaté s postupom, zlaté, strieborné, bronzové);

 na úrovni kraja súťažnou formou (môžu sa udeliť pásma – zlaté s postupom, zlaté, strieborné, bronzové);

 na celoštátnej úrovni prehliadkovou formou s udelením titulu laureáta a pásma (zlaté, strieborné, bronzové).

Organizačné a odborné zabezpečenie súťaže

I. Organizačné zabezpečenie

1. Regionálne kolá organizujú regionálne osvetové a kultúrne zariadenia.

2. Krajské kolá súťaže organizujú vybrané regionálne osvetové a kultúrne zariadenia v spolupráci s vyšším územným celkom a inými zariadeniami do 30.9.2016.

3. Celoštátne kolo súťaže a prehliadky organizuje s odbornou garanciou Národného osvetového centra Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja s finančnou podporou z Fondu na podporu umenia v spolupráci s ďalšími celoštátnymi, krajskými a miestnymi inštitúciami 12. – 13. novembra 2016 v Dolnom Kubíne.

 

II. Odborné zabezpečenie

1. Usporiadatelia každého kola súťaže zostavujú na objektívne hodnotenie súťažných čísiel odbornú porotu zloženú z 3 až 5 členov. Poroty pozostávajú z odborníkov z radov aktívnych hudobníkov, teoretikov a pedagógov v oblasti ľudovej hudby.

2. Pri zostavovaní odborných porôt usporiadatelia súťaže zohľadňujú a uprednostňujú predovšetkým odbornosť, objektívnosť a korektnosť každého člena poroty. Členmi poroty nemajú byť pedagógovia, lektori alebo osoby, ktoré sa podieľali na spracovaní niektorého súťažného čísla alebo sú na ňom inak zainteresované.

3. Usporiadatelia zabezpečia pre členov odbornej poroty možnosť dôkladnej prípravy na hodnotiacu prácu – kompletný zoznam súťažných čísel s popiskami.

4. Za prácu jednotlivých odborných porôt zodpovedajú usporiadatelia a predsedovia porôt, ktorí spracúvajú a odovzdávajú usporiadateľom výsledky súťaže.

5. Usporiadatelia nižšieho kola súťaže odovzdávajú výsledky usporiadateľom vyššieho kola v stanovenom termíne vo forme protokolu.

6. Hodnotenie výkonov na festivale hudobného folklóru garantuje odborná porota vymenovaná generálnou riaditeľkou Národného osvetového centra.

7. Výbery jednotlivcov a kolektívov na FHF vykonáva Národné osvetové centrum na krajských stupňoch prostredníctvom odbornej poroty, ktorú na návrh organizátora vymenuje VÚC. V odbornej porote na krajskej úrovni musí byť najmenej jeden člen poroty vymenovaný vyhlasovateľom – Národným osvetovým centrom.

8. Výbery na krajské postupové súťaže sa realizujú na regionálnych postupových súťažiach. Súťažiacich vyberá porota vymenovaná riaditeľom príslušného regionálneho osvetového/kultúrneho strediska.

 

Hodnotenie súťaže

 

1. Na okresnej súťaži hodobného folklóru okresov Kežmarok, Levoča a Poprad  členov odbornej poroty menuje riaditeľ POS Poprad .

2. Členovia odbornej poroty hodnotia súťažné čísla v jednotlivých kategóriách najprv na internej porade. Potom hodnotia všetky súťažné čísla verejne pred súťažiacimi a divákmi na odbornom rozborovom seminári. Na tomto seminári porotcovia odborne analyzujú všetky súťažné čísla z viacerých aspektov – odborného, umeleckého, interpretačno-technického. Odborné rozborové semináre plnia funkciu edukačnej časti podujatia (majú výchovno-vzdelávací cieľ) a sú veľkým prínosom pre súťažiacich; zároveň sú aj odborným zdôvodnením rozhodnutia poroty.

3. Organizátori súťaže udeľujú spravidla diplomy a ceny za umiestnenie v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. V prípade nízkej interpretačnej úrovne nemusí byť ocenený každý súťažiaci.

4. Usporiadatelia jednotlivých kôl súťaže zabezpečia pre ocenených diplomy a podľa svojich možností aj ceny.

 

Kritériá hodnotenia: 

Odborná porota hodnotí :

- repertoár (výber piesní adekvátny veku interpretov a ich interpretačným možnostiam, dramaturgická výstavba

  súťažného čísla na základe umeleckého spracovania a funkčnej žánrovej väzby, spoločná lokálna, minimálne   

  regionálna väzba vybraných piesní v rámci jedného súťažného čísla) – odporúča sa interpretovať hudobný 

  materiál toho regiónu, z ktorého pochádza interpret

- dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov vybraného hudobného štýlu (lokálneho,

   regionálneho)

- spracovanie hudobného materiálu z vizuálnych, audiovizuálnych a notových prameňov

- technická a interpretačná úroveň súťažiacich

- celkový prejav V jednotlivých kategóriách: 1. ľudové hudby:

- intonácia a súhra celého hudobného zoskupenia

- interpretačná technika hry na jednotlivých hudobných nástrojoch

- vhodnosť nástrojového obsadenia k interpretovanému hudobnému materiálu z vybranej lokality, či regiónu

- dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov ansámblového prejavu (ozdobná technika, harmonicko-rytmický sprievod)

 

2. spevácke skupiny:

- súznenie skupinového spevu

- vyváženosť jednotlivých hlasových skupín

- kvalita hlasov (fond, farba, spôsob tvorenia tónu, rozsah)

- intonácia

- dodržanie vedenia hlasov typických pre danú lokalitu, alebo región

- ovládanie štýlotvorných prvkov typických pre danú lokalitu alebo región

 

3. sólisti speváci 1 - 2:

- kvalita hlasu (fond, farba, spôsob tvorenia tónu, rozsah)

- intonácia

- technika spevu

- dodržanie vedenia hlasov typických pre danú lokalitu, alebo región

- ovládanie štýlotvorných prvkov typických pre danú lokalitu alebo región

 

4. sólisti inštrumentalisti:

- interpretačná technika hry

- výber piesní zodpovedajúci typu nástroja

- dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov, ako aj originalita a individuálny prístup k

  spracovaniu hudobného materiálu

- prípadný spev súčasne s hrou na nástroji, alebo striedanie týchto dvoch činností, ak to dovoľuje charakter

  regiónu a typ hudobného nástroja, primárne sa však hodnotí hra na hudobnom nástroji

 

E. Práva a povinnosti súťažiacich

1. Súťažiaci sú povinní: - akceptovať pravidlá a podmienky súťaže - rešpektovať pokyny organizátora súťaže - prechádzať všetkými stupňami súťaže s tým istým programovým výstupom, ktorý uvedú v základnom kole súťaže. Na návrh odbornej poroty sú povolené malé zmeny, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu interpretačnému výkonu (úprava počtu fráz, alebo sledu piesní, harmónie, rytmiky, variačnej techniky)

2. Súťažiaci majú právo: - na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže - žiadať potvrdenie o účasti v súťaži, prípadne o umiestnení v súťaži

 

Organizácia súťaže

Odborným garantom a usporiadateľom okresnej postupovej súťaže a prehliadky ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Podtatranské osvetové stredisko v Poprade 

Sobotské námestie 1729/4, 058 01 Poprad, osvetapp@stonline.sk

Kontakt:

Juraj Švedlár, 052/77 22 466, 0905 398 092, osvetapp@stonline.sk

 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže

Bezpečnosť a ochranu zdravia vo všeobecnosti zabezpečuje organizátor súťaže. Deti do 18 rokov, ktoré sa chcú zúčastniť podujatia, sú povinné prísť v sprievode dospelej osoby (rodiča, pedagóga alebo inej dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy organizačného či sociálneho charakteru.

 

G. Rozpočet súťaže

1. Podtatranské osvetové stredisko v Poprade zabezpečuje realizáciu podujatia a zabezpečenie odbornej poroty,   

   diplomy a ceny.

2. Účinkujúci sa na okresnej súťaži hudobného folklóru zúčastňujú na vlastné náklady resp. na náklady svojho

    zriaďovateľa

 

H. Záverečné ustanovenie

1. Prípadné zmeny, doplnky a spresnenia organizačného poriadku a propozícií vydáva Národné osvetové centrum.

2. Počas celého priebehu podujatia sú všetci účastníci k dispozícii organizátorom a môžu byť podľa potrieb využití na propagačné a spoločenské sprievodné vystúpenia v mieste konania i v blízkom okolí.

3. Prípadné nahrávanie pre rozhlas či televíziu je viazané na súhlas výkonných umelcov, bez nároku na odmenu

4. Všetci súťažiaci dávajú prihlásením sa do súťaže súhlas na využitie svojho vystúpenia na dokumentačné, edukačné a propagačné nekomerčné účely POS (vrátane zverejnenia kultúrnej produkcie súťažiacich na webovej stránke POS).

5. Súťažiaci (kolektív, jednotlivec) svojím prihlásením sa do súťaže vyhlasuje, že je nositeľom všetkých práv spojených s verejným predvádzaním súťažného diela.

 

Prihlášku zašlite na adresu POS Poprad do 15.3.2016, prípadne e-mailom : osvetapp@stoline.sk 

 

V Poprade 21.1.2016

 

 

 

 

OKRESNÁ SÚŤAŽ HUDONÉHO FOLKLÓRU DOSPELÝCH

Stretnutie s piesňou

9. -10. 4. 2016  – DK Svit a MsKS Kežmarok

z á v ä z n á   p r i h l á š k a

 

A -  ĽUDOVÉ HUDBY

NÁZOV ĽH: .....................................................................................MIESTO PÔSOBENIA: ............................................

MENO A PRIEZVISKO VEDÚCEHO: .................................................................................................................................

TEL: .......................................................   E-MAIL: ..............................................................

ADRESA: ................................................................................................................................. PSČ: .......................................

 

PRIMÁŠ A ČLENOVIA DĽH:                                                   NÁSTROJ:              

...............................................................................               ................................                                             

...............................................................................               ................................                              

...............................................................................               ................................                                

...............................................................................               ................................                              

...............................................................................               ................................                              

...............................................................................               ................................                              

...............................................................................               ................................                                             

...............................................................................               ................................                              

...............................................................................               ................................                              

 

NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU: .......................................................................................................................................................................................................

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽNÉHO BLOKU: .......................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

V PROGRAME UVEDÚ (NÁZVY PIESNÍ):

1 .......................................................................... 2 ..........................................................................

3 .......................................................................... 4 ..........................................................................

5 .......................................................................... 6 ..........................................................................

 

POČET ÚČINKUJÚCICH: .............. ČASOVÉ TRVANIE: ..............

TEXT, KTORÝ POVAŽUJETE ZA VHODNÝ UVIESŤ V  SPRIEVODNOM SLOVE:

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

 

B - SPEVÁCKE SKUPINY

NÁZOV DSS: .....................................................................................MIESTO PÔSOBENIA: ............................................

MENO A PRIEZVISKO VEDÚCEHO: .................................................................................................................................

TEL: .......................................................   E-MAIL: ..............................................................

ADRESA: ................................................................................................................................. PSČ: .......................................

NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU: ...................................................................................................................................................................

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽNÉHO BLOKU: .......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

V PROGRAME UVEDÚ (NÁZVY PIESNÍ):

1 .......................................................................... 2 ..........................................................................

3 .......................................................................... 4 ..........................................................................

5 .......................................................................... 6 ..........................................................................

POČET ÚČINKUJÚCICH: .............. ČASOVÉ TRVANIE: ..............

TEXT, KTORÝ POVAŽUJETE ZA VHODNÝ UVIESŤ V BULLETINE A SPRIEVODNOM SLOVE:

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

 

C - SÓLISTI SPEVÁCI

MENO A PRIEZVISKO: .............................................................................................................................. VEK: .................

ADRESA: ........................................................................................................................................PSČ: ...................................

TEL: .......................................................   E-MAIL: ..............................................................

HUDOBNÝ SPRIEVOD TVORIA: 1 - 2  (zakrúžkujte, bližšie viď propozície)

MENO A PRIEZVISKO, PRÍP. NÁZOV ĽH: ...................................................................................................................................................................

NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU: ...................................................................................................................................................................

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽNÉHO BLOKU: .......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

V PROGRAME UVEDIE (NÁZVY PIESNÍ):

1 .......................................................................... 2 ..........................................................................

POČET: .............. ČASOVÉ TRVANIE: ..............

TEXT, KTORÝ POVAŽUJETE ZA VHODNÝ UVIESŤ V BULLETINE A SPRIEVODNOM SLOVE:

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

 

D - SÓLISTI INŠTRUMENTALISTI

MENO A PRIEZVISKO: .............................................................................................................................. VEK: .................

ADRESA: ........................................................................................................................................PSČ: ...................................

TEL: .......................................................   E-MAIL: ..............................................................

NÁSTROJ: ......................................... ČASOVÉ TRVANIE: ..............

NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU: ...................................................................................................................................................................

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽNÉHO BLOKU: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V PROGRAME UVEDIE (NÁZVY PIESNÍ):

1 .......................................................................... 2 ..........................................................................

POČET: .............. ČASOVÉ TRVANIE: ..............

TEXT, KTORÝ POVAŽUJETE ZA VHODNÝ UVIESŤ V BULLETINE A SPRIEVODNOM SLOVE:

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

 

CELKOVÝ POČET ÚČINKUJÚCICH, KTORÍ SA ZÚČASTNIA PREHLIADKY AJ S DOPROVODOM: ................

PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ VYPLNIŤ A POSLAŤ do 15. 3. 2016.

 

Podtatranské osvetové stredisko

Sobotské námestie 1729/4

058 01 Poprad

Č.t. 052/7722466, 0905 398 092

e-mail: osvetapp@stonline.sk

 

V ........................................... DŇA ....................                                                                       

..........................................................................                   

                            PODPIS A PEČIATKA ZRIADOVATEĽA

 

 

 

 

 

 


 


7291852

Úvodná stránka