Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

Krajská súťaž malých dychovýh hudieb

Krajská súťaž malých dychových hudieb 2016
Propozície
Prihláška

Na základe propozícii NOC v Bratislave  o uskutočnení celoštátneho festivalu malých dychových hudieb, Podtatranské osvetové stredisko v Poprade uskutoční v mesiaci október – november 2016 krajskú súťažnú prehliadku.

     záväzná  prihláška - vid. nižšie

     2 povinné skladby – z ktorých je potrebné si vybrať jednu skladbu.

Povinné skladby si nájdete na: www.nocka.sk/hudba/dychova-hudba/

Povinné skladby: „Môj kamarát“ – Ferdinand Mondok - polka

                          „ POP POLKA“ – Adam Hudec

     V prípade nízkeho záujmu zo strany dychoviek, súťažná prehliadka bude uskutočnená výberom.

 

     Záväznú prihlášku zašlite najneskôr do 15. septembra 2016 na adresu.

Podtatranské osvetové stredisko

Sobotské námestie č. 1729/4

058 03 Poprad – Spišská Sobota

 

Prípadne na email: osvetapp@stonline.sk. Podrobné informácie Vám budú zaslané na základe prihlášky.

Presný termín uskutočnenia krajskej súťažnej prehliadky, bude určený na základe zaslaných prihlášok.

Vybavuje: Danka Rožárová

                 

............................................................................................................................................................................

Z Á V A Z N Á       P R I H L Á Š K A

 

 

Názov dychovej hudby:  .............................................................................................................

 

Zriaďovateľ: ...............................................................................................................................

 

Meno a priezvisko dirigenta: ......................................................................................................

Adresa:  .......................................................................................................................................

Č. t.:  .............................................mobilu:.................................email.adresa:............................

 

Počet členov /vrátane dirigenta/: ...........................................

Z toho muži: ........

           ženy: ........  

 

Súťažný repertoár:

 

 

 

 

Názov skladby:                                                 Autor skladby:                               Minutáž:

 

...........................................................        ................................................       .............................

...........................................................        .................................................      .............................

...........................................................        .................................................      .............................

...........................................................        ................................................       .............................

...........................................................        .................................................      .............................

............................................................       .................................................      .............................

.............................................................      .................................................      .............................

 

 

 

                                                                                              ..............................................

                                                                                                podpis dirigenta


 


7291769

Úvodná stránka