Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

Krehká krása Bazitoviec

P r o p o z í c i e 2017

P r i h l á š k a 2017

 

 

Hlavný organizátor:  POS Poprad

Spoluorganizátor:  Obec Batizovce

  Dátum súťaže:  9. apríla 2017

Miesto súťaže: Kultúrny dom Batizovce

  Uzávierka súťaže: 17. marca 2017

 

Cieľ súťaže:

    Cieľom súťaže spojenej s výstavou, predvádzaním a sprievodným programom je podnietiť tvorivú aktivitu a fantáziu ľudových umelcov – tvorcov kraslíc, uchovať zvyky a tradície. Súťaž má umožniť vzájomnú konfrontáciu tvorivých výsledkov jednotlivých autorov.

 

Podmienky súťaže:

     Súťaže sa môžu zúčastniť tvorcovia kraslíc z celého Slovenska i zahraničia.

Súťažné práce sa sústreďujú na Podtatranskom osvetovom stredisku v Poprade, Sobotské námestie č. 1729/4, 058 01 Poprad. / t.č. 052/ 77 22 466 , email:osvetapp@stonline.sk /

      Súťažiaci  môžu svoje práce doniesť aj  na Obecný úrad  v Batizovciach – č.t. 052/7756312.

Najmenší počet kraslíc je 5 kusov z jedného druhu techniky.

          Každý autor doručí svoje práce v osobitnom obale.

Obal musí byť opatrený údajmi s uvedením mena, priezviska, adresy autora.

K zásielke priložte čitateľne vyplnenú prihlášku.

     Počas výstavy je možný predaj vlastných kraslíc.

Výstava bude sprístupnená v KD Batizovce od  4. – 9. apríla 2017

9. apríla 2017 /nedeľa/ o 14.00 hod.  – oficiálna časť podujatia a vyhodnotenie súťaže v KD Batizovce.

 

Hodnotenie súťaže:

Porotu menuje riaditeľ POS Poprad.

Práce budú hodnotené vo vekovej kategórii do 15 rokov

                                                                               od  15 rokov

 podľa techniky zdobenia kraslíc:

  • 1. kategória – vyškrabávanétechniky
  • 2. kategória – ostatné techniky

 

Záväzná prihláška je zároveň pozvánkou na súťaž spojenú s vyhodnotením, ktorá sa uskutoční 9. apríla 2017.

 

                                                                                                 PaedDr. Peter Š U C A,v.r.

                                                                                                   riaditeľ  POS Poprad

 

Vybavuje: oddelenie ZUČ POS

............................................................................................................................................................................................

 

.

                                                                                Prihláška

Krehká krása Batizoviec 2017

/ „ Gúľaj sa vajíčko…“/

 

 

Meno a priezvisko:………………………………………………………………………..

Bydlisko:……………………………………………………………………….…………

Vek:…… Č.t……………………..č.mobil…………………celkový počet kraslíc:……..

email:

Technika zdobenia:………………………………………….ks………………………….

                              …………………………………………...ks…………………………

                              …………………………………………...ks………………………….

                              …………………………………………...ks………………………….

Štartovné pre jedného účastníka: 2€, uhradené pri odovzdávaní súťažných kraslíc.

Na POS posielajte iba kraslice určené na súťaž.  Predaj kraslíc na podujatí je možný.

/ každý autor si svoje výrobky predáva sám./

 

Záväznú prihlášku so súťažnými kraslicami zašlite do 17. marca 2017 alebo  osobne prineste  na adresu:

Podtatranské osvetové stredisko Poprad , Sobotské nám. 1729/4, 058 01 Poprad

 

Zúčastním sa zdobenia kraslíc na živo:   ÁNO      NIE    - prosíme označiť krúžkom !

/V prípade  neoznačenia účasti zdobenia kraslíc na živo – nebude Vám dodatočne poskytnutý priestor/.

                                                                                                          ……………………..

                                                                                                                      podpis

 

 

 

 

 


 

Krehká krása Batizoviec / Gúľaj sa vajíčko / 2016

P R O P O Z Í C I E     S Ú Ť A Ž E

 

„Krehká krása Batizoviec       / „ Gúľaj sa vajíčko...“/

 

  Hlavný organizátor:  Obec  Batizovce

Spoluorganizátor:  Podtatranské osvetové stredisko v P o p r a d e

 Dátum súťaže:  20. marca  2016

Miesto súťaže: Kultúrny dom Batizov

 Uzávierka súťaže: 2. marca 2016

 

Cieľ súťaže:

    Cieľom súťaže spojenej s výstavou, predvádzaním a sprievodným programom je podnietiť tvorivú aktivitu a fantáziu ľudových umelcov – tvorcov kraslíc, uchovať zvyky a tradície. Súťaž má umožniť vzájomnú konfrontáciu tvorivých výsledkov jednotlivých autorov.

 

Podmienky súťaže:

     Súťaže sa môžu zúčastniť tvorcovia kraslíc z celého Slovenska i zahraničia.

Súťažné práce sa sústreďujú na Podtatranskom osvetovom stredisku v Poprade, Sobotské námestie č. 1729/4, 058 01 Poprad. / t.č. 052/ 77 22 466 , email:osvetapp@stonline.sk /

      Súťažiaci  môžu svoje práce doniesť aj  na Obecný úrad  v Batizovciach – č.t. 052/7756312.

Najmenší počet kraslíc je 5 kusov z jedného druhu techniky.

          Každý autor doručí svoje práce v osobitnom obale.

Obal musí byť opatrený údajmi s uvedením mena, priezviska, adresy autora.

K zásielke priložte čitateľne vyplnenú prihlášku.

     Počas výstavy je možný predaj vlastných kraslíc.

Výstava bude sprístupnená v KD Batizovce od  15.-20.marca 2016

20. marca 2016  /nedeľa/ o 14.00 hod.  – oficiálna časť podujatia a vyhodnotenie súťaže v KD Batizovce.

 

Hodnotenie súťaže:

Porotu menuje riaditeľ POS Poprad.

Práce budú hodnotené vo vekovej kategórii do 15 rokov

                                                                       od  15 rokov

 podľa techniky zdobenia kraslíc:

1. kategória – vyškrabávané  techniky
2. kategória – ostatné techniky

 

Záväzná prihláška je zároveň pozvánkou na súťaž spojenú s vyhodnotením, ktorá sa uskutoční 20. 3.2016.

 

  PaedDr. Peter Š U C A,v.r.

  riaditeľ  POS Poprad

 

Vybavuje: Vladimír Vlado , oddelenie ZUČ PO

 

.................................................................................................................................................................................

PRIHLÁŠKA

Krehká krása Batizoviec 2016

/ „ Gúľaj sa vajíčko…“/

 

Meno a priezvisko:………………………………………………………………………..

Bydlisko:……………………………………………………………………….…………

Vek:…… Č.t……………………..č.mobil…………………celkový počet kraslíc:……..

email:

Technika zdobenia:………………………………………….ks………………………….

                              …………………………………………...ks…………………………

                              …………………………………………...ks………………………….

                              …………………………………………...ks………………………….

Štartovné pre jedného účastníka: 2€, uhradené pri odovzdávaní súťažných kraslíc.

Na POS posielajte iba kraslice určené na súťaž.  Predaj kraslíc na podujatí je možný.

/ každý autor si svoje výrobky predáva sám./

 

Záväznú prihlášku so súťažnými kraslicami zašlite do 2. 3. 2016  alebo  osobne prineste  na adresu:

Podtatranské osvetové stredisko Poprad , Sobotské nám. 1729/4, 058 01 Poprad

 

Zúčastním sa zdobenia kraslíc na živo:   ÁNO      NIE    - prosíme označiť krúžkom !

/V prípade  neoznačenia účasti zdobenia kraslíc na živo – nebude Vám dodatočne poskytnutý priestor/.

                                                                                                          ……………………..

                                                                                                                      podpis

 


 


4393242

Úvodná stránka