Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

Program

Kalendár podujatí 2019
POS Poprad
spoluorganizátor akcie sa do diania POS dostávajú priebežne počas roka

JANUÁR:    

1.1. - 31.3.2019

Rómska paleta 2018 pokračovanie

prezentácia výtvarnej tvorby rómskych žiakov

z celého Slovenska na súťažnej výtvarnej výstave: Rómska paleta 2018

 

1.1. - 31.1.2019 Poprad, Kežmarok, Levoča, Vysoké Tatry

Novoročné vinšovania - programy FS, DFS

 

FEBRUÁR:   

27.2. - 28.2.2019  Poprad - Podtatranská knižnica Poprad Západ

Hviezdoslavov Kubín 2019 - obvod

obvodné kolá recitačnej súťaže v prednese poézie

a prózy: Hviezdoslavov Kubín

 

 

MAREC:  

8.3.-9.3. 2019   KD Šuňava

DIVADELNÁ ŠUŇAVA 2019

Umelecká tvorivosť pod Tatrami

Divadelné divadlenie – tvorivé dielne FPU

Regionálna súťaž DS

 

 

11.3. - 29.3.2019   0 Podtatranská knižnica Poprad Západ

Výtvarný salón 2019

postupová výtvarná súťaž pre amatérskych výtvarníkov - okresné kolo

 

 

13.3. - 15.3.2019  KD Svit

Deň tanca 2019 okres

súťaž v nefolklórnom tanci pre amatérskych tanečníkov pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča

 

 

20.3.2019 Podtatranská knižnica Poprad Západ

Hviezdoslavov Kubín okres

okresné kolá súťaže v prednese poézie a prózy

29.3.2019  Kežmarok

Hviezdoslavov Kubín 2019

okresné kolá súťaže v prednese poézie a prózy

 

26.3. - 18.4.2019

Podtatranská fotografia 2019

medziokresná súťaž amatérskych fotografov

 

 

APRÍL:    

4.4.2019   KD Poprad

Deň tanca 2019 kraj

krasjká súťaž v nefolklórnom tanci pre amatérskych tanečníkov

 

9.4. - 14.4.2019   KD Batizovce

Krehká krása Batizoviec 2019

Umelecká tvorivosť pod Tatrami

Gúľaj sa vajíčko    FPU

celoslovenská výstava a súťaž a prezentácia výroby veľkonočných vajíčok

 

13.4.2019   DK Svit  MsKS Kežmarok, DK Svit

Z Tatranského prameňa 2019

súťaž detských folklórnych súborov a hudobného folklóru dospelých okresov Poprad a Levoča

okresná súťaž Detských folklórnych súborov a súťaž hudobného folklóru dospelých okresu Kežmarok

 

14.4.2019  KD Batizovce

Krehká krása Batizoviec 2019 galaprogram

slávnostné ukončenie celoslovenskej výstavy veľkonočných vajíčok, predvádzanie výroby , oceňovanie víaťazných prác, kultrúny program

 

26.4. - 27.4.2019  Mestké divadlo Levoča

Krajská scénická žatva 2019

krajská postupová prehliadka amatérskych DS z PSK

 

 

MÁJ:   

30.5. - 4.6.2019  Poprad, Kežmarok, Levoča, Vysoké Tatry

23. Medzinárodný festival detských folklórnych súborov  MFKB  Krojované Bábiky 2019

vystúpenia domácich a zahraničných DFS vrámci

MF DFS Krojované bábiky 2019

 

 

JÚN:    

16.6.2019  Spišská Stará Ves, Kúpele Smerdžonka Červený Kláštor

43. Zamagurské folklórne slávnosti 2019

medzinárodný folklórny festival, 43. ročník, zrealizovaný v Kúpeloch Smerdžonka Červený Kláštor

 

 

JÚL:     

6.7. - 7.7.2019   EĽRO Kežmarok

Keď raz budem veľký

scénický program DFS vrámci EĽRO Kežmarok

 

 

SEPTEMBER:     

30.9. - 30.11.2019

Rómska paleta 2019

celoslovenská výtvarná súťaž pre menšinu rómsku

od 0 - 18 rokov žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ, SŠ, ZUŠ

 

 

OKTÓBER:    

12.10. - 13.10.2019  Poprad

Veniec krásy vekmi uvity

štylizované programy a vystúpenia seniorských FS

 

11.10.-12.10.2019 Sprišská Stará Ves

10 rokov FS Frankovčan

výročný program FS

 

 

NOVEMBER:   

Administrácia, projekty na 2020, konzultácie

 

DECEMBER:    

1.12. - 31.12.2019  Poprad, Kežmarok, Levoča, Vysoké Tatry

Vianoce pod Tatrami 2019

štylizované folklórne programy ku Vianociam 2019

s DFS, FS podtatranského regiónu

 

zmena programu vyhradena!


 

kalendár podujatí v roku 2018

J A N U Á R:

 

1.-31. január               Novoročné  pásma a programy, obce regiónu

1.-31. január               Rómska paleta, POS

                                       výstava výtvarných prác rómskych žiakov z celoslovenskej  výtvarnej  súťaže

1.-31. január                Zimné zastavenia,  POS      

                                       výstava prác Spojenej školy ul.Partizánska 2 Poprad          

 

F  E B R U Á R:

 

1.- 28. február               Rómska paleta,  POS                                                                      

                                         výstava výtvarných prác rómskych žiakov z  výtvarnej súťaže                     

20.- 21. február             Hviezdoslavov Kubín, Podtratranská knižnica Poprad

                                         obvodové kolá  súťaže pre ŠÚ Poprad, ŠÚ V.Slavkov

                                         Vansovej Lomnička, Podtatranská  knižnica Poprad

                                         51. ročník súťaže v prednese poézie, prózy dospelých                                                                                                                         

M A R E C:

 

7 - 9. marec                   Deň tanca, Svit

                                         regionálna súťaž ZŠ, ZUŠ v nefolklórnom  tanci

16.-18. marec                XXVI. Divadelná Šuňava, KD Šuňava                                 

                                         nadregionálna postupová súťaž amatérskeho divadla

18. marec                       Divadelné dielne Naďa Uherová, KD Šuňava

                                         dielne pre členov DS okresu PP, KK, LE

1.-22. marec                  Výtvarný salón, POS                            

                                         regionálna postupová  súťaž  výtvarníkov amatérov

21. marec                       Hviezdoslavov Kubín,  Kežmarok Levoča, Poprad

                                         okresné kolo recitačnej súťaže

20.- 25. marec               Krehká krása  Batizoviec,  KD Batizovce             

                                         medzinárodná  súťažná výstava kraslíc spojená

                                         s kultúrnym programom

                           

A P R Í L:

 

 14.-15. apríl                  Z Tatranského prameňa, Kežmarok, Poprad                  

                                         regionálna  suťaž: Hudoný folklór detí a Nositelia tradícií

18.- 20. april                  Deň tanca,  KD Poprad

                                         krajská  súťaž ZŠ, ZUŠ v nefolklórnom tanci

26.- 28. april                  Krajská scénická žatva, Poprad

                                         krajská  súťažná prehliadka amatérskych DS

                                         z PSK

9.- 27. apríl                    Podtatranská fotografia, POS

                                        regionálna postupová súťaž fotografov amatérov

 

M Á J:

 

                                         Autorská jarná výstava, POS

                                        Metodické návštevy k ZFS, POS                        

 

J Ú N:

 

31. máj – 5. jún            Medzinárodný festival DFS Krojované bábiky

                                        Poprad, Kežmarok, Svit, Veľká Lomnica, Stropkov

15.-17. jún                    42. Zamagruské folklórne slávnosti

                                       Červený Kláštor, Spišská Stará Ves

                                       medzinárodný folklórny festival s  účasťou FS zo Slovenska,

                                       zo  zahraničia, remeslníci, tradičné jedlá, ľudová hudba

15. jún                           Nositelia tradícií, Spišská Stará Ves

                                        uvítací a pozývací program FS na 42. ZFS       

23.-24. jún                    46. Spišské folklórne slávnosti,  Spišské Podhradie

                                        metodická pomoc 

   

J Ú L:

 

                                      Štrbské folklór. Slávnosti,  Štrba

                                      regionálny folklórny festival

6. - 8. júl                      EĽRO, metodická pomoc  Kežmarok

                                      festival a prezentácia remesiel minulých generácií        

7.- 8. júl                        Keď raz budem veľký,  Kežmarok

                                      festival detských radostí vo folklóre  na EĽRO 

     

A U G U S T:

 

                                      Goralské folklórne slávnosti, Ždiar                      

                                      regionálny folklórny festival

                                       Podhaľanský jarmok,  Nowy Targ  PL

                                       prezentovanie slovenských remeselníkov, folklórnych súborov

                                       na  tradičnom jarmoku v Nowom Targu

                                      Autorská letná výstava, POS

 

S E P T E M B E R:

 

                                       Festival hudby, tanca seniorov, Kežmarok

 

O K T Ó B E R:

 

1. - 31. október            Rómska paleta  2018, POS

                                       celoslovenská výstava výtvarných  prác rómskych detí

13. - 14. október          Veniec krásy vekmi uvitý, Margecany

                                        festival dedinskej kultúry

                                        Divertimento musicale, Divadlo Levoča

                                         krajská  súťaž   komorných telies

                                        Úcta k starším, Divadlo Levoča

                                        Divadelné dielne s Naďou Uherovou

                                        DK Poprad, divadelné dielne pre členov DS

                                        Talenty jesene, Poprad, Kežmarok, Levoča, Svit

                                        seniori zabávajú sami seba

 

N O V E M B E R:

 

   17.-18. november      Antologia folklóru, Svit, Košice

                                         folklórna prehliadka PSK, KSK     

                                         Krajobraz górski,  Nowy Targ, POS

                                         medzinárodná fotografická výstava, Poľsko

 

D E C E M B E R:

 

                                       Autorská vianočná výstava, POS

                                       Vianoce pod Tatrami, okres Poprad, Vysoké Tatry  

                                       najkrajšie vianočné hry, koledy, piesne a vinše


 


7291841

Úvodná stránka