Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

Program

kalendár podujatí v roku 2018

J A N U Á R:

 

1.-31. január               Novoročné  pásma a programy, obce regiónu

1.-31. január               Rómska paleta, POS

                                       výstava výtvarných prác rómskych žiakov z celoslovenskej  výtvarnej  súťaže

1.-31. január                Zimné zastavenia,  POS      

                                       výstava prác Spojenej školy ul.Partizánska 2 Poprad          

 

F  E B R U Á R:

 

1.- 28. február               Rómska paleta,  POS                                                                      

                                         výstava výtvarných prác rómskych žiakov z  výtvarnej súťaže                     

20.- 21. február             Hviezdoslavov Kubín, Podtratranská knižnica Poprad

                                         obvodové kolá  súťaže pre ŠÚ Poprad, ŠÚ V.Slavkov

                                         Vansovej Lomnička, Podtatranská  knižnica Poprad

                                         51. ročník súťaže v prednese poézie, prózy dospelých                                                                                                                         

M A R E C:

 

7 - 9. marec                   Deň tanca, Svit

                                         regionálna súťaž ZŠ, ZUŠ v nefolklórnom  tanci

16.-18. marec                XXVI. Divadelná Šuňava, KD Šuňava                                 

                                         nadregionálna postupová súťaž amatérskeho divadla

18. marec                       Divadelné dielne Naďa Uherová, KD Šuňava

                                         dielne pre členov DS okresu PP, KK, LE

1.-22. marec                  Výtvarný salón, POS                            

                                         regionálna postupová  súťaž  výtvarníkov amatérov

21. marec                       Hviezdoslavov Kubín,  Kežmarok Levoča, Poprad

                                         okresné kolo recitačnej súťaže

20.- 25. marec               Krehká krása  Batizoviec,  KD Batizovce             

                                         medzinárodná  súťažná výstava kraslíc spojená

                                         s kultúrnym programom

                           

A P R Í L:

 

 14.-15. apríl                  Z Tatranského prameňa, Kežmarok, Poprad                  

                                         regionálna  suťaž: Hudoný folklór detí a Nositelia tradícií

18.- 20. april                  Deň tanca,  KD Poprad

                                         krajská  súťaž ZŠ, ZUŠ v nefolklórnom tanci

26.- 28. april                  Krajská scénická žatva, Poprad

                                         krajská  súťažná prehliadka amatérskych DS

                                         z PSK

9.- 27. apríl                    Podtatranská fotografia, POS

                                        regionálna postupová súťaž fotografov amatérov

 

M Á J:

 

                                         Autorská jarná výstava, POS

                                        Metodické návštevy k ZFS, POS                        

 

J Ú N:

 

31. máj – 5. jún            Medzinárodný festival DFS Krojované bábiky

                                        Poprad, Kežmarok, Svit, Veľká Lomnica, Stropkov

15.-17. jún                    42. Zamagruské folklórne slávnosti

                                       Červený Kláštor, Spišská Stará Ves

                                       medzinárodný folklórny festival s  účasťou FS zo Slovenska,

                                       zo  zahraničia, remeslníci, tradičné jedlá, ľudová hudba

15. jún                           Nositelia tradícií, Spišská Stará Ves

                                        uvítací a pozývací program FS na 42. ZFS       

23.-24. jún                    46. Spišské folklórne slávnosti,  Spišské Podhradie

                                        metodická pomoc 

   

J Ú L:

 

                                      Štrbské folklór. Slávnosti,  Štrba

                                      regionálny folklórny festival

6. - 8. júl                      EĽRO, metodická pomoc  Kežmarok

                                      festival a prezentácia remesiel minulých generácií        

7.- 8. júl                        Keď raz budem veľký,  Kežmarok

                                      festival detských radostí vo folklóre  na EĽRO 

     

A U G U S T:

 

                                      Goralské folklórne slávnosti, Ždiar                      

                                      regionálny folklórny festival

                                       Podhaľanský jarmok,  Nowy Targ  PL

                                       prezentovanie slovenských remeselníkov, folklórnych súborov

                                       na  tradičnom jarmoku v Nowom Targu

                                      Autorská letná výstava, POS

 

S E P T E M B E R:

 

                                       Festival hudby, tanca seniorov, Kežmarok

 

O K T Ó B E R:

 

1. - 31. október            Rómska paleta  2018, POS

                                       celoslovenská výstava výtvarných  prác rómskych detí

13. - 14. október          Veniec krásy vekmi uvitý, Margecany

                                        festival dedinskej kultúry

                                        Divertimento musicale, Divadlo Levoča

                                         krajská  súťaž   komorných telies

                                        Úcta k starším, Divadlo Levoča

                                        Divadelné dielne s Naďou Uherovou

                                        DK Poprad, divadelné dielne pre členov DS

                                        Talenty jesene, Poprad, Kežmarok, Levoča, Svit

                                        seniori zabávajú sami seba

 

N O V E M B E R:

 

   17.-18. november      Antologia folklóru, Svit, Košice

                                         folklórna prehliadka PSK, KSK     

                                         Krajobraz górski,  Nowy Targ, POS

                                         medzinárodná fotografická výstava, Poľsko

 

D E C E M B E R:

 

                                       Autorská vianočná výstava, POS

                                       Vianoce pod Tatrami, okres Poprad, Vysoké Tatry  

                                       najkrajšie vianočné hry, koledy, piesne a vinše


 


7021475

Úvodná stránka