Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

Rómska paleta

Rómska paleta 2017

Rómska paleta 2017

 

Propozície 8. ročníka celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ

Propozície 26 . ročníka medziokresnej súťaže výtvarných prác  rómskych žiakov zo ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ okresov Kežmarok , Levoča a Poprad

 

Cieľ  projektu:

         Podtatranské osvetové stredisko v Poprade za aktívnej spolupráce s mestskými a miestnymi oddeleniami školstva mládeže a telesnej kultúry v Poprade, Kežmarku a v Levoči a tiež so základnými a špeciálnymi školami v spomínaných okresov od roku 1992 pravidelne organizuje medziokresnú súťažnú výstavu rómskych žiakov pod názvom Rómska paleta. Po výborných skúsenostiach z posledných ročníkoch sa organizátori rozhodli rozšíriť túto súťaž na celoslovenskú úroveň. Prostredníctvom osvetových stredísk a školských úradov sa obraciame na ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ  na Slovensku.

Cieľ  súťaže:

Podnietiť a rozvíjať výtvarnú tvorivosť rómskych deti.

Vyvíjať predstavivosť, nové možnosti, vlastné schopnosti rómskych deti. Ponúknuť rómskym deťom iné možnosti trávenia voľného času, tvorivo, v kolektíve, v kreativite.  Dať rómskym deťom priestor pre ich seba-vyjadrenie pomocou papiera, farieb štetca, pastelu, hliny, .... vyjadriť to, čo je najhlbšie v jasných detských očiach a v čistej detskej duši.

         Zapojiť do súťaže sa môžu rómski žiaci s výtvarnými prácami vo všetkých  výtvarných žánroch.

 

Výtvarná súťaž je rozdelená do dvoch kategórií:

  • Kategória do 10 rokov
  • Kategória od 11 rokov

 

Téma súťaže 2017 :     Kedysi dávno...

 

Práce čitateľne označiť:

meno priezvisko žiaka:

vek, kategória:

škola:

ulica:

obec / mesto:

PSČ:                            

/nesprávne označené práce budú vyradené zo súťaže /

 

Práce zasielajte na adresu:  

Rómska paleta 2017

Podtatranské osvetové stredisko

Sobotské námestie 1729/4      

058 01 Poprad  

do  30. 6. 2017  

 

Vernisáž výstavy bude 2. 10. 2017  v priestoroch POS Poprad, Sobotské námestie 1729/4 Poprad.  Výstava potrvá do 31. 10. 2017 , bude aj  inštalovaná vo výstavných priestoroch kultúrneho zariadenia vo Svidníku.   

Práce z uplynulých ročníkov zdobia oddelenia NsP Poprad.     

.............................................................................................................................................................................................


 

Rómska paleta 2016

VYHODNOTENIE I. a II.  KATEGÓRIA 

Rómska paleta 2016

 

 

5.9.2016

Porota:

Mgr. Art. Anna Fedáková

Zástupca riaditeľa POS PP: Danka Rožárová

Pracovník  POS PP: Zuzana Barilová

 

 

poprad.dnes24.sk/romske-deti-zo-specialnych-skol-sutazili-niektore-diela-porote-vyrazili-dych-252992

 

Techniky:

 

Pastelky,fixy, pastel, ceruza, vosk, tuš, aquarel, kombinované koláže, kartón, vata, maľovanie na textil, práca s prírodnými  materiálmi

 

Hodnotenie:

Porota sa zhodla, že v roku 2016 prišlo do súťaže rekordné množstvo prác, z ktorých bolo zložité vybrať tie najpôsobivejšie, objavili sa nadrozmerné práce, na ktorých pracoval iba jeden či viac súťažiacich, kolektívy tried.  

Každá práca si zaslúži uznanie  pre pedagógov, ktorí sa deťom venujú,  aj rómskym deťom a ich fantázii, trpezlivosti a  talentu.

Práce, ktoré neboli označené podľa požiadaviek propozícií RP,  porota vyradila.

Tento rok sa do súťaže prihlásili práce s rôznorodým technickým spracovaním, od ceruza, tuš, fixy, mastný pastel, aquarel, cez koláže, hlinené výrobky, aj práce na dreve, na textile, hlina...

Tento rok sa porota rozhodla udeliť diplomy a čestné uznania.

 

Počet škôl, zúčastnených v 1.kategórii: 83

Do prvej kategórie sa prihlásilo 499 prác

V prvej kategórii porota udelila :

33 diplomov

48 čestných uznaní

 

Počet škôl, zúčastnených v 2.kategórii: 106

Do druhej kategórie sa prihlásilo 645 prác

V druhej kategórii porota udelila :

34 diplomov

76 čestných uznaní

 

Všetkým súťažiacim porota gratuluje a teší sa na Vaše práce aj v roku 2017.

Otvorenie  výstavy :  3. 10. 2016  v priestoroch POS Poprad, Sobotské námestie 1729/4 Poprad.  Výstava potrvá do 31. 10. 2016 , bude aj  inštalovaná vo výstavných priestoroch kultúrneho zariadenia vo Svidníku.   

Práce z uplynulých ročníkov zdobia oddelenia NsP Poprad.     

 

 

DIPLOM  I. kategória:

 

DIPLOM I.kat. 

1.kat: Kolektívna práca, prípravný ročník, Spojená škola – ŠZŠI pre žiakov s NKS, Pod Kalváriou 941, 955 01 Topoľčany

DIPLOM I.kat.  

7r. Diana Čarná, ZŠ Batizovce, ul. Komenského 333, 059 35 Batizovce

DIPLOM I.kat.

9r. Jaroslav Farkaš, ZŠ MŠ Bušince, Krtíšska 26, 991 22 Bušince

DIPLOM I.kat.

10 r. Dominika Fatrdlová, Spoj.škola, o.z. ZŠ ul. M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky

DIPLOM I.kat.

9 r. Monika Bíró, ŠZŠ s VJM Alapiskola, Košická 8,945,01 Komárno

DIPLOM I.kat.

 10r. Gabriela Kokyová, ZŠ Vrbov 266, 059 72 Vrbov

DIPLOM I.kat.

10 r. Laura Pačajová, ZŠ MŠ Vikartovce, Školská 138, 059 19 Vikartovce

DIPLOM I.kat.

7 r. Emo Ščuka, ZŠ MŠ Vikartovce, Školská 138, 059 19 Vikartovce

DIPLOM I.kat.

7 r. Máté Frederik, ZŠ Alpiskola Hodejov, Hlavná, 980 31 Hodejov

DIPLOM I.kat.

10r. Andrea Horváthová, ZŠ Sirk, Sídlisko 165, 049 64 Sirk

DIPLOM I.kat.

8r. Vanesa Gašparová, ZŠ Mučín, Lipová 229, 985 31 Mučín

DIPLOM  I.kat.

10 r.Matúš Oračko, ZŠ MŠ Holumnica 121, 059 94 Holumnica

DIPLOM I.kat.

8 r. Martin Grundza, ZŠ Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

DIPLOM I.kat.

8 r. Rastislav Oračko, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

DIPLOM I.kat.

7r. Sabína Mirgová, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

DIPLOM I.kat.

7 r. Blanka Oračková, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

DIPLOM I.kat.

7r. Nikola Mirgová, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

DIPLOM I.kat.

9 r. Simona Harkabusová, SZŠ Galaktická 9, 040 12 Košice

DIPLOM I.kat.

10 r. Anita Žigová, SZŠ Galaktická 9, 040 12 Košice

DIPLOM I.kat.

9 r. Alex Vaňo, SZŠ Galaktická 9, 040 12 Košice

DIPLOM I.kat.

10r. Klaudia Berková, SZŠ Galaktická 9, 040 12 Košice

DIPLOM I.kat.

nultý ročník, Nikola Turtálová, SZUŠ Galaktická 9, 040 12 Košice

DIPLOM I.kat.

10r. Tamara Joniová, ZŠ Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

DIPLOM I.kat.

7 r. Tomáš Miko, ZŠ Malcov, 086 06 Malcov

DIPLOM I.kat.

8 r. Anabela Čonková, ZŠ Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov

DIPLOM I.kat.

10r. Martina Mirgová, ZUŠ Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy

DIPLOM I.kat.

Danyi Csaba, ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská lúka 64/B, 986 01 Fiľakovo

DIPLOM I.kat.

8 r. Mirga Ladislav, SZŠ Galaktická 9, Košice

DIPLOM I.kat.

10 r. Štefan Kováč, SZUŠ Heuréka, Hlbiny 2, 960 01 Zvolen

DIPLOM I.kat.

10r. Michaela Kokyová, školský klub Spoj.škola Partizánska, 058 01 Poprad

DIPLOM I.kat.

8r. Vanesa Madová, Tatiana Kotlárová, SŠZŠ, Pod Kalváriou 941, 955 01 Topoľčany

DIPLOM I.kat.

10r. Aďka Pompová, ZŠ Toporec, Školská 7/6, 059 95 Toporec

DIPLOM I.kat.

10 r. Elena Karászová, Andrea Horváthová, Viktória Senderyová, Bibiana Rusňáková,

Andrea Rusnáková, ZŠ Sirk, Sídlisko 165, 049 64 Sirk

 

ČESTNÉ UZNANIE I.KATEGÓRIA:

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Ladislav Rácz, ŠZŠ s VJM Alapiskola, 980 42 Rimavská Seč

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Kristián Banda, ŠZŠ v VJM ALapiskola, 945 01 Komárno

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Oľga Balogová, ŠZŠ s VJM Alapiskola, 980 42 Rimavská Seč

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Eva Horváthová, ŠZŠ s VJM Alapiskola, 980 42 Rimavská Seč

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Skarleta Kokyová, ZŠ Vrbov 266, 059 72 Vrbov

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Laura Pačajová, ZŠ MŠ Vikartovce, Školská 139, 059 19 Vikartovce

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Sandra Žigová, ZŠ MŠ Školská 138, 059 19 Vikartovce

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Dávid Žiga, ZŠ MŠ Vikartovce, Školská 138, 059 19 Vikartovce

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Michaela Gáborová, ZŠ MŠ Vikartovce, Školská 138, 059 19 Vikartovce

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Katarína Sedmárová, ŠZŠ, Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Pappová Silvia, ZŠ Alapiskola, Hlavná, 980 31 Hodejov

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Lucia Červeňáková, ŠZŠ Jarovnice 96, 082 63 Jarovnice

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Jaroslav Kaleja, ŠZŠ Jarovnice 96, 082 63 Jarovnice

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Klára Červeňáková, ŠZŠ Jarovnice 96, 082 63 Jarovnice

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Kristína Husárová, ŠZŠ Jarovnice 96, 082 63 Jarovnice

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

 Edita Ráczová, ZŠ Hodejov 980 31 Hodejov

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Lívia Ščuková, Spoj.škola Partizánska 2, 058 01 Poprad

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Anabela Pechová, Spoj.škola Partizánska 2, 058 01 Poprad

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Vivien Agóčová, ZŠ Mučín, Lipová 229, 985 31 Mučín

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Sebastián Hangurbadžo, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Sonja Mirgová, ZŠ ZŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Jozef Oračko, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Sabrína Mirgová, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r.  Nikolas Dunček, ŠZŠ Hutníkov 302, 965 01 Žiar nad Hronom

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Mário Demeter, ZŠ Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Jana Čonková, ZŠ Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Alexandra Kováčová, ŠZŠ ul. Gen. Svobodu 1273/73, 958 01 Partizánske

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Marián Mucha, ZŠ Kamenná Poruba 110, 093 08 Vranov n.Topľou

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Adrián Kaleja, ŠZŠ Krompachy, ul. SNP 49, 053 42 Krompachy

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Daniela Hlaváčová, ZŠ MŠ , Michalská 359, Spišské Bystré

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Lakatoš Leonardo, ZŠ MŠ  f. Kazinczyho v Tornali, Mierová 45, 982 01 Tornaľa

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

6r. Martin Puška, Spoj.škola J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Patrik Zupko, Spoj.škola Internt, elokované triedy, Osloboditeľov 26, 044 14 Čaňa

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Ingrida Dudová, ZŠ Ul. 17.novembra, Sabinov

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r.  1.C, ZŠ MŠ Jakubany, 065 12 Jakubovany

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Patrik Kováč Pešta, ZŠ Fričovce, 082 37 Fričovce 21

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. David Baláž, ŠZŠ Palárikova 2758, 022 01 Čadca

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Patrik Baláž, ŠZŠ Palárikova 2758, 022 01 Čadca

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Roland Mirga, ŠZŠ Galaktická 9, 040 12 Košice

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Gabriela Rigová, ZŠ  v Kurime, Družstevná 222, 086 12 Kurima

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Miroslav Oračko, ZŠ MŠ Lomnička 29

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r.Tomáš Gábor, ZŠ Batizovce, ul. Komenského 333, 059 35 Batizovce

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Richard Molnár, ŠZŠ s VJM Alapiskola, Košická 8, 945 01 Komárno

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Károly Rovácz, ŠZŠ s VJM Alapiskola, Košická 8, 945 01 Komárno

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Ivana Trnková, 7r.Samuel Badžo, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Viktória Polhošová, 6r, Braňo Mišalko, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Karin Karolová, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10.r. Stánka Polhošová, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63

 

DIPLOM  II. kategória:

DIPLOM II.kat.:

16r. Martin Pompa, ZŠ MŠ Jakubovany

DIPLOM II.kat.:

15r. Andrea Červeňáková, Mária Červenobradová, ZŠ MŠ Jakubovany

DIPLOM II.kat.:

13r. Ondrej Puška, ŠZŠ,Mládežnícka 3, Brezno

DIPLOM II.kat.:

13r. Samuel Časnoha, ZŠ MŠ Holumnica

DIPLOM II.kat.:

12r. Mária Žigová, ŠZŠ Slnečná 421, Spišský Štiavnik

DIPLOM II.kat.:

13r. Víktória Gurková, ZŠ MŠ Holumnica

DIPLOM II.kat.:

14r. Dominik Rezanka, ZŠ Kukučínova ul. Vranov n.Topľou

DIPLOM II.kat.:

13r. Valéria Miková, 13r, Tomáš Kaleja, 14r.Peter Kaleja, 15r Filoména Červeňáková ŠZŠ

Jarovnice

DIPLOM II.kat.:

14r. Mária Kokyová, ZŠ Komenského Smižany

DIPLOM II.kat.:

13r. Vladimír Franko, ZŠ Komenského Smižany

DIPLOM II.kat.:

15r. Jozefína Mirgová, ZŠ MŠ Kolačkov

DIPLOM II.kat.:

12r. Antónia Mirgová, ZŠ MŠ Kolačkov

DIPLOM II.kat.:

12r. Viktória Siváková, CZŠ s MŠ sv. Faustíny, Bardejov – Dlhá lúka

DIPLOM II.kat.:

12r. Emilko Lakatoš, Spoj.škola – ŠZŠ Hradná, Komárno

DIPLOM II.kat.:

14r. Marcelka Lakatošová, Spoj.škola – ŠZŠ Hradná, Komárno

DIPLOM II.kat.:

13r. Etela Kováčová, ŠZŠ Za parkom, Veľký Krtíš

DIPLOM II.kat.:

11r. Marcela Balážová, Spoj.škola Športovcov, Púchov

DIPLOM II.kat.:

11r. Tomáš Didi, Spoj.škola Športovcov, Púchov

DIPLOM II.kat.:

15r. Katarína Romanová, ZŠ Toporec

DIPLOM II.kat.:

11r. Zdenko Červeňák, Spoj.škola internt., elok.triedy Čaňa

DIPLOM II.kat.:

13r. Amanda Dudová, ZŠ ul.17.novembra Sabinov

DIPLOM II.kat.:

15r. Pavol Gabčo, ZŠ MŠ Pečovská Nová Ves

DIPLOM II.kat.:

II.kat. Paula Ráczová, ŠZŠ SVJM Rimavská Sobota

DIPLOM II.kat.:

13r. Jaroslav Rác, ŠZŠ s MŠ internt., Bytča

DIPLOM II.kat.:

14r. Patrik Grundza, ZŠ MŠ Koškovce

DIPLOM II.kat.:

16r. Andrea Lončáková, SŠI ŠZŠI Ždaňa

DIPLOM II.kat.:

15r. Štefánia Bartošová, ZŠ MŠ Pohorelá

DIPLOM II.kat.:

16r. Emília Makulová, ZŠ Giraltovce

DIPLOM II.kat.:

12r. Margita Mižikárová, ZŠ Veľký Šariš

DIPLOM II.kat.:

15r. Nikola Siváková, ZŠ Veľký Šariš

DIPLOM II.kat.:

14r. Gabriela Gorčiová, ZŠ MŠ Bušince

DIPLOM II.kat.:

II.kat. Tatiana Berkyová, ZŠ Hodejov

DIPLOM II.kat.:

14r. Albína Lakatošová, ŠZŠ s VJM Alapiskola Komárno

DIPLOM II.kat.:

II.kat. Drahomíra Bartošová, Mária Bartošová, Janka Harvanová, Barbora Pokošová, Klára Pušková, ŠZŠ Brezno

 

ČESTNÉ UZNANIE II.KATEGÓRIA:

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Veronika Dunková, Patrícia Mirgová, Magda Pompová, Veronika Červenobradová, ZŠ MŠ Jakubovany

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Šimon Mirga, ZŠ MŠ Kolačkov

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Patrik Mirga, ZŠ MŠ Kolačkov

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Vanesa Horváthová, ZŠ Ľubica

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Kristína Pompová, ZŠ Toporec

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Lenka Mirgová, Spoj.škola Chminianske Jakubovany

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

II.kat.Zdenka Velochová, ŠZŠ s VJM Rimavská Sobota

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Elin Balážová, ŠZŠ s MŠ Internt, Bytča

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Martina Himičová, ZŠ Veľký Šariš

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r .Mariana Billa, ZŠ Veľký Šariš

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Adelka Lacková, Spoj.škola o.z. ZŠ Vrútky

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Zuzana Pušková, ŠZŠ Brezno

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. skupinová práca VIII.B, ŠZŠ Spišská Belá

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

II.kat. Marianna Muránska, ŠZŠ Brezno

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

II.kat.Barbora Pokošová, ŠZŠ Brezno

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Tomáš Rezanka, ZŠ Vranov n.Topľou

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

II.kat.Milan Šarišský, Jana Čonková, Jozef Žiga, ŠZŠ Spišský Štiavnik /plus strom /

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Jakub Eremiáš, 15r .Dominik Čonka, ZŠ MŠ Závadka n.Hronom

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Ján Žiga, ŠZŠ Spišský Štiavnik

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Sára Zupková, ZŠ Toporec

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Viktória Gurková, ZŠ MŠ Holumnica

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Marianka Senderyová, ZŠ Sirk

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Adam Koňa, ŠZŠ Spišský Štiavnik

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r.Michaela Horváthová, ŠZŠ Toporec

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Štefánia Bartošová, ZŠ MŠ Pohorelá

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Ingrida Dudová, ZŠ ul.17.novembra Sabinov

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Ján Žiga, ŠZŠ Spišský Štiavnik

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Peter Mišalko, SZUŠ Rosnička, Č.Kláštor

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Marek Kožička, ZŠ Mlynská, Stropkov

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Patrik Horváth, ŠZŠ s VJM Alapiskola Rimavská Seč

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Nikola Pačajová, ŠZŠ Spišský Štiavnik

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Nikolas Mirga, ŠZŠ Spišský Štiavnik

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Dominika Balážová, Diagn.centrum Lietavská Lúčka

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Ľubica Holubová, Spoj.škola, ŠZŠ pre žiakov s tel.postihnutím Dolný Kubín

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Kevin Pačaj, ŠZŠ Spišský Štiavnik

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Miroslav Štajer, ŠZŠ Spišský Štiavnik

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Patrik Grlačka, ZŠ Telgárt

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r.Annamária Lakatosová, ŠZŠ v VJM Alapiskola Komárno

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Erika Mirgová, ZŠ Vrbov

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Hilda Stojková, Spoj.škola – ŠZŠI pre žiakov s NKS Topoľčany

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Angelo Robert Rafael, ŠZŠ v VJM Alapiskola, Komárno

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Veronika Dunková, ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera, Podolínec

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Július Baláž, ZŠ MŠ Bušince

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Dominika Balogová, ZŠ Veľký Šariš

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Nikola Siváková, ZŠ Veľký Šariš

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Emília Makulová, ZŠ Giraltovce

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Michal Pompa, ŠZŠ Toporec

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Silvia Mišalková, ŠZŠ Toporec

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Samuel Dani, ŠZŠ Galaktická, Košice

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Marta Horváthová, Galaktická, Košice

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Mária Pechová, ZŠ MŠ  Švábovce

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Roman Bartoš, ZŠ MŠ Pohorelá

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Vanesa Šarišská, ZŠ MŠ Pohorelá

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r.Rastislav Harvan, ZŠ MŠ Pohorelá

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Leo Pajer, ZŠ MŠ Pohorelá

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Dalibor Šariššký, ZŠ MŠ Pohorelá

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Patrik Rác, Spoj.škola internt. sv. Jozefa, Turzovka

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Alexandra Mirgová, ZUŠ Rakúsy

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Natália Mirgová, ZUŠ Rakúsy

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Branislav Mirga, ZUŠ Rakúsy

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Dominika Mirgová, ZUŠ Rakúsy

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Ingrida Dudová, ZŠ ul.17.novembra Sabinov

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Blanka Kalejová, ZŠ ul. 17.novembra Sabinov

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Klára Bariová, ZŠ MŠ Chminianska Nová Ves

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Jurko Lakatoš, ZŠ Komárno

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Viktorka Berktová, Spoj.škola ŠZŠ Komárno

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r .Roland Rafael, ZŠ Dolny Pial

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Dávid Koky, ZŠ MŠ Poprad – Sp.Sobota

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Daniela Mirgová, ZŠ MŠ Kolačkov

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Antónia Mirgová, ZŠ MŠ Kolačkov

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Lucia Mirgová, ZŠ MŠ Kolačkov

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r.Dagmara Štefanová, ZŠ Malcov

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Denisa Mirgová, ŠZŠ Liptovský Hrádok

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Adriana Fíziková, Spoj.škola internt. Kremnica

ČESTNÉ UZNANIE: II.kat.

14r. Ján Koky, ZŠ Smižany

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Denisa Pechová, 11r. Martina Pechová, 13r. František Pecha, 11r. Patrícia Holubová,

11r .Sára Paločajová, Spoj.škola Partizánska Poprad

............................................................................................................................................................................................

 

Propozície VII. ročníka celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ 2016

Propozície XXV . ročníka medziokresnej súťaže výtvarných prác  rómskych žiakov zo ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ okresov Kežmarok , Levoča a Poprad 2016

 

Cieľ  projektu:

         Podtatranské osvetové stredisko v Poprade za aktívnej spolupráce s mestskými a miestnymi oddeleniami školstva mládeže a telesnej kultúry v Poprade, Kežmarku a v Levoči a tiež so základnými a špeciálnymi školami v spomínaných okresov od roku 1992 pravidelne organizuje medziokresnú súťažnú výstavu rómskych žiakov pod názvom Rómska paleta. Po výborných skúsenostiach z posledných ročníkoch sa organizátori rozhodli rozšíriť túto súťaž na celoslovenskú úroveň. Prostredníctvom osvetových stredísk a školských úradov sa obraciame na ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ  na Slovensku.

Cieľ  súťaže:

Podnietiť a rozvíjať výtvarnú tvorivosť rómskych deti.

Vyvíjať predstavivosť, nové možnosti, vlastné schopnosti rómskych deti. Ponúknuť rómskym deťom iné možnosti trávenia voľného času, tvorivo, v kolektíve, v kreativite.  Dať rómskym deťom priestor pre ich seba-vyjadrenie pomocou papiera, farieb štetca, pastelu, hliny, .... vyjadriť to, čo je najhlbšie v jasných detských očiach a v čistej detskej duši.

         Zapojiť do súťaže sa môžu rómski žiaci s výtvarnými prácami vo všetkých  výtvarných žánroch.

.......................................................................................................................................................

Výtvarná súťaž je rozdelená do dvoch kategórií:

Kategória do 10 rokov
Kategória od 11 rokov

 

Téma súťaže 2016 :     ROČNÉ OBDOBIA

 

Práce čitateľne označiť:

meno priezvisko žiaka:

vek, kategória:

škola:

ulica:

obec / mesto:

PSČ:                            

/nesprávne označené práce budú vyradené zo súťaže /

/ práce, ktoré pošta - kuriér nedoručia , nebudú akceptovateľné zaslaním prostredníctvom mailu /

 

Práce zasielajte na adresu:  

Podtatranské osvetové stredisko, Sobotské námestie 1729/4       058 01 Poprad  

do  30. 6. 2016  

......................................................................................................................................................

Vernisáž výstavy bude 3. 10. 2016  v priestoroch POS Poprad, Sobotské námestie 1729/4 Poprad.  Výstava potrvá do 31. 10. 2016 , bude aj  inštalovaná vo výstavných priestoroch kultúrneho zariadenia vo Svidníku.   

Práce z uplynulých ročníkov zdobia oddelenia NsP Poprad.     


 

Rómska paleta 2015

Vyhodnotenie VI. ročníka celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ a XXIV . ročníka medziokresnej súťaže výtvarných prác  rómskych žiakov zo ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ okresov Kežmarok , Levoča a Poprad

/ z technických dôvodov sa otvorenie výstavy presúva na 05.10.2015 /

1.kategória

13.7.2015

Porota:

Mgr. Art. Anna Fedáková

Zástupca riaditeľa POS PP: Danka Rožárová

Pracovník pre rómsku menšinu POS PP: Zuzana Nováková

Počet prác: 320

Počet škôl, zúčastnených v 1.kategórii: 52

Techniky:

Pastelky,fixy, pastel, ceruza, vosk, tuš, aquarel, kombinované koláže

Hodnotenie:

Porota sa zhodla, že aj tento rok prišli do súťaže výnimočné práce, z ktorých bolo zložité vybrať tie naj. Pretože každá a jedna si zaslúži uznanie nielen pre pedagógov, ktorí sa deťom venujú, ale aj deťom a ich fantázii, trpezlivosti a hlavne talentu. Niektoré práce, ktoré neboli označené podľa propozícií musela porota vyradiť. Aj tento rok sa do súťaže prihlásili práce s pestrým technickým spracovaním, od ceruza, tuš, fixy, mastný pastel, vosk, aquarel, cez koláže, hlinené výrobky, aj práce na dreve.

Tento rok sa porota rozhodla udeliť aj prvé miesta s cenou – rozprávkovou knihou, diplomy a čestné uznania.

V prvej kategórii porota udelila :

2 diplom a vecnú cenu

39 diplomov

43 Čestných uznaní

 

Všetkým súťažiacim gratulujeme.

 

Výsledky:

1.kategória:

Diplom a cena:

Gabriel Rémzuvéš, 10 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Diplom a cena:

Emilko Lakatoš, 10 rokov, ŠZŠ Hradná 7, 945 01 Komárno

Diplom:

Alexander Botoš, 7 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Adrián Horváth, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Patrik Kudri, 9 rokov, Spoj.škola Valová 40, 921 01 Piešťany

Karinka Karolová, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor, 63, 059 06 Červený Kláštor

Sabína Kokyová, 10 rokov, ZŠ MŠ Lučivná, Školská 75/7, 059 31 Lučivná

Andrea Bohóvá, 10 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Peter Máté, 6 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Selina Botošová, 8 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Elemér Botoš, 10 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Júlia Mihályová, 8 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Jozef Boho, 10 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Daniel Botoš, 9 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Akoš Berky, 8 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Vivien Mihályová, 9 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Erika Botošová, 10 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Michal Koky, 10 rokov, ZŠ MŠ Vagonárska 1600/4, 058 01 Poprad Sp. Sobota

Martin Peregrin, 10 rokov, ZŠ MŠ Ondreja Cabana, Komjatice 941 06

Dominika Sabová, 10 rokov,  Spoj.škola internátna, Továrnická 1632, 955 01 Topoľčany

Zoltán Paradi, 10 rokov, ŠZŠ Lipová 6, 943 01 Štúrovo

Viktória Horváthová, 9 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Juliana Mišalková, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Boris Badžo, 5 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Viktória Horváthová, 9 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Anna Mišalková, 7 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Karolína Polhošová, 9 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Anastázia Polhošová, 9 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Samuel Horváth, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Slavko Keleš, 7 rokov, ZŠ Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

Milan Baran, 7 rokov, ZŠ MŠ Školská 8, Spišské Bystré 059 18

Lenka Horváthová, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Kamil Torác, 10 rokov, Spoj.škola Valova 40, Piešťany 921 01

Monika Hangurbadžová, 8 rokov, ZŠ MŠ Lomnička 29 065 03

Natália Lakatošová, 10 rokov, ZŠ SNP 5, Šurany 942 01

Nikola Mirgová, 7 rokov, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

Tomáš Oračko, 7 rokov, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

Nikolas Mirga 8 rokov, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

Rastislav Oračko, 6 rokov, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

Roland Rafael, 10 rokov, ZS Hlavná 60, Dolný Pial 935 37

Simona Balogová, 10 rokov, Spoj.škola, ŠZŠ internt. Pre žiakov s NKS Pod Kalváriou 941, 955 01 Topoľčany

Čestné uznanie:

Tomáš Berky, 9 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Erika Botošová, 10 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Vivien Kokényová, 9 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Virgínia Botošová, 8 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Timea Botošová, 7 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Sebastian Ladič, 7 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Peter Máté, 6 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Chiara Botošová, 8 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Attila Botoš, 8 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Arpád Botoš, 10 rokov, ZŠ VJM Šíd 241, 986 01 Šíd

Stanka Polhošová, 9 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06

Anna Mišalková, 7 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06

Skarleta Lakatošová, 9 rokov, ZŠ Ščasného 22, Nitra Dražovce 949 01

Erik Lakatoš, 8 rokov, ZŠ Ščasného 22, Nitra Dražovce 949 01

Kamil Toráč, 10 rokov, Spoj.škola Valova 40, 921 01 Piešťany

Paťa Holubová, 10 rokov, ZŠ Školská 29, Veľký Šariš 082 21

Lenka Horváthová, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06

Samuel Horváth, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06

Mário Demeter, 8 rokov, ZŠ Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

Tamara Jóniová, 9 rokov, ZŠ Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

Anetka Kelešová, 7 rokov, ZŠ Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

Lukáš Ferko, 8 rokov, SZUŠ Hubošovce 56, 082 66 Hubošovce

Martina Žigová, 10 rokov, ZŠ MŠ Hlavná 121, Vydrník 059 14

Igor Cicko, 9 rokov, ZUŠ Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy

Natália Mirgová, 9 rokov, ZUŠ Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy

Jakub Gážik, 9 rokov, ZŠ MŠ Koperníkova 1707/21, 059 51 Poprad Matejovce

Róbert Žiga, 10 rokov, ZŠ MŠ Koperníkova 1707/21, 059 51 Poprad Matejovce

Zalán Németh, 10 rokov, Spoj.škola Okoč, Gorkého 4/90, 930 28 Okoč

Christopher Petróczi, 10 rokov, Spoj.škola Okoč, Gorkého 4/90, 930 28 Okoč

Michal Mišalko, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63, 059 06

Tatiana Kotlárová, 8 rokov, Spoj.škola ŠZŠ internt.pre žiakov s NKS Pod Kalváriou 941, 955 01 Topoľčany

Skarlet Paradiová, 9 rokov, ŠZŠ Lipová 6, 943 01 Štúrovo

Rebeka Izraelová, 9 rokov, ŠZŠ Alapiskola, Lipova 6, 943 01 Štúrovo

Miroslava Kokyová 9 rokov, ZŠ Komenského 2, 059 21 Svit

Andrea Bandová, 9 rokov, ŠZŠ Hurbanovo, Zelený Háj , elok.triedy Dulovce, Podbrežná 2,  946 56 Dulovce

Dominika Sabová, 9 rokov, Spoj.škola Internt. Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany

Vaneska Peceková, 9 rokov, ŠZŠ Hradná 7, 945 01 Komárno

Viktorka Berkyová, 7 rokov, ŠZŠ Hradná 7, 945 01 Komárno

Sebastián Rafael, 9 rokov, Spoj.škola internat, Z. Nejedlého 41, Levice

Denis Lakatos, 10 rokov, ŠZŠ s VJM Košická 8, 945 01 Komárno

Sonja Mirgová, 7 rokov, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03

Richard Koky, 8 rokov, ZŠ Jánovce 212, 059 13 Jánovce

Jenifer Bandová, 9 rokov, ŠZŠ Šafárikova 38, 924 01 Galanta

 

 

                                                                               Výsledky

                                               2.kategória

 

 

20.7.2015

Porota:

Mgr. Art. Anna Fedáková

Zástupca riaditeľa POS PP: Danka Rožárová

Pracovník pre rómsku menšinu POS PP: Zuzana Nováková

 

Porota sa zhodla, že aj tento rok prišli do súťaže výnimočné práce, z ktorých bolo zložité vybrať tie naj. Pretože každá a jedna si zaslúži uznanie nielen pre pedagógov, ktorí sa deťom venujú, ale aj deťom a ich fantázii, trpezlivosti a hlavne talentu. Niektoré práce, ktoré neboli označené podľa propozícií, musela porota vyradiť. Aj tento rok sa do súťaže prihlásili práce s pestrým technickým spracovaním, od: ceruza, tuš, fixa, mastný pastel, vosk, aquarel, cez koláže, hlinené výrobky, aj práce na dreve.

Do druhej kategórie sa prihlásilo 268 študentov a prác.

Tento rok sa porota rozhodla udeliť aj prvé miesta s cenou – rozprávkovou knihou, diplomy a čestné uznania.

V druhej kategórii porota udelila :

1 diplom a vecnú cenu

19 diplomov

16 Čestných uznaní

 

Všetkým súťažiacim gratulujeme.

 

DIPLOM A CENA:

Martin Červeňák, 11 rokov, ZŠ MŠ Jakubany 151, 065 12 Stará Ľubovňa

DIPLOM:

Vanesa Mirgová, 12 rokov, ZUŠ Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy

Laura Brautová, 11 rokov, ŠZŠ Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice

Sebastián Bartoš, 14 rokov, ŠZŠ Lesná 9, 946 03 Kolárovo

Karol Rafael, 14 rokov, ZŠ Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial

Margita Domeová, 11 rokov, ZŠ Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial /nad o bodky/

Ján Bodas, 13 rokov, ZŠ Komenského 3, 053 11 Smižany

Róbert Stojka, 17 rokov, Spoj.škola ŠZŠ internt.pre žiakov NKS Pod Kalváriou 941, 955 01 Topoľčany

Paulína Kokyová, 13 rokov, ZŠ MŠ Vagonárska 166/14, 058 01 Poprad Spišská Sobota

Dominik Karvay, 14 rokov, ŠZŠ Nám. A.Cabana 1, 94106 Komjatice

Ronald Banda, 15 rokov, ŠZŠ Hurbanovo, Zelený Háj, elok.triedy Dulovce, Podbrežná 2, 946 56 Dulovce

Esmeralda Rigóová, 15 rokov, ŠZŠ Hurbanovo, Zelený Háj, elok.triedy Dulovce, Podbrežná 2, 946 56 Dulovce

Ivan Bučko, 14 rokov, ZŠ MŠ pri zdrav.zariadení Špitálska 6, 949 01 Nitra

Alexandra Mirgová, 11 rokov, ZUŠ Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy

Dominika Hangurbadžová, 11 rokov, ZUŠ Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy

Sára Polhošová, 11 rokov, ZŠ MŠ Matejovce, Kopernikova 1707/21, 059 51 Poprad Matejovce

Mária Rafaelová, 11 rokov, Spoj.škola J. Kráľa 39, Zlaté Moravce 953 01

Lukáš Eštok, 14 rokov, ZŠ MŠ Bukovce 80, 09022 Bukovce

Milan Eštok, 14 rokov, ZŠ MŠ Bukovce 80, 09022 Bukovce

Štefan Fedák, 13 rokov, ZŠ MŠ Bukovce 80, 09022 Bukovce

Čestné uznanie:

Natália Brantová, 14 rokov, ŠZŠ Šurany, Jesenského 13, 942 01 Šurany

Dominik Szántó, 9 ročník, ŠZŠ Alapiskola Lipová 6, 943 01 Štúrovo

Anna Oláhová, 15 rokov, Spoj.škola intern. Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany

Ivan Bučko, 14 rokov, ZŠ MŠ pri zdrav.zariadení Špitálska 6, 949 01 Nitra

Alexandra Mirgová, 11 rokov, ZUŠ Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy

Esmeralda Kotlárová 11 rokov, Spoj.škola J.Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce

Peter Marovič, 11 rokov, Spoj.škola J.Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce

Kristián Fedák, 13 rokov, ZŠ MŠ Bukovce 80, 090 22 Bukovce

Erik Richtr, 13 rokov, ŠZŠ Sokolská 111, 960 01 Zvolen

Vladimír Čonka 12 rokov, ZŠ Gašpara Haina 37, Levoča

Monika Lakatosová, 11 rokov, ZŠ Komenského 21, 946 51 Nesvady

Angelika Molnárová, 15 rokov, ŠZŠ Lesná 9, 946 03 Kolárovo

Richard Rafael, 11 rokov, ŠZŠ s VJM Košická 8, Komárno

Nikolas Kováč, 15 rokov, Spoj.škola Krátka 11, 927 01 Šaľa

Mária Kokyová, 13 rokov, ZŠ Komenského 3, 053 11 Smižany

Svetlana Horváthová, 13 rokov, ZŠ ul. 17.novembra 083 01 Sabinov

 

V Poprade 5.10.2015

 

 .........................................................................................................................................................................................

 

Propozície VI. ročníka celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ

Propozície XXIV . ročníka medziokresnej súťaže výtvarných prác  rómskych žiakov zo ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ okresov Kežmarok , Levoča a Poprad

 

Cieľ  projektu:

         Podtatranské osvetové stredisko v Poprade za aktívnej spolupráce s mestskými a miestnymi oddeleniami školstva mládeže a telesnej kultúry v Poprade, Kežmarku a v Levoči a tiež so základnými a špeciálnymi školami v spomínaných okresov od roku 1992 pravidelne organizuje medziokresnú súťažnú výstavu rómskych žiakov pod názvom Rómska paleta. Po výborných skúsenostiach z posledných ročníkoch sa organizátori rozhodli rozšíriť túto súťaž na celoslovenskú úroveň. Prostredníctvom osvetových stredísk a školských úradov sa obraciame na ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ  na Slovensku.

Cieľ  súťaže:

Podnietiť a rozvíjať výtvarnú tvorivosť rómskych deti.

Vyvíjať predstavivosť, nové možnosti, vlastné schopnosti rómskych deti. Ponúknuť rómskym deťom iné možnosti trávenia voľného času, tvorivo, v kolektíve, v kreativite.  Dať rómskym deťom priestor pre ich seba-vyjadrenie pomocou papiera, farieb štetca, pastelu, hliny, .... vyjadriť to, čo je najhlbšie v jasných detských očiach a v čistej detskej duši.

         Zapojiť do súťaže sa môžu rómski žiaci s výtvarnými prácami vo všetkých  výtvarných žánroch.

.......................................................................................................................................................

Výtvarná súťaž je rozdelená do dvoch kategórií:

Kategória do 10 rokov
Kategória od 11 rokov

 

Téma súťaže 2015 :     Ilustrácie k rozprávkam

 

Práce čitateľne označiť:

meno priezvisko žiaka:

vek, kategória:

škola:

ulica:

obec / mesto:

PSČ:                            

/nesprávne označené práce budú vyradené zo súťaže /

 

Práce zasielajte na adresu:  

Podtatranské osvetové stredisko, Sobotské námestie 1729/4       058 01 Poprad  

do  30. 6. 2015  

......................................................................................................................................................

Vernisáž výstavy bude 1. 10. 2015  v priestoroch POS Poprad, Sobotské námestie 1729/4 Poprad.  Výstava potrvá do 1. 11. 2015 , bude aj  inštalovaná vo výstavných priestoroch kultúrneho zariadenia vo Svidníku.         

 

 


 

Rómska paleta 2014
celoslovenská súťaž
výtvarných prác
rómskych žiakov ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ

VYHODNOTENIE

XXIII. Rómska paleta 2014

celoslovenská  súťaž  výtvarných  prác  rómskych  žiakov  ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ

 

 

Vyhlasovateľ: Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, Sobotské námestie 1729/4,058 01 Poprad

 

Porota: Akad.mal.  Anna Fedáková

              odb.prac.POS v Poprade Zuzana Nováková, Danka Rožárová

 

Téma súťaže: LETO

 

Vyhodnotenie uskutočnené 23.09.2014 v priestoroch POS v Poprade

 

Zúčastnilo sa  v obidvoch kategóriách spolu: 235   škôl v  z celého Slovenska

Účastníci súťaže boli  žiaci ZŠ, ŠZŠ. Zaregistrované boli aj práce   ZUŠ.

 

Celkovo porota hodnotila 374  prác v 1.kategórii a 650 prác v 2.kategórii. Práce, ktoré neboli riadne označené – vid. propozície, boli zo súťaže vyradené. Oproti minulému roku je to nárast prác.

 

     Už po 23.krát sa stretla porota pri vyše tisícke detských výtvarných prác. Porota ocenila výnimočnú účasť, ktorá bola na celoslovenskej súťaži – Rómska paleta 2014.  Cez 1000 prác, ktoré sa niesli témou LETO, boli potešením pre oko poroty a veríme, budú  aj pre návštevníkov následne zrealizovanej výstavy.

     Porota prihliadala na  detskú zručnosť v zvládnutí rôznych výtvarných techník, od jednoduchých kresliacich – pastelky, pastel / mastný, suchý/, tuš, cez výtvarné, vodové, temperové, anilínové. Štýly  sa striedali od jednoduchých kresieb, cez kombinované koláže. Do súťaže sa prihlásili aj priestorové kreácie témy, 3D výjavy. Z materiálov porota zaregistrovala :  hlina, sádra,  drevo, textil,  krepový papier, klasický papier.

     Porota vysoko ocenila práce zo ZŠ s VJM Šíd a ZŠ MŠ Lomnička. Porota skonštatovala, že po dlhoročnom prvenstve ŠZŠ Spišský Štiavnik / vďaka p. u. Majovskej, odchod do dôchodku  /  sa favoritmi tento rok stali menované školy.

     Porota srdečne ďakuje pedagógom, ich trpezlivosti a kreativite a  zúčastneným súťažiacim za ich talent a chuť pracovať v oblasti výtvarníctva. Práca s deťmi je vždy výnimočná a krásna. A celoslovenská súťažná výstava prác rómskych žiakov „ Rómska paleta 2014 „  je toho hmotným dôkazom.

 

I.kategória žiaci do 10 rokov – 374 prác

diplom – 42 prác

čestné uznanie – 41 prác

II.kategória žiaci nad 11 rokov – 650 prác

diplom – 30  prác

čestné uznanie – 36 prác

 

     Výstava ocenených prác je sprístupnená od 01.10.2014  do 25.10.2014 vo výstavných priestoroch POS v Poprade.

     Celá výstava sa po ukončení prezentácie v Poprade presúva na výstavu do výstavných priestorov osvetového  strediska vo Svidníku. Ocenené práce s témou Cirkus z roku 2013 si našli po výbere svoje stále miesto v NsP Poprad – lôžkové oddelenia.

 

 

DIPLOM     1.kategória

Stanislava Polhošová 7rokov,ZŠ Huncovce, Školská 212/19

Ľubomíra Pechová 10 rokov,ZŠ Gašpara Haina 37, Levoča

Elemér Botoš 10 rokov,ZŠ  s VJM Šíd 241

Jozef Botoš 10 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Gabriel Rézmuves 9 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Oliver Oláh 10 rokov,ZŠ  s VJM Šíd 241

Kristián Ladič 8 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Vanesa Oláhová 9 rokov, ZŠ s VJM Šíd 2

Melisa Bariová 10 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Jozef Bohó 9 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Irena Dlhopolcová 10 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Erika Botošová 9 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Ladislav Botoš 8 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Timea Ďuránová 10 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Monika Ďuránová 10 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Ákos Berky 8 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Otakar Tokoly 8 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Kristián Ladič 8 rokov,Július Rémzuves 7 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Monika Ďuránová 10 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Veronika Červeňáková 9 rokov,ZŠ Ihľany 127

Karin Karolová 7 rokov,ZŠ Ihľany 127

Mirka Dunková  10 rokov,ZŠ Ihľany 127

Emil Lakatoš  9 rokov,ŠZŠ Hradná 7 Komárno

Leila Lakatošová 7 rokov,ŠZŠ Hradná 7 Komárno

Rebeka Horváthová  7 rokov,ZŠ ul. 17. novembra Sabinov

Nikola Hangurbadžová  7 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Andrea Oračková  9 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Sandra Mirgová  8 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Jaroslav Červeńák 7 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Katarína Mirgová  7 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Sabina Lakatošová  10 rokov,ŠZŠ Ádorská 35, Dunajská Streda

Tamara Joniová 8 rokov,ZŠ Budovateľská 1992/9  Snina

Samuel Fedák  9 rokov,ZŠ MŠ Budkovce 80

Frank Baláž  9 rokov,ŠZŠ  Palárikova 2758  Čadca

Klára Bendíková 8 rokov,ZŠ Fričovce 21

Alex Gabriš  8 rokov,ZŠ Fričovce 21

Alex Mika  8 rokov,ZŠ Fričovce 21

Lukáš Čonka  7 rokov,ZŠ Ladomirová 32

Helena Siváková  10 rokov,ZŠ  Ladomirová 32

Katarína Kandráčová  9 rokov,ŠZŠI Sama Chalupku 315/16 Kremnica

Veronika Kotlárová  9 rokov,Spoj. škola ŠZŠI pre žiakov s NKS Pod Kalváriou 941  Topoľčany

 

Čestné uznanie   1.kategória

 

Jozefína Žigová 9 rokov,ZŠ Školská 790 Východná

Lucia Kováčová 10 rokov,ŠZŠ  Veľký Krtíš

Martina Kotľárová 10 rokov,Spoj. škola Tehelná 23 Lipany

Rayner Berky 10 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Rayner Berky 10 rokov,Erika Botošová 9 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Melisa Bariová 10 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Vivien Mihályová 8 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Andrea Bohóová 9 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Gabriel Rézmuves 9 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Gabriel Rézmuves 9 rokov,Jozef Bohó 9 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Árpád Botoš 9 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Kevin Botoš 10 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Daniel Z upko 9 rokov,Spoj.škola intern., elokov.triedy, Osloboditeľov 26, Čaňa

Aneta Bajzová 10 rokov,ZŠ MŠ Klenová 111

Jana Mišalková 10 rokov,ZŠ Ihľany 127

Beáta Mišalková  7 rokov,ZŠ Ihľany 127

Peter M išalko 9 rokov,ZŠ Ihľany 127

Stázka Lakatošová  8 rokov,ŠZŠ Hradná 7, Komárno

Klaudia Rafaelová  10 rokov,ŠZŠ Hradná 7, Komárno

Estera Dunková 10 rokov,ZŠ Bystrany 13

Marcela Kandráčová 10 rokov,ZŠ Bystrany 13

Sandra Mirgová 8 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Andrea Oračková 9 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Adam Oračko 7 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Annamária Mišalková 6 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Vanesa Szakálová 9 rokov,ŠZŠ Čakanská cesta 800/1, Zlaté klasy

Adrián Fedák 9 rokov,ZŠ MŠ Budkovce 80

Lucia Vidličková 9 rokov,ŽŠ Kamenná Poruba 110, Vranov n.Topľou

Alexandra Pušková 8 rokov,ŠZŠ Čierny Balog, Hlavná 236/67

Ján Pompa 10 rokov,ZŠ Jánovce 212

Martina Mirgová,Spoj.škola Chmianske Jakubovany 21

Erika Vaňková 10 rokov,1 ZŠ Hrnčiarska 795/61, Stropkov

Vladimíra Cinová 7 rokov,ZŠ  Ladomirová 32

Tereza Tavaliová  10 rokov,ZŠ  Ladomirová 32

Nikola Siváková 10 rokov,ZŠ  Ladomirová 32

Karin Čonková  7 rokov,ZŠ  Ladomirová 32

Helena Siváková 10 rokov,ZŠ  Ladomirová 32

Dušan Mihalík  7 rokov,ZŠ  Ladomirová 32

Martina Mirgová 9 rokov,ZUŠ Rakúsy 33

Richard Antal 6 rokov,ZUŠ Rakúsy 33

Tatiana Paulíková 9 rokov,ŠZŠ s MŠ M.R.Štefánika 38 Hlohovec

 

DIPLOM   2. kategória

 

Veronika Kováčová  14 rokov,ŠZŠI Mičurova 364/1 Bytča

Katarína Žigová 13 rokov,ŠZŠ Slnečná 421 Spišský Štiavnik

Simona Gáborová,ŠZŠ Slnečná 421 Spišský Štiavnik

Nikolas Červeňák 12 rokov,Spoj.škola Tehelná 23 Lipany

Jakub Červeňák 14 rokov,Spoj.škola Tehelná 23 Lipany

Monika Horváthová 15 rokov,ZŠ Školská 29 Veľký Šariš

Agáta Hudyová 11 rokov,ZŠ Školská 29 Veľký Šariš

Roman Bary 15 rokov,ŠZŠ s vyuč.jazykom maďar.Rimavská Seč

Timea Demeterová,ZŠ Pugačevova 1381/7 Humenné

Kevin Voroš 12 rokov,ŠZŠ Šafáriková 38 Galanta

Nikola Horváthová 16 rokov,ZŠ  Hranovnica Sládkovičova 510

Erika Polhošová 12 rokov,Spoj.škola int. J.Vojtašáka Kláštorská 24/a Levoča

Nikola Oláhová 12 rokov,ŠZŠ Veľký Krtíš

Jozef Berky 15 rokov,ŠZŠ Veľký Krtíš

Patrik Červeńák  13 rokov,ZŠ MŠ Šarišské Jastrabie 270

Lucia Kandráčová 14 rokov,ŠZŠ Sokolovská 111, Zvolen

Nikola Suchá  13 rokov,ŠZŠ Sokolovská 111, Zvolen

Daniel Baláž 15 rokov,Spoj.škola inter.sv. Jozefa  Jašíkova 219, Turzovka

Anna Tutková 16 rokov,Spoj.škola inter.sv. Jozefa  Jašíkova 219, Turzovka

Natália Ščuková 16 rokov,ZŠ MŠ Švábovce 180

Kristína Tancošová , Diana Siváková,Laura Šamková, Angelika Pelecháčová ,1.ZŠ Hrnčiarska 795/61,Stropkov

Vanesa Mirgová 12 rokov,ZUŠ Rakúsy 33

Ján Palian 13 rokov,ŠZŠ Sokolovská 111, Zvolen

Lucia Kandráčová 14 rokov,ŠZŠ Sokolovská 111, Zvolen

Nikola Suchá 13 rokov,ŠZŠ Sokolovská 111, Zvolen

Ľudovít Cibuľa 16 rokov,Špec.trieda ZŠ ul. Mieru 154, Jesenské

Ruženka Duždová 16 rokov,diagn.centrum Skalka 36 Lietavská Lúčka

Mária Tokárová 16 rokov,ŠZŠ Třebíčska 16, Humenné

Chiara Kaloková 14 rokov,ŠZŠ Třebíčska 16, Humenné

Nina  Červeňáková 14 rokov,Spoj.škola Tehelná 23 Lipany

 

Čestné uznanie   2.kategória

 

Martin Žiga,ŠZŠ Slnečná 421 Spišský Štiavnik

Marcela Pačajová 13 rokov,ŠZŠ Slnečná 421 Spišský Štiavnik

Adam Koňa,ŠZŠ Slnečná 421 Spišský Štiavnik

Natália Červeňáková 15 rokov,Spoj.škola Tehelná 23 Lipany

Mária Červeňáková 14 rokov,Spoj.škola Tehelná 23 Lipany

Livia Mižigarová 15 rokov,ZŠ Školská 29 Veľký Šariš

Lukáš Puška 15 rokov,ŠZŠI  Švermova 1 Valaská

Dominika Slišková,ZŠ  Pugačevova 1381/7 Humenné

Vierka Ferencová ,ZŠ  Pugačevova 1381/7 Humenné

Kevin Voroš 12 rokov,ŠZŠ Šafáriková 38, Galanta

Kristián  Dome 16 rokov,ŠZŠ Šafáriková 38, Galanta

Marek Koky 16 rokov,ZŠ Hranovnica Sládkovičova 510

Natália Šarišská 13 rokov,ZŠ  Komenského 3, Smižany

Veronika Pačajová  14 rokov,ZŠ MŠ Vikartovce, Školská 138/6

Kristián Rakaš  15 rokov,ZŠ MŠ Krivany, Nachajky 1/28

 

Ivan Bily,ZŠ ul. 17.novembra Sabinov

Svetlana Horváthová,ZŠ ul. 17.novembra Sabinov

Simona Ferková,ZŠ ul. 17.novembra Sabinov

Angelika B andyová 14 rokov,ZŠ ul. 17.novembra Sabinov

Nikola Bilá 12 rokov,ZŠ ul. 17.novembra Sabinov

Lucia Kandráčová  14 rokov,ŠZŠ Sokolská 111, Zvolen

Viktória Gašparová 14 rokov,ŠZŠ Sokolská 111, Zvolen

Dominika Poláková  13 rokov,ŠZŠ Kollárova 21 Holíč

Júlia Prieložná  15 rokov,Spoj.škola intern. Sv. Jozefa  Jašíkova 219, Turzovka

Renka Bogdanová  13 rokov,Spoj.škola intern. Sv. Jozefa  Jašíkova 219, Turzovka

Viktória Z oltárová ,Spoj.škola intern. Sv. Jozefa  Jašíkova 219, Turzovka

Patrik Polák  11 rokov,ZŠ Fričovce 21

Jozef Šandor 17 rokov, Barbora Hemanová 19 rokov,ŠZŠ M.R.Štefánika 38 Hlohovec

Barbora Hermanová 19 rokov , Jozef Šandor 17 rokov,Patrik Šimanský ,ŠZŠ M.R.Štefánika 38 Hlohovec

Nikolas Mirga 15 rokov,ZŠ MŠ Švábovce 180

Sára Horváthová 15 rokov,Spoj.škola Chminianske Jakubovany 21

Vanesa Mirgová 12 rokov,ZUŠ Rakúsy 33

Kristián Lacko 13 rokov,ZŠ Školská Východná

Veronika Ištóková 15 rokov,ZŠ Školská Východná

Rebeka Žigová 13 rokov,ZŠ Školská Východná

skupinová práca žiakov od 11,ZŠ MŠ Koškovce 134

                                                                                    v Poprade 01.10.2014 vypracovala Zuzana Nováková

 

 

 

 

 

Rómska paleta 2014
Propozície V. ročníka celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ a ŠZŠ v SR, PL
Propozície XXIII . ročníka medziokresnej súťaže výtvarných prác  rómskych žiakov zo základných a špeciálnych škôl okresov Kežmarok , Levoča a Poprad

Cieľ  projektu:
         Podtatranské osvetové stredisko v Poprade za aktívnej spolupráce s mestskými a miestnymi oddeleniami školstva mládeže a telesnej kultúry v Poprade, Kežmarku a v Levoči a tiež so základnými a špeciálnymi školami v spomínaných okresov od roku 1992 pravidelne organizuje medziokresnú súťažnú výstavu rómskych žiakov pod názvom Rómska paleta. Po výborných skúsenostiach z posledných ročníkoch sa organizátori rozhodli rozšíriť túto súťaž na celoslovenskú úroveň. Prostredníctvom osvetových stredísk a školských úradov sa obraciame na ZŠ a ŠZŠ na Slovensku.

 

Cieľ  súťaže:
Podnietiť a rozvíjať výtvarnú tvorivosť rómskych deti.
Vyvíjať predstavivosť, nové možnosti, vlastné schopnosti rómskych deti. Ponúknuť rómskym deťom iné možnosti trávenia voľného času, tvorivo, v kolektíve, v kreativite.  Dať rómskym deťom priestor pre ich seba-vyjadrenie pomocou papiera, farieb štetca, pastelu, hliny, .... vyjadriť to, čo je najhlbšie v jasných detských očiach a v čistej detskej duši.
         Zapojiť do súťaže sa môžu rómski žiaci s výtvarnými prácami vo všetkých  výtvarných žánroch.
.......................................................................................................................................................
Výtvarná súťaž je rozdelená do dvoch kategórií:
I. Kategória do 10 rokov
II. Kategória od 11 rokov
 

Téma súťaže 2014 :     LETO

 

Práce prosíme označiť:
meno priezvisko žiaka:
vek, kategória:
adresa školy, učiteľ, / evetn. t.č. školy /:

Práce zasielajte na adresu: 
Podtatranské osvetové stredisko, Sobotské námestie 1729/4
058 01 Poprad 

do  30. 6. 2014 
......................................................................................................................................................
Vernisáž výstavy bude 1. 10. 2014  v priestoroch POS Poprad, Sobotské námestie 1729/4 Poprad.  Výstava potrvá do 25. 10. 2014 , bude aj  inštalovaná vo výstavných priestoroch kultúrneho zariadenia vo Svidníku.

Zuzana Nováková , prac. POS v Poprade
t.č. 052/ 77 22 466                      


                                                                                                    PaedDr. Peter Šuca
                                                                                                 riaditeľ POS v Poprade


 

Vyhodnotenie
22.ročník Rómska paleta 2013

 

 

 

P o d t a t r a n s k é     o s v e t o v é      s t r e d i s k o    v  P o p r a d e


XXII. Rómska paleta 2013
celoslovenská  súťaž  výtvarných  prác  rómskych  žiakov  ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ


Vyhlasovateľ: Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, Sobotské námestie 1729/4,058 01 Poprad

Porota: Ak.maliarka Anna Fedáková Poprad
            odb.prac.POS v Poprade Zuzana Nováková, Danka Rožárová

Téma súťaže: CIRKUS

Vyhodnotenie uskutočnené 20.09.2013 v priestoroch POS v Poprade

Zúčastnilo sa 93 škôl v 1. kategórii a 114 škôl v 2. kategórii  z celého Slovenska
Účastníci súťaže boli  žiaci ZŠ, ŠZŠ. Zaregistrované boli aj práce z dvoch ZUŠ
Celkovo porota hodnotila 338  prác v 1.kategórii a 669 prác v 2.kategórii. 12 prác bolo zo súťaže vyradených pre neoznačenie mena autora, veku, školy.

Už po 22.krát sa stretla porota , tento rok v zložení Akademická maliarka Anna Fedáková Poprad, odborní pracovníci POS v Poprade Zuzana Nováková a Danka Rožárová pri vyše tisícke detských výtvarných prác. Porota ocenila výnimočnú účasť, ktorá bola na celoslovenskej súťaži – Rómska paleta 2013. Cez 1000 prác, ktoré sa niesli témou CIRKUS, boli potešením pre oko poroty a veríme, budú  aj pre návštevníkov následne zrealizovanej výstavy.
Porota prihliadala na  detskú zručnosť v zvládnutí rôznych výtvarných techník, od jednoduchých kresliacich – pastelky, pastel / mastný, suchý/, tuš, cez výtvarné, vodové, temperové, anilínové. Štýly  sa striedali od jednoduchých kresieb, cez kombinované koláže. Do súťaže sa prihlásili aj priestorové kreácie témy, 3D výjavy. Z materiálov porota zaregistrovala :  hlina, sádra, sklo, textil, kov, krepový papier, klasický papier.
Porota chce srdečne poďakovať všetkým pedagógom a zúčastneným súťažiacim, práca s deťmi je vždy výnimočná a krásna. A celoslovenská výstava prác rómskych žiakov „ Rómska paleta 2013 „ je toho hmotným dôkazom.

I.kategória žiaci do 10 rokov – 338 prác
diplom – 22 prác
II.kategória žiaci nad 11 rokov – 669 prác
diplom – 26  prác

Výstava ocenených prác sprístupnená od 27.9.2013  do 25.10.2013 vo výstavných priestoroch POS v Poprade.
Vybrané práce budú vystavené na Dni PSK 17.10.2013 v budove PSK v Prešove, celá výstava sa po ukončení prezentácie v Poprade presúva na výstavu do výstavných priestorov osvetového  strediska vo Svidníku.


Ocenenie: Rómska paleta 2013       I.kategoria / diplom /

Marián Landori, , ZŠ Zlatá 2, Rožňava
Fabián Pokuta, Daniela Kotlárová, Marek Pokuta,  ZŠ MŠ Bijacovce
Adam Oračko, ZŠ MŠ Lomnička
Bohuš Bartoš, ŠZŠ Novozámocká, Banská Štiavnica
Sofia Čonková, ZŠ Francisciho Levoča
Martin Mochnacký, ZŠ Matice slovesnkej, Prešov
Mária Rigóová, ŠZŠ Hurbanovo – Zelený Háj
Nikolas Oláh, ŠZŠ Veľký Krtíš
Sebastian Goga, ZŠ MŠ Lomnička
Alexandra Mirgová, ZUŠ Rakúsy
Tamara Joniová, ZŠ Budovateľská Sniva
Lacko Mikuš, ZŠ Vydrník
Lukáš Husár, ZŠ Jarovnice
Miroslav Šarkozi, ŠZŠ Novozámocká Banská Štiavnica
Miroslav Kováč, ŠZŠ Hurbanovo Zelený Háj
Patrik Grundza, ZŠ MŠ  Klenová
Kristián Kováč, ŠZŠ Novozámocká, Banská Štiavnica
Nikola Balogová, ZŠ Hodejov
Dominik Giňa, ZŠ Jarovnice
Jozef Ferenc, ZŠ Giraltovce

Ocenenie: Rómska paleta 2012 II.kategória / diplom /

Slavomír Šarkozy , spojená škola ŠZŠ internátna pre žiakov s NKS pod Kalváriou, Topoľčany
Andrea Pechová, ZŠ MŠ Tajovského Poprad
Daniela Gáborová, ŠZŠ Spišský Štiavnik
Petra Žigová, ŠZŠ Spišský Štiavnik
Dávid Ščuka, ŠZŠ Spišský Štiavnik
Klaudia Badžová, Mária Bačová, ZŠ MŠ Stráne pod Tatrami
Marek Juda, ZŠ Matice slovenskej, Prešov
Nikola Balogová, ZŠ Matice slovenskej, Prešov
Anežka Holubová, Jozef Gábor, ZŠ MŠ  Tajovského Poprad
Tomáš Parobek, špeciálna trieda, ZŠ ul. Mieru Jesenské
Marek Kalaš, ZŠ 17.novembra  Sabinov
Jaroslav Kalaš, ZŠ 17.novembra Sabinov
Filip Kalaš, ZŠ 17.novembra Sabinov
Peter Horváth, ZŠ Hranovnica
Dávid  Červeňák, ZŠ MŠ Šarišské Jastrabie
Kristián Červeňák, ZŠ MŠ Šarišské Jastrabie
Kornel Lakatoš, ŠZŠ Žehrianska, Bratislava
Roman Kováč, RC Čerenčany, S.Kollára, Rimavská Sobota
Michal Rezmuves, spoj.škola internátna Zeleného stromu, Rožňava
Nadežda Dunková, ZŠ Palešovo námestie, Spišské Podhradie
Roman Bilý, ZŠ MŠ Šarišské Jastrabie
Svetlana Horváthová, ZŠ 17. Novembra Sabinov
Kamil Ovšák, ZUŠ Jastrabie
Mariana Harvanová, ZŠ Hranovnica

 

 

práce boli následne vystavené :

http://www.osveta.sk/clanok/romska-paleta-3
                                                                                    

                                


 

XXII. ročník Rómska paleta 2013 - vyhlásenie súťaže , propozície

 

 

Rómska paleta 2013


Propozície XXII . ročníka medziokresnej súťaže výtvarných prác  rómskych žiakov zo základných a špeciálnych škôl okresov Kežmarok , Levoča a Poprad a IV. ročníka celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ a ŠZŠ v SR, PL


Cieľ  projektu:
         Podtatranské osvetové stredisko v Poprade za aktívnej spolupráce s mestskými a miestnymi oddeleniami školstva mládeže a telesnej kultúry v Poprade, Kežmarku a v Levoči a tiež so základnými a špeciálnymi školami v spomínaných okresov od roku 1992 pravidelne organizuje medziokresnú súťažnú výstavu rómskych žiakov pod názvom Rómska paleta. Po výborných skúsenostiach z posledných ročníkoch sa organizátori rozhodli rozšíriť túto súťaž na celoslovenskú úroveň. Prostredníctvom osvetových stredísk sa obraciame na ZŠ a ŠZŠ na Slovensku.

Cieľ  súťaže:
Podnietiť a rozvíjať výtvarnú tvorivosť rómskych deti.
Vyvíjať predstavivosť, nové možnosti, vlastné schopnosti rómskych deti. Ponúknuť rómskym deťom iné možnosti trávenia voľného času, tvorivo, v kolektíve, v kreativite.  Dať rómskym deťom priestor pre ich seba-vyjadrenie pomocou papiera, farieb štetca, pastelu, hliny, .... vyjadriť to, čo je najhlbšie v jasných detských očiach a v čistej detskej duši.
         Zapojiť do súťaže sa môžu rómski žiaci s výtvarnými prácami vo všetkých  výtvarných žánroch.
.......................................................................................................................................................
Výtvarná súťaž je rozdelená do dvoch kategórií:
I. Kategória do 10 rokov
II. Kategória od 11 rokov
III.
Téma súťaže 2013 : CIRKUS

Práce prosíme označiť:
meno priezvisko žiaka:
vek, kategória:
adresa školy, učiteľ, / evetn. t.č. školy /:

Práce zasielajte na adresu: 
Podtatranské osvetové stredisko, Sobotské námestie 1729/4
058 01 Poprad 

do  31. 6. 2013 
......................................................................................................................................................
Vernisáž výstavy bude 27. 09. 2013  v priestoroch POS Poprad, Sobotské námestie 1729/4 Poprad.  Výstava potrvá do 31. 10. 2013 , bude aj  inštalovaná vo výstavných priestoroch kultúrneho zariadenia vo Svidníku.

Zuzana Nováková , prac. POS v Poprade
t.č. 052/ 77 22 466                      


               PaedDr. Peter Šuca
                                                                                                 riaditeľ POS v Poprade

 

.........................................................................

 

 

 

 

 

Propozície XXI . ročníka medziokresnej súťaže výtvarných prác  rómskych žiakov
zo základných a špeciálnych škôl okresov Kežmarok , Levoča a Poprad
a III. ročníka celoslovenskej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ a ŠZŠ v SR

.


Cieľ  projektu:
         Podtatranské osvetové stredisko v Poprade za aktívnej spolupráce s mestskými a miestnymi oddeleniami školstva mládeže a telesnej kultúry v Poprade, Kežmarku a v Levoči a tiež so základnými a špeciálnymi školami v spomínaných okresov od roku 1992 pravidelne organizuje medziokresnú súťažnú výstavu rómskych žiakov pod názvom Rómska paleta. Po výborných skúsenostiach z posledných ročníkoch sa organizátori rozhodli rozšíriť túto súťaž na celoslovenskú úroveň. Prostredníctvom osvetových stredísk sa obraciame na ZŠ a ŠZŠ na Slovensku.

Cieľ  súťaže:
Podnietiť a rozvíjať výtvarnú tvorivosť rómskych deti.
Vyvíjať predstavivosť, nové možnosti, vlastné schopnosti rómskych deti . Dať rómskym deťom priestor pre ich seba-vyjadrenie pomocou papiera, farieb štetca, pastelu, hliny, .... vyjadriť to, čo je najhlbšie v jasných detských očiach a v čistej detskej duši.
         Zapojiť do súťaže sa môžu rómski žiaci z regiónu s výtvarnými prácami vo všetkých  žánrov.
.......................................................................................................................................................
Výtvarná súťaž je rozdelená do dvoch kategórií:
I. Kategória do 10 rokov
II. Kategória od 11 rokov
III.
Téma súťaže 2012 : SEN

Práce prosíme riadne označiť:
meno priezvisko žiaka:
vek, trieda, kategória:
adresa školy, učiteľ, / evetn. t.č. školy /:

Práce zasielajte na adresu: 
Podtatranské osvetové stredisko, Sobotské námestie 1729/4,
058 01 Poprad  do  31. 5. 2012 
......................................................................................................................................................

Vernisáž výstavy je naplánovaná na  28. 09. 2012  v priestoroch POS Poprad, Sobotské námestie 1729/4 Poprad.  Výstava potrvá do 30. 10. 2012 , bude putovná a inštalovaná v okresných mestách regiónu pod Tatrami.
Cieľová skupina: rómski  žiaci ZŠ a ŠZŠ na Slovensku.

Zuzana Nováková , prac. POS v Poprade
t.č. 052/ 77 22 466                     

 

 


Vyhodnotenie XXI.ročník Rómska paleta 2012
celoslovenská súťaž výtvarných prác rómskych žiakov ZŠ, ŠZŠ


Porota: Ak.maliarka Anna Fedáková Poprad
            Odb.prac.POS v Poprade Zuzana Nováková

Vyhodnotenie uskutočnené 22.09.2012 v priestoroch POS v Poprade
37 zučastnených škôl z celého Slovenska, účastníci súťaže žiaci ZŠ, ŠZŠ. Celkovo porota hodnotila 411 prác.


I.kategória – 164 prác
I.kategória –diplom – 24 prác
I.kategória – č.uzn. -  11 prác
II.kategória – 247 prác
II.kategória – diplom – 18 prác
II.kategória – č.uzn. – 35 prác


Výstava ocenených prác sprístupnená od 28.9.2012 do 26.10.2012 vo výstavných priestoroch POS v Poprade

 

Rómska paleta 2012 I.kategoria Diplom

ZŠ MŠ Vydrník,7 Viktoria Gapčo, 9 Ondrej Horváth, 9 Fabián Žiga
ZŠ MŠ Lomnička,7 Miroslava Oračková ,9 Simona Mirgová ,7 Natália červeňáková ,7 Martina Dunková ,7 Mário Oračko
ZŠ MŠ Hrabušice,9 Viktória Pechová ,6 Filip Kroščen ,9 Sára Tišerová
ZŠ Sv. Michala Sp. Tomášovce,9 Dominik Pecha
ZŠ Sirk,7 Andrea Horváthová
ZŠ Hodejov,7 Nikola Balogová
ZŠ s VJM Tornaľa,9 Vivien Krágová
ZŠ Muránska dlhá luka,8 Zuzana Rusnáková,9 Frederik Puška
ZŠ Hanušovce n/Topľou,10 Laura lacková
ZŠ MŠ Stráne pod Tatrami,8 Nikola Badžová,8 Alexandra Oračková
ZŠ Ondavské Matiašovce,8 Viktória Hušová,8 Natália Kaliašová,9 Jarko Holub
Spojená škola V.Lomnica      9 Eduard Harvan

 

Rómska paleta 2012 I.kategória Čestné uznanie

ZŠ MŠ Smolník,9 Denisa Horváthová
ZŠ MŠ Lomnička,7 Sára Oračková,7 Pavla Červeňáková ,9 Miroslava Mirgová ,7 Erik Hangurbadžo ,6 Mária Oračková
ZŠ MŠ Hrabušice,9 Ružena Pokošová
ZŠ s VJM Tornaľa,9 Irena Váradyová
ZŠ Bystrany,8 Stanislava Kandráčová ,7 Beáta Kandráčová ,9 Simona Horváthová

 

Rómska paleta 2012 II.kategória Diplom

ŠZŠ Spišský štiavnik: ,12  Miroslav Pačaj ,12  Patrik Pokoš ,12 šimon šarišský ,12 Stanislav Žiga ,11 Nikola Pačajová 12 Petra Žigová
ZŠ MŠ Hrabušice,14 Veronika Kroščenová,15 Miloš Kroščen     ,13 Kristián Kakur
ZŠ Tajovského Poprad,13 Andre a Pechová
ZŠ MŠ Slovenská Ves,13 Martin Mišalko
ZŠ Jesenské,6 ročník Erika Stieranková
ZŠ Hodejov,14 Oláh Dávid
ZŠ Bystrany,14 Svetlana Žigová,15 Dušan Horváth,15 Janka Pechová
ZŠ Hanušovce n/Topľou,14 Erik Mitráš
Spojená škola V.Lomnica,16 Ondrej Oračko

 

Rómska paleta 2012 II.kategória Čestné uznanie

ŠZŠ Spišský štiavnik: ,11 Cyril Žiga ,11 Kevin Pačaj ,11 Nikola Pačajová ,12 Miroslav Pačaj ,12 Šimon Šariššký ZŠ MŠ Vydrník,11 Marek Gapčo  ,11 Mário Kroščen  ,12 Jozef Bronáš
ŽŠ Vrbov,12 Robert Pešta ,14 David Koky
ZŠ Mníšek nad Hnilcom,5.ročník Jana Šarišková
ZŠ MŠ Hrabušice,13 Adrián Jablonský,14 Marcela Brezinová
ZŠ Huncovce,15 Eva Polhošová,15 Eva Polhošová,16Marek Oračko
ZŠ Tajovského Poprad,13 Anežka Holubová ,13 Jozef Gábor
ZŠ MŠ Slovenská Ves,14 Eva Pompová
ŠZŠ Krompachy,11 Martina Girgová
ZŠ Sirk,12 Martina Súkeníková
ZŠ Hodejov,11 Beáta Bohóová,11 Xénia Balogová,14 Štefan Bohó
ZŠ Bystrany,14 Karina Tulejová,15 Janka Pechová
Spojená škola internátna Vranou n/Toplou,15 Roman Feri
ZŠ MŠ Tuhrina,15 Valentína Macová
ZŠ MŠ Veľká Lomnica,15 Viktória Gáborová
ZŠ MŠ Stráne pod Tatrami,11 Richard Badžo ,14 Michal Badžo
Spojená škola V.Lomnica,16 Marek Polhoš,15 Tomáš Pišta,13-15 spoločná práca,9-12 spoločná práca


       V Poprade 28.09.2012                                                               vypracovala Zuzana Nováková
              odb.prac. POS v Poprade  

                                  
 


 


4741510

Úvodná stránka