Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

Vansovej Lomnička

Vansovej Lomnička 2017
Propozície
Prihláška

P R O P O Z Í C I E

VANSOVEJ  LOMNIČKY   2017

 

Festival umeleckého prednesu  poézie a prózy žien Vansovej Lomnička

sa koná po 50 – krát na počesť spisovateľky Terézie Vansovej.

Vyhlasovateľ:                       Únia žien Slovenska, krajská organizácia Prešov.

Spoluorganizátori:               Obvodná  organizácia ÚŽS Poprad so sídlom vo Svite

                                               Podtatranské osvetové stredisko v  Poprade

                                               Podtatranská knižnica v Poprade

Cieľ súťaže:                         Umeleckým slovom pestovať úctu a lásku k žene.

                                              Spojiť mladosť so skúsenosťami staršej generácie.

Obsahové zameranie:         Nie je určené, bude hodnotená objavnosť textov a úroveň

                                              umeleckého prednesu. Výber textov je vecou vlastného

                                              rozhodnutia recitátorky a doporučujeme texty slovenských

                                              básnikov a prozaikov. 

                                            

Vekové kategórie:    Súťaží sa v kategóriách:

 

  • kategória: poézia od 16 rokov
  • próza  od 16 rokov do 25 rokov
  • kategória: poézia
  • próza od 25 rokov
  • V ukrajinskom jazyku vekové kategórie nebudú a postup je len na  krajskú  súťaž.

Časový limit prednesu: Poézia 6 minút

                                      Próza  8 minút

   Žiadame dodržať čas! Celý text prednesu sa nepovoľuje čítať

Z regionálnych kôl postúpia umiestnené na 1. mieste z každej kategórie do krajskej prehliadky a z krajskej prehliadky do celoslovenskej, tiež súťažiace umiestnené na 1. miestach.

Písomný doklad: Počas celej prehliadky sprevádza súťažiacu vyplnená   písomná prihláška, ktorú je potrebné zaslať do:

 13. februára 2017

                          Ľubica Kederová

                          Obvodná organizácia  ÚŽS

                          Jilemnického 838/36

                          059 21   Svit 

                         č.t. – 052/7755989, 0904 879 926

                

Okresné kolo sa uskutoční  dňa 22. 2. 2017   o 15.00 hod. v Podtatranskej knižnici v Poprade.

Prihláška je zároveň  súčasťou pozvánky.

Termín krajského kola:   bude včas oznámený.

 

.................................................................................................................................................................................

50. ročník  VANSOVEJ  LOMNIČKY

PRIHLÁŠKA

 

 

 

Meno a priezvisko: ..............................................................rodné meno:.............................

Dátum narodenia: .............................................................povolanie:.................................

Bydlisko:.......................................................PSČ:................tel.č.:........................................

Pracovisko:..............................................................PSČ:..............tel.č.:..............................

 

 

Autor textu: .....................................................Prekladateľ:.................................................

Názov textu:............................................................................................................................

Prameň /kniha, názov zbierky a pod.,/..................................................................................

Dĺžka trvania prednesu: ..........................................................

 

Dátum: ................................                                Podpis: ....................................................

 

 

Recitátorka sa zúčastnila na okresnom kole VL v ............................... dňa.........................

ne – postupuje do krajského kola s prednesom horeuvedeného textu

 

 

                                                                                         ........................................................

                                                                                      predseda poroty a zástupkyňa ÚŽS

 

Recitátorka sa zúčastnila na krajskom kole VL v ..................................dňa........................

ne – postupuje do celoštátneho kola s prednesom horeuvedeného textu

 

                                                                                  ...............................................................

                                                                                 predseda poroty a zástupkyňa ÚŽS

 

 

Recitátorka sa zúčastnila celoslovenského kola  VL v .........................................................

    dňa ............................. s prednesom ........................................................................................

   získala .......................................................................................................................................

 

 

 

                                                                               ..................................................................

                                                                                    predseda poroty a zástupkyňa ÚŽS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

  

 

 


 


7285532

Úvodná stránka