Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

Výtvarný salon

Výtvarný salón 2019 - výsledky

 Zápisnica z vyhodnotenia výtvarnej súťaže

  Výtvarný  salón  2019

 

Regionálna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Poprad,Kežmarok,Levoča bola vyhlásená organizáciou POS v Poprade pod názvom: Výtvarný salón 2019. Súťaž prezentuje výsledky v tejto oblasti záujmovo umeleckej činnosti za posledný rok.

Poslaním súťaže je prezentácia neprofesionálnych umelcov v širokej škále výtvarných techník. Napomáha vyhľadávať a podporovať nové talenty a rozvíjať schopnosti starších a vyspelejších neprofesionálnych autorov. Zároveň vytvára priestor na prezentáciu najlepších prác v regionálnom kole i v ďalších postupových kolách v 56. ročníku súťaže. Cieľom súťaže je prispieť ku estetizácii životného štýlu a prostredia širokej verejnosti.

Do tohoročnej súťaže sa prihlásilo 23 autorov s počtom 51 výtvarných prác. Súťažné práce boli rozdelené podľa kategorizácie v zmysle organizačnej štruktúry NOC Bratislava pre neprofesionálne výtvarníctvo.

Kategória A: autori od 15 – 25 rokov

Kategória B: autori od 25 – 60 rokov

Kategória C: autori nad 60 rokov

Kategória D: insitní a naivní autori od 15 rokov

Súťaž nie je určená pre profesionálnych umelcov, absolventov VŠVU, AU, UMPRVM a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí.

Hodnotenie súťažných prác sa uskutočnilo 4.3.2019 v priestoroch POS Poprad – Spišská Sobota. Hodnotiaca porota  menovaná riaditeľom POS v Poprade pracovala v zložení:

 

Berdinanda Dunajová -  výtvarna pedagogička – výtvarníčka

Milena Majovská – výtvarna pedagogička – výtvarníčka

Vladimír Vlado – odb.pracovník odd. ZUČ POS V Poprade

 

Hodnotiaca porota z predložených výtvarných prác udelila diplomy za umiestnenie a čestné uznania.

 

Kategória  A:           1.miesto       - Adam Hrebeňár

                                                           za prácu „ Toppler“ /autoportrét/

                                                           zvládnutá vektorová grafika na PC

 

                                    2.miesto     - Veronika Marečková

                                                           za prácu „Čerešňa v ružovom“

                                                           autorský rukopis pri farebnej štylizácii a kompozícii

 

                                    3.miesto       -Tamara  Sovová

                                                           za prácu „Za splnu“

                                                           ilustratívne štylizovanú

 

                      Čestné uznanie        -Marek  Krenpaský

                                                          za prácu „Night Sky“

                                                          -Jakub  Astl

                                                          za prácu „Kriváň“

                                                           -Jana  Gabonová

                                                           Za prácu „Kôň“

 

Kategória  B:             1.miesto       -Marcel  Gallik

                                                          za práce  „Portrét P.O. Hviezdoslava“

                                                                           „Portrét starého otca-spomienky“

                                                           klasická figurálna,realistická olejomaľba a technika suchého        

                                                            pastela

                                   

 2.miesto     -Nikola  Szabová

                                                              za prácu „Hlučná prázdnota“

                                                             farebne aj pocitovo zvládnutá kompozícia

 

                                     3.miesto     -Ľubomíra  Ďumbalová

                                                           za práce  „Tvár z Nota bene I. a II.

                                                           realistické kresby portrétov uhlíkom so sociálnym

                                                           podtextom

 

                        Čestné uznanie       -Alena  Kokavcová

                                                          za prácu  „Slobodné kráľovstvo Rysy“

                                                          experimentálna koláž kolorizácie tušom a akvarelom

 

Karegória  C:             1.miesto      -Ondrej  Ruttkay

                                                         za práce  „Voľnosť“

                                                                           „Grosebabka a cigerkoza“

                                                                           „Nočná“

                                                                           „Priateľka priateľa môjho FB priateľa“

                                                                            zvládnuté figurálne kompozície postáv a zvierat

                                                                            akvarelom

 

                                      2.miesto      -František  Žoldák

                                                             za práce „Melódia letného dažďa“

                                                                             „Krídla modrej oblohy“

                                                                             „Melódie nostalgických spomienok“

                                                                             „V rytme jazzu“

                                                                               zvládnuté geometrické kompozície v tlmených

                                                                               farebných škálach,ktoré zodpovedajú téme

 

                                       3.miesto      -Emil  Farkašovský

                                                              za prácu „Malá studená dolina“

                                                                               jednoduchý farebný motív kompozične vyvážený

 

                          Čestné uznanie        -Július  Kováč

                                                              za práce „Pokoj a dobro“

                                                                              „Ježiš“

                                                                              linorytová interpretácia

 

Kategória  D:               1.miesto       -Milan  Bocko

                                                             za práce „Bez domova“

                                                                             „Do kostola“

                                                                             „Materstvo“

                                                                             čistá citlivá štylizácia pri práci s drevom

 

                                     2.miesto        -Elena  Mazáková

                                                             za práce „Taký obyčajný deň“

                                                                              „Nebo pod hlavou“

                                                                              „Svet gombík“

                                                                               vtipná,nápaditá moderná figurálna štylizácia

                                                                               v práci s keramikou

 

                                                                  

                                      3.miesto         -Ján  Veteška

                                                              za práce „Pastier s bakuľou I. a II.“

                                                                              „Kleopatra“

                                                                              charakteristický sochársky prístup pri práci

                                                                              s drevom a kameňom

 

                                     3.miesto        -Júlia Ďurásová

                                                              za práce „Strom života“

                                                                              „Mesto v noci“

                                                                              expresívna farebnosť a pokus o štylizovanú

                                                                               kompozíciu

 

Porota zhodnotila,že oproti minulému ročníku poklesol počet prihlásených autorov. Pribudli autori v najmladšej vekovej kategórii do 25 rokov. Súťažiaci sa prezentovali výtvarnými technikami: akvarel,akryl,olej,pastel,uhlík,tuš,linoryt,vektorová grafika,glazovaná keramika,koláž,drevo plastika,žulová plastika.

Tieto ocenené práce postupujú do krajskej súťaže Výtvarné spektrum 2019, ktorej vyhodnotenie sa uskutoční 6.júna.2019 v múzeu v Humennom. Krajská výstava potrvá do 30.júna. Každý autor sa môže zúčastniť na vernisáži,hodnotiacom seminári a pozrieť si vystavené výtvarné práce a inšpirovať sa pri zdokonalovaní vlastnej tvorby.

 

Hodnotiaca porota:                                                                  V Poprade: 4.3.2019

 

 

Spracoval: Vladimír Vlado, POS Poprad


 

Vyhodnotenie krajskej súťaže Výtvarný salón 2018 v Humennnom

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018 – Prešovský kraj 12. 5. 2018, Vihorlatské múzeum v Humennom
 
 
Kategória A (autori od 15 do 25 rokov)  
 
CENY

Erik Zápotocký (Stropkov) – Diptych (kombinovaná technika)

Kamila Gemzíková (Stropkov)

– Labyrint tela (litografia)   

– Arytmia (litografia) 

Miriam Sabolová (Vranov nad Topľou)

– Dubienka (kresba)        

– Dubienka (portrét) (kresba)
 
ČESTNÉ UZNANIA 

Soňa Sekelová (Medzilaborce)

– Vesmírna abeceda (počítačová grafika)                        

– Cez detské oči (kombinovaná  technika)     

– Potápanie myšlienok (kombinovaná technika)

Tomáš Bednárik (Stropkov)

– Kolektív (olejomaľba)

Samuel Kopolovec (Stropkov)

– Za vodou (kombinovaná technika)                                                 

– Výnos (kombinovaná technika)                                                  

– 672 (kombinovaná technika)
 
 
Kategória B (autori od 25 do 60 rokov)   
 
CENY

Ján Nus (Slovenská Kajňa)

– Kolekcia siedmich drevených plastík (pieskovanie dreva)

nce) – autor súťaží aj v kategórii D

 
Ondrej Ruttkay (Spišské Bystré)

– Sám doma 1, 2 (akvarel)                                                     

– Otec (akvarel)                                                     

– Dominik (akvarel)

Mária Cingeľová (Bardejov) – Pohľad do neznáma I. (suchý pastel)
 
ČESTNÉ UZNANIA 

Natália Keryová (Hanušovce nad Topľou)

– Prilepená na skle (akryl)                                                                      

– V tieni spomienok (akryl)

Ján Šoltés (Bardejov)

– Bardejov - Na námestí I. (olejomaľba)                                    

– Bardejov - Na námestí II. (olejomaľba)  

 
Svetlana Steranková (Bardejov)

– Mokrý sneh (akvarel)                                                    

– Na nebi a na zemi (akvarel)

Mgr. Drahoslava Zalaiová (Humenné) – Vzťahy I. - III. (keramická plastika)

Milan Mihaľko (Humenné)

– Fixné body (kombinovaná technika)                                              

– Virtuálne fixné body (kombinovaná technika)
 
 
Kategória C (autori nad 60 rokov)  
 
CENY

Ing. arch. Pavel Mochnacký (Svidník) – Ružové okuliare (akryl)

Anton Kočiš (Stropkov) – Bodka II. - V. (kombinovaná technika)
 
ČESTNÉ UZNANIA 

Marián Kopko (Vranov nad Topľou)

– Chalúpky - zima (linoryt)                                                            

– Stratená - Skalka I. (linoryt)

Eleonóra Habláková (Poprad) – Pocta Eve (akryl)

Július Kováč (Poprad) – Pokora 4 (linoryt)
 
 
Kategória D (insitné umenie)  
 
CENY

Milan Bocko (Poprad)

– Važtianka v chomle (plastika – drevo)                                       

– Za úsvitu (plastika – drevo, kameň)                                     

– Schúlená (plastika – drevo, kameň)                                     

– Kriváň (plastika – drevo, kameň)

Martin Orlík (Vranov nad Topľou) – Na rybách (tri hlinené plastiky)

Bartolomej Leško (Poša)

– Náušnica (olejomaľba)                                         

– Cigánska osada (olejomaľba)                                         

– Na rybách (olejomaľba)
 
ČESTNÉ UZNANIA 

Gabriela Madejová (Svidník) – V trstí (akryl)

Júlia Ďurásová (Poprad) – Drevené stodoly (grafika)
 
 
HLAVNÁ CENA VÝTVARNÉHO SPEKTRA 2018 – Prešovský kraj
 
Autor z kategórie D (insitné umenie):

Anton Budzák (Poprad)

– Poďme sa hrať (drevorezba)                                        

– Zaklínač koní (drevorezba)                                        

– Aj tak chcem byť drotárom (drevorezba)                                        

– Zabili sme šviňu (drevorezba)

 

 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018 - Prešovský kraj Zoznam vystavujúcich autorov
 
Vystavujúci autori zároveň postupujú do celoslovenského kola súťaže:
 
Kategória A
Eva Gabániová, (Humenné)
Dominika Čerevková (Rokytovce)
Natália Pajkošová (Medzilaborce)
Soňa Sekelová (Medzilaborce)
Miriam Sabolová (Vranov nad Topľou)
Tomáš Bednárik (Stropkov)
Erik Zápotocký (Stropkov)
Štefan Vašš (Stropkov)
Samuel Kopolovec (Stropkov)
Kamila Gemzíková (Stropkov)
 
Kategória B
Juraj Ledžinský (Humenné)
Mgr. Drahoslava Zalaiová (Humenné)
Michal Goroľ (Humenné)
Katarína Holomeková (Humenné)
Marián Brek (Výrava)
Milan Mihaľko (Humenné)
Ján Nus (Slovenská Kajňa)
Peter Kočan (Továrne)
Natália Keryová (Hanušovce nad Topľou)
Mgr. Jozef Keselica (Svidník)
Mgr. Vladimír Makara (Svidník)
Ing. Roman Popik (Stropkov)
Karolína Kavková – SATINE ZILLAH (Stropkov)
Ondrej Ruttkay (Spišské Bystré)
Karol Košík (Poprad)
Pavol Roško (Poprad)
Alica Skokanová (Poprad)
Elena Mazáková (Poprad)
Mária Cingeľová (Bardejov)
Zuzana Kramárová (Malcov)
Ján Šoltés (Bardejov)
Svetlana Steranková (Bardejov)
Ing. Slavomíra Pisarčíková (Bardejov)
Slavomír Čerevka (Rokytovce) – autor súťaží aj v kategórii D
 
Kategória C
Viera Rosová (Humenné)
PaedDr. Igor Hanák (Humenné)
Marián Kopko (Vranov nad Topľou)
Ing. arch. Pavel Mochnacký (Svidník)
Mgr. Andrej Uram (Svidník)
Anton Kočiš (Stropkov)
Jaromír Hybeľ (Stropkov)
Eleonóra Habláková (Poprad)
Melánia Jandurová (Poprad)
Július Kováč (Poprad)
 
Kategória D
Emília Muličaková (Humenné)
Slavomír Čerevka (Rokytovce) – autor súťaží aj v kategórii B
Bartolomej Leško (Poša)
Martin Orlík (Vranov nad Topľou)
Gabriela Madejová (Svidník)
Milan Bocko (Poprad)
Anton Budzák (Poprad)
Emil Farkašovský (Jamník)
Júlia Ďurásová (Poprad)

 

 


 

Propozície: Výtvarný salón 2017

PODTATRANSKÉ   OSVETOVÉ   STREDISKO   V POPRADE

 

PROPOZÍCIE

medziokresnej súťaže neprofesionálnej  výtvarnej tvorby

 

 

VÝTVARNÝ   SALÓN   2017

 

Poslanie súťaže: Výtvarný salón 2017 je regionálna súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby           v rámci trojkolového postupového charakteru /regionálne, krajské a celoslovenské kolo/, ktorá vrcholí výstavou vybraných prác. Uskutočňuje sa každoročne a prezentuje výsledky v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorbe.

Poslaním súťaže je podporovať a aktivizovať umelecké výtvarné voľnočasové aktivity občanov v celej rozmanitosti kreatívnych postupov a žánrov, poskytovať priestor na prezentáciu a konfrontáciu ich výsledkov v regióne a podporovať rast a kvalitu úrovne amatérskej výtvarnej tvorby. Vďaka vekovým kategóriám už aj mladí ľudia /od 15 rokov/ sa môžu uchádzať o účasť v súťaži, čím sa podujatie stáva jednou z príťažlivých a účinných foriem prevencie voči akýmkoľvek patologickým prejavom.

Cieľom podujatia je aj prispieť ku kultivovaniu životného štýlu a kultúrnemu rozvoju vo všetkých vrstvách obyvateľstva regiónu.

 

Súťažné kategórie:

 

Kategória A: autori vo veku od 15-25 rokov

 

Kategória B: autori vo veku od 25-60 rokov

 

Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov

 

Kategória D: autori vo veku od 15 rokov, výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – insitná tvorba / art brut, naivné umenie, umenie outsiderov.../

 

Podmienky účasti:

  • Tvorivá súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach:

v kresbe, maľbe, grafike, plastike, úžitkovej tvorby, v prácach intermediálneho charakteru a PC grafike.

Do súťaže nebudú prijaté práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a štúdii.

Prihlásiť sa môžu občania Podtatranského regiónu s výtvarným záujmom vo veku od 15 rokov. Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom – absolventom VŠVU / Akadémie umení a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí /

Súťažiť môžu výtvarné práce realizované v rokoch 2013 – 2017, pričom autori nemôžu prihlásiť svoje práce, s ktorými už súťažili v predchádzajúcich ročníkoch.

Súťaž nie je tématicky ohraničená.

 

 

 

 

Technické podmienky:

     Všetky výtvarné práce musia byť vhodne upravené /pasparta, rám, prípadne iný spôsob/, na zadnej strane /pri plastike na spodnej/  opatrené identifikačnými štítkami a čitateľne vyplnenými údajmi: meno, priezvisko a vek autora, kategória, názov diela a výtvarná technika, rok vzniku, presná adresa trvalého bydliska autora, e-mail.adresa.

Súčasťou zaslania prác sú aj prihlášky do regionálneho kola, ktoré musia byť dôsledne a čitateľne vyplnené.

 

 

 

Vyhodnotenie súťaže:

 

    Práce v regionálnom kole vyhodnotí odborná porota, ktorú vymenuje riaditeľ POS Poprad. Porota rozhodne o oceneniach a postupe do krajského kola súťaže. V každej kategórii udelí  ceny / možnosť aj bez určenia poradia / a čestné uznania.

 

 

           Práce prosíme zaslať najneskôr do  27. februára 2017  na adresu:

                               Podtatranské osvetové stredisko

                               Sobotské nám. č. 4

                               058 01 Poprad – Spišská Sobota

 

 

 

               Termín konania vernisáže : 13. marca 2017 o 15.30 hod.

                Výstava prác:  od 13.3. – do  31.3. 2017

 

        Uvedený termín konania vernisáže je zároveň pozvánkou!!!

 

Vernisáž výstavy a vyhodnotenie regionálnej súťaže bude uverejnené na stránke:

www.osvetapoprad.sk

 

                S pozdravom

 

                                                                                              PaedDr. Peter Š U C A

                                                                                              riaditeľ POS Poprad 

 

 

Vybavuje: Vladimír Vlado

                 Č. t. 052/7722466

 

 

********

 

Prihláška do regionálneho kola súťaže

 

VÝTVARNÝ   SALÓN   2017

 

 

 

 

Meno autora:  ............................................................................................................................

 

Adresa: .......................................................................................................................................

 

Rok narodenia: .........................  Kategória: ......................................  telefón: .......................

 

E-MAIL:

PROSÍME  UVIESŤ EMAILOVÚ ADRESU  PRE RÝCHLEJŠIU KOMUNIKÁCIU

 

 

 

 

Názov výtvarnej práce:                                                            technika, rok vzniku:

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

V Poprade dňa ...............                                        podpis autora: ...........................................

 

 

*************

 

Tematická kategória: Logo Výtvarné spektrum

 

Pre rok 2017 Národné osvetové centrum vyhlasuje tematickú kategóriu na návrh loga

celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum s cieľom propagovať

súťaž a ďalšie aktivity projektu modernou symbolikou – logom.

Do tematickej kategórie sa môžu svojimi návrhmi zapojiť občania Slovenskej republiky ako

aj občania žijúci v Slovenskej republike – neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov –

jednotlivci alebo členovia združení/spolkov/klubov neprofesionálnych výtvarníkov v SR.

Práce prihlásené do tematickej kategórie nekopírujú trojstupňovú postupnosť kategórií A, B,

C, D.

 

Požiadavky na logo:

 

Logo bude slúžiť pre propagáciu súťaže a ďalších sprievodných podujatí Výtvarného spektra.

Logo má byť univerzálnym znakom používaným na dokumentoch, webovej stránke,

sociálnych sieťach, tlačovinách, na všetkých sprievodných podujatiach (seminári, tvorivých

dielach, výstavách). Navrhnuté logo musí byť jednoznačne identifikovateľný grafický výraz

použiteľný samostatne ako aj s textom Výtvarné spektrum. Nie je stanovená povinná

farebnosť nového loga, logo sa má niesť v duchu výtvarnej tematiky. Základným kritériom

hodnotenia kvality súťažných návrhov je originalita kreatívneho nápadu. Ďalšími kritériami

sú významová zrozumiteľnosť, jednoduchá farebná a čiernobiela reprodukovateľnosť a

zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri zmene veľkosti loga.

Každý z prihlásených autorov môže do súťaže predložiť najviac dva kompletné návrhy.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, členovia poroty a ich rodinní

príslušníci. Do súťaže môžu byť prihlásené iba také návrhy, ktorých autorské práva vlastní

prihlasovateľ a zároveň neporušujú autorské práva iných autorov. Ak vyhlasovateľ súťaže

zistí, že boli porušené autorské práva iných osôb, vyhradzuje si právo vyradiť zo súťaže

takýto podaný návrh. Odovzdaním návrhu loga prechádza vlastnícke právo k návrhu na

Národné osvetové centrum v Bratislave. Autor návrhu udeľuje NOC výhradný a bezodplatný

súhlas na jeho využitie k využívaniu a prezentovaniu všetkými známymi spôsobmi použitia, v

neobmedzenom rozsahu a na neobmedzený čas.

Organizácia súťaže v tematickej kategórii:

Dátum na odovzdanie návrhov loga (dizajn manuálu) je 10. 7. 2017.

Spôsob odovzdania – v zalepenej obálke s označením „Súťaž – neotvárať – LOGO

VÝTVARNÉ SPEKTRUM“ poštou alebo osobne na adresu vyhlasovateľa súťaže v dvoch

vyhotoveniach: A/ formou tlače na výtlačok papiera A3 formátu s vyššou gramážou a to vo

farebnej aj čiernobielej verzii v dvoch rozmerových alternatívach: väčšia alternatíva v

rozmeroch 15 x 15 cm, menšia alternatíva v rozmeroch 2 x 2 cm; B/ v digitálnej forme na CD

nosiči v grafickom rastrovom formáte (JPG, TIFF), alebo formát PDF v minimálnom rozlíšení

300 dpi. Pre identifikáciu je potrebné odovzdať druhú zalepenú obálku vo formáte A5 s

identifikačnými údajmi spracovateľa návrhu (meno, priezvisko, adresa, mailová adresa a

telefónne číslo). Druhá obálka bude vložená do prvej obálky.

Dizajn manuál s musí obsahovať tieto náležitosti:

1. objasnenie symboliky loga (krátky vysvetľujúci popis a zdôvodnenie daného návrhu)

2.  špecifikáciu loga – použité odtiene farieb (základné a doplnkové farby podľa

vzorkovníka PANTONE, v stupnici CMYK, RGB, HTML, RAL)

3.  ochrannú zónu - priestor, do ktorého by nemal zasahovať iný grafický prvok,

4. minimálnu veľkosť loga,

5. správne a nesprávne používanie loga (uviesť aj príklady nesprávneho používania loga),

6. kompozíciu loga – komunikačné tlačoviny (pozvánka, plagát, katalóg a. i.), použitie

logana reklamných predmetoch (napr. pero, CD nosič vrátane obalu, tričko, pohár, taška).

Reklamné predmety, resp. tlačoviny nie je potrebné doložiť. Postačí foto-dokumentácia, resp.

vizualizácia ako súčasť návrhu v tlačenej forme.

• Cena za víťazný návrh: 150 eur

 

Adresa vyhlasovateľa súťaže :  Národné  osvetové  centrum

                                                   Námestie SNP  12

                                                   812 34  Bratislava

 

                                                   www.nocka.sk

 

**************

 

 


 

Vyhodnotenie súťaže
VÝTVARNÝ SALÓN 2016VÝTVARNÝ SALÓN 2016

PODTATRANSKÉ   OSVETOVÉ   STREDISKO   V POPRADE

 

Zápisnica z vyhodnotenia výtvarnej súťaže

Výtvarný salón 2016

 

Regionálna a medziokresná postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Poprad, Kežmarok, Levoča bola vypísaná organizáciou POS v Poprade pod názvom: Výtvarný salón 2016 a prezentuje výsledky v tejto oblasti za posledný rok, od predošlej súťaže.

Poslaním súťaže je rozvoj neprofesionálnych umelcov vo viacerých žánroch a širokej škále výtvarných techník. Napomáha vyhľadávať a podporovať nové talenty a rozvíjať schopnosti starších a vyspelejších amatérskych autorov. Zároveň vytvára priestor na prezentáciu najlepších prác v regionálnom kole i v ďalších postupových kolách v tomto 53. ročníku súťaže.

Cieľom súťaže a výstavy je aj prispieť ku estetizácii životného štýlu a prostredia širokej verejnosti. Tohtoročnej súťaže sa zúčastnilo 25 autorov s počtom 95 výtvarných prác. Súťažné práce boli rozdelené podľa novej kategorizácie v zmysle organizačnej štruktúry NOC Bratislava pre neprofesionálne výtvarníctvo a tiež v jednotlivých technikách.

Kategória A: 15-25 rokov

Kategória B: 26-60 rokov

Kategória C: nad 60 rokov

Kategória D: insistní a naivní autori od 15 rokov

Súťaže sa nemohli zúčastniť absolventi VŠVU, AU,  ekvivalentov týchto škôl na Slovensku i v zahraničí.

Hodnotenie súťažných prác sa uskutočnilo 3.3.2016 v priestoroch POS v Poprade Spišskej Sobote, hodnotiaca porota menovaná riaditeľom POS v Poprade pracovala v zložení:

František Žoldák – výtvarník a galerista

Danka Rožárová – vedúca odd.ZUČ POS v Poprade

Vladimír Vlado – odborný pracovník ZUČ POS v Poprade

 

Z predložených výtvarných prác v niekoľkých kategóriách a jednotlivých technikách porota udelila ceny a diplomy za umiestnenie a čestné uznania s možnosťou postupu do vyššieho kola súťaže takto:

 

Kategória A:    diplomy a ceny bez poradia s postupom na krajskú súťaž

Zuzana Majerčáková – Gejša

Jana Gabonová – Papagáj

Natália Glajzová – Psy

Kategória A: Čestné uznanie bez možnosti postupu

Zuzana Majerčáková – Farby hudby

 

 

Kategória B: kresba a grafika: Diplomy a ceny s poradím s postupom na krajskú súťaž

1. Jozef Ujčík – Ženy a páv, Boží strom, Hriech II., Šachistka

2. Karol Košík – Telo, Plecia

3. Júlia Ďurásová – Bazový list, Hroznový list I.

 

Kategória B: maľba: Diplomy a ceny s poradím s postupom na krajskú súťaž

1. Pavol Roško – Potmechuť

2. Karol Košík – Dvorné dámy

3. Martina Knutová – Požehnanie, Galanka

3. Lenka Filipová – Dúhový cirkus, Na vlnách, Tri perly

 

Kategória B: maľby: Čestné uznanie bez možnosti postupu

Ondrej Ruttkay- 95, Citróny

Emília Krajčiová – Nápad, Pád, Dopad

 

Kategória C: kresba:  Diplomy a ceny bez poradia s postupom na krajskú súťaž

Juraj Ujházy – Banská Štiavnica I., Banská Štiavnica III.

 

Kategória C: Čestné uznanie bez možnosti postupu

Ján Krivoňák – Studený potok

Július Kováč – Zátišie s ovocím I., Zátišie s vínom

 

Kategória C: maľba Diplomy a ceny s poradím s postupom na krajskú súťaž

1. Emil Farkašovský – Žena po práci, Turisti na Spiši

2. Juraj Ujházy – Kosatce, Tulipány

3. Jozef Čekovský – Krížová cesta

 

Kategória C: PC grafika:  Diplomy a ceny bez udania poradia s postupom na krajskú súťaž

Melánia Jandurová – Ľadovce, Olovené mraky, pani Bovaryová, Lampáš,  Pyšný Markýz

 

Kategória D: insitná plastika: Diplomy a ceny bez udania poradia s postupom na krajskú súťaž

Ján Veteška – Zahučali hory, zahučali lesy

Milan Bocko – Materstvo, Žena v horách

Anton Budzák – Kohút zakikiríkal a čert sa na kolomaž rozlial, Rodošnik

Miloslav Semančík – Panny Galilejské

 

 

Porota konštatovala, že súťaže sa zúčastnilo pomerne málo mladých autorov a v ďalších kategóriách bola najviac zastúpená technika maľby a insitnej plastiky. Autori nevyužívajú ďalšiu škálu výtvarných techník a materiálov.

Porota odporúča do súťaže zaslať práce tematicky a štýlovo i technicky v kompaktnom výtvarnom názore, aby bola kolekcia presvedčivá.

 

Ocenené práce postupujú do krajskej súťaže : Výtvarné spektrum 2016 , ktorej vyhodnotenie bude 3.6.2016 v Humennom, kde sa každý autor môže zúčastniť na vernisáži, hodnotiacom semináre a pozrieť si vystavené výtvarné práce a samozrejme inšpirovať sa k zlepšeniu úrovne vlastnej tvorby.

Táto regionálna výstava  v POS v Poprade potrvá do 5.4.2016.

 

 

 

V Poprade 2.3.2016  František Žoldák

 

 

 

PROPOZÍCIE

medziokresnej súťaže neprofesionálnej  výtvarnej tvorby

 

 

VÝTVARNÝ   SALÓN   2016

 

Poslanie súťaže: Výtvarný salón 2016 je regionálna súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby           v rámci trojkolového postupového charakteru /regionálne, krajské a celoslovenské kolo/, ktorá vrcholí výstavou vybraných prác. Uskutočňuje sa každoročne a prezentuje výsledky v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorbe.

Poslaním súťaže je podporovať a aktivizovať umelecké výtvarné voľnočasové aktivity občanov v celej rozmanitosti kreatívnych postupov a žánrov, poskytovať priestor na prezentáciu a konfrontáciu ich výsledkov v regióne a podporovať rast a kvalitu úrovne amatérskej výtvarnej tvorby. Vďaka vekovým kategóriám už aj mladí ľudia /od 15 rokov/ sa môžu uchádzať o účasť v súťaži, čím sa podujatie stáva jednou z príťažlivých a účinných foriem prevencie voči akýmkoľvek patologickým prejavom.

Cieľom podujatia je aj prispieť ku kultivovaniu životného štýlu a kultúrnemu rozvoju vo všetkých vrstvách obyvateľstva regiónu.

 

Súťažné kategórie:

 

Kategória A: autori vo veku od 15-25 rokov

 

Kategória B: autori vo veku od 25-60 rokov

 

Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov

 

Kategória D: autori vo veku od 15 rokov, výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – insitná tvorba / art brut, naivné umenie, umenie outsiderov.../

 

Podmienky účasti:

Tvorivá súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach:

v kresbe, maľbe, grafike, plastike, úžitkovej tvorby, v prácach intermediálneho charakteru a PC grafike.

Do súťaže nebudú prijaté práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a štúdii.

Prihlásiť sa môžu občania Podtatranského regiónu s výtvarným záujmom vo veku od 15 rokov. Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom – absolventom VŠVU / Akadémie umení a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí /

Súťažiť môžu výtvarné práce realizované v rokoch 2012 – 2016, pričom autori nemôžu prihlásiť svoje práce, s ktorými už súťažili v predchádzajúcich ročníkoch.

Súťaž nie je tématicky ohraničená.

 

 

 

 

Technické podmienky:

     Všetky výtvarné práce musia byť vhodne upravené /pasparta, rám, prípadne iný spôsob/, na zadnej strane /pri plastike na spodnej/  opatrené identifikačnými štítkami a čitateľne vyplnenými údajmi: meno, priezvisko a vek autora, kategória, názov diela a výtvarná technika, rok vzniku, presná adresa trvalého bydliska autora, e-mail.adresa.

Súčasťou zaslania prác sú aj prihlášky do regionálneho kola, ktoré musia byť dôsledne a čitateľne vyplnené.

 

 

 

Vyhodnotenie súťaže:

 

    Práce v regionálnom kole vyhodnotí odborná porota, ktorú vymenuje riaditeľ POS Poprad. Porota rozhodne o oceneniach a postupe do krajského kola súťaže. V každej kategórii udelí  ceny / možnosť aj bez určenia poradia / a čestné uznania.

 

 

           Práce prosíme zaslať najneskôr do  25. februára 2016  na adresu:

                               Podtatranské osvetové stredisko

                               Sobotské nám. č. 4

                               058 01 Poprad – Spišská Sobota

 

 

 

               Termín konania vernisáže : 10. marca 2016 o 15.30 hod.

                Výstava prác:  od 10.3. – do  5.4. 2016

 

        Uvedený termín konania vernisáže je zároveň pozvánkou!!!

 

Vernisáž výstavy a vyhodnotenie regionálnej súťaže bude uverejnené na stránke:

www.osvetapoprad.sk

 

                S pozdravom

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Peter Š U C A, v.r.

                                                                                              riaditeľ POS Poprad 

 

Vybavuje: Vladimír Vlado

                 Č. t. 052/7722466

......................................................................................................................................................................................

 

 

 
Prihláška do regionálneho kola súťaže

VÝTVARNÝ   SALÓN   2016

 

 

Meno autora:  ............................................................................................................................

 

Adresa: .......................................................................................................................................

 

Rok narodenia: .........................  Kategória: ......................................  telefón: .......................

 

E-MAIL:

PROSÍME  UVIESŤ EMAILOVÚ ADRESU  PRE RÝCHLEJŠIU KOMUNIKÁCIU

 

 

Názov výtvarnej práce:                                                            technika, rok vzniku:

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

 

V Poprade dňa ...............                                        podpis autora: ...........................................

 

 

 


 

Výtvarný salón 2015

Zápisnica 2015:

               Regionálna,medziokresná súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Poprad,Kežmarok a Levoča bola vypísaná Podtatranským osvetovým strediskom v Poprade pod názvom „Výtvarný salón 2015“ a prezentuje výsledky v oblasti neprofesionálnej  výtvarnej tvorby za posledný rok.

                Poslaním súťaže je podporovať rozvoj záujmovej umeleckej tvorivosti výtvarníkov od 15 rokov vo všetkých žánroch a širokej škále výtvarných techník. Napomáha vyhľadávať a podporovať nové talenty a rozvíjať schopnosti vyspelejších autorov. Zároveň vytvára priestor na prezentáciu najlepších prác v regionálnom kole i v ďaľších postupových kolách v aktuálnom 52. ročníku. Cieľom súťaže a výstavy je aj prispieť ku kultivovaniu životného štýlu širokej verejnosti.

                Súťaže sa zúčastnilo 13 autorov s počtom prác 57. Práce boli rozdelené podľa novej kategorizácie v zmysle organizačnej štruktúry NOC pre neprofesionálnych výtvarníkov a tiež v jednotlivých technikách.

Kategória A : autori vo veku od 15 do 25 rokov

Kategória B : autori vo veku od 25 do 60 rokov

Kategória C : autori vo veku nad 60 rokov

Kategória D : autori vo veku od 15 rokov výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom-                     

                         insitná tvorba / art brut, naivné umenie, umenie outsiderov atď. /

                  Súťaže sa nemôžu zúčastniť profesionálni umelci – absolventi vysokej školy výtvarného zamerania /VŠVU/, Akadémie umení a ekvivalentov týchto škôl doma a v zahraničí.

 

Hodnotenie prác sa uskutočnilo 3.3.2015 v priestoroch POS v Spišskej Sobote. Hodnotiaca porota menovaná riaditeľom POS pracovala v zložení:

 

František Žoldák – výtvarník a galerista

Danka Rožárová – pov.zást.riad. POS, ved.odd.ZUČ

Vladimír Vlado – odb.pracovník POS

 

                   Z predložených výtvarných prác vo vekových kategóriach a jednotlivých technikách porota udelila diplomy za umiestnenie a čestné uznania, s možnosťou postupu do vyššej súťaže týmto autorom:

Kategória B -  kresba:

1. neudelené

2. Karol Košík – práce: More, Úvaha – kresba uhlom

3.Aneta Tormová – práce: kostol sv.Juraja  Sp.Sobote

                                              Artikulárny kostol v Kežmarku – kolorovaná perokresba

 

Čestné uznanie:

Júlia Ďurásová – práca - Lipa

 

 

Kategória B – grafika:

1. Melánia Jandurová – práce: Cyklus 6 ks PC grafík

2. neudelené

3. Júlia Ďurásová – práca: Strom Labutí – linorit

Kategória B – maľba:

1. Rastislav Hablák – práce: Ružová, Les – akryl

2. Karol Košík – práce: Kráľovna, Masky – akryl

3. Jozef Čekovský – práca: Veštec – olej

Čestné uznanie :

Aneta Tormová – práca: Matúš – olej

 

 

Kategória C – kresba:

1. Ján Krivoňák – práce: Sofia, Gabriela – kresba ceruzou

Kategória C – maľba:

1. Eleonóra Habláková – práce: diptych  Herodiáda, Šašovi králi – akryl

2. Juraj Ujházy – práce: Tieňohra, Túžba – suchý pastel, Farebný sen 1.,2. - akvarel

3. Emil Farkašovský – práce: Každý človek nesie svoj kríž, Božská lalija – olej

 

Kategória D – insitná plastika:

1. Anton Budzák – práce: Betlehem 1. Betlehem 2. ,z vianočného stromčeka – drevo

2. Ján Veteška – práce: Maškrtník, Vodník Jožo – drevo

3. Miloslav Semančík – práce: Amorek, Šaškarňa – kovový relief

 

           Porota konštatovala,že súťaže sa nezúčastnili mladí autori a v ďaľších kategóriach bola najviac zastúpená technika maľby a insitnej plastiky. Autori nevyužívajú ďaľšiu širokú škálu výtvarných techník a materiálov. Porota odporúča, najmä autorom súťažiacim prvýkrát, aby do súťaže dali 3 – 5 prác v jednej technike, v rovnakom štýle a približne rovnakej úrovne, aby súťažná kolekcia bola presvedčivá. Ocenené práce postupujú do krajskej súťaže „Výtvarné spektrum 2015“, ktorej vyhodnotenie bude 29.5.2015 v Humennom, kde sa každý autor môže zúčastniť na vernisáži, hodnotiacom seminári a prehliadnuť si výstavu. Táto regionálna výstava potrvá do 2.4.2015.

 

V Poprade  3.3.2015

 

František Žoldák, Danka Rožárová, Vladimír Vlado

 

 

 

 


 

Vyhodnotenie medziokresnej postupovej súťaže
Výtvarný salón 2014


Medziokresná súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Poprad, Kežmarok, Levoča bola vypísaná Podtatranským osvetovým strediskom v Poprade pod názvom: Výtvarný salón 2014. Poslaním súťaže je podporovať rozvoj záujmovej umeleckej tvorivosti výtvarníkov od 15 rokov v oblasti výtvarnej tvorby v jej celej žánrovej i technickej rozmanitosti. Napomáha vyhľadávať a podporovať nové talenty a rozvíjať schopnosti vyspelejších autorov. Zároveň vytvára priestor na prezentáciu najlepších prác v regionálnom kole i v ďalších postupových kolách v aktuálnom 51. ročníku.


Cieľom súťaže a výstavy je aj prispievať k estetizácii životného štýlu širokej verejnosti. Súťaže sa zúčastnilo 15 autorov s počtom prác 42. Práce boli rozdelené podľa novej kategorizácie v zmysle organizačnej štruktúry NOC pre neprofesionálnych výtvarníkov.


Kategória A: autori vo veku od 15 – 25 rokov
                B: autori vo veku od 25 – 60 rokov
                C: autori vo veku nad 60 rokov
                D: autori vo veku od 15 rokov so špecifickým výtvarným prejavom – Institná tvorba

Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom, absolventom vysokých škôl výtvarného zamerania / VŠVU, akadémie umení a ekvivalentov týchto škôl na SK, v zahraničí / .


Hodnotenie sa uskutočnilo 7.3.2014 v priestoroch POS v Spišskej Sobote.

Hodnotiaca porota menovaná riaditeľom POS pracovala v zložení:

František Žoldák: výtvarník
Danka Rožárová: poverený zástupca riaditeľa POS, vedúca oddelenia ZUČ
Vladimír Vlado: odborný pracovník POS


Z predložených výtvarných prác v jednotlivých kategóriách porota udelila  diplomy bez určenia poradia a čestné uznania – všetko s postupom do vyššej súťaže :


Kategória B: / autori od 25 – 60 rokov /
Diplom: Pavol Roško – práca: Alica / technika: akryl spray /
Diplom: Michal Ševčík – práce: Ikarus  / technika: akryl/
Diplom: Karol Košík – práce: Ikaros, Izaiáš, Had však povedal... / technika: akryl, plátno /


Čestné uznanie: PhDr. Marcel Kupko – práca: Styx – mytologická rieka / technika: perokresba /
Čestné uznanie: Stanislav Gajdoš – práca: Pomenuj obraz / technika: tempera a olej na plátne /
Čestné uznanie: Alena Spiegelhalterová – práce: V rozkvete 1. V rozkvete 2. Červený mak / technika: akryl /
Čestné uznanie: Daniela Šebestová – práca: Rozhovory z triptychu S Fénixom / technika: maľba na hodváb /
Čestné uznanie: Jozef Čekovský – práca: Spišský hrad /technika: olejomaľba/


Kategória C: / autori nad 60 rokov /
Diplom: PaedDr. Mária Gallíková – diptych Rozjímanie / technika: olejomaľba /
Diplom: Július Vachmanský – práce: Muránska planina, Kytica II, / technika: maľba /
Diplom: Emil Farkašovský – práca: Mokrade / technika: olej /


Kategória D: / autori od 15 rokov – insitná tvorba /
Diplom: Anton Budzák – drevené plastiky - Tu máš tvoje, daj moje, Ta to zabava / na výstavu ide celá kolekcia /
Diplom: Milan Bocko – drevené plastiky – V mutelnici rodiaci sa zázrak, Oddychujúci drevorubač / na výstavu ide celá kolekcia /
Diplom: Ján Veteška – drevená plastika – Aký otec, taký syn


Porota konštatovala, že súťaže sa nezúčastnili mladí autori do 25 rokov a v ďalších kategóriách bola najviac zastúpená technika maľby a ľudovej instintej plastiky. Škoda, že autori nevyužívajú aj ďalšie výtvarné techniky a materiály, ako je grafika, PC grafika, kombinácia maľby, koláž, úžitková tvorba ako keramika, textil a pod.


Porota odporúča hlavne autorom zúčastňujúcim sa prvýkrát, aby do súťaže dali 3-5 prác v jednej technike podľa možností v jednom štýle a približne rovnakej úrovne, aby bola kolekcia presvedčivá.
Ocenené práce postupujú na krajskú súťaž : Výtvarné spektrum 2014, ktorej vyhodnotenie bude 30.5.2014 v Humennom.  Výstava je doplnená aj prácami, ktoré neboli ocenené.

V Poprade 7.3.2014                               

František Žoldák, Vladimír Vlado, Danka Rožárová


 

Výtvarný salón 2014

PODTATRANSKÉ   OSVETOVÉ   STREDISKO   V POPRADE

PROPOZÍCIE
medziokresnej súťaže neprofesionálnej  výtvarnej tvorby


VÝTVARNÝ   SALÓN   2014

Poslanie súťaže: Výtvarný salón 2014 je regionálna súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby           v rámci trojkolového postupového charakteru /regionálne, krajské a celoslovenské kolo/, ktorá vrcholí výstavou vybraných prác. Uskutočňuje sa každoročne a prezentuje výsledky v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorbe.
Poslaním súťaže je podporovať a aktivizovať umelecké výtvarné voľnočasové aktivity občanov v celej rozmanitosti kreatívnych postupov a žánrov, poskytovať priestor na prezentáciu a konfrontáciu ich výsledkov v regióne a podporovať rast a kvalitu úrovne amatérskej výtvarnej tvorby. Vďaka vekovým kategóriám už aj mladí ľudia /od 15 rokov/ sa môžu uchádzať o účasť v súťaži, čím sa podujatie stáva jednou z príťažlivých a účinných foriem prevencie voči akýmkoľvek patologickým prejavom.
Cieľom podujatia je aj prispieť ku kultivovaniu životného štýlu a kultúrnemu rozvoju vo všetkých vrstvách obyvateľstva regiónu.

Súťažné kategórie :
Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov bez výtvarného vzdelania /nie sú študentmi ani absolventmi stredných a vysokých škôl s výtvarným – pedagogickým zameraním/
Kategória B: autori vo veku od 15 – 25 rokov s výtvarným vzdelaním /študenti a absolventi všetkých stredných a vysokých škôl s výtvarným alebo výtvarno– pedagogickým zameraním, s výnimkou absolventov VŠMU alebo Akadémie umení v Banskej Bystrici a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí
Kategória A1: autori vo veku nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania, ktorí nie sú študentmi ani absolventmi stredných a vysokých škôl s výtvarným – pedagogickým zameraním/
Kategória B1: autori vo veku nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním /s výnimkou absolventov VŠMU a Akadémie umení v Banskej Bystrici a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí
Kategória C: insitná tvorba  - autori nad 15 rokov bez výtvarného vzdelania – výtvarne neškolení autori so špecifickým výtvarným prejavom.

Podmienky účasti:
- Tvorivá súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach:
v kresbe, maľbe, grafike, plastike, úžitkovej tvorby, v prácach intermediálneho charakteru a PC grafike.
Do súťaže nebudú prijaté práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a štúdii.
Prihlásiť sa môžu občania Podtatranského regiónu s výtvarným záujmom vo veku od 15 rokov. Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom. Práce nesmú byť staršie ako dva roky.
Súťaž nie je tematicky ohraničená.

Technické podmienky:
     Všetky výtvarné práce musia byť vhodne upravené /pasparta, rám, prípadne iný spôsob/, na zadnej strane /pri plastike na spodnej/  opatrené identifikačnými štítkami a čitateľne vyplnenými údajmi: meno, priezvisko a vek autora, kategória, názov diela a výtvarná technika, rok vzniku, presná adresa trvalého bydliska autora.
Súčasťou zaslania prác sú aj prihlášky do regionálneho kola, ktoré musia byť dôsledne a čitateľne vyplnené.

Vyhodnotenie súťaže:

    Práce v regionálnom kole vyhodnotí odborná porota, ktorú vymenuje riaditeľ POS Poprad. Porota rozhodne o oceneniach a postupe do krajského kola súťaže. V každej kategórii udelí 3 ceny bez určenia poradia a čestné uznania.


           Práce prosíme zaslať najneskôr do  28. februára 2014  na adresu:
                               Podtatranské osvetové stredisko
                               Sobotské nám. č. 4
                               058 01 Poprad – Spišská Sobota

               Termín konania vernisáže : 13. marca 2014 o 15.30 hod.
                Výstava prác:  od 13.3. – do  31.3. 2014

        Uvedený termín konania vernisáže je zároveň pozvánkou!!!

Vernisáž výstavy a vyhodnotenie regionálnej súťaže bude uverejnené na stránke:
www.osveta.schranka.sk

                S pozdravom

 

        PaedDr. Peter Š U C A, v.r.
        riaditeľ POS Poprad

 

Vybavuje: Vladimír Vlado
                 Č. t. 052/7722466SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.hideMenu(event)" onmouseover="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.showMenu(this, event)" osvetovom="" p="" podmienky="" podpis="" podtatranskom="" poprad.="" poprade="" pre="" programom="" r="" ria:="" rny="" rok="" s="" sa="" skype_menu_props="{" skypeaction="skype_dropdown" sledkov="" slovenska="" span="" spojenej="" stredisko="" stredisku="" style="text-align: center;" tabindex="-1" tum="" tvarnej="" tvorcov="" tvorcovia="" u="" umelcov="" v="" vek:="" vierka="" z="" ziu="" zov="" zvyky="">052/ 77 22 466 , email:osvetapp@stonline.sk /
      Súťažiaci z Batizoviec môžu svoje práce doniesť na Obecný úrad pani Soni Andrášovej / mob.: 0915 926 364SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.hideMenu(event)" onmouseover="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.showMenu(this, event)" osobitnom="" osobne="" ou="" p="" padne="" paeddr.="" pc="" peter="" plastike="" podmienky="" podujatia="" podujatie="" poprad="" poprad.="" poradia="" porota="" porotu="" pos="" posielajte="" poslanie="" postupe="" postupov="" pre="" predaj="" prevencie="" prezentuje="" pri="" priestor="" priezvisko="" r="" rast="" ria="" rii="" rnemu="" robky="" rok="" rokov="" rokov.="" rovne="" rovni="" rozhodne="" rozmanitosti="" rozvoju="" rskej="" s="" sa="" si="" sielke="" skype_menu_props="{" skypeaction="skype_dropdown" sledkov="" sledky="" sledne="" so="" span="" stava="" stavou="" stavy="" strane="" stredisko="" stva="" style="text-align: right;" svoje="" t.="" tabindex="-1" te="" technika="" techniky="" tematicky="" tkami="" tudenti="" tudentmi="" tudentov="" tvarne="" tvarnej="" tvorby.="" u="" udia="" uje="" ujmom="" umelcom.="" v="" va="" vek="" vekovej="" veku="" vhodne="" vnych="" vo="" vybavuje:="" vyhodnotenie="" vymenuje="" vypisuje="" vzdelania="" z="" zadnej="" zaslania="" zdobenia="" zov="">052/7722466

Uvedený termín konania vernisáže je zároveň pozvánkou!!!

 

 

 

Prihláška do regionálneho kola súťaže

VÝTVARNÝ   SALÓN   2013


Meno autora:  ............................................................................................................................

Adresa: ......................................................................................................................................

Vek: .........................  Kategória: ......................................  telefón: ........................................
EMAIL:
PROSÍME  UVIESŤ EMAILOVÚ ADRESU  PRE RÝCHLEJŠIU KOMUNIKÁCIU

Názov výtvarnej práce:                                                            technika, rok vzniku:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

V Poprade dňa ...............                                        podpis autora: ...........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................................

.ROK 2012

VYHODNOTENIE     VÝTVARNÝ  SALÓN   2012


    Medziokresná súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby z okresom Poprad,  Kežmarok a Levoča bola vypísaná Podtatranským osvetovým strediskom v Poprade pod názvom „Výtvarný salón 2012“.
     Poslaním tejto trojkolovej výtvarnej súťaže je podporovať umelecké výtvarné aktivity mladých i vyspelých výtvarníkov v celej rozmanitosti žánrov i techník a podporovať rast kvality úrovne neprofesionálnej výtvarnej tvorby v regióne.
      Došlé výtvarné práce boli rozdelené do troch kategórií, celkovo sa zúčastnilo 13 autorov. Vyhodnotenie súťaže realizovala odborná porota v zložení:
-PaedDr. Rudolf Rabatin – pedagóg a výtvarník
- František Žoldák – galerista a výtvarník
- Vladimír Vlado – pracovník POS
     Z výtvarných techník vôbec nebola zastúpená kresba, voľná grafika /len počítačová grafika/, úžitková tvorba a voľná komorná plastika. Drevená plastika bola iba v kategórii insitnej /ľudovej/ tvorby.
Za najlepšie práce v jednotlivých kategóriach sa porota rozhodla udeliť cenu, diplomy a čestné uznania týmto autorom:
V kategórii „A“ – autori nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania
- Emil Farkašovský- za dve kompozične i farebné vyvážené olejomaľby „Na túru, Cyklisti“
- Alena Spiegelbalterová – za dve olejomaľby: „Evin hriech a Gotica, ktoré vychádzajú z reálnej kompozície a prechádzajú čiastočne štylizáciou
- Ing. Karol Košík – za dve pocitové, abstraktné maľby: „Kolobeh a Špirála“
V tejto kategórii, ktorá bola najviac obsadená, porota udelila ešte 3 čestné uznania a to týmto autorom:
- MUDr. Daniele Šebestovej – za 2 olejomaľby prechádzajúcej do asembláže  : „Operený
                                                                                                 had,     Drakovták“
- Anete Tormovej – za abstraktnú kompozíciu: „Cieľ“
- Alexander Kříž – za realisticky poňaté: „Lúčne kvety“
V kategórii B1 – autori nad 25 rokov so vzdelaním
- Melánia Jandurová – za kolekciu  ôsmych abstraktných počítačových grafik
- Michal Ševčík – za olejomaľbu : „Mal na ružiach ustlané“
V kategórii C – instina /resp. ľudová/ tvorba
- Ján Veteška – za drevenú  kompozíciu „Spoločenstvo svätých“
- Anton Budzák – za drevenú figurálnu plastiku – „Lucky“
- Milan Bocko – za drevenú  figurálnu plastiku : „Pred zmrtvýchvstaním“
      Ocenené práce postupujú do krajskej súťaže v Humennom.

 

 

SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.hideMenu(event)" onmouseover="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.showMenu(this, event)" style="display: none;">
You'll need Skype CreditFree via Skype

 


 


7291869

Úvodná stránka