Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

Z Tatranského prameňa 2014

Organizačné pokyny Z Tatranského prameňa 2014

Organizačné pokyny
festivalu folklórnych kolektívov podtatranského regiónu
Z TATRANSKÉHO PRAMEŇA
OKRESNEJ  SÚŤAŽE DFS DETI DEŤOM A ŠAFFOVA  OSTROHA
22. marca 2014
MsKS Kežmarok 

Kežmarok:  /okresy Kežmarok a Levoča/
8.00 hod.  - Príchod a prezentácia účastníkov festivalu – úhrada štartovného v zmysel propozícií.   /účinkujúci sa zúčastňujú súťaže  na vlastné náklady  príp. na náklady vysielajúcej organizácie alebo zriaďovateľa!/
8.00 – 10.00 hod.  priestorové skúšky
DFS Maguráčik Kežmarok
DFS Kicorka  ZŠ Lendak
DFS Goralik  Kežmarok
DFS Venček Levoča
DFS Studenočka Nižné Repáše

 

10.00 HOD. SÚŤAŽNÉ VYSTÚPENIA

 

C - SÓLISTI SPEVÁCI
Okres Kežmarok :

1. MENO A PRIEZVISKO:         Veronika Uličná                                                     VEK:    9
ADRESA  ZRIAĎOVATEĽA:  DFS Goralik Kežmarok
               HUDOBNÝ SPRIEVOD:  DĽH Goralik
               NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU  (NÁZVY PIESNÍ):  1. Dživečko
                                                                                    2.V leše na lunce
               ČASOVÉ TRVANIE:  4 min.

2. MENO A PRIEZVISKO:         Lenka  Ilášová                                                         VEK:   7
ADRESA  ZRIAĎOVATEĽA:  DFS Goralik Kežmarok
               HUDOBNÝ SPRIEVOD:  DĽH Goralik
               NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU  (NÁZVY PIESNÍ):  1. Ket se jo zašpivom
                                                                                    2.
               ČASOVÉ TRVANIE:  3,5 min.

3. MENO A PRIEZVISKO:         Karin Makovská, Michala Peštová                         VEK:   13
ADRESA  ZRIAĎOVATEĽA:  DFS Goralik Kežmarok
               HUDOBNÝ SPRIEVOD:  DĽH Goralik
               NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU  (NÁZVY PIESNÍ):  1 . Ked nas naša mamka
                                                                                    2. Poljana, poljana
               ČASOVÉ TRVANIE:  3,5 min.

4. MENO A PRIEZVISKO:         Estera Nebusová,                                              VEK:   15,
ADRESA  ZRIAĎOVATEĽA:  ZŠ Lendak
               HUDOBNÝ SPRIEVOD: 
               NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU  (NÁZVY PIESNÍ):  1 .
                                                                                    2.
               ČASOVÉ TRVANIE:         min.

5. MENO A PRIEZVISKO:         Estera Nebusová, Klára Nebusová                       VEK:   15,13
ADRESA  ZRIAĎOVATEĽA:  ZŠ Lendak
               HUDOBNÝ SPRIEVOD: 
               NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU  (NÁZVY PIESNÍ):  1 .
                                                                                    2.
               ČASOVÉ TRVANIE:         min.

Okres Levoča:
1. MENO A PRIEZVISKO:         Martina Drozdyová                                                  VEK:   12
ADRESA  ZRIAĎOVATEĽA:  ZŠ Levoča
               HUDOBNÝ SPRIEVOD: 
               NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU  (NÁZVY PIESNÍ):  1 . Visoka sosna
                                                                                    2. Visoka lisečka
               ČASOVÉ TRVANIE:       3  min.

2. MENO A PRIEZVISKO:         Martina Drozdyová, Barbora Šuňavská                   VEK:   12,13
ADRESA  ZRIAĎOVATEĽA:  ZŠ Levoča
               HUDOBNÝ SPRIEVOD: 
               NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU  (NÁZVY PIESNÍ):  1 . Viľeceli lstovičky
                                                                                    2. Šalata, šalata
               ČASOVÉ TRVANIE:       3  min.

3. MENO A PRIEZVISKO:         Barbora Nemcová                                                       VEK:   12
ADRESA  ZRIAĎOVATEĽA:  DFS Studenočka
               HUDOBNÝ SPRIEVOD:  Matúš Plačko - akordeón
               NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU  (NÁZVY PIESNÍ):  1 . Hory moji, hory
                                                                                    2. Ket ja pasva husky husata
               ČASOVÉ TRVANIE:       6 min.

 

A - DETSKÉ ĽUDOVÉ HUDBY

 

1. NÁZOV DĽH:      ĽH DFS Goralik Kežmarok                                 
              MIESTO PÔSOBENIA:  Kežmarok
              MENO A PRIEZVISKO VEDÚCEHO:       Ľudmila Kovalčíková
              PRIMÁŠ A ČLENOVIA DĽH:            NÁSTROJ:
              Damián Pružinský                                                      -   husle 
              Mário Mačičák                                                           -   kontrabas
              Adam Vida                                                                  -   akordeón
              NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU  (NÁZVY PIESNÍ):    Muzika, muzika
              AUTOR /UPRAVIL/:
              STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽNÉHO BLOKU:  Tento súťažný blok spracováva piesne   
              a variácie goralského regiónu
              POČET ÚČINKUJÚCICH:  3                                                  
             ČASOVÉ TRVANIE:   4 min.

2. NÁZOV DĽH:      DĽH DFS Kicorka Lendak                               
              MIESTO PÔSOBENIA:  ZŠ a Lendak
              MENO A PRIEZVISKO VEDÚCEHO:       Mgr. Iveta Pavlíková
              PRIMÁŠ A ČLENOVIA DĽH:            NÁSTROJ:
              Samuel   Špak                                                               husle
              Caroline Halčin                                                             husle
              Estera Nebusová                                                     husle
               Jozef Špak       kontrabas
              Štefan Hudáček                   akordeón
Gabriel Háber        akordeón
              NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU  (NÁZVY PIESNÍ):  
              AUTOR /UPRAVIL/:  Mgr. Iveta Pavlíková
              STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽNÉHO BLOKU:  Goralské piesne
   1 Hej gurol je se , gurol,   2 Pomykoj še pomykoj,  3 Za gurami, za ľasmo, za dolinami
              POČET ÚČINKUJÚCICH:    6                                                
             ČASOVÉ TRVANIE:   4 min.

3. NÁZOV DĽH:      DĽH DFS Maguráčik Kežmarok                               
              MIESTO PÔSOBENIA:  ZŠ a ZUŠ Dr.D.Fischera a KPM Kežmarok
              MENO A PRIEZVISKO VEDÚCEHO:       Mgr. Iveta Pavlíková
              PRIMÁŠ A ČLENOVIA DĽH:            NÁSTROJ:
              Timea Poľanovská                                         1. husle
              Samuel   Špak                                                              2. husle
              Viktória Fuksová                                                            husle
              Daniel Pliško         husle
               Jozef Špak       kontrabas
              Patrik Kellner                   akordeón
                            NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU  (NÁZVY PIESNÍ):   Po goralski
              AUTOR /UPRAVIL/:  Mgr. Iveta Pavlíková
              STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽNÉHO BLOKU:
              POČET ÚČINKUJÚCICH:    5                                                
             ČASOVÉ TRVANIE:   5 min.

B - DETSKÉ SPEVÁCKE SKUPINY
1. NÁZOV :  DSS  Goralik Kežmarok
               MENO A PRIEZVISKO VEDÚCEHO:  Ľudmila Kovalčíková
              NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU:   A v tym našim Bvažovi
              AUTOR /UPRAVIL/:
              HUDOBNÝ SPRIEVOD:
              STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽNÉHO BLOKU:   Toto spevácke pásmo zachováva tradície
              rusínskej národnosti, veľmi blízkej nášmu okresu, konkrétne z bývalejdedinky Blažov, ktorá sa 
              až do 50 – tych rokov min. storočia nachádzala na území Levočských vrchov. Dnes už
              neexistuje, no mnohých občanov , alebo ich potomkov nájdeme v obci Žakovce, kde sa
              väčšina z nich presťahovala. Dej spevov sa odohráva na lúke v Blažovskej doline, kde dievčatá
              chodili hrabať seno.
              V PROGRAME UVEDÚ (NÁZVY PIESNÍ):  
              1 Hrabaj divče, hrabaj 2    Poľana , poľana
             3 Ej garelečko moje       4    A jak my ša
               POČET ÚČINKUJÚCICH:   12      
               ČASOVÉ TRVANIE:  DO 6 MIN.
              
2. NÁZOV :  CHSS  Goralik Kežmarok
               MENO A PRIEZVISKO VEDÚCEHO:  Ľudmila Kovalčíková
              NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU:   Hej gurol jo se,  gurol
              AUTOR /UPRAVIL/:
              HUDOBNÝ SPRIEVOD:
              STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽNÉHO BLOKU:   Toto spevácke pásmo zachováva tradície
              goralského regiónu v podaní chlapčenskej speváckej skupiny reprezentuje oblasť Zamaguria.
              V PROGRAME UVEDÚ (NÁZVY PIESNÍ):  
              1 Hej gurol je se , gurol 2    Hej nepudem do gury
             3 Dolu pod Magurou       4   
               POČET ÚČINKUJÚCICH:   4      
               ČASOVÉ TRVANIE:   5 MIN.
              
3. NÁZOV DSS:  DSS KICORKA , ZŠ LENDAK
              MENO A PRIEZVISKO VEDÚCEHO:  Mgr. PAVLÍKOVÁ  IVETA
              NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU:  TAM NEDALEKO
              AUTOR /UPRAVIL/ :  Mgr. Iveta Pavlíková
              HUDOBNÝ SPRIEVOD:
              STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽNÉHO BLOKU: 
              V  PROGRAME UVEDÚ (NÁZVY PIESNÍ):  1. Tam nedaleko
                                                                                      2. O Janicku zloty vlos  
                                                                                      3. Janicku sokole                                                                   
               POČET ÚČINKUJÚCICH: 12                       
               ČASOVÉ TRVANIE:     minút
               Stručná charakteristika :

 

4. NÁZOV DSS:  DSS Maguráčik  Kežmarok
Miesto pôsobenia : ZŠ  Dr. D. Fischera, ZUŠ Petržalská , CVČ a KPM Kežmarok
              MENO A PRIEZVISKO VEDÚCEHO:  Juraj Švedlár
              NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU:   Zašpivoj ptosecku
              AUTOR /UPRAVIL/ : Juraj Švedlár, Mgr. Iveta Pavlíková
              STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽNÉHO BLOKU:  Goralské piesne zo Zamaguria               
              HUDOBNÝ SPRIEVOD:  ĽH DFS Maguráčik
              POČET ÚČINKUJÚCICH: 12                       
              ČASOVÉ TRVANIE:  5 minút
              STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA :  Dievčenská spevácka skupina účinkuje so súborom Maguráčik.
              Pravidelne pripravuje nové spevácke čísla, ktoré uvádza v programe súboru. Táto
              novozostavená spevácka skupina zbiera skúsenosti na samostatné  účinkovanie v súbore.

Okres Levoča

 

1. NÁZOV :     DSS  Venček , ZŠ Francisciho 11, Levoča
              MENO A PRIEZVISKO VEDÚCEHO:   Mgr. Ľubica Šefčíková
              ADRESA: ZŠ Francisciho 11, 054 01 Levoča ,  č.t. 0902 342 043SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.hideMenu(event)" onmouseover="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.showMenu(this, event)" skype_menu_props="{">0902 342 043, e-mail: lubica145@gmail.com
              NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU:   Špivanky, špivanky
              AUTOR /UPRAVIL/:
              HUDOBNÝ SPRIEVOD:
              STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽNÉHO BLOKU: 
              V PROGRAME UVEDÚ (NÁZVY PIESNÍ): 
              POČET ÚČINKUJÚCICH:    12
             ČASOVÉ TRVANIE:  7  MIN.
             CHARAKTERISTIKA SÚBORU:  Detský folklórny súbor Veček pri ZŠ Francisiho 11 v Levoči
              v tomto roku oslavuje 15. Narodeniny. Pracuje pod vedenímp.uč. Mgr. Márie Bariakovej 
              a Mgr. Ľubice Šefčíkovej. Cieľom tohto amaterského detského kolektívu je uchovávať detský
               hudobný a tanečný folklór najmä z oblsti regiónu Spiša. Pravidelne sa zúčastňuje na rôznych
               vystúpeniach v rámci školy a mesta, prehliadky ZUČ a súťaže hudobného  folklóru detí  Deti 
              deťom, kde pred dvoma rokmi spevácka skupiny Venček sa umiestnila v Zlatom pásme.

2. NÁZOV :     DSS  Studenočka, Nižné Repáše
              MENO A PRIEZVISKO VEDÚCEHO:   Ing. Alžbeta Rusiňáková
              ADRESA:  ZŠ Nižné Repáše,  053 73                                           e-mail: rusinako@centrum.sk
              NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU:   Ej, zašpivajme sobi bo ša rozyjdeme
              AUTOR /UPRAVIL/:
              HUDOBNÝ SPRIEVOD:
              STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽNÉHO BLOKU:  Blok dievčenských piesní z Torysiek, obce
                                                                                                          v Levočských vrchoch.
              V PROGRAME UVEDÚ (NÁZVY PIESNÍ):  1.Ej, zašpivajme sobi , 2.Lem jedna zornička
      3.Ked pideš kovo nas ,
                                                                                     4.Pačit sa mi pačit v Toryskach jeden dim
              POČET ÚČINKUJÚCICH:    12
             ČASOVÉ TRVANIE:  6  MIN.
             CHARAKTERISTIKA SÚBORU:  DFSk Studenočka pracuje s menšími prestávkami od roku 2000. Vo svojich vystúpeniach sa sústreďuje predovšetkým na spev rusínskych ľudových piesní, oživuje a prezentuje zvyky typické pre oblasť Hornej Torysy – z obcí Nižné Repáše, Oľšavica a Torysky. Jej členovia sa pravidelne zúčastňujú na regionálnych podujatiach, na súťaži rusínskych piesní Makovická struna a na festivale folklóru Rusínov – Ukrajincov v Kamienke (okres Stará Ľubovňa). V roku 2003 nahrala vlastné CD Špivanočki moji. V posledných rokoch sa jej činnosť sústreďuje na to, aby jej členovia oživovali tradície vo svojich obciach a takto prispeli k ich zachovaniu.


D - SÓLISTI INŠTRUMENTALISTI

1. MENO A PRIEZVISKO:  Dalibor Gurka                                                      VEK:  10 r.
ADRESA zriaďovateľa:    ZŠ Lendak                                                            PSČ: 059 07
              NÁSTROJ:  heligónka                                                                                          
              ČASOVÉ TRVANIE:     min.
              NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU (NÁZVY PIESNÍ):
              1 Hej idem v ľas,  2 Ket pudem cz gury, 3  Lendacke parobci
              STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA :


2. MENO A PRIEZVISKO:  Samuel Špak                                                         VEK:  14 r.
ADRESA zriaďovateľa:    ZŠ Lendak                                                            PSČ: 059 07
              NÁSTROJ:  heligónka                                                                                          
              ČASOVÉ TRVANIE:     min.
              NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU (NÁZVY PIESNÍ):
              STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA :

CHOREOGRAFIE FS

Názov súboru:   FSS Magurák Kežmarok
Adresa zriaďovateľa : OZ Klub priateľov Magury a MsKS Kežmarok
Vedúci súboru:  Ladislav Leibitzer
Stručná charakteristika súboru:  Folklórny súbor Magurák vznikol spontánne. Pred  niekoľkými rokmi sa bývalí členovia súboru Magura  predstavili v programe  na 40. výročí vzniku súboru. Pocítili potrebu znova ochutnať krásu a čaro folklóru a tak sa začali schádzať. Každoročne absolvuje okolo 25 – 30 vystúpení doma i za hranicami. Stal sa neoddeliteľnou súčasťou folklórnej rodiny v Kežmarku.
Vyvrcholením doterajšej činnosti bolo účinkovanie na MFF Východná v programe Seniori a oslavách 55. výročia FS Magura v novembri 2009. V roku 2010 sa k súboru po 20. rokoch  vrátil dlhoročný vedúci Magury Ing. Karol Purtz.
Má vlastnú ľudovú hudbu. Vedúcim súboru je Ladislav Leibitzer, organizačne napomáha Juraj Švedlár.
Cieľom Maguráku je obnova a naštudovanie starých tancov súboru Magura a vhodných choreografií z nášho regiónu.
Účinkujú so sprievodom vlastnej ľudovej hudby  pod vedením Sylvii Zimovej.

Názov choreografie: NA ŽDIARSKEJ BURSE
Stručná charakteristika choreografie,  (uviesť tematiku. oblasť, lokalitu, z  ktorej  bol čerpaný materiál alebo inšpiračné zdroje):   Nedeľňajšia tanečná zábava v Ždiari
Autori choreografie:  Ladislav Leibitzer
Hudobné spracovanie:  Sylvia Zimová
Rok vzniku: 2013
Počet interpretov: 26
Presný čas trvania: 12 min.
Hudobný sprievod:  ĽH FSS  Magurák

 


Názov súboru:   FS Magura Kežmarok
Adresa zriaďovateľa : OZ Klub priateľov Magury a MsKS Kežmarok
Vedúci súboru:  Jaroslava Sylvia Pavligovci
Stručná charakteristika súboru:  FS Magura  z Kežmarku od svojho vzniku sústavne zbiera, spracováva a interpretuje najkrajšie zvyky, piesne a tance goralského regiónu – uchováva tradície podtatranského ľudu. V súčasnej dobe pracuje ako občianske združenie Klub priateľov Magury. Počas svojej nepretržitej činnosti sa zaradil medzi popredné súbory na Slovensku o čom svedčí množstvo ocenení a uznaní. Okrem účasti na rôznych domácich festivaloch, prehliadkach a súťažiach súbor reprezentoval Slovenské ľudové umenie  v takmer všetkých krajinách Európy i Ázie.  Vo svojich radoch združuje mládež vo veku od 15 rokov. Je pravidelným účastníkom a organizátorom medzinárodného festivalu EĽRO – Európske ľudové remeslo v Kežmarku a účastníkom najznámejších  folklórnych festivaloch na Slovensku i v zahraničí. Počas aktívnej činnosti uskutočnila Magura okolo 3000 vystúpení a koncertov doma i za hranicami.  V tomto roku si pripomenie krásne jubileum - 60 rokov založenia.
Org. ved. súboru : Juraj Švedlár
Umeleckí vedúci  : Jaroslav a Sylvia Pavligovci
Názov choreografie:
Stručná charakteristika choreografie,  (uviesť tematiku. oblasť, lokalitu, z  ktorej  bol čerpaný materiál alebo inšpiračné zdroje):  
Autori choreografie:  Jaroslav Pavliga
Hudobné spracovanie: 
Rok vzniku: 2014
Počet interpretov:
Presný čas trvania:     min.
Hudobný sprievod:  ĽH FS  Magura

 

 

Názov súboru:   FSS Magurák Kežmarok
Adresa zriaďovateľa : OZ Klub priateľov Magury a MsKS Kežmarok
Vedúci súboru:  Ladislav Leibitzer
Stručná charakteristika súboru:  Folklórny súbor Magurák vznikol spontánne. Pred  niekoľkými rokmi sa bývalí členovia súboru Magura  predstavili v programe  na 40. výročí vzniku súboru. Pocítili potrebu znova ochutnať krásu a čaro folklóru a tak sa začali schádzať. Každoročne absolvuje okolo 25 – 30 vystúpení doma i za hranicami. Stal sa neoddeliteľnou súčasťou folklórnej rodiny v Kežmarku.
Vyvrcholením doterajšej činnosti bolo účinkovanie na MFF Východná v programe Seniori a oslavách 55. výročia FS Magura v novembri 2009. V roku 2010 sa k súboru po 20. rokoch  vrátil dlhoročný vedúci Magury Ing. Karol Purtz.
Má vlastnú ľudovú hudbu. Vedúcim súboru je Ladislav Leibitzer, organizačne napomáha Juraj Švedlár.
Cieľom Maguráku je obnova a naštudovanie starých tancov súboru Magura a vhodných choreografií z nášho regiónu.
Účinkujú so sprievodom vlastnej ľudovej hudby  pod vedením Sylvii Zimovej.
Názov choreografie: PŘI DUNAJCU
Stručná charakteristika choreografie,  (uviesť tematiku. oblasť, lokalitu, z  ktorej  bol čerpaný materiál alebo inšpiračné zdroje):   Tanečno - spevný obrázok zo života zamagurských pltníkov.
Autori choreografie:  Ing. Karol Purtz
Hudobné spracovanie:  Sylvia Zimová
Rok vzniku: 2013
Počet interpretov: 26
Presný čas trvania: 8 min.
Hudobný sprievod:  ĽH FSS  Magurák

Zmena programu vyhradená!

 

 

 

 

 


 

SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.hideMenu(event)" onmouseover="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.showMenu(this, event)" style="display: none;">
You'll need Skype CreditFree via Skype

 


 

Z Tatranského prameňa 2014 - výsledky

Z Tatranského prameňa 2014 - výsledky

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade už po sedemnásty krát pripravilo pre priaznivcov folklóru podujatie pod názvom Z Tatranského prameňa. Súčasťou festivalu sú postupové súťaže vyhlásené v príslušnom roku metodickým zariadením Ministerstva kultúry - Národným osvetovým centrom v Bratislave.
V tomto roku to boli: 
- postupová súťaž hudobného folklóru detí - Spievaj že si , spievaj... súčasťou, ktorej je postupová súťaž sólistov spevákov, sólistov inštrumentalistov, speváckych skupín a ľudových hudieb 
- súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha
- súťaž choreografií FS
POS v Poprade zrealizoval tieto postupové súťaže pre okresy Kežmarok, Levoča i Poprad za spolupráce s Mestským kultúrnym strediskom v Kežmarku a mestom Svit. V sobotu 22. marca 2014 sa v kežmarskom mestskom kultúrnom stredisku predstavili súbory z okresov Levoča a Kežmarok po obede v Dome kultúry vo Svite to boli zástupcovia okresu Poprad. Okolo 300 účinkujúcich  predstavilo niekoľko známych i neznámych ľudových piesní a nových tvorivých choreografií. Postupujúci sa predstavia na krajských súťažiach v Raslaviciach , Humennom a Vranove.
Hodnotiaca komisia menovaná riaditeľom POS Poprad  v zložení Ing. Ladislav Bačinsky choreograf z Košíc, Ladislav Varínsky hudobník z Košíc a Peter Mosoriak učiteľ ZUŠ Stará Ľubovňa vyhodnotili jednotlivé súťaže takto:
Kategória sólistov spevákov
Okres Kežmarok:
Zlaté pásmo s postupom
- Estera Nebusová, Klára Nebusová,  DFS Kicorka pri ZŠ Lendak

Zlaté pásmo s návrhom na postup
- Estera Nebusová, DFS Kicorka pri ZŠ  Lendak

Strieborné pásmo
- Veronika Uličná, DFS Goralik Kežmarok
- Lenka Ilášová, DFS Goralik Kežmarok
- Karin Makovská, Michaela Peštová, DFS Goralik Kežmarok
      
Okres Levoča:
Zlaté pásmo s postupom
- Martina Drozdyová, DFS Venček pri ZŠ  Levoča

Zlaté pásmo s návrhom na postup
- Martina Drozdyová, Barbora Šuňavská, DFS Venček pri ZŠ  Levoča

Strieborné pásmo
- Barbora Nemcová, DFS Studenočka pri ZŠ Nižné Repáše

Okres Poprad:
Zlaté pásmo s postupom
- Júlia Dvorčáková, DFS Letnička Poprad

Zlaté pásmo s návrhom na postup
- Eliška Galovičová, DFS Letnička Poprad

Zlaté pásmo
- Barbora Šebestová , DFS Jánošíček Svit
- Jana Koreňová, ZUŠ kpt.Nálepku Svit
- Veronika Mária Faixová, ZUŠ kpt. Nálepku Svit

Strieborné pásmo
- Martina Jančeková, DFS Popradčan ZUŠ Poprad
- Samuel Marušin, DFS Popradčan ZUŠ Poprad
- Lea Hlinková, DFS Popradčan ZUŠ Poprad
- Natália Lištiaková, ZUŠ kpt. Nálepku Svit
- Bianka Petriláková, Patrícia Cehuľová, ZUŠ kpt. Nálepku Svit

Bronzové pásmo
- Viktória Fridmanová, DFS Kochmaník Hranovnica
- Viliam Noga, DFS Kochmaník Hranovnica
- Samuel Valuš, DFS Kochmaník Hranovnica
- Zuzana Majerčáková, DFS Kochmaník Hranovnica
- Zuzana Vallušová, DFS Kochmaník Hranovnica

Kategória ľudových hudieb
okres Kežmarok
Zlaté pásmo s postupom
- DĽH DFS Maguráčik, Kežmarok

Zlaté pásmo
- DĽH DFS Kicorka pri ZŠ Lendak

Okres Poprad
Zlaté pásmo s postupom
- ĽH Mlátok pri ZUŠ kpt. Nálepku Svit
Zlaté pásmo s návrhom na postup
- DĽH Gerlaštek, ZUŠ Poprad

Kategória spevácke skupiny
Okres Kežmarok
Zlaté pásmo s postupom
- DSS DFS Maguráčik Kežmarok
Zlaté pásmo s návrhom na postup
- DSS  DFS Goralik Kežmarok
Strieborné pásmo
- DSS DFS Kicorka pri ZŠ Lendak
Bronzové pásmo
- CHSS DFS Goralik Kežmarok

Okres Levoča
Zlaté pásmo s postupom
- DSS DFS Studenočka pri ZŠ Nižné Repáše
Strieborné pásmo
- DSS DFS Venček pri ZŠ Levoča

Okres Poprad
Zlaté pásmo s postupom
- DSS DFS Letnička Poprad
Zlaté pásmo
- DSS Kolovrátok ZUŠ kpt. Nálepku Svit
Strieborné pásmo
- DSS DFS Popradčan ZUŠ Poprad
Bronzové pásmo
- Spevácka skupina DFS Kochmaník Hranovnica

Kategória sólisti inštrumentalisti
Okres Kežmarok
Zlaté pásmo s postupom
- Samuel Špak, DFS Kicorka pri ZŠ Lendak
Zlaté pásmo s návrhom na postup
- Dalibor Gurka, DFS Kicorka pri ZŠ Lendak

Súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha
Okres Poprad  - kategória D
Zlaté pásmo s postupom
- Matúš Barbierik, Barbora Šebestová, DFS Jánošíček Svit

Súťaž choreografií FS
Okres Kežmarok
Zlaté pásmo s postupom
- Zbojnícke  rozprávania, FS Magura Kežmarok
Zlaté pásmo s návrhom na postup
- Při Dunajcu, FSS Magurák Kežmarok
Zlaté pásmo
- Na Ždiarskej burse, FSS Magurák Kežmarok

Okres Poprad
Zlaté pásmo s postupom
- Chosn kale mazl tov, FS Vagonár Poprad
Zlaté pásmo s návrhom na postup
- Kolomijky, FS Vagonár Poprad


Spracoval: J. Švedlár, POS Poprad


 


7285822

Úvodná stránka