Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

Z Tatranského prameňa 2015

Z Tatranského prameňa 2015

Z Tatranského prameňa 2015

 

Podtatranské osvetové stredisko ako organizátor okresných postupových súťaží pripravilo aj tohto roku festival Z Tatranského prameňa, ktorého súčasťou boli okresné súťaže detských folklórnych súborov Deti deťom, sólistov tanečníkov Šaffova ostroha a folklórnych skupín Nositelia tradícií Veniec krásy vekmi uvitý. Druhá aprílová nedeľa patrila folklóru v okresoch Kežmarok, Levoča a Poprad.  Doobeda sa predstavili detské súbory z okresov Kežmarok a Levoča v MsKS Kežmarok, aby predviedli svoje novo naštudované pásma v súťaži Deti deťom:  Poslaním súťaže je :

1. podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove;

2. viesť vedúcich detských folklórnych súborov a prostredníctvom ich práce i členov k hlbšiemu poznaniu ľudových tradícií;

3. poukazovať na nadväznosť výchovy a tvorby medzi detskými a mládežníckymi súbormi, na životnosť a vývojaschopnosť detskej tvorby a tým aj jej význam a miesto v národnej kultúre;

4. využiť všetky podujatia na školiteľské účely pre metodikov regionálnych osvetových/kultúrnych stredísk, vedúcich súborov i pedagógov základných škôl;

5. viesť deti k poznávaniu tradícií priamo od ich nositeľov;

6. zachovávať štýlovosť a autenticitu.

Okres Kežmarok reprezentovali známe kežmarské kolektívy DFS Goralik a Maguráčik. Goralik sa predstavil s pásmom Ľudmily Kovalčíkovej pod názvom „Sochy, sochy premeňte sa!“ Pásmo je zamerané na hry a tance troch známych goralských dedín – Ždiar, Suchá Hora a Lendak. Spoločným znakom týchto dedín je uchovávanie goralských tradícií, no každá z nich má niečo, čo tá druhá nemá. Napríklad sa od seba líšia farebnosťou krojov. A práve tento aspekt sme využili v našom pásme, v ktorom sa deti hrajú na výstave krojovaných bábik. Toto pásmo podľa vyjadrenia odbornej poroty v zložení Ing. Ladislav Bačinsky, Emil Jacko z Košíc  a Danka Rožárová POS Poprad, bolo vysoko štylistické a v niektorých pasážach nezodpovedalo úrovne štylizácie v hudobnom i tanečnom prejave. Toto pásmo porota zaradila do Strieborného pásma.

Maguráčik sa predstavil najnovším programovým číslom vedúceho súboru Juraja Švedlára v hudobnej úprave Mgr. Ivety Pavlíkovej pod názvom „Goralská jar“ motto: „Jak še bavjom džeči, ket je vjosna na uboci“.  Pásmo detských hier a jarných zvykov v Zamagurí, kde verili , že jar nepríde pokiaľ púšťaná dolu Dunajcom nebude.  Pásmo spracované podľa výskumu známeho rozprávkara zo Zamaguria Viktora Majeríka s hudobným sprievodom detskej ľudovej hudby s primáškou Timeou Poľanovskou. Toto pásmo porota zaradila do Zlatého pásma s postupom na krajskú súťaž do Raslavíc.

Okres Levoča zastupoval DFS Venček zo ZŠ Francisciho v Levoči. S pásmom „Na žeľenej lúke“ v choreografii Márie Bariakovej predviedol Jarné hry dievčat na lúke prerušené a spestrené príchodom chlapcov. Pekné predvedené detské hry pobavili prítomných divákov, ktorí ich odmenili spontánnym potleskom. Odborná porota ocenila prácu vedúcich a zaradila toto pásmo do Strieborného pásma.  Druhý prihlásený kolektív z Studenočka Nižných Repáš sa z vážnych dôvodov tejto súťažnej prehliadky nezúčastnil.

V súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha sa predstavil jeden pár zo súboru Magura. Ján Mucha s Martinou Chorogwickou sa predstavili Tancami z Lendaku.  Postupne predviedli tanec Do saflicka, mazur, kolo fľaski, poza noge a skokacka. S typický lendackým tanečným prejavom sa protagonisti zhostili úlohy veľmi dobre čo ocenila porota Zlatým pásmom s postupom na krajskú súťaž do Vranova.

Okres Poprad mal zastúpenie vo viacerých detských súboroch. Predstavili sa popradské kolektívy DFS Letnička, Popradčan a Venček, z Hranovnice prišiel nováčik medzi detskými súbormi Kochmaník a štartovnú listinu uzatvoril domáci Jánošíček.

Prvým súťažiacim súborom bol Kochmaník z Hranovnice. Predstavil sa pásmom krátkych hier,  spojených slovom , spevom a pohybom „Na lúke“ v úprave vedúcej súboru Marty Valušovej.  Napriek snahe bolo na súbore  vidieť nováčikovskú trému, ktorú porota ohodnotila Bronzovým pásmom.

Popradský Popradčan sa predstavil so sprievodom detskej ľudovej hudby s pásmom Evy Čimborovej „Chustečkoví“.  Známa zoznamovacia hra so šatkou nenadchla ani odbornú porotu, ktorá konštatovala, že predvedené pásmo nie je vhodné pre túto vekovú kategóriu. Porota ohodnotila toto číslo Strieborným pásmom.

Janošíček zo Svitu predviedol detskú hru o čarovných husličkách, ktorá sprevádza deti pri liptovských hrách na Cindrušku a Medveďku pod názvom „Čarovné husličky“. Pekný presvedčivý výraz malých tanečníkov vyniesol toto číslo do Strieborného pásma. 

Detský folklórny súbor Venček z Popradu sa predstavil dvoma kategóriami. Mladšia skupina predviedla pásmo  „Ani , Ani, Anička“ v choreografickej úprave vedúcej súboru Márii Baranovej.  Dievčatká sa zahrali  so svojou najmilšou hračkou, a chlapci, ako vždy, snažia sa im tú hru prekaziť. Ale nakoniec sa dohodnú a zahrajú sa aj spolu. Sympatický výkon prevažne malých detí s hudobným sprievodom akordeónu priniesol súboru umiestnenie v Striebornom pásme. Strieborné pásmo získala aj staršia skupina so scénickým predvedením pásma „....špivaju dzivčata maľované, tancuju čižmy sparované“ v úprave Márii Baranovej. V tomto pásme sme videli ako si vynaliezaví chlapci doberajú dievčatá. Sľúbili im, že zajtra pôjdu okolo, keď pôjdu k obuvníkovi, a dajú dievčatám  vyskúšať z vreca čižmy a chvíľu im v nich dovolia aj zatancovať. Cestou však chlapci čižmy roztriedia. Do jedného vreca dajú pravé a do druhého ľavé, aby sa ušli čižmy každej , obuli si dievčatá aspoň po jednej .Niektorá mala ľavú a niektorá pravú. Chlapci sa tešili , ako ich dostali. No šikovné dievčatá si aj tak poradili.

Aj popradská Letnička sa predstavila dvoma skupinami. Mladšia priniesla detské hry zo Spiša Niny Krigovskej pod názvom  „Kedz ja bula mala“.  Staršia veková kategória si pripravila tance zo známej Liptovskej obce Važec v úprave Niny Krigovskej „Najkrajšie z Važca“.  Obe Letničky si vybojovali umiestnenie v Zlatom pásme a staršia skupina z tancami z Važca sa predstaví na krajskej súťaži v Raslaviciach keď ju porota zaradila na postup. Takže nás bude spolu s kežmarským Maguráčikom reprezentovať na kraji.  Posledným súťažiacim kolektívom mala byť folklórna skupina Štvrtočan zo Spišského Štvrtku, ale po oznámení o náhlom ochorení hudobníka sa festivalu nezúčastnili a ich pásmo si zástupcovia odbornej poroty prídu pozrieť v nasledujúcich dňoch.

Je nutné skonštatovať, že úroveň niektorých vystúpení bola veľmi vysoká a odborná porota s ťažkosťami zaradzovala súbory do jednotlivých pásiem. Rozhodovali iba maličkosti a tak sa mohlo stať, že niektorí vedúci neuniesli ťarchu ich rozhodnutia a odignorovali rozbor odbornej poroty s vedúcimi súborov, ktorý dal vysvetlenie k jej hodnoteniu. Škoda, pretože dobré mierené rady majú napomáhať k ďalšej aj tak náročnej práci vedúcich súborov. Veríme, že každý úspech i neúspech podnieti vedúcich k ďalšiemu zvýšenému úsiliu pri tvorbe nových programov, za čo im vyslovujeme obdiv a uznanie.

 

Výsledky:

Okres Kežmarok:

DFS Maguráčik Kežmarok : Goralská jar -  Zlaté pásmo s postupom

DFS Goralik  Kežmarok : Sochy, sochy, premeňte sa! – Strieborné pásmo

Okres Levoča:

DFS Venček Levoča : Na žeľenej lúke – Strieborné pásmo

Okres Poprad :

DFS Letnička Poprad: Najkrajšie z Važca – Zlaté pásmo s postupom

DFS Letnička Poprad: Kedz ja bula mala – Zlaté pásmo

DFS Venček Poprad: ...špivajú dzivčatá maľované, tancujú čižmy sparované – Strieborné pásmo

DFS Venčak Poprad: Ani, Ani, Anička – Streiborné pásmo

DFS Jánošíček Svit : Čarovné husličky – Strieborné pásmo

DFS Popradčan Poprad : Chustečkoví – Strieborné pásmo

DFS Kochmaník Hranovnica: Bronzové pásmo

 

V Poprade 12. 4. 2015

Juraj Švedlár, odborný pracovník úseku tradičnej kultúry POS Poprad

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizačné pokyny

festivalu folklórnych kolektívov podtatranského regiónu

Z Tatranského prameňa
okresnej  súťaže DFS DETI DEŤOM, NOSITELIA TRADíCIí Veniec krásy ...  a ŠAFFOVA  OSTROHA

12. apríla 2015

MsKS Kežmarok 

 

Kežmarok:  /okresy Kežmarok a Levoča/

8.00 hod.  - Príchod a prezentácia účastníkov festivalu

/účinkujúci sa zúčastňujú súťaže  na vlastné náklady  príp. na náklady vysielajúcej organizácie alebo zriaďovateľa!/

8.00 – 10.00 hod.  priestorové skúšky

DFS Maguráčik Kežmarok

DFS Goralik  Kežmarok

DFS Venček Levoča

DFS Studenočka Nižné Repáše

 

10.00 HOD. SÚŤAŽNÉ VYSTÚPENIA

 

Okres Levoča

Názov DFS:   Detský folklórny súbor  Venček

Zriaďovateľ:   Základná škola, Francisciho 11, Levoča

Meno a adresa vedúceho: Mária Bariaková, Vysoká 71, Levoča

Súťažný program:   Na želenej luke

Stručná charakteristika programu:  Jarné hry dievčat na lúke prerušené a spestrené príchodom chlapcov

Minutáž:  10 min

Počet účinkujúcich: 20

Stručná charakteristika DFS (rok vzniku, história, repertoár, ....)

          Folklórny súbor Venček vznikol v školskom roku 1999/2000. Jeho členmi boli spočiatku žiaci z tried pani učiteliek Bariakovej a Šefčíkovej. Postupne sa jeho rady  rozrastali. V súčasnosti má Venček vyše 50 členov.

      Súbor účinkuje pravidelne na školských akadémiách, ako i na podujatiach v meste  i mimo mesta. V uplynulom školskom roku sa  pri príležitosti 15. výročia svojho vzniku  predstavil verejnosti novým programom pod názvom „Zlata brana čeka“. Povzbudením do ďalšej činnosti je pre členov súboru  Ďakovný list, ktorý mu pri tejto príležitosti udelilo mesto Levoča,  ale hlavne priaznivé ohlasy z radov širokej verejnosti.

Hudobný sprievod:

 

Názov DFS:  DFSk Studenočka

Zriaďovateľ:

Meno a adresa vedúceho: Ing. Alžbeta Rusiňáková

Súťažný program: Řadovy kury

Stručná charakteristika programu:  V minulosti patrilo pradenie medzi dennodenné aktivity od Michala až do konca fašiangov. Pradenia sa zúčastňovali takmer všetci členovia domácnosti, vrátane dievčat zhruba od desiateho roku života. Školopovinné dievčatá ešte ale nechodili priasť do Kuďivnej chyžy ale chodili večer čo večer od pondelka do piatku zaradom ku každej domov. V Oľšavici dali takýmto dievčatám vtipné označenie Řadovy kury. V programe s názvom Řadovy kury vám členovia Detskej folklórnej skupiny Studenočka predstavia, ako také pradenie vyzeralo a čo všetko bolo s ním spojené.

Minutáž:  8 minút  

Počet účinkujúcich: 17 

Stručná charakteristika DFS (rok vzniku, história, repertoár, ....)

Detská folklórna skupina Studenočka vznikla v roku 2000. V septembri 2002 sa v rámci projektu Rusíni v Levočských vrchoch spolupodieľala na nahrávaní CD s názvom Ej, ked sobi zašpivam a pri vytvorení publikácie Rusnacky obyčaji v Levockych verchoch. V máji 2003 spolu so Ženskou speváckou skupinou z Nižných Repáš nahrala v štúdiu Slovenského rozhlasu v Prešove svoje vlastné CD pod názvom Špivanočky moji. Jej členovia sa s menšími či väčšími úspechmi pravidelne zúčastňujú na Súťaži detského folklóru, súťaži rusínskych piesní Makovická struna a v posledných rokoch aj na Festivale folklóru Rusínov-Ukrajincov v Kamienke. Vo svojich vystúpeniach oživujú a prezentujú zvyky typické pre oblasť Levočských vrchov a rusínske ľudové piesne z obcí Nižné Repaše, Oľšavica a Torysky. Hlavným cieľom je prebudiť záujem o folklór u najmladšej generácie tak, aby ho ďalej rozvíjala v dedinských folklórnych skupinách a stala sa pokračovateľom tradícií svojich predkov. Jej bývalí aj súčasní členovia oživujú tradície vo svojich obciach a takto prispievajú k ich zachovaniu.

Hudobný sprievod:

 

Okres Kežmarok

 

Názov DFS: DFS Goralik

Zriaďovateľ: OZ Goralik

Meno a adresa vedúceho: Ľudmila Kovalčíková, Rakúsy 139, 059 76

Súťažný program:   „Sochy, sochy, premeňte sa!“

Pásmo je zamerané na hry a tance troch známych goralských dedín – Ždiar, Suchá Hora a Lendak. Spoločným znakom týchto dedín je uchovávanie goralských tradícií, no každá z nich má niečo, čo tá druhá nemá. Napríklad sa od seba líšia farebnosťou krojov. A práve tento aspekt sme využili v našom pásme, v ktorom sa deti hrajú na výstave krojovaných bábik.

Minutáž: 8 min.

Počet účinkujúcich:  30

Stručná charakteristika DFS (rok vzniku, história, repertoár, ....)

DFS Goralik vznikol v decembri roku 1991 a pôsobí pri ZŠ Hradné námestie a MsKS v Kežmarku. Súbor má 38 detí vo veku od 5. rokov a už 4.rok funguje pod vedením novej umeleckej vedúcej. Poslaním súboru je vychovávať deti k pozitívnemu a hrdému vzťahu k odkazu národných a ľudových tradícií slovenského ľudu. Zameriava sa na scénické spracovanie zvykov, hier a tancov podtatranskej oblasti. Súbor sa opiera o tanečnú, spevácku a hudobnú zložku. Združuje deti zo všetkých ZŠ v Kežmarku a jeho okolí. Súbor navštívil mnohé festivaly nie len doma ale aj v zahraničí.

Hudobný sprievod:

 

 

 

Názov DFS:    DFS Maguráčik

Zriaďovateľ:    ZŠ Dr. D.Fischera a OZ Klub priateľov Magury Kežmarok

Meno a adresa vedúceho: Juraj Švedlár

Súťažný program:    Goralská jar.

                                 Motto: „Jak še bavjom džeči, ket je vjosna na uboci“

Stručná charakteristika programu: Pásmo detských hier a jarných zvykov v Zamagurí, kde verili , že jar nepríde pokiaľ púšťaná dolu Dunajcom nebude. 

Minutáž: 8  min.

Počet účinkujúcich : 42         

Stručná charakteristika DFS (rok vzniku, história, repertoár, ....)

DFS Maguráčik vznikol v roku 1975. Pracuje ako občianske združenie Klub priateľov Magury a pri Základnej  škole Dr. D. Fischera, Základnej umeleckej škole Petržalská a CVČ v Kežmarku. Od svojho vzniku zbiera a interpretuje najkrajšie zvyky, hry, piesne a tance goralov žijúcich pod Tatrami. V poslednom období spracováva i zvyky kežmarských remeselníkov z polovice 19. Storočia a tance regiónov Slovenska - Gemer a Šariš. Počas svojej existencie sa zaradil medzi popredné súbory na Slovensku o čom svedčí celý rad ocenení a medailí. Účinkoval na najznámejších domácich festivaloch , prehliadkach a súťažiach. Je laureátom detského folklórneho festivalu v Prešove z roku 1985, mnohonásobným účastníkom tohto festivalu, kde v tomto roku  zaznamenal ďalší významný úspech , keď sa umiestnil v Zlatom pásme a získal Cenu za interpretáciu ľudovej hudby. Každoročne účinkuje na rôznych najvýznamnejších prehliadkach, festivaloch a vystúpeniach doma  i za hranicami. Účinkoval v:  Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, Ukrajine, Česku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Grécku, Rakúsku, Fínsku, Litve, Cypre, Srbsku a Bielorusku. Niekoľkokrát spolupracoval so Slovenskou televíziou i rozhlasom . V súbore pracujú zložky: tanečná, hudobná a spevácka. V súčasnej doba má súbor v štyroch prípravkách  okolo 200 členov. Vo svojich radoch združuje deti od 5 do 15 rokov z Kežmarku a okolia.

Vedúci súboru: Juraj a Anna Švedlárovci

Vedúca ľudovej hudby: Mgr. Iveta Pavlíková

Hudobný sprievod: DĽH DFS Maguráčik , primáška Timea Poľanovská

 

 

 

 

 

 

ŠAFFOVA OSTROHA

 

Súťažná kategória: B

Meno a priezvisko súťažiacich: 1. Martina Chorogwická

                                                         dátum narodenia: 8.10.1988

                                                   2. Ján Mucha

                                                        dátum narodenia: 10.3.1992

Členovia: folklórneho súboru: Magura Kežmarok.

Názov súťažného tanca: Tance z Lendaku

Hudobný a tanečný materiál čerpaný z obce: Lendak

Tanečný materiál od nositeľa ľudových tradícií: Jozef Grich, Lendak

Stručná charakteristika súťažného tanca: Spracovanie tradičných tancov z goralskej obce Lendak regiónu Horného Spiša. Jedná sa o tance Do saflicka, mazur, koľo fľaski,poza noge a skokacka

Hudobný sprievod: ĽH FS Magura

 Počet členov hudobného sprievodu: 7

Mena hudobníkov: Michal Janigloš, Marek Reznický, Matin Halčin, Matúš Lizák, Alexandra Bachledová, Zuzana Horobová, Paula Vilčeková.

 
 

Organizačné pokyny

festivalu folklórnych kolektívov podtatranského regiónu

Z Tatranského prameňa
okresnej  súťaže DFS DETI DEŤOM, NOSITELIA TRADíCIí Veniec krásy .... a ŠAFFOVA  OSTROHA

12. apríla  2015

a  DK Svit

 

12.00 hod.  - Príchod a prezentácia účastníkov festivalu – úhrada štartovného v zmysel propozícií.   /účinkujúci sa zúčastňujú súťaže  na vlastné náklady  príp. na náklady vysielajúcej organizácie alebo zriaďovateľa!/

12.00 – 14.45 hod.  priestorové skúšky

DFS Jánošíček Svit

DFS Popradčan a FS Jánošík deti Poprad

DFS Letnička Poprad malé a veľké deti

DFS Venček Poprad malé a veľké deti

DFS Kochmaník Hranovnica

FSk Štvrtočan Spišský Štvrtok

 

15.00 HOD. SÚŤAŽNÉ VYSTÚPENIA

 

Názov DFS:    DFS Kochmaník Hranovnica  

Zriaďovateľ:  

Meno a adresa vedúceho: Marta Valušová

Súťažný program:   Na lúke

Stručná charakteristika programu: Detské hry na lúke na dedine kedysi. Pásmo krátkych hier, spojených slovom , spevom a pohybom.

Minutáž:    20  min. ? dĺžka od 3 do max. 10 min.!

Počet účinkujúcich: 13

Stručná charakteristika DFS (rok vzniku, história, repertoár, ....)

Súbor vznikol v roku 2012 ako detská zložka rozpadnutého FS Lúčka. Prezentujú ľudové tradície na dedine kedysi. Súbor dáva príležitosť deťom rôzneho veku učiť sa pesničky starých rodičov a krátkymi programami uchovávať ich dedinské zvyky. Repertoár tvoria pesničky, ktoré sa spievali v obci Hranovnica.

Hudobný sprievod:

 

Názov DFS:    DFS a DĽH  Popradčan   

Zriaďovateľ:    ZUŠ Poprad

Meno a adresa vedúceho: Eva Čimborová

Súťažný program:  Chustečkoví

Stručná charakteristika programu:  Tanečná zoznamovacia hra so šatkou.

Minutáž:  6 min.

Počet účinkujúcich :  35

Stručná charakteristika DFS (rok vzniku, história, repertoár, ....)

Folklórny súbor Popradčan je najmladším tanečným zoskupením základnej umeleckej školy v Poprade. Vznikol v školskom roku 2008/2009. Tanečným vedúcim je Mgr. Eva Čimborová, vedúcim ľudovej hudby Mgr. Martin Richnavský .

Hudobný sprievod:

 

Názov DFS:    DFS Jánošíček Svit 

Zriaďovateľ:    DFS Jánošíček Svit

Meno a adresa vedúceho: Bc. Vlasta Horňáková

Súťažný program:  Čarovné husličky

Stručná charakteristika programu:  Detská hra o čarovných husličkách, ktorá sprevádza deti pri liptovských hrách na Cindrušku a Medveďku.

Minutáž: 5 min.

Počet účinkujúcich :  8

Stručná charakteristika DFS (rok vzniku, história, repertoár, ....)

DFS Jánošíček zbiera a spracuváva hry, piesne a tance podtatranského regiónu so zameraním na oblasť Horného Liptova. Vo svojom repertoári má zastúpené aj iné regióny Slovenska. Reprezentuje doma i v zahraničí. Zaradil sa medzi popredné kolektívy Podtatranského regiónu. Pripravuje sa na zahraničný festival v Taliansku , ČR a Chorvátsku.

Hudobný sprievod:

 

Názov DFS:    DFS Letnička Poprad  - mladšia skupina

Zriaďovateľ:    Spojená škola ul. Letná Poprad , Rodičovské združenie Letnička Poprad

Meno a adresa vedúceho: Nina Krigovská

Súťažný program:  „Kedz ja bula mala“

Stručná charakteristika programu:  Detské hry a tance zo Spiša .

Minutáž: 8 min.

Počet účinkujúcich :  26

Stručná charakteristika DFS (rok vzniku, história, repertoár, ....)

Rok vzniku súboru 1992. Súbor pracuje v rámci tanečného odboru ZUŠ pri spojenej škole ul Letná Poprad. Pravidelne účinkuje na rôznych kultúrno - spoločenských podujatiach, súťažiach, festivaloch. Repertoár súboru tvoria scénické obrazky a choreografie hier, tancov a zvykov zo Spiša a Liptova, spevácko hudobné pásma piesní z rôznych regiónov. Súbor je prípravkou pre FS Vagonár.

Hudobný sprievod:

 

Názov DFS:  DFS Venček Poprad mladšia skupina

Zriaďovateľ:

Meno a adresa vedúceho: Mária Baranová

Súťažný program:     Ani, Ani, Anička

Stručná charakteristika programu:  Predstavia sa Vám najmladší členovia DFS Venček. Dievčatká sa zahrajú so svojou najmilšou hračkou, a chlapci -ako vždy- snažia sa im tú hru prekaziť. Ale nakoniec sa dohodnú a zahrajú sa aj spolu.

Minutáž: 10 min.

Počet účinkujúcich : 30

Stručná charakteristika DFS (rok vzniku, história, repertoár, ....)

 Detský folklórny súbor VENČEK pracuje od roku 1989 pri Základnej škole na ulici Jarná v Poprade pod vedením vedúcich pani MÁRIE BARANOVEJ a SONI FÖRDÖSOVEJ.DFS Venček zachováva ľudové tradície z oblasti Východoslovenského regiónu. Pravidelne sa zúčastňuje rôznych festivalov, folklórnych slávností a postupových prehliadok, kde získal už nejedno pekné ocenenie za nápaditosť témy a zaujímavé spracovanie detskej hry. Počas leta sa detský folklórny súbor Venček pravidelne zúčastňuje festivalov a vystúpení či už doma alebo v zahraničí. Vycestoval viackrát do Poľska, Českej republiky, Rumunska, Maďarska a toho roku sa chystá do Bulharska. Každoročne nás môžete vidieť na medzinárodnom festivale detských folklórnych súborov Krojované bábiky ktorý sa koná v mestách Poprad a Kežmarok. Ďalej sú to Zamagurské folklórne slávnosti v Červenom Kláštore, folklórne slávnosti v Heľpe, folklórny festival vo Východnej a veľa ďalších. V roku 2010 skončil na celoštátnej súťažnej prehliadke Detských folklórnych súborov v Likavke v striebornom pásme. V roku 2012 sa zúčastnil medzinárodného festivalu Kunovské léto v Českej republike.

Hudobný sprievod:

Názov DFS:  DFS Venček Poprad staršia skupina

Zriaďovateľ:

Meno a adresa vedúceho: Mária Baranová

Súťažný program:   ...špivaju dzivčata maľované, tancuju čižmy sparované

Stručná charakteristika programu:

V tomto pásme uvidíme ako si vynaliezaví chlapci doberajú dievčatá. Sľúbili im, že zajtra pôjdu okolo, ked pôjdu k obuvníkovi, a dajú dievčatám  vyskúšať z vreca čižmy a chvíľu im v nich dovolia aj zatancovať. Cestou však chlapci čižmy roztriedia. Do jedného vreca dajú pravé a do druhého ľavé. Aby sa ušli čižmy každej , obuli si dievčatá aspoň po jednej .Niektorá mala ľavú a niektorá pravú. Chlapci sa tešili , ako ich dostali. No šikovné dievčatá si aj tak poradili. A pozerajte ako.

Minutáž:10 min.

Počet účinkujúcich : 30

Stručná charakteristika DFS (rok vzniku, história, repertoár, ....)

 Detský folklórny súbor VENČEK pracuje od roku 1989 pri Základnej škole na ulici Jarná v Poprade pod vedením vedúcich pani MÁRIE BARANOVEJ a SONI FÖRDÖSOVEJ.DFS Venček zachováva ľudové tradície z oblasti Východoslovenského regiónu. Pravidelne sa zúčastňuje rôznych festivalov, folklórnych slávností a postupových prehliadok, kde získal už nejedno pekné ocenenie za nápaditosť témy a zaujímavé spracovanie detskej hry. Počas leta sa detský folklórny súbor Venček pravidelne zúčastňuje festivalov a vystúpení či už doma alebo v zahraničí. Vycestoval viackrát do Poľska, Českej republiky, Rumunska , Maďarska a toho roku sa chystá do Bulharska. Každoročne nás môžete vidieť na medzinárodnom festivale detských folklórnych súborov Krojované bábiky ktorý sa koná v mestách Poprad a Kežmarok. Ďalej sú to Zamagurské folklórne slávnosti v Červenom Kláštore, folklórne slávnosti v Heľpe, folklórny festival vo Východnej a veľa ďalších.
V roku 2010 skončil na celoštátnej súťažnej prehliadke Detských folklórnych súborov v Likavke v striebornom pásme. V roku 2012 sa zúčastnil medzinárodného festivalu Kunovské léto v Českej republike.

Hudobný sprievod:

 

Názov DFS:    DFS Letnička Poprad  - staršia skupina

Zriaďovateľ:    Spojená škola ul. Letná Poprad , Rodičovské združenie Letnička Poprad

Meno a adresa vedúceho: Nina Krigovská

Súťažný program:  Najkrajšie z Važca

Stručná charakteristika programu:  Spracovanie piesní , tancov a tanečných hier z Važca .

Minutáž: 10  min.

Počet účinkujúcich :  28

Stručná charakteristika DFS (rok vzniku, história, repertoár, ....)

Rok vzniku súboru 1992. Súbor pracuje v rámci tanečného odboru ZUŠ pri spojenej škole ul Letná Poprad. Pravidelne účinkuje na rôznych kultúrno - spoločenských podujatiach, súťažiach, festivaloch. Repertoár súboru tvoria scénické obrazky a choreografie hier, tancov a zvykov zo Spiša a Liptova, spevácko hudobné pásma piesní z rôznych regiónov. Súbor je prípravkou pre FS Vagonár.

Hudobný sprievod:

 

NOSITELIA TRADÍCIÍ

 

Názov FSk:  FSk Štvrtočan Spišský Štvrtok

Zriaďovateľ: OZ Tatranská 4, Spišský Štvrtok

Meno a adresa vedúceho: Slávka Bajtošová,

Súťažný program:  Dožinky

Stručná charakteristika programu: Pásmo zachytáva prípravu a samotnú oslavu ukončenia žatvy v Spišskom Štvrtku.

Minutáž: 20 min.

Počet účinkujúcich : 26

Stručná charakteristika FSk (rok vzniku, história, repertoár, ....)

Folklórna skupina Štvrtočan pôsobí v obci od roku 2007. Nadviazala na tvorbu predošlej folklórnej skupiny, ktorá pôsobila v našej obci v 80.-tych rokoch minulého storočia. Repertoár: Fašengy a pochovávanie basy, Na zábave v karčme, Dožinky, Katarína a Vianočné koledy. Z rodinných zvykov sú to Kersciny a Svadba.

Hudobný sprievod:

 

 

Zmena programu vyhradená!


 


7093150

Úvodná stránka