Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

2018

Rómska paleta 2018

Vyhodnotenie

Rómska paleta 2018

 

Vyhlasovateľ: Podtatranské osvetové stredisko v Poprade

Termín: 23.10-30.11. 2018

Miesto: priestory Podtatranskej knižnice prízemie Spišská Sobota

 / otvorenie výstavy presunuté z pôvodného termínu  na 23.10.2018 pre podujatie:  DEŇ PSK v Prešove, ktorý je 23.10.218, POS v Poprade bola požiadaná ako príspevková organizácia PSK - o presunutie otvorenia podujatia/

Téma: ...veselé sny...

Vyhodnotenie prebehlo: 3.9. 2018 v priestoroch POS v Poprade

Porota:

Akad.maliar Anna Fedáková

Zástupca riaditeľa POS  v Poprade: Danka Rožárová

Pracovník POS v Poprade: Zuzana Barilová

 

Prihlásených bolo:

V I.kat.

55 škôl

315 prác

25 diplomov

63 čestných uznaní

 

V II. Kat.

79 škôl

498 prac

50 diplomov

54 čestné uznanie

 

Porota skonštatovala, že súťaž v roku 2018 bola veľmi úspešná – čo sa týka počtu prihlásených a zaslaných prác a škôl, a opäť sa do šúťaže prihlásili  kvalitnejšie diela  oproti minulému roku a porota  mala rovnako ťažkú úlohu v hodnotení ako po uplynulé roky. Za každou prácou žiaka je určite aj trpezlivosť pedagógov, tvorivosť žiakov, preto si zaslúžia uznanie všetci prihlásení. POS v Poprade ďakuje pedagógom za čas, ochotu, ktoré rómskym žiakom v príprave na Rómsku paletu venujú.

Práce, ktoré neboli označené podľa požiadaviek propozícií RP,  porota vyradila. / rovnako sa vyraďovali výkresy, ktoré boli nečitateľne označené, preto porota žiada vypisovať iniciály mien žiakov a školy tlačeným písmom, nevzniknú tak problémy s dešifrovaním mena a priezviska žiaka /Ako každý rok aj tento sa objavili školy, ktoré prihlásili do súťaže 1 prácu a bola natoľko úspešná, že oslovila porotu a získala ocenenie. Tento rok sa porota zamerala na samotný odkaz práce, výraz, emóciu, častokrát dielo so slabšou technikou oslovilo porotu viac ako dokonale prevedená kresba, či maľba.

Aj tento rok sa do súťaže prihlásili práce s pestrým technickým spracovaním, od ceruza, tuš, fixy, mastný pastel, akvarel, uhlík, cez koláže,  aj práce  na textile, na netradičnom nateriále: obal od plechovky piva alebo výtvor z drôtu, z ovocných jadierok ...

 

 

Tento rok sa porota rozhodla udeliť diplomy nasledovne:

I.kategória:

 

DIPLOM I.kat.

MILAN NIKOLOVSKI

SZUŠ ROSNIČKA

ČERVENÝ KLÁŠTOR

 

DIPLOM I.kat.

TOMÁŠ MIŠALKO

SZUŠ ROSNIČKA

ČERVENÝ KLÁŠTOR

                 

DIPLOM I.kat.

MARTINA KÓTAIOVÁ

ZŠ SIRK

 

DIPLOM I.kat.

KRISTÍNA RIBÁROVÁ

ZŠ A GYMNÁZIUM S VJM

MOLDAVA N/BODVOU

 

DIPLOM I.kat.

ZSOLT KARVAI

ŚZŠ S VJM KOMÁRNO

 

DIPLOM I.kat.

MARGITA LAKATOSOVÁ

ŠZŠ S VJM KOMÁRNO

 

DIPLOM I.kat.

SÁRA CVERNOVÁ

ZŠ SNINA

 

DIPLOM I.kat.

TOMÁŠ ČERVEŇÁK

ZŠ MŠ LOMNIČKA

 

DIPLOM I.kat.

NIKOLA FACUNOVÁ

ZUŠ RAKÚSY

 

DIPLOM I.kat.

ERIK HANGURBADŽO

ZUŠ RAKÚSY

 

DIPLOM I.kat.

MÁRIO BALÁŽ

ZUŠ SVIDNÍK

 

DIPLOM I.kat.

MICHAELA GRUNDZOVÁ

ZUŚ SVIDNÍK

 

DIPLOM I.kat.

MILAN HALUŠKA

ZUŚ SVIDNÍK

 

DIPLOM I.kat.

DAVID BALÁŽ

ŠZŠ ČADCA

 

DIPLOM I.kat.

MATEJ BÓDIŠ

ŠZŠ DULOVCE

 

DIPLOM I.kat.

DANIELA BADŽOVÁ

ZŠ MŠ VINNÉ

 

DIPLOM I.kat.

RÓBERT KOVÁČ

ŠZŠ S VJM

DUNAJSKÁ STREDA

 

DIPLOM I.kat.

DOMINIKA ZSOSZOVÁ

ŠZŠ DUNAJSKÁ STREDA

 

DIPLOM I.kat.

SOFIA KOLÁROVÁ

SPOJENÁ ŠKOLA PÚCHOV

 

DIPLOM I.kat.

SAMANTA DUNKOVÁ

ZŠ BYSTRANY

 

DIPLOM I.kat.

KARINA POHLODKOVÁ

ZŠ MŠ PALÍN

 

DIPLOM I.kat.

RASTÍK KLEMPÁR

ZŚ MŠ PALÍN

 

DIPLOM I.kat.

JARKA HORVÁTHOVÁ

ZŠ MŠ PALÍN

 

DIPLOM I.kat.

REBEKA FRANCOVÁ

ŠZŠ KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

 

DIPLOM I.kat.

BARBORA HORVÁTHOVÁ

ŠZŠ S VJM RIMAVSKÁ SEČ

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

VERONIKA MIŽIGÁROVÁ

ZŠ SPIŠSKÉ VLACHY

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

KATARÍNA BALOGOVÁ

ŠZŠ S VJM RIMAVSKÁ SEČ

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

MARKO RÁCZ

ŠZŠ S VJM RIMAVSKÁ SEČ

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

LADISLAV RÁCZ

ŠZŠ S VJM RIMAVSKÁ SEČ

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

ANASTÁZIA FRANCOVÁ

ŠZŠ KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

ALEŠ PETROVIČ

ZŠ SMIŽANY

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

SEBASTIÁN MARTOŠ

ŠZŠ PARTIZÁNSKE

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

MILAN NIKOLOVSKI

ZŠ IHĽANY

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

ADRIÁN ŽIGA

ZŠ BYSTRANY

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

VALÉRIA KANDRAČOVÁ

ZŠ BYSTRANY

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

SZABI KOVÁCS

SPOJ.ŠKOLA  ŠZŠ

KOMÁRNO

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

KLAUDIA MITRÁŠOVÁ

ZŠ BYSTRÉ

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

SABINA ŠIMKOVÁ

ZŠ GEMERSKÁ HORKA

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

ALEX ZÁTROK

ZŠ LEHNICE

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

BÁLINT MOLNÁR

ZŠ LEHNICE

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

KRISZTÍNA LAKATOSOVÁ

ZŠ VEĽKÝ MEDER

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

LARA REICHEROVÁ

ZŠ LEHNICE

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

JOZEFÍNA ĹULOVÁ

ZŠ MŠ VINNÉ

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

LAURA BADROVÁ

ZŠ MŠ VINNÉ

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

VANESKA BADŽOVÁ

ZŠ MŠ VINNÉ

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

IVAN KOTĽAR

ŠZŠ SEČOVCE

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

PATRIK BALÁŽ

ŠZŠ ČADCA

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

MICHAELA GRUNDZOVÁ

ZUŠ SVIDNÍK

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

OSKAR MARTON

ZUŠ SVIDNÍK

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

JARKO BÍLY

ZŠ RUDLOV

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

SLÁVKA KROKOVÁ

ZŠ ČAKLOV

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

MIROSLAV BAŽO

ZŠ ČAKLOV

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

MARTIN KOTĽÁR

ZŠ ČAKLOV

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

JESSICA KOTĽÁROVÁ

ZŠ ČAKLOV

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

DOMINIKA MIRGOVÁ

ZUŠ RAKÚSY

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

ALEX MIRGA

ZUŠ RAKÚSY

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

TAMARA MIRGOVÁ

ZUŠ RAKÚSY

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

JUDITA BALOGOVÁ

ZŠ VTÁČKOVCE

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

VANESA ŽIGOVÁ

ZŠ VTÁČKOVCE

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

JÁN ORAČKO

ZŠ MŠ LOMNIČKA

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

DOMINIK ORAČKO

ZŠ MŠ LOMNIČKA

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

SÁRA CVERNOVÁ

ZŠ SNINA

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

VANESA MIRGOVÁ

ZŠ MŠ LOMNIČKA

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

MARCEL NANÁR

ZŠ SNINA

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

MARTINA KROŠČENOVÁ

ZŠ VYDRNÍK

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

MATÚŠ GAPČO

ZŠ VYDRNÍK

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

DIANA ŽIGOVÁ

ZŠ MŠ VYDRNÍK

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

JOHANA GAPČOVÁ

ZŠ VYDRNÍK

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

MILAN ŠANDOR

ZŠ VYDRNÍK

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

LUCIA ŽIGOVÁ

ZŠ VYDRNÍK

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

EVELYNA NÉMOVÁ

ZŠ SNINA

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

ROMANA GABČOVÁ

ZŠ SNINA

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

TIMEA GRUNDZOVÁ

ZŚ SNINA

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

DEANA LAKATOSOVÁ

ŠZŠ S VJM KOMÁRN O

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

MÁRIA VITAIOVÁ

ŠZŠ S VJM KOMÁRNO

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

SÁRA CVERNOVÁ

ZŠ SNINA

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

KÁROLY ROVÁCS

ŠZŠ S VJM KOMÁRNO

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

IVETA ŽIGOVÁ

ZŠ A GYMNÁZIUM S VJM

MOLDAVA N/BODVOU

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

MERCEDES KOVÁČOVÁ

ZŠ MŠ S VJM HURBANOVO

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

ÁRPÁD LAKATOŠ

ZŠ MŠ S VJM HURBANOVO

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

SIBYLA HOVRÁTHOVÁ

ZŠ SPIŠSKÉ VLACHY

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

VANESA ČONKOVÁ

ZŠ SPIŠSKÉ VLACHY

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

DÁVID MAKO

SPOJ.ŠKOLA, ŠZŠ DOBŠINÁ

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

TATIANA LOMNANČIKOVÁ

ZŠ STROPKOV

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

DOMINIKA ŠIVÁKOVÁ

ZŠ STROPKOV

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

MICHAELA RUSŇÁKOVÁ

ZŠ SIRK

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

DANIELA DANIOVÁ

ZŠ SIRK

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

MILAN NIKOLOVSKI

SZUŠ ROSNIČKA

ČERVENÝ KLÁŠTOR

 

ČESTNÉ UZNANIE  I.kat.

VERONIKA MIŠALKOVÁ

SZUŠ ROSNIČKA

ČERVENÝ KLÁŠTOR

 

II. kategória

DIPLOM II.kat.

VANESA MIŠALKOVÁ

SZUŠ ROSNIČKA

ČERVENÝ KLÁŠTOR

 

DIPLOM II.kat.

PETER MIŠALKO

SZUŠ ROSNIČKA

ČERVENÝ KLÁŠTOR

 

DIPLOM II.kat.

ERIK KROŠČEN

ŠZŠ MARKUŠOVCE

 

DIPLOM II.kat.

KRISTIÁN BADŽO

ZŠ MŠ

STRÁNE POD TATRAMI

 

DIPLOM II.kat.

PATRÍCIA MIRGOVÁ

ZŠ MŠ

STRÁNE POD TATRAMI

 

DIPLOM II.kat.

ERIKA ČERVEŇÁKOVÁ

ZŚ SVIDNÍK

 

DIPLOM II.kat.

NIKOLA BANDOVÁ

ZŠ MŠ KROMPACHY

 

DIPLOM II.kat.

DÁRIA CSOMOROVÁ

ZŚ A GYMNÁZIUM S VJM

MOLDAVA NAD BODVOU

 

DIPLOM II.kat.

PATRIK GRUNDZA

ZŚ MŠ KOŠKOVCE

 

DIPLOM II.kat.

MELISA LAKATOŠOVÁ

ŠZŠ S VJM KOMÁRNO

 

DIPLOM II.kat.

SABÍNA POMPOVÁ

ZŠ HUNCOVCE

 

DIPLOM II.kat.

SIMONA HALUŠKOVÁ

ZUŠ SVIDNÍK

 

DIPLOM II.kat.

HELENA PILOVÁ

ŠZŠ HURBANOVO

 

DIPLOM II.kat.

DENIS GABČO

ZŠ MŠ ŠVÁBOVCE

 

DIPLOM II.kat.

ALAN BALÁŽ

ŠZŠ ČADCA

 

DIPLOM II.kat.

ADRIANA HOVRÁTHOVÁ

SPOJ.ŠKOLA INTERNÁTNA

ŠZŠI ŽDAŇA KOŠICE

 

DIPLOM II.kat.

KRISTIÁN BILÝ

ZŠ VEĽKÝ ŠARIŠ

 

DIPLOM II.kat.

LUKÁŠ GODLA

ZŠ VEĽKÝ ŠARIŠ

 

DIPLOM II.kat.

ZDENKA HORVÁTOVÁ

ZŠ VEĽKÝ ŠARIŠ

 

DIPLOM II.kat.

VIKTÓRIA JERIGA

ŠZŠ S VJM ALAPISKOLA

DUNAJSKÁ STREDA

 

DIPLOM II.kat.

FERENC BÁBICS

ŠZŠ S VJM ALAPISKOLA

DUNAJSKÁ STREDA

 

DIPLOM II.kat.

ALEXANDER ŠÍPOŠ

ŠZŠ S VJM ALAPISKOLA

DUNAJSKÁ STREDA

 

DIPLOM II.kat.

DANIELA ZÁBRELOVÁ

ŠZŠ ALAPISKOLA

ŠAMORÍN

 

DIPLOM II.kat.

JÁNOS ÁBRAHÁM

ŠZŠ S VJM ALAPISKOLA

DUNAJSKÁ STREDA

 

DIPLOM II.kat.

MÁRIÓ MEZEI

ŠZŠ S VJM ALAPISKOLA

DUNAJSKÁ STREDA

 

DIPLOM II.kat.

NIKOLAS PETER

SPOJENÁ ŠKOLA ŠZŠ

KOMÁRNO

 

DIPLOM II.kat.

EMILKO LAKATOŠ

SPOJENÁ ŠKOLA ŠZŠ

KOMÁRNO

 

DIPLOM II.kat.

OĽGA ČERVEŇÁKOVÁ

ZŠ VRANOV N/TOPĽOU

 

DIPLOM II.kat.

MONIKA LACKOVÁ

SPOJENÁ ŠKOLA

PAVLOVCE N/UHOM

 

DIPLOM II.kat.

SVETLANA BELAVÁ

SPOJENÁ ŠKOLA

PAVLOVCE N/UHOM

 

DIPLOM II.kat.

MIROSLAV ŠTAJER

ŠZŠ SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

 

DIPLOM II.kat.

DUŠAN ŠTAJER

ŠZŠ SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

 

DIPLOM II.kat.

DANIELA ŽIGOVÁ

ŠZŠ SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

 

DIPLOM II.kat.

ZOLTÁN BALOG

ŠZŠ S VJM ALAPISKOLA

RIMAVSKÁ SEČ

 

DIPLOM II.kat.

DOMINIKA GECIOVÁ

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA

TREBIŠOV

 

DIPLOM II.kat.

MÁRIO RIGÓ

ŠZŠ DUNAJSKÁ STREDA

 

DIPLOM II.kat.

MARIANA BILÁ

ZŠ VEĽKÝ ŠARIŠ

 

DIPLOM II.kat.

DANIELA POPÍKOVÁ

SPOJENÁ ŠKOLA

PAVLOVCE N/UHOM

 

DIPLOM II.kat.

DUŠAN MAKULA

ZŠ VEĽKÝ ŠARIŠ

 

DIPLOM II.kat.

DIEGO NÉMETH

ŠZŠ DUNAJSKÁ STREDA

 

DIPLOM II.kat.

MARGITA MIŽIKÁROVÁ

ZŠ VEĽKÝ ŠARIŠ

 

DIPLOM II.kat.

DAGMARA VIDLIČKOVÁ

ZŠ VRANOV N/TOPĽOU

 

DIPLOM II.kat.

ALEX RUSŇÁK

ZUŠ ROŽŇAVA

 

DIPLOM II.kat.

MICHAL DŽUDŽA

ZŠ ZEMPLÍNSKA TEPLICA

 

DIPLOM II.kat.

LUKÁŠ ŠENKI

ZŠ ZEMPLÍNSKA TEPLICA

 

DIPLOM II.kat.

RADO DŽUDŽA

ZŠ ZEMPLÍNSKA TEPLICA

 

DIPLOM II.kat.

PATRÍCIA BUKOVÁ

ZŠ ZEMPLÍNSKA TEPLICA

 

DIPLOM II.kat.

ZDENKA BUKOVÁ

ZŠ ZEMPLÍNSKA TEPLICA

 

DIPLOM II.kat.

EMÍLIA PETEROVÁ

ZŠ ZEMPLÍNSKA TEPLICA

 

DIPLOM II.kat.

ZOLTÁN KAVÁSZ

DETSKÝ DOMOV

NIŽNÁ KAMENICA

BIDOVCE

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

TIBOR ŽIGA

ŠZŠ MARKUŠOVCE

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

SAMUEL HREHA

ZŠ SNINA

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

VIKTÓRIA FERENCOVÁ

ZŠ MŠ KOŠKOVCE

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

SÁRA MARTONOVÁ

ZUŠ SVIDNÍK

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

MILAN BALOG

ZŠ VEĽKÝ ŠARIŠ

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

PÉTER DANI

ŠZŠ S VJM

DUNAJSKÁ STREDA

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

MÁRIO RIGÓ

ŠZŠ DUNAJSKÁ STREDA

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

IVAN PAČAJ

ŠZŠ SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

DOMINIKA GECIOVÁ

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA

TREBIŠOV

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

ESTERA BUŠOVÁ

ŠZŠ S VJM ALAPISKOLA

RIMAVSKÁ SEČ

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

LADISLAV BALOG

ŠZŠ S VJM ALAPISKOLA

RIMAVSKÁ SEČ

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

VANESA ZUPKOVÁ

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA

ELOKOVANÉ TRIEDY ČAŇA

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

DANIELA ŽIGOVÁ

ŠZŠ SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

PETER ŽIGA

ŠZŠ SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

KAROLÍNA KOPČOVÁ

ZŠ VRANOV N/TOPĽOU

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

CHRISTOPHER PETER

SPOJENÁ ŠKOLA ŠZŠ

KOMÁRNO

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

VIKTÓRIA CINOVÁ

ZŠ STROPKOV

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

KEVIN OLACH

ZŠ STROPKOV

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

VANESKA OLACHOVÁ

ZŠ STROPKOV

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

ROMANA RIGOVÁ

ŠZŠ DUNAJSKÁ STREDA

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

NORMA KOTLÁROVÁ

ŠZŠ DUNAJSKÁ STREDA

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

LUKÁŠ VITÁLOŠ

ŠZŠ DUNAJSKÁ STREDA

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

DENISA KOŇOVÁ

SZUŠ KOŠICE

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

PATRIK SZALAY

ZŠ LEHNICE

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

JENNIFER FARKAS

ŠZŠ S VJM ALAPISKOLA

DUNAJSKÁ STREDA

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

MELINDA RIGOVÁ

ŠZŠ ALAPISKOLA

ŠAMORÍN

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

SANDRA STOJKA

ŠZŠ S VJM ALAPISKOLA

DUNAJSKÁ STREDA

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

FERENC BÁBICS

ŠZŠ S VJM ALAPISKOLA

DUNAJSKÁ STREDA

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

JENNIFER FARKAS

ŠZŠ S VJM ALAPISKOLA

DUNAJSKÁ STREDA

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

KRISZTINA NAGYOVÁ

ZŠ LEHNICE

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

NOÉMI KOLLEROVÁ

ZŠ S VJM

VEĽKÉ BLAHOVO

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

MÁRIO RIGÓ

ZŠ LEHNICA

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

DENIS MEZEI

ŠZŠ S VJM ALAPISKOLA

DUNAJSKÁ STREDA

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

SZANDRA STOJKA

ŠZŠ S VJM ALAPISKOLA

DUNAJSKÁ STREDA

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

MILAN BALOG

ZŠ VEĽKÝ ŠARIŠ

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

SIMONA HALUŠKOVÁ

ZUŠ SVIDNÍK

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

SÁRA MARTONOVÁ

ZUŠ SVIDNÍK

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

JÚLIA ĽOĽOVÁ

ZŠ NIŽNÝ MIROŠOV

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

BARBORA SVRČKOVÁ

ZŠ NIŽNÝ MIROŠOV

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

KRISTÍNA FERENCOVÁ

ZŠ MŠ KOŠKOVCE

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

ŠTEFAN OVŠÁK

ZŠ ČAKLOV

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

KRISTÍNA STOJKOVÁ

ŠZŠ S VJM ALAPISKOLA

KOMÁRNO

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

MONIKA BÍRÓ

ŠZŠ S VJM ALAPISKOLA

KOMÁRNO

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

RICHARD MOLNÁR

ŠZŠ S VJM ALAPISKOLA

KOMÁRNO

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

ROMANA DZURIKOVÁ

ZŠ MŠ PRI ZDRAVOTNOM

ZARIADENÍ KOŠICE

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

ERIKA ČERVEŇÁKOVÁ

ZŠ SVIDNÍK

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

SAŠA ORAČKOVÁ

ŠZŠ KOŠICE

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

MATÚŠ GIRGA

ŠZŠ GELNICA

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

SVETLANA ORAČKOVÁ

ZŠ MŠ STRÁNE POD TATRAMI

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

EDUARD MIRGA

ZŠ MŠ STRÁNE POD TATRAMI

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

PATRÍCIA MIRGOVÁ

ZŠ MŠ STRÁNE POD TATRAMI

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

NATÁLIA ORAČKOVÁ

ZŠ MŠ STRÁNE POD TATRAMI

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

FRANTIŠEK KAČICA

ŠZŠ MARKUŠOVCE

 

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.

PETER MIŠALKO

SZUŠ ROSNIČKA

ČERVENÝ KLÁŠTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozície 9. ročníka celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ

 

Propozície 27 . ročníka medziokresnej súťaže výtvarných prác  rómskych žiakov zo ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ okresov Kežmarok , Levoča a Poprad

 

Cieľ  projektu:

         Podtatranské osvetové stredisko v Poprade za aktívnej spolupráce s mestskými a miestnymi oddeleniami školstva mládeže a telesnej kultúry v Poprade, Kežmarku a v Levoči a tiež so základnými a špeciálnymi školami v spomínaných okresov od roku 1992 pravidelne organizuje medziokresnú súťažnú výstavu rómskych žiakov pod názvom Rómska paleta. Po výborných skúsenostiach z posledných ročníkoch sa organizátori rozhodli rozšíriť túto súťaž na celoslovenskú úroveň. Prostredníctvom osvetových stredísk a školských úradov sa obraciame na ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ  na Slovensku.

Cieľ  súťaže:

Podnietiť a rozvíjať výtvarnú tvorivosť rómskych deti.

Vyvíjať predstavivosť, nové možnosti, vlastné schopnosti rómskych deti. Ponúknuť rómskym deťom iné možnosti trávenia voľného času, tvorivo, v kolektíve, v kreativite.  Dať rómskym deťom priestor pre ich seba-vyjadrenie pomocou papiera, farieb štetca, pastelu, hliny, .... vyjadriť to, čo je najhlbšie v jasných detských očiach a v čistej detskej duši.

         Zapojiť do súťaže sa môžu rómski žiaci s výtvarnými prácami vo všetkých  výtvarných žánroch.

.......................................................................................................................................................

Výtvarná súťaž je rozdelená do dvoch kategórií:

  • Kategória do 10 rokov
  • Kategória od 11 rokov

 

Téma súťaže 2018 :     VESELÉ SNY

 

Práce čitateľne označiť:

meno priezvisko žiaka:

vek, kategória:

škola:

ulica:

obec / mesto:

PSČ:                            

/nesprávne, neúplne  označené práce budú vyradené zo súťaže /

 

Práce zasielajte na adresu:  

Podtatranské osvetové stredisko, Sobotské námestie 1729/4       058 01 Poprad  

do  30. 6. 2018  

......................................................................................................................................................

Vernisáž výstavy bude 1. 10. 2018  v priestoroch POS Poprad, Sobotské námestie 1729/4 Poprad.  Výstava potrvá do 31. 10. 2018 , bude aj  inštalovaná vo výstavných priestoroch kultúrneho zariadenia vo Svidníku.   

Práce z uplynulých ročníkov zdobia oddelenia NsP Poprad.     

                                                                                                        


 


7291779

Úvodná stránka