Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

Krojované bábiky

Medzinárodný festival DFS Krojované bábiky 30. 5. - 4. 6. 2019

MFDFS KB 2019.jpg

 

Festival bábik pod Tatrami 2019.

23. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Krojované bábiky sa uskutočnil v dňoch 30. mája až 4. júna 2019 v mestách Kežmarok, Poprad, Svit a Stropkov a v obciach Veľká Lomnica a Hranovnica.  Symboly festivalu na tento rok priniesli domáce súbory  Goralik a Maguráčik z Kežmarku, Lomničaník a Podtatranček z Veľkej Lomnice, Letnička, Popradčan a Venček z Popradu , Janošíček zo Svitu,  Mlynček , Podkovička  a ľudová hudba ZUŠ F. Veselého zo Stropkova a hostia:  súbory  Severnyatzi  z mestečka Montana  Bulharsko,  Csicsergök, Kiskörös  z Maďarska, Dzervene,  Olaine z Lotyšska a Grbarčieta z Bratislavy zastupujúce chorvátsku menšinu na Slovensku.

Samotný program festivalu už tradične začína na základných školách regiónu výchovnými koncertmi a tvorivými dielňami. V Kežmarku  za účasti Maguráčika a Bulharského súboru Severnyatzi, v Hranovnici a predstavili Maďari zo súboru  Csicsergök a vo Veľkej Lomnica domáci Podtatranček.  Popoludní sa všetky súbory zúčastnili stavania mája a krátkeho sprievodu s uvítacím programom Vitajte priatelia v priestoroch základnej školy Veľká Lomnica. Po krátkom  občerstvení a stretnutí vedúcich nasledovalo relaxačné popoludnie  plné hier a zábavy.

V sobotu ráno sa vedúci všetkých kolektívov a deťmi s bábikami stretli na slávnostnom prijatí  viceprimátorom mesta Poprad pánom Štefanom Pčolom, ktorý vyzdvihol tradície našich predkov a poďakoval deťom a ich vedúcim , že tieto neustále udržujú pre ďalšie generácie. Potvrdil, že mesto Poprad podporuje a bude podporovať úsilie všetkých jeho nositeľov pri ich činnosti a propagácii tradičnej kultúry pod Tatrami. Po spoločnom fotení účastníkov s viceprimátorom a poďakovaní organizátorov za prijatie sa všetci ponáhľali na krátky sprievod ulicami Popradu s otváracím galaprogramom účastníkov festivalu. Dopoludňajší pestrofarebný kolotoč piesní a tancov ukončila zvučka festivalu okolo obeda. Poobedňajšie voľno využili hostia na prehliadku mesta Poprad.

Nedeľňajší program v Kežmarku začal návštevou zahraničných kolektívov v múzeu. O 11.00 hod. sa začala skúška galaprogramu s aktom výmeny bábik. Nasledovalo prijatie zúčastnených kolektívov primátorom mesta Kežmarok pánom Ferenčákom a krátkym sprievodom všetkých súborov mestom od radnice k hradu. V úvode galaprogramu dostali účastníci od organizátorov upomienkové darčeky a ďakovné listy.  Galaprogram začala prípravka detského folklórneho súboru Maguráčik, ktorá pripravili pásmo hier Dolu pod Magurou. Program pokračoval vystúpeniami všetkých zúčastnených kolektívov. V záverečnom vždy dojímavým  akte výmeny bábik si súbory vymenili svoje krojované bábiky a tak naše bábiky pocestujú do Bulharska, Lotyšska, Maďarska, Poľska i do Chorvátskeho Grobu a zahraničné bábiky odovzdajú súbory do krajského múzea v Stropkove.  Galaprogramom sa skončila ďalšia časť festivalu, ktorý umocnilo i pekné počasie.

Program pokračoval v pondelok tvorivými dielňami a dvoma výchovnými koncertmi  v dome kultúry vo Svite za účasti súborov  Jánošíček a TS Štýl s hosťom súboru Maguráčik, bulharským Severnyatzi z Montany pre žiakov svitovských základných škôl.  Pondelkové popoludnie využili hostia z Bulharska na prehliadku mesta Kežmarok a po oddychu odcestovali skoro ráno domov. Ich plánovaný záverečný koncert s odovzdaním bábik do múzea v Stropkove tak z technických príčin musel absolvovať kežmarský súbor Maguráčik. Ten spoločne s domácimi súbormi Mlynček a Podkovička i ľudovou hudbou ZUŠ F. Veselého predstavil žiakom základnej školy zo Stropkova   ukážku výmeny bábik a všetky zahraničné bábiky uložili do krajského múzea bábik v Stropkove. Takto sa skončil záverečný program Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Krojované bábiky 2019. Napriek tomu, že komisia Fondu na podporu umenia v Bratislave zaradila festival medzi nepodporené projekty s vyjadrením, že projekt  citujem: „Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočný kultúrny a odborný prínos projektu.“    Myslíme si , že členovia komisie rozhodli podľa nevedomosti, pretože sa nikdy festivalu nezúčastnili a nevideli čo tento festival znamená pre zúčastnené kolektívy a ich hostí, ktorí na prijatí zástupcami mesta Poprad a Kežmarok deklarovali vysokú umeleckú hodnotu festivalu a ďakovali organizátorom za pozvanie s ubezpečením ďalšej účasti v prípade pozvania. Ďalším aspektom prínosu projektu je divácka odozva, keď okrem výchovných koncertoch, kde boli plné sály žiakov základných škôl, boli plné i námestie  v Poprade odhadom okolo 1200 divákov a nádvorie kežmarského hradu s odhadovaným počtom okolo 1500 divákov. Je nemysliteľné , aby pár ľudí z Bratislavy rozhodlo od zeleného stola o tom, že festival nie je kultúrnym a odborným prínosom. Prečo ? Pýtajú sa nielen organizátori, ale hlavne 600 deti z jedenástich domácich a piatich zahraničných súborov.  

Keďže festival nepodporil ani prešovský samosprávny kraj ostalo celé financovanie na pleciach Východoslovenského folklórneho združenia a jednotlivých domácich súborov, ktorí absolvovali galaprogramy na vlastné náklady.  Touto cestou chceme poďakovať vedúcim týchto súborov, rodičom a ich deťom za porozumenie a podporu festivalu. Veľké poďakovanie patrí  mestu Kežmarok, ktoré jediné prispelo folklórnemu združeniu na zabezpečenie nutných nákladov festivalu.

Veríme, že Medzinárodný festival detských folklórnych súborov aj v budúcnosti prinesie potešenie a radosť nielen účinkujúcim, ale aj divákom tohto milého podujatia.

Ďakujeme ! 

                                        Juraj Švedlár, odborný pracovník úseku tradičnej kultúry a tanca, POS Poprad


 

Článok - MF DFS Krojované bábiky 2018

Bábiky opäť pod Tatrami

 

Začiatkom júna na Deň detí sa už 22. krát otvorili brány  Medzinárodného festivalu detských  folklórnych súborov Krojované bábiky.  Ako tradične začali tvorivými dielňami, výchovnými koncertmi pre žiakov základných škôl v regióne. Vo Veľkej Lomnici sa okrem domáceho Lomničaniku prestavil aj jeho hosť súbor Pysanka z Ukrajinského Ľvova. V kežmarskom kultúrnom stredisku to bol domáci Maguráčik s  hosťami DFS Benešáček z Benešova z Českej republiky a DFS Gerulata z Bratislavy – Rusoviec.  Deti predviedli ukážky tradičných zvykov svojho regiónu, aby tie priblížili detskému divákovi a ukázali, ako sa zabávali deti v iných krajinách a oblastiach sveta.

Vo Veľkej Lomnici v piatok poobede tradične začína  uvítací program   „Vitajte priatelia!“, ktorému predchádzal sprievod obcou z námestia na futbalový štadión, kde bolo postavené pódium.  Postupne sa predstavili súbory z Kežmarku Goralik a Maguráčik, Letnička a Popradčan z Popradu, domáce kolektívy Lomničanik a Podtatranček a hostia. Z Bratislavy pricestoval DFS Gerulata, z Ukrajinského Ľvova súbor Pysanka a z Českého Benešova Benešáček. Postupne predstavili domácemu publiku svoje umenie a zvyky svojich predkov.  Počasie trošku postrašilo organizátorov, ale nakoniec všetko bore dopadlo a uvítací program prebehol bez problémov. Deti a ich vedúci si pochutnali na guláši, spoločne sa zahrali na futbalovom  štadióne a nadviazali nové priateľstvá.  

Sobotňajší program festivalu bol veľmi náročný. Začal skoro ráno prijatím zástupcov zúčastnených súborov, detí s bábikami a hosťami primátorom mesta Poprad, ktorý ocenil prácu organizátorov a vyzdvihol úroveň i úlohu festivalu v meste Poprad.  Po spoločnom fotení všetkých zúčastnených sa pridali k ostatným členom, ktorí už pripravovali sprievod mestom Poprad.   K spomínaným účinkujúcim pribudli súbor Venček z Popradu a hostia z Lotyšska z mesta Riga súbory Ziluki a Rigas Saulstarini. Od 10.00 hodiny začal otvárací program festivalu na námestí sv. Egídia. Po krátkom voľne a prechádzke mestom sa o 16.00 hod. presunuli všetci účinkujúci do obchodného centra Fórum, kde sa opäť predstavili svojím umením všetky zúčastnené kolektívy.  Divácky záujem o tradičné umenie detí podnietil účinkujúcich k výborným výkonom a napriek značnej únave pokračoval až do neskorého večera. Na záver odmenili diváci obrovským potleskom všetkých účinkujúcich, ktorí  spoločnou piesňou Tancuj, tancuj ... pozdravili prítomných divákov.

Nedeľňajšie ráno 3. Júna prinieslo zmenu počasia a intenzívny dážď prinútil organizátorov zmeniť miesto nácviku i konania záverečného galaprogramu.  V Kežmarku bol pripravený program pre deti v rámci Dňa detí, spoločnými organizátormi boli Ms KS a CVČ a tiež program festivalu.  Mestské kultúrne stredisko sa stálo domovom všetkých účinkujúcich, čo značne ovplyvnilo celý festival a jeho galaprogram. Preplnená sála videla všetky programy aj s aktom výmeny bábik. Nevideli však smutné tváre „súboristov“, ktorí sa nedostali do hľadiska pre nedostatok priestorov, aby si pozreli svojich kamarátov pri ich výstupe. Napriek nepriazni počasia sa program uskutočnil podľa plánu, iba sa zrušil sprievod mestom.   Na prijatí primátorom mesta sa zástupcom dostalo poďakovania za podporu a účasť na tomto festivale, ktorý patrí k významným kultúrnym programom v meste Kežmarok, v ktorom aktívne pôsobí päť folklórnych kolektívov. Mesto sa snaží o podporu všetkých, čo sa odzrkadľuje aj na ich umeleckej  úrovni. Kežmarské súbory patria k špičke na Slovensku a Magura k najstarším folklórnym  kolektívom. Program, ktorého režisérom bol  vedúci  Maguráčika Juraj Švedlár , začal vystúpením prípravky súboru Maguráčik a postupne pokračoval vystúpeniami súborov v následovnom poradí:  Letnička Poprad, Pysanka  Ľvov  Ukrajina,  Lomničaník Veľká Lomnica, Dana  Odesa Ukrajina,  Jánošíček Svit,  Goralik  Kežmarok,  Podtatranček  Veľká Lomnica, Limboráčik  Prečín, Studio Edelveis  Odesa  Ukrajina - Spevácky zbor,  Gerulata   Bratislava,  Popradčan  Poprad , Benešáček  Benešov   Česká republika a  Maguráčik  Kežmarok. 

   Záverečný akt výmeny primäl divákov k obrovskému potlesku, aby vyjadrili svoju úctu k tradičným hodnotám našich predkov. Pôsobivá výmeny bábik umocnená záverečným slovom moderátorky Beaty Oravcovej priniesla potlesk všetkým aktérom a hlavne režisérovi a organizátorom festivalu.  Vymenené Slovenské bábiky pocestujú do nových domovov a zahraničné do múzea bábik v Stropkove.  Niektoré súbory po skončení záverečného galaprogramu sa zberali na spiatočnú cestu, ale niektoré ostali , aby naplnili ďalšie dni festivalu. V pondelok pokračoval program tvorivými dieľňami v kultúrnom dome vo Vikartovciach kde sa predstavili ukrajinské kolektívy Dana a Edelveis z Odesy a záverečnou bodkou bol záverečný program v dome kultúry v Stropkove kde sa okrem domáceho súboru Podkovička predstavili aj hostia zo súboru Dana z Odesy. Riaditeľ festivalu pán Juraj Švedlár odovzdal aj domácej Podkovičke poďakovanie, ako  to urobil pred záverečným galaprogramom  v Kežmarku, kde odovzdal všetkým zúčastneným súborom ďakovný list a symbol festivalu -  bábiku.   

Festival bábik opäť potvrdil, že tradičná kultúra a deti majú obrovský význam pri výchove človeka, pri výchove mladej generácie k hodnotám našich predkov a preto si toto bohatstvo zveľaďujme a ochraňujme. Ďakujeme!

                                                                                                                                   Juraj Švedlár

 


 

21. Medzinárodný festival DFS Krojované bábiky 2017

Priamo pod krásnymi Tatrami a ich okolí, ktorými sa  Slovensko vyznačuje sa nachádzajú detské  folklórne súbory, ktoré sa snažia uchovávať tradičné zvyky a obyčaje, hry, piesne a tance svojej domoviny. V   90. –tich rokoch 20. stor. sa vedúci týchto kolektívov z Popradu a Kežmarku snažili  vytvoriť priestor na podujatí väčšieho nesúťažného charakteru venované deťom k vystupovaniu a prezentácii nielen domácich, ale aj zahraničných súborov. Zapodievali sa myšlienkou vytvorenia medzinárodného festivalu, na ktorom by sa deti stretávali neformálne bez súťažného napätia v rámci osláv „Dňa detí“, pričom by  zároveň zapojili aj ostatné deti  zo škôl do „tvorivých dielničiek“ – výchovných koncertov. Touto formou chceli predstavovať tradičnú kultúru domácu i zahraničnú čo najväčšiemu počtu účastníkov - divákov, aby ju uchovávali a tradovali  budúcim generáciám. No festival mal hlavne rozdávať radosť pri spoločne strávených chvíľach, nadväzovaním priateľstiev a spoznávaním krás Slovenska.

Dvadsiaty prvý ročník, ktorý spoločne zorganizovali Východoslovenské folklórne združenie, Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, mestá Poprad, Svit, Kežmarok a Stropkov, obce Veľká Lomnica a Hranovnica a detské súbory regiónu sa zapísal do histórie festivalu množstvom zúčastnených súborov. Okrem desiatich domácich súborov Maguráčik a Goralik Kežmarok, Lomničaník a Podtatranček Veľká Lomnica,  Kochmaník Hranovnica, Turnička Liptovská Teplička, Jánošíček Svit, Letnička a Popradčan Poprad a Motýlik Stropkov sa na ňom prezentovali súbory z rôznych kútov Slovenska: DFS Žochárik z Topoľčian, DFS Štvorlístok z Trenčianskej Turnej a DFS Grbarčieta z Bratislavy. Privítali sme aj zahraničných hostí a to DFS Brnenský Valášek z Brna Česká republika,   ZPiT Sierakowice zo Sierakowice a MO DETA Gminny Sierakowice z Poľska, DFS Garmoniya Moskva a Rosľavl Kaliningrad  Rusko a súbor Dzitarins z mesta Ogres v Lotyšsku. Spolu devätnásť kolektívov zaznamenali najväčší počet súborov zúčastnených na tomto festivale.

Samotný program začal v piatok tvorivými dielňami a výchovnými koncertami v základných školách regiónu. V Hranovnici sa predstavil domáci kolektív Kochmaník a moskovská Garmoniya, vo Veľkej Lomnici Lomničaník s poľskými súbormi Sierakowice a MO DETA z Poľska.  Otvárací program „Vitajte priatelia“ vo Veľkej Lomnici je tradičným uvítacím programom všetkých súborov s krátkymi ukážkami svojich programov. Ich spoločnému vystúpeniu predchádzalo postavenie mája na námestí obce a krátky sprievod na miestny futbalový štadión, kde sa konal spomínaný uvítací program. Po krátkom zoznámení a otvorení koncertu predstaviteľmi obce a vedením festivalu nasledoval pestrý kolotoč folklórnych tradícií zúčastnených súborov.

Sobota už tradične patrí otváraciemu galaprogramu všetkých súborov na námestí v Poprade. Tomuto predchádzalo ešte prijatie účastníkov primátorom mesta pánom Švagerkom za účasti riaditeľa POS Poprad a poslanca NR SR pána Petra Šucu. Všetci zúčastnení dostali od primátora upomienkové predmety s poďakovaním za ich tvorivú a ušľachtilú prácu. Po prijatí nasledoval sprievod mestom a úvodný galaprogram. Plné námestie sa prizeralo s obdivom na umenie detí, ktoré bez problému  zvládli svoje tanečné i hudobné umenie a potešili divákov svojou virtuozitou. Záver galaprogramu oživilo stavanie mája na námestí v Poprade.  Ďalšie stavanie mája sa uskutočnilo v obci Švábovce za účasti súborom Maguráčik a Turnička. Hosti si poobede pozreli mesto Poprad a niektorí navštívili Vysoké Tatry a Štrbské Pleso.  

Nedeľňajší program začína prijatím v starobylej radnici primátorom mesta Kežmarok  pánom Ferenčákom, krátkym sprievodom a predstavením zúčastnených súborov s poďakovaním za účasť na festivale riaditeľom festivalu pánom Jurajom Švedlárom.

Záverečný galaprogram na kežmarskom hradnom nádvorí za účasti početného publika ukončil slávnostný akt výmeny bábik. Bábiky si našli nových priateľov a naše Slovenské poputujú do ďalekého zahraničia a tie zahraničné zase do múze bábik v Stropkove, kde sú uložené všetky naše bábiky získané takýmto slávnostným spôsobom. Celkový dojem festivalových dní umocnilo i počasie a tiež oslava medzinárodného dňa detí, ktorá bola súčasťou galaprogramu v Kežmarku. Deti si mohli zasúťažiť v rôznych disciplínach a pobaviť na rôznych atrakciách. Všetci odchádzali s pocitom krásneho prežitého dňa a poznania nových kamarátov. Niektorí účastníci sa pobrali domov ale niektorí pokračovali v programe festivalu.

V pondelok sa predstavili na tvorivých dielňach vo Svite. Okrem domáceho Jánošíčka sa predstavili súbory z Lotyšska , Ruska a Grbarčieta z Bratislavy.

Záverečným programom festivalu bolo slávnostné odovzdanie bábik do múzea s programom za účasti súboru Motýlik zo Stropkova a ruskej Garmoniye.  Po krátkej rozlúčke sa hostia pobrali na spiatočnú cestu domov a domáci s organizátormi začali hodnotiť tohtoročný festival. Je potrebné povedať, že 21. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Krojované bábiky patril k tým najúspešnejším v histórii festivalu a to nielen čo do počtu, ale i do jeho kvality. Opäť sa potvrdilo, že investícia do detí je investíciou do budúcnosti. A tej, čo sa týka nasledovníkov folklóru, sa nemusíme báť.  Ďakujeme všetkým za krásne umelecké zážitky a želáme veľa tvorivých síl na realizáciu ďalších  ročníkov festivalu.

 

 

Juraj Švedlár


 

Medzinárodný festival DFS Krojované bábiky 2017

Program

Medzinárodného festivalu DFS „Krojované bábiky“   

1. -6. júna 2017

 

 

Cieľom tohto projektu je výchova umením, podpora snahy detí neformálne sa stretávať, spoznávať a interpretovať najkrajšie zvyky, piesne, tance ľudu  z rôznych kútov sveta pre  ich zachovanie  nasledujúcim generáciám. Táto snaha vyústila do prípravy a realizácie Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov pod názvom Krojované  bábiky.  Deti oblečené v tradičnom kroji sú ako bábiky a preto  organizátori  vzali toto pomenovanie doslova a nazvali tento festival Krojované bábiky. Každý domáci účastník – detský folklórny súbor  si pozve svojho zahraničného hosťa, s ktorým vo svojej základnej škole spoločne vyučuje detí na tradičných dielničkách, tradičným tancom, hrám, piesňam – učia deti spoznávať tradičnú kultúru svojho súboru, ale hlavne zahraničného partnera.  

Symbolom festivalu sú krojované bábiky v typických krojoch jednotlivých zúčastnených súborov, ktoré si súbory sami zhotovia. Podujatie vyvrcholí spoločným galaprogramom, ktorého súčasťou je aj slávnostný akt výmeny týchto bábik – symbolov festivalu a ich odovzdanie do múzea bábik v Stropkove.

 

 

2.6.2017 – piatok

Tvorivé dielne - výchovné koncerty pre žiakov ZŠ 

 

09.00 a 11.00 hod. ZŠ s MŠ

Účinkujú: ZPTL Szierakowice a MO Deta Gminy Szierakowice Poľsko

     DFS Lomničanik Veľká Lomnica

 

9.30  a 11.00 hod. KD Hranovnica

Účinkujú: DFS Kochmaník Hranovnica

     DFS Garmoniya Moskva Rusko

 

16,30 hod. zraz účinkujúcich pre základnou školou Veľká Lomnica, postavenie mája  a spoločný sprievod po ulici Tatranská na futbalový štadión.

17.00 hod. Vitajte priatelia

Uvítací program festivalu

Účinkujú: . DFS Letnička a Popradčan Poprad

                    DFS Lomničanik a Podtatranček Veľká Lomnica

                    DFS Goralik a Maguráčik Kežmarok

                    DFS Jánošíček Svit

 Hostia: DFS  Žochárik Topoľčany

             DFS Grbarčieta Bratislava

             DFS  Štvorlístok Trenčianska Turná

             ZPTL Szierakowice Poľsko

             DFS  Garmoniya Moskva Rusko

             DFS Brnenský Valášek Brno ČR

            DFS Dzitarins Ogres  Lotyšsko

            MO Deta Gminy Szierakowice Poľsko /dychovka/

 

3.6.2017 – sobota

9.00 hod. prijatie účasníkov festivalu  primátorom mesta Poprad        

10.00 hod. námestie Sv. Egídia Poprad

 Galaprogram festivalu s predstavením všetkých zúčastnených súborov                          

Účinkujú:  DFS Letnička a Popradčan Poprad

                    DFS Lomničanik a Podtatranček Veľká Lomnica

                    DFS Goralik a Maguráčik Kežmarok

                    DFS Jánošíček Svit

                    DFS Turnička Liptovská Teplička

 Hostia: DFS  Žochárik Topoľčany

             DFS Grbarčieta Bratislava

             DFS  Štvorlístok Trenčianska Turná

             ZPTL Szierakowice Poľsko

             DFS  Garmoniya Moskva Rusko

             DFS Brnenský Valášek Brno ČR

            DFS Dzitarins Ogres  Lotyšsko

            MO Deta Gminy Szierakowice Poľsko /dychovka/

 

14.00 hod. Švábovce

                 Stavanie mája s programom

Účinkuje: DFS Turnička Liptovská Teplička

 

**************

 

4.6.2017 – nedeľa

 

13.00 hod. MDD v Kežmarku

Zábavno - súťažný program pre deti so sladkými. Nebude chýbať maľovanie na tvár a bublinková zábava!

 

13,30 hod. Obradná sieň MsÚ Kežmarok

Prijatie účastníkov primátorom mesta Kežmarok.  

 

14.30 hod. Sprievod mestom od radnice k hradu.

 

15,00 hod. Nádvorie kežmarského hradu Kežmarok

Záverečný galaprogram domácich a zahraničných súborov s aktom výmeny krojovaných bábik.

Účinkujú:  DFS Letnička a Popradčan Poprad

                    DFS Lomničanik a Podtatranček Veľká Lomnica

                    DFS Goralik, prípravka Maguráčik  a Maguráčik Kežmarok

                    DFS Jánošíček Svit

 Hostia: DFS  Žochárik Topoľčany

             DFS Grbarčieta Bratislava

             DFS  Štvorlístok Trenčianska Turná

             ZPTL Szierakowice Poľsko

             DFS  Garmoniya Moskva Rusko

             DFS Brnenský Valášek Brno ČR

             DFS Dzitarins Ogres  Lotyšsko

             MO Deta Gminy Szierakowice Poľsko /dychovka/

 

 

                                                                                V prípade nepriaznivého počasia v MsKS!

      

 

**************

5.6.2017 – pondelok

 

Tvorivé dielne - výchovné koncerty pre žiakov ZŠ 

9.30  a 11.00 hod.  DK Svit

Účinkujú: DFS Jánošíček Svit

 Hostia:     DFS Grbarčieta Bratislava

                 DFS Garmoniya Moskva Rusko

                 ROSLAVĽ súbory Kaliningrad Rusko

 

**************

6.6.2017 – utorok

Tvorivé dielne - výchovné koncerty pre žiakov ZŠ 

10,00 hod.  DK Stropkov

 

Účinkujú:  DFS Motýlik Stropkov

DFS Garmoniya Moskva Rusko

 

 

 

Zmena  programu vyhradená!

 

 


 

20. Medzinárodný festival DFS „Krojované bábiky“  2. -7. júna 2016

Cieľom tohto projektu je výchova umením, podpora snahy detí neformálne sa stretávať, spoznávať a interpretovať najkrajšie zvyky, piesne, tance ľudu  z rôznych kútov sveta pre  ich zachovanie  nasledujúcim generáciám. Táto snaha vyústila do prípravy a realizácie Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov pod názvom Krojované  bábiky.  Deti oblečené v tradičnom kroji sú ako bábiky a preto  organizátori  vzali toto pomenovanie doslova a nazvali tento festival Krojované bábiky. Každý domáci účastník – detský folklórny súbor  si pozve svojho zahraničného hosťa, s ktorým vo svojej základnej škole spoločne vyučuje detí na tradičných dielničkách, tradičným tancom, hrám, piesňam – učia deti spoznávať tradičnú kultúru svojho súboru, ale hlavne zahraničného partnera.  

Symbolom festivalu sú krojované bábiky v typických krojoch jednotlivých zúčastnených súborov, ktoré si súbory sami zhotovia. Podujatie vyvrcholí spoločným galaprogramom, ktorého súčasťou je aj slávnostný akt výmeny týchto bábik – symbolov festivalu a ich odovzdanie do múzea bábik v Stropkove.

Tohtoročný jubilejný program sa začal napĺňať vo štvrtok 2. Júna 2016 tvorivými dielňami v DK Poprad súbormi Letnička a Venček so svojimi hosťami DFS Vijurkas, Klaipeda, Litva a DFS Dzervene, Lotyšsko.  Pokračoval v piatok v Kežmarku predstavením a tvorivými dielňami domáceho Maguráčika so svojim hosťom Ansamblul Mugurelul Sighetu Marmatiei  z Rumunska, vo Svite sa okrem domáceho Jánošíčka predstavil  DFS Piladzitis z hlavného mesta  Riga  z Lotyšska. Piatkové popoludnie tradične patrí uvítaciemu programu všetkých kolektívov na futbalovom štadióne vo Veľkej Lomnici, ktorému predchádzal aj krátky sprievod obcou.  Vyše dvojhodinový program sa niesol v duchu poznávania a hostí pozdravil a j starosta obce pán Duda.

            Sobota je otváracím galaprogramom festivalu, ktorý sa zaradil sa medzi významné podujatia v meste Poprad a vedenie mesta to aj deklarovalo na prijatí viceprimátorom pánom Wzošom. Vedúci súborov a krojované deti so svojimi bábikami priniesli do obradnej siene mestského úradu v Poprade nádheru a krásu tradičného ľudového odevu a pestrosť farieb.  Po tomto prijatí nasledoval sprievod mestom,  po vyfotení sa pripravil otvárací program festivalu. Významným hosťom otváracieho programu bol pán Andrej Kiska - prezident SR, ktorý otvorením prispel k významnosti nášho festivalu. Veľmi si vážime postoj pána prezidenta a ďakujeme, že prišiel podporiť aj naše malé podujatie. Po otvorení nastal kolotoč piesní a tancov všetkých súborov a hostí.  Postupne sa predstavili domáce súbory DFS Lomničaník a Podtatranček Veľká Lomnica, DFS Letnička, Popradčan a Venček  Poprad,  DFS Goralik a Maguráčik Kežmarok a hostia: DFS Piladzitis, Riga, Lotyšsko,                 Ansamblul Mugurelul Sighetu Marmatiei, Rumunsko, DFS Dzervene, Lotyšsko, DFS Vijurkas, Klaipeda, Litva. Podvečer sa v Dome kultúry vo Svite konal program k 20. Výročiu  DFS Jánošíček zo Svitu, kde boli pozvaní aj zástupcovia všetkých domácich a zahraničných súborov. 

Festivalová nedeľa patrí Kežmarku. Po tradičnom prijatí zástupcov  jednotlivých súborov primátorom mesta sa uskutočnil krátky sprievod mestom k hradu, kde sa na nádvorí konal záverečný galaprogram s aktom výmeny bábik. Galaprogramu predchádzalo slávnostné odovzdanie ďakovných listov a symbolov festivalu vedúcim kolektívov všetkých súborov.  Galaprogram festivalu bol súčasťou osláv MDD v meste Kežmarok. Pre deti boli pripravené rôzne hry a atrakcie , ktoré spolu s programom vytvorili neopakovateľnú atmosféru príjemného prežitia festivalového dňa. Tento moment umocnilo i pekné počasie, ktoré na nádvorie kežmarského hradu prilákalo odhadom 1500 divákov.  Večerné spoločenské posedenie vedúci v SOŠ bolo výbornou bodkou za vydarenými festivalovými dňami. Týmto však festival nekončil. Pokračoval v pondelok výchovnými koncertami v obci Hranovnica, kde sa predstavil domáci kolektív Kochmaník a hostia z Rumunska a vyvrcholil v utorok 7. júna záverečným programom súborov Motýlik zo Stropkova a DFS Letnička z Popradu, ktorý priniesol všetky tohtoročné bábiky a slávnostne odovzdal do múzea bábik.  Takto skončil jubilejný 20. Medzinárodný festival detských folklórnych súborov Krojované bábiky 2016. Festival mal ešte malú dohru v Slovenskej televízii, keď DFS Maguráčik a riaditeľ festivalu rozprávali o festivalovom dianí v relácii Telegerina.  Aj táto relácia priblížila a významne prispela k propagácii nášho festivalu. Veríme, že tomu bude i v budúcnosti. Je potrebné poďakovať všetkým organizátorom Východoslovenskému folklórnemu združenie, Podtatranskému osvetovému stredisku v Poprade, mestám Kežmarok, Poprad, Svit  a Stroipkov, obciam Veľká Lomnica a Hranovnica za pomoc a podporu podujatia. Najväčšie poďakovanie však patrí domácim súborom, vedúcim a deťom za ich starostlivosť o svojich hostí.  Ďakujeme!

 

                                                                                                                                    J. Švedlár, POS Poprad

 

*************

 

Medzinárodný festival DFS „Krojované bábiky“ 2016  

2. -7. júna 2016

 

 

Program:

 

2.6.2016 – štvrtok

Tvorivé dielne - výchovné koncerty pre žiakov ZŠ 

10.00 hod.  DK Poprad

Účinkujú:  DFS Letnička, Poprad

                   DFS Vijurkas, Klaipeda, Litva

 

18.00 hod. DK Poprad

Účinkujú : DFS Venček Poprad

                  DFS Dzervene, Lotyšsko

 

**********

 

3.6.2016 – piatok

Tvorivé dielne - výchovné koncerty pre žiakov ZŠ 

 

9.00 a 10.30 hod. MsKS Kežmarok

Účinkujú: Ansamblul Mugurelul Sighetu Marmatiei, Rumunsko

     DFS Maguráčik Kežmarok

9.30 a 11.00 hod. DK Svit

Účinkujú: DFS Jánošíček, Svit

                 DFS Piladzitis, Riga, Lotyšsko

                DFS Sudaruška, Kaliningrad, Rusko

 

 

Vitaje priatelia !

 17,00 hod.  Futbalový štadión V. Lomnica

Uvítací program domácich a zahraničných súborov s predstavením hostí.

Účinkujú: DFS Lomničaník a Podtatranček Veľká Lomnica

                 DFS Letnička, Popradčan a Venček  Poprad

                 DFS Goralik a Maguráčik Kežmarok

Hostia:                 DFS Piladzitis, Riga, Lotyšsko

                 DFS Sudaruška, Kaliningrad, Rusko

                 Ansamblul Mugurelul Sighetu Marmatiei, Rumunsko

                 DFS Dzervene, Lotyšsko

                 DFS Vijurkas, Klaipeda, Litva

                                                                 

                   

 

**********

                                  

 

 

4.6.2016 – sobota  nám. sv. Egídia Poprad

 

Otvárací galaprogram festivalu

 

09,00 hod. MsÚ Poprad

Prijatie účastníkov primátorom mesta Poprad . Vedúci a pár deti s bábikou.

 

9,45 hod. sprievod účinkujúcich

 námestie sv. Egídia Poprad  

 

10,30 hod. Námestie Sv. Egídia Poprad

 Galaprogram festivalu s predstavením všetkých zúčastnených súborov                          

Účinkujú: DFS Lomničaník a Podtatranček Veľká Lomnica

                 DFS Letnička, Popradčan a Venček  Poprad

                 DFS Goralik a Maguráčik Kežmarok

                 DFS Jánošíček, Svit

Hostia:                 DFS Piladzitis, Riga, Lotyšsko

                 DFS Sudaruška, Kaliningrad, Rusko

                 Ansamblul Mugurelul Sighetu Marmatiei, Rumunsko

                 DFS Dzervene, Lotyšsko

                 DFS Vijurkas, Klaipeda, Litva

 

**************

5.6.2016 – nedeľa Kežmarok

 

13,30 hod. Obradná sieň MsÚ Kežmarok

Prijatie účastníkov primátorom mesta Kežmarok.  Vedúci a pár deti s bábikou.

 

14.00 hod. zraz účastníkov MF DFS Krojované bábiky pred radnicou

 

14.30 hod. Sprievod mestom

 

15,00 hod. Nádvorie kežmarského hradu Kežmarok

 

MDD v Kežmarku -  Zábavno - súťažný program pre deti so sladkými. Nebude chýbať maľovanie na tvár a bublinková zábava!

 

Záverečný galaprogram domácich a zahraničných súborov s aktom výmeny                  krojovaných bábik

 

Účinkujú: DFS Lomničaník a Podtatranček Veľká Lomnica

                 DFS Letnička, Popradčan a Venček  Poprad

                 DFS  Goralik a Maguráčik Kežmarok

                 DFS Jánošíček, Svit ?

Hostia:                 DFS Piladzitis, Riga, Lotyšsko

                 DFS Sudaruška, Kaliningrad, Rusko

                 Ansamblul Mugurelul Sighetu Marmatiei, Rumunsko

                 DFS Dzervene, Lotyšsko

                 DFS Vijurkas, Klaipeda, Litva

                                                                                V prípade nepriaznivého počasia v MsKS!

      

 

19.00 hod   Spoločenské stretnutie v SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok

 

**********

6.6.2016 – pondelok

 

Tvorivé dielne - výchovné koncerty pre žiakov ZŠ 

9.00 hod  KD Hranovnica

Účinkujú: DFS Kochmaník, Hranovnica

                 Ansamblul Mugurelul, Sighetu Marmatiei, Rumunsko

                

 

 

**********

7.6.2016 – utorok

 

Tvorivé dielne - výchovné koncerty pre žiakov ZŠ 

10,00 hod.  DK Stropkov

 

Účinkujú:  DFS Motýlik, Stropkov

      DFS Letnička, Poprad

 Hosť:       DFS  Vijurkas, Klaipeda,  Litva

 

Uloženie krojovaných bábik do múzea v Stropkove.

 

Zmena  programu vyhradená!

 

 


 

Medzinárodný festival DFS Krojované bábiky 2015

           Medzinárodný festival detských folklórnych súborov Krojované bábiky prekročil vek  dospelosti a  5. – 9.  Júna 2015 privítal účastníkov už 19. ročníka. Medzi hosťami sa tento krát objavili súbory: MUSETEANCA, z mesta INSURATEI v Rumunsku, Sudaruška z ruského Kaliningradu a Jitřenka z Dolní Čermné v Českej republike.  Spolu so súbormi Jánošíček zo Svitu, Goralik a Maguráčik z Kežmarku, Lomničaník z Veľkej Lomnice, Letnička, Popradčan a Venček z Popradu a zo západného Slovenska  k nám zavítal DFS Grbarčiata z Chorvátskeho Grobu.  

Program festivalu sa začal v piatok tvorivými dielničkami pre žiakov základných škôl v Kežmarku a Poprade kde sa predstavili domáce súbory so svojimi hosťami. Podvečerný uvítací program všetkých súborov a preniesol na futbalový štadión do Veľkej Lomnice, kde sa postupne predstavili „živé bábiky“.  Pekné počasie a príjemná atmosféra naplnila myšlienku spoločných festivalových stretnutí detí zúčastnených kolektívov. Sobota sa tradične odohráva na pôde mesta Poprad, kde v úvode dňa všetkých účastníkov privítal v obradnej sieni mesta, primátor pán Jozef Švagerko. Po odovzdaní malých upomienkových darčekov sa  vedúci súborov zaradili do sprievodu na popradskom námestí, kde sa rozkrútil pestrofarebný kolotoč vystúpení detských folklórnych súborov, ktorý umocnili početní diváci povzbudzujúci všetkých účastníkov.

Podobný scenár sa zopakoval v Kežmarku, kde sa uskutočnilo taktiež prijatie vedúcich a zástupcov súborov primátorom mesta v obradnej sieni starobylej radnice. Stretnutie vyústilo do spoločného fotografovania primátora so všetkými účinkujúcimi. Galaprogram s aktom výmeny krojovaných bábik  každoročne láka množstvo divákov a tak tomu bolo i v nedeľu. Na nádvorí kežmarského hradu, kde sa uskutočnil galaprogram sa predstavili všetky zúčastnené súbory so svojimi bábikami. Plné hľadisko privítalo obrovským potleskom nastupujúce bábiky, ktoré pricestovali na tento festival. Náhoda pomohla k spokojnosti divákov, sediacich v tieni veľkého stanu, ktorý zostal na nádvorí po sobotňajšom programe  a nerušene pozerali vystúpenia detí na javisku napriek slnečnej páľave. Akt výmeny bábik opäť roztlieskal všetkých prítomných a znova sa potvrdilo, že tento výnimočný festival má nezastupiteľné miesto na folklórnej scéne.  Každý kolektív dostal novú bábiku, ktorá mu bude pripomínať krásne prežité chvíle 19. festivalu bábik a naše potešia zahraničných hostí u nich doma.       

Večerné vyhodnotenie a odovzdávanie ocenení prebehla v hoteli Tatra  Poprade. Tam riaditeľ festivalu poďakoval všetkým kolektívom  za úspešný priebeh festivalu,  o ktorý sa plnou mierou zaslúžili.

V pondelok pokračoval program festivalu tradičnými tvorivými dielňami  tento krát vo Svite, kde sa predstavili súbory Jánošíček Svit, Sudaruška z Ruska a Rumunská Museteanca.

Záver programu sa opäť vydaril hlavne z dôvodu, že sa opäť podarilo odovzdať naše bábiky do múzea bábik v Stropkove. Tam sa v záverečnom programe pre žiakov Základných škôl predstavili  súbory Motýlik zo Stropkova, popradský Venček a taktiež Museteanca z Rumunska. 

Opäť môžeme konštatovať, že 19. ročník medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Krojované bábiky sa vydaril.  Toto umocnilo i počasie, ktoré tento krát prinieslo veľmi pekné galaprogramy a množstvo divákov na nich. Veríme, že jubilejný ročník, ktorý pripravujeme na budúci rok bude ešte výraznejší.   V závere je potrebné poďakovať všetkým , ktorí sa podieľali na príprave a realizácii, ktorí podporili tento festival či už finančne, alebo materiálne. Ďakujeme Ministerstvu kultúry SR a mestu Kežmarok za finančnú podporu, firme Whirpool za sponzorský dar, a organizátorom Východoslovenskému folklórnemu združeniu, Podtatranskému osvetovému stredisku, mestám Poprad, Kežmarok a Svit, obci Veľká Lomnica ako aj všetkým domácim súborom, ktorí sa podieľali na realizácii festivalu. Osobitne chcem poďakovať Ľubovi Baranovi za propagáciu festivalu, SZUŠ v Poprade za zhotovenie nových bábik, Vlaste Horňákovej za označenky a bábiky, vedúcim súboru Venček a Letnička za prípravu a realizáciu prijatia a programu v Poprade. Súboru Maguráčik za prijatie a program v Kežmarku.

Juraj Švedlár


 

Medzinárodný festival DFS Krojované bábiky 2014

Bábiky pod Tatrami.

 

Už v tradičný termín druhý júnový víkend  v dňoch 6. – 10. 6. 2014 sa konal 18. ročník medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Krojované bábiky pod Tatrami. Cieľom festivalu je výchova umením, podpora snahy detí neformálne sa stretávať, spoznávať a interpretovať najkrajšie zvyky, piesne, tance ľudu  z rôznych kútov sveta pre  ich zachovanie  nasledujúcim generáciám.  Deti oblečené v tradičnom kroji sú ako bábiky a preto  organizátori  vzali toto pomenovanie doslova a nazvali tento festival Krojované bábiky. Každý domáci účastník – detský folklórny súbor  si pozve svojho zahraničného hosťa, s ktorým vo svojej základnej škole spoločne vyučuje detí na tradičných dielničkách, tradičným tancom, hrám, piesňam – učia deti spoznávať tradičnú kultúru svojho súboru, ale hlavne zahraničného partnera.  

Symbolom festivalu sú krojované bábiky v typických krojoch jednotlivých zúčastnených súborov, ktoré si súbory sami zhotovia. Podujatie vyvrcholí spoločným galaprogramom, ktorého súčasťou je aj slávnostný akt výmeny týchto bábik – symbolov festivalu.

 Festival začal tvorivými dielňami v piatok 6. Júna 2014 v mestách Kežmarok kde účinkovali súbory Maguráčik a Jitřenka z Česka, Poprade súbor Letnička a tanečnú odbor ZUŠ v Poprade a v obci Hranovnica kde s popradským Venčekom účinkoval súbor PLAIURILE  DORNELOR z Rumunska.  Pred večerom sa stretli účastníci na  spoločnom tanečnom workshope vo Veľkej Lomnici , ktorému predchádzalo postavenie mája na námestí v obci s krátkym sprievodom na futbalový štadión. Časť účinkujúcich zo súboru Letnička a celého tanečného odboru  v tom čase v popradskom dome kultúry prezentovala svoju celoročnú aktívnu činnosť v programe „ O dvanástich mesiačikoch“ pre popradskú verejnosť.    

Tanečný workshop otvoril starosta obce , po ktorom nasledovali vystúpenia zúčastnených kolektívov a prezentácia tradičnej kultúry jednotlivých krajín. Po domácom Lomničaniku a predstavil popradský Venček a jeho rumunský hosť  PLAIURILE  DORNELOR, nasledoval kežmarský Maguráčik so svojím hosťom  Jiřenka z Českého Krumlova, súbor Jánošíček zo Svitu a súbor Popradčan z Popradu ukončil prvý deň festivalu. Nasledovala neriadená zábava, hry a podával sa pravý slovenský  guláš.

Sobota patrí otvoreniu festivalu na popradskom námestí sv. Egídia.  Tentokrát v réžii domácich súborov sa medzi kostolmi predstavili  účinkujúci  z detských folklórnych súborov Letnička, Popradčan a Venček z Popradu, Lomničaník z Veľkej Lomnice, Jánošíček a ľudová hudba Mlátok zo Svitu, kežmarský Maguráčik a zahraniční hostia z Česka, Rumunska a Ruska. Po skončení prezentačných vystúpení sa na pódium dostal i hosť programu Folklórny súbor  Vagonár z Popradu, ktorý po svojom vystúpení postavil na námestí máj za účinnej podpory detí z folklórnych kolektívov a prítomných divákov.  Nasledovalo prijatie  vedúcich súborov v obradnej sieni mesta Poprad, kde sa konštatovalo, že festival Krojované bábiky sa úspešne začlenil do plánu kultúrnych podujatí v meste, za čo predstavitelia mesta vyslovili organizátorom úprimné poďakovanie  a odovzdali drobné upomienkové predmety.

Podobné prijatie sa uskutočnilo v nedeľu  i v starobylej radnici v Kežmarku, na ktorom sa zúčastnili tak, ako v Poprade, všetci  vedúci zúčastnených súborov i s bábikami.  V Kežmarku vedúcich privítal sám primátor mesta pán Igor Šajtlava, ktorý vyslovil presvedčenie, že  tento festival má pevné miesto v programoch kultúrnych podujatí v meste a má jeho plnú podporu.  Počas prijatia vedúcich   sa ostané členovia zahraničných kolektívov mohli zoznámiť s históriou mesta Kežmarok v mestskom múzeu, kde si pozreli jeho expozíciu.   Nasledoval nácvik aktu výmeny bábik na pódiu pred radnicou.  Poobedňajší galaprogram za účasti všetkých súborov začal slávnostným nástupom bábik a ich uložením na javisku. Postupne sa predstavili detské folklórne súbory Maguráčik – prípravka z Kežmarku, Lomničaník z Veľkej Lomnice, Jánošíček zo Svitu, Goralik a Maguráčik z Kežmarku, Letnička, Popradčan a Venček z Popradu, Kicorka z Lendaku a zahraniční hostia  Jitřenka z Českého Krumlova Česká republika,   Plaiurile  Dornelor z mestečka Vatra Dornei Rumunsko  a Sudaruška z Kaliningradu v Rusku. Záver programu patril tradičnej výmene  bábik v slávnostnom akte výmeny.  Tento akt výmeny sa už natrvalo udomácnil v rovnakej podobe v závere galaprogramu. Je to ojedinelý tvorivý aspekt festivalu, ktorý sa neprezentuje nikde inde vo svete.

Večerné stretnutie vedúcich na vyhodnotení vo Veľkej Lomnici prispelo k dôstojnému priebehu festivalu. Vedúci súborov si z rúk organizátorov prevzali ďakovné listy a symboly festivalu porcelánové bábiky, ktorý budú pripomínať tento festival.

V pondelok pokračoval program festival  tradičnými dielňami pre žiakov ZŠ vo Svite, kde s domácim Jánošíčkom sa predstavila i česká Jitřenka. V náučnom skoro hodinovom programe ukázali deti vysokú úroveň svoje interpretačnej činnosti. Po tomto vystúpení sa českí priatelia s nami rozlúčili a nastúpili na spiatočnú cestu domov. Nezabudli však svojho hostiteľa  DFS Maguráčik pozvať na svoj festival v septembri  do Českého Krumlova.

Novinkou festivalu sa stala záverečná tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ v Stropkove. Prečo práve v Stropkove?  V Stropkove pred nedávnom vzniklo múzeum bábik, do ktorého svojou troškou prispel i náš festival tým, že všetky bábiky, ktoré počas trvania festivalu za tých 17 rokov odovzdali do tohto múzea, kde majú dôstojné miesto medzi ďalšími  650 bábikami z celého sveta. Po krátkom zvážení sa organizátori festivalu rozhodli, že záver festivalu bábik sa uskutoční práve v Stropkove. Po  skončení tvorivej dielne, kde sa predstavili súbory Pávička zo Sečoviec, Maguráčik z Kežmarku a domáce súbory Motýlik a Stropkovčan nasledoval krátky akt odovzdania bábik z tohtoročného festivalu do múzea. Takýmto spôsobom chceme podporiť úsilie Stropkovčanov i riaditeľa múzea zozbierať čo najviac bábik v tradičných krojoch svojej krajiny.

Opäť sa festival zapísal zlatými písmenami do propagácie tradičnej kultúry Slovenska . Za to je potrebné poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na jeho tvorbe a realizácii, ale hlavne Ministerstvu kultúry SR za finančnú podporu, bez ktorej by sme tento festival nemohli takto zrealizovať. Ďakujeme!

 

Juraj Švedlár, VSFZ Kežmarok

 

 

P.S. Infomrácie a fotodokumentácia  link:  

https://www.facebook.com/folklore.festival.costumed.dolls?fref=ts

Foto DFS Venček Poprad :

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.786672281373389.1073741869.438732272834060&type=3

zo záverečného odovzdávania bábik  v Stropkove:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.783913294982621.1073741867.438732272834060&type=3

 


 

Medzinárodný festival Detských folklórnych súborov 

„Krojované bábiky“ 2014  

6. -10. júna 2014

 

 

 

Program:

6.6.2014 – piatok

Tvorivé dielne - výchovné koncerty pre žiakov ZŠ 

9.00 a 10.30 hod. MsKS Kežmarok

Účinkujú: DFS JITŘENKA Český Krumlov Česko

     DFS MAGURÁČIK Kežmarok

 

9.30 hod. DK Poprad

Účinkujú: DFS LETNIČKA  a FS VAGONÁR Poprad

     TS ARABESKA a TS MY WAY CREW Poprad

                 TC FORTUNA a TS BOW Poprad

 

10,00 hod. DK Hranovnica

Účinkujú: DFS PLAIURILE  DORNELOR Rumunsko

                 DFS VENČEK Poprad

 

Koncerty pre verejnosť

17,00 hod. DK Poprad     O dvanástich mesiačikoch

Účinkuje: TO ZUŠ  pri Spojenej škole ul. Letná Poprad

 

Tanečný workshop  so stavaním májov                                                                                     

 17,00 hod.  Námestie a Futbalový štadión V. Lomnica

– stretnutie domácich a zahraničných súborov

s vyučovaním tradičných tancov a hier

zúčastnených súborov

 

**********

                                  

7.6.2014 – sobota 

 

Otvárací galaprogram festivalu so stavaním mája

10,00 hod. Námestie Sv. Egídia Poprad

                          

Účinkujú: DFS GORALIK a MAGURÁČIK Kežmarok

     DFS LOMNIČANIK V. Lomnica

                 DFS KICORKA Lendak

                 DFS VENČEK Poprad 

                 DFS LETNIČKA a FS VAGONÁR Poprad

                 DFS POPRADČAN a ĽH GERLAŠTEK Poprad

                 DFS JÁNOŠÍČEK Svit, ĽH MLÁTOK ZUŠ Svit

               

a hostia:  DFS JITŘENKA Český Krumlov Česko

                 DFS PLAIURILE  DORNELOR Rumunsko

                  DFS SUDARUŠKA Kaliningrad Rusko

 

 13,00 hod. MsÚ Poprad

Prijatie účastníkov primátorom mesta Poprad

 

Koncert pre verejnosť

17,00 hod. salaš Veľký Slavkov

Účinkuje: DFS PLAIURILE  DORNELOR Rumunsko

 

 

**************

 

8.6.2014 – nedeľa

 

11,00 hod. Obradná sieň MsÚ Kežmarok

Prijatie účastníkov primátorom mesta Kežmarok

 

14,00 hod. Hlavné námestie Kežmarok

Záverečný galaprogram domácich a zahraničných súborov s aktom výmeny                  krojovaných bábik

Účinkujú: DFS GORALIK a MAGURÁČIK Kežmarok

                   DFS LOMNIČANIK V. Lomnica

                 DFS KICORKA Lendak

                 DFS VENČEK Poprad 

                 DFS LETNIČKA Poprad

                 DFS POPRADČAN a ĽH GERLAŠTEK Poprad

                 DFS JÁNOŠÍČEK Svit

                

a hostia:  DFS JITŘENKA Český Krumlov Česko

                DFS PLAIURILE  DORNELOR Rumunsko

                DFS SUDARUŠKA Kaliningrad Rusko

 

19.00 hod. Odovzdávanie cien a diplomov vo Veľkej Lomnici

 

********************

 

9.6.2014 – pondelok

 

Tvorivé dielne - výchovné koncerty pre žiakov ZŠ 

9,30 hod a 11,00 hod.  DK Svit

 

Účinkujú: DFS JITŘENKA Český Krumlov Česko

                 DFS SUDARUŠKA Kaliningrad Rusko

                 DFS JÁNOŠÍČEK Svit

 

 

*********************

10.6.2014 – utorok

 

Tvorivé dielne - výchovné koncerty pre žiakov ZŠ 

10,00 hod.  DK Stropkov

Účinkujú: DFS PÁVIČKA Sečovce

                  FS STROPKOVČAN Stropkov

                  DFS MAGURÁČIK Kežmarok

hosť:        DFS PLAIURILE  DORNELOR Rumunsko

Uloženie krojovaných bábik do múzea v Stropkove

 

 

                                                                                                                Zmena programu vyhradená!


 


7291699

Úvodná stránka